Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0984

Decizia Comisiei din 17 decembrie 2009 de stabilire, pentru Republica Cehă, Ungaria și Slovenia, a soldului final care urmează a fi plătit sau recuperat la încheierea programului în cazul programelor tranzitorii de dezvoltare rurală finanțate de Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA) [notificată cu numărul C(2009) 10032]

OJ L 338, 19.12.2009, p. 95–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/984/oj

19.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/95


DECIZIA COMISIEI

din 17 decembrie 2009

de stabilire, pentru Republica Cehă, Ungaria și Slovenia, a soldului final care urmează a fi plătit sau recuperat la încheierea programului în cazul programelor tranzitorii de dezvoltare rurală finanțate de Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA)

[notificată cu numărul C(2009) 10032]

(Numai textele în limbile cehă, maghiară și slovenă sunt autentice)

(2009/984/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 27/2004 al Comisiei din 5 ianuarie 2004 de stabilire a normelor tranzitorii de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului în ceea ce privește finanțarea de către FEOGA, secțiunea Garantare, a măsurilor de dezvoltare rurală pentru Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și Slovacia (1), în special articolul 3 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 de stabilire a dispozițiilor generale cu privire la fondurile structurale (2), în special articolul 32 alineatul (3),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA) (3), în special articolul 47 alineatul (3),

după consultarea Comitetului pentru fondurile agricole,

întrucât:

(1)

Pe baza conturilor anuale prezentate de Republica Cehă, Ungaria și Slovenia referitoare la cheltuielile din domeniul măsurilor de dezvoltare rurală, însoțite de informațiile solicitate, conturile agențiilor de plăți menționate la articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (4) au fost închise pentru exercițiile financiare 2005 (5), 2006 (6), 2007 (7) și 2008 (8). Deciziile de închidere aferente au fost adoptate.

(2)

Agențiile de plăți din Republica Cehă, Ungaria și Slovenia responsabile cu programele tranzitorii de dezvoltare rurală pentru perioada 2004-2006 au depus declarația de cheltuieli finală și cererea de plată finală înainte de 15 octombrie 2008; astfel, prin deciziile de închidere a conturilor menționate anterior se închid toate cheltuielile din cadrul programului.

(3)

În conformitate cu dispozițiile articolului 32 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999, plățile totale combinate efectuate în legătură cu programul înaintea plății soldului final nu trebuie să depășească 95 % din angajamentul comunitar pentru programul respectiv.

(4)

În ceea ce privește cheltuielile din domeniul dezvoltării rurale menționate la articolul 3 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 27/2004, soldul final care urmează a fi plătit sau recuperat se calculează pe baza ultimei decizii de închidere a conturilor și pe baza informațiilor suplimentare furnizate de Republica Cehă, Ungaria și Slovenia în conformitate cu considerentul 5 de mai jos.

(5)

În vederea încheierii programelor tranzitorii de dezvoltare rurală, statelor membre în cauză li s-a solicitat să furnizeze informații privind datoriile restante legate de aceste programe. Datele privind datoriile au fost verificate și luate în considerare de Comisie la calcularea soldului final.

(6)

Deoarece Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Malta, Polonia și Slovacia nu au depus declarațiile de cheltuieli finale și cererile de plată finale până la 15 octombrie 2008, propunerea de încheiere a programelor respective trebuie prezentată într-o decizie viitoare.

(7)

În conformitate cu articolul 30 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, prezenta decizie nu aduce atingere unor decizii ulterioare ale Comisiei privind excluderea de la finanțarea comunitară a cheltuielilor care nu au fost efectuate în conformitate cu normele comunitare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Sumele din soldul final care, în temeiul prezentei decizii, poate fi recuperat de la fiecare stat membru sau plătit acestuia în domeniul măsurilor de dezvoltare rurală aplicabile în Republica Cehă, Ungaria și Slovenia sunt stabilite în anexă.

Articolul 2

În ceea ce privește conturile agențiilor de plăți ale statelor membre în domeniul măsurilor de dezvoltare rurală aplicabile în Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Malta, Polonia și Slovacia, încheierea programului tranzitoriu de dezvoltare rurală va face obiectul unei decizii viitoare.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Republicii Cehe, Republicii Ungare și Republicii Slovenia.

Adoptată la Bruxelles, 17 decembrie 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 5, 9.1.2004, p. 36.

(2)  JO L 161, 26.6.1999, p. 1.

(3)  JO L 160, 26.6.1999, p. 80.

(4)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1.

(5)  JO L 118, 3.5.2006, p. 20 și JO L 122, 11.5.2007, p. 47.

(6)  JO L 122, 11.5.2007, p. 41.

(7)  JO L 139, 29.5.2008, p. 25.

(8)  JO L 111, 5.5.2009, p. 35.


ANEXĂ

Programele ITDR: Cheltuieli declarate pentru perioada 2000-2006, sold final și dezangajarea cofinanțării UE

(EUR)

Noi state membre:

CZ

HU

SI

Cheltuieli declarate pentru perioada 2004-2008

A

Suma totală angajată pentru program

542 800 000,00

602 300 000,00

281 600 000,00

B

Cheltuieli eligibile efectuate de statul membru până la 15.10.2008

542 799 982,00

602 096 646,00

282 041 275,00

C

Cheltuieli închise anual

 

 

 

2004

 

 

 

2005

145 160 224,00

37 272 434,19

73 638 853,19

2006

176 481 317,23

296 024 258,77

118 941 385,27

2007

188 407 840,07

178 498 827,76

88 853 612,73

2008

32 399 539,50

90 290 537,46

607 424,53

Cheltuieli totale închise pentru perioada 2004-2008

542 448 920,80

602 086 058,18

282 041 275,72

Sold final și dezangajarea cofinanțării UE (situația la momentul închiderii)

D

Cheltuieli eligibile totale (suma cea mai mică: B sau C)

542 448 920,80

602 086 058,18

282 041 275,00

E

Minus: sume recuperate de statul membru ca urmare a neregulilor, care trebuie deduse din soldul final

249 112,34

1 352 932,08

2 438 683,32

F

Cheltuielile eligibile totale care urmează a fi rambursate (D-E)

542 199 808,46

600 733 126,10

279 602 591,68

G

Minus: Avansuri achitate deja

86 848 000,00

96 368 000,00

45 056 000,00

H

Minus: Plăți intermediare deja efectuate

428 812 000,00

475 817 000,00

222 464 000,00

I

Plată sau recuperare a soldului final net (F-G-H)

26 539 808,46

28 548 126,10

12 082 591,68


Top