Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0983

Decizia Consiliului din 16 decembrie 2009 privind acordarea unui ajutor de stat de către autoritățile din Republica Lituania pentru achiziționarea de terenuri agricole aflate în proprietatea statului între 1 ianuarie 2010 și 31 decembrie 2013

OJ L 338, 19.12.2009, p. 93–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/983/oj

19.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/93


DECIZIA CONSILIULUI

din 16 decembrie 2009

privind acordarea unui ajutor de stat de către autoritățile din Republica Lituania pentru achiziționarea de terenuri agricole aflate în proprietatea statului între 1 ianuarie 2010 și 31 decembrie 2013

(2009/983/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 108 alineatul (2) paragraful al treilea,

având în vedere cererea înaintată de Guvernul Republicii Lituania la 23 noiembrie 2009,

întrucât:

(1)

La 23 noiembrie 2009, Republica Lituania (denumită în continuare „Lituania”) a înaintat Consiliului o cerere privind o decizie în conformitate cu articolul 88 alineatul (2) paragraful al treilea din Tratatul de instituire a Comunității Europene referitoare la planul Lituaniei de a acorda un ajutor de stat agricultorilor lituanieni pentru achiziționarea de terenuri agricole aflate în proprietatea statului.

(2)

Din cauza veniturilor insuficiente din agricultură, este dificil să se îmbunătățească distribuția nefavorabilă a suprafețelor exploatațiilor agricole din Lituania. În 2009, fermele cu o suprafață de până la 5 hectare constituiau 52 % din totalul fermelor.

(3)

În 2009, criza economică și financiară a dus la scăderea substanțială a prețurilor de producție ale produselor agricole în Lituania: prețurile de producție ale produselor agricole au scăzut, în primul trimestru, cu 27 % față de primul trimestru din 2008, în al doilea trimestru, cu 25,3 % față de al doilea trimestru din 2008, iar în al treilea trimestru, cu 8 % față de al treilea trimestru din 2008. Prețurile de producție pentru recolte au fost în special afectate în mod semnificativ de această scădere: pentru aceeași perioadă de referință, prețurile de producție pentru recolte au scăzut cu 33,6 %, 35,7 % și, respectiv, 17,9 %.

(4)

La sfârșitul anului 2008 și în 2009, din cauza lipsei de capital a fermierilor și a dobânzilor ridicate practicate de către instituțiile de credit la împrumuturile pentru achiziționarea de terenuri agricole, posibilitățile fermierilor de a obține credite pentru investiții, cum ar fi pentru achiziționarea de terenuri agricole în condițiile pieței, au scăzut drastic. În trimestrul al patrulea din 2008 și în 2009, ratele dobânzilor la creditele pentru achiziționarea de terenuri agricole au variat între 9,51 % și 15,99 % pe an.

(5)

Ajutorul de stat se va acorda în două moduri alternative: 1. prin multiplicarea prețului pe piață al terenului achiziționat cu un factor de ponderare (0,6 sau 0,75 pentru fermierii tineri, dacă toate condițiile impuse în schema de ajutor au fost îndeplinite); 2. prin vânzarea în rate a terenului agricol aflat în proprietatea statului, caz în care ajutorul constă în diferența dintre rata reală a dobânzii plătite de cumpărător, care este cel puțin 5 %, și rata dobânzii aplicate de către banca ce a acordat creditul.

(6)

Ajutorul de stat care urmează a fi acordat se ridică la maximum 55 de milioane de litas lituanieni (LTL) și ar trebui să permită achiziționarea unui total de 370 000 de hectare de teren agricol, în limita a maximum 300 de hectare de teren agricol pe cumpărător, în perioada 2010-2013. Valoarea medie a ajutorului pentru fiecare exploatație ar trebui să fie de circa 11 000 LTL. Terenul poate fi vândut persoanelor fizice care îndeplinesc următoarele condiții: au depus o „cerere unică ” în ceea ce privește schemele de ajutor pe suprafață în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a ecocondiționării, a modulării și a sistemului integrat de gestionare și control, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori (1) în anul anterior anului de depunere a cererii de ajutor de stat; gestionează contabilitatea fermei; au experiență practică în agricultură și dețin o fermă înregistrată sau au experiență practică în agricultură și dețin o diplomă în domeniul agriculturii sau un document care să ateste o formare profesională în domeniul agriculturii. Terenul poate fi vândut de asemenea persoanelor juridice, cu condiția ca cel puțin jumătate din venitul anual al acestora să provină din vânzarea produselor agricole comercializabile și să poată prezenta dovezi de viabilitate economică.

(7)

Terenul agricol aflat în proprietatea statului poate fi vândut în rate pe o perioadă de maximum 15 ani, cumpărătorul începând să plătească din al doilea an și plătind 10 % din prețul total în avans, cu excepția fermierilor tineri, cu vârsta sub patruzeci de ani, care trebuie să plătească doar 5 %. Cumpărătorul trebuie să îndeplinească standardele minime de protecție a mediului, igienă și bunăstare a animalelor.

(8)

Nicio procedură de licitație nu se aplică terenurilor agricole aflate în proprietatea statului, dar prețul este calculat în conformitate cu legea lituaniană privind constituirea proprietății și evaluarea pe piață, și anume după evaluarea proprietăților din fiecare lot de teren la prețul pieței. Un indice de ponderare de 0,6 se aplică prețului calculat în acest fel, dacă prețul este plătit în avans de către fermieri tineri, cu o vârstă sub patruzeci de ani, care au exploatat terenul respectiv timp de cel puțin un an. Un indice de ponderare de 0,75 se aplică prețului calculat în acest fel, dacă prețul este plătit în rate de către fermieri tineri, cu o vârstă sub patruzeci de ani, care au exploatat terenul respectiv timp de cel puțin un an. Cumpărătorii de terenuri aflate în proprietatea statului nu pot schimba destinația principală a terenurilor mai devreme de cinci ani de la data achiziției. Dacă unul dintre indicii de ponderare sus-menționați s-a aplicat prețului terenului, cumpărătorul nu poate să înstrăineze terenul mai devreme de cinci ani de la data achiziției.

(9)

Până în această etapă, Comisia nu a inițiat nicio procedură și nici nu a adoptat o poziție cu privire la natura și compatibilitatea ajutorului.

(10)

Prin urmare, există circumstanțe excepționale, care permit luarea în considerare a unui astfel de ajutor, prin derogare și în măsura în care este strict necesar pentru încheierea cu succes a reformei funciare și pentru îmbunătățirea structurii fermelor și a eficienței exploatării agricole în Lituania, astfel încât aceasta să fie compatibilă cu piața internă,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Ajutorul de stat excepțional acordat de autoritățile lituaniene pentru împrumuturile în vederea achiziționării de terenuri agricole aflate în proprietatea statului, în valoare de maximum 55 de milioane LTL și acordat între 1 ianuarie 2010 și 31 decembrie 2013, este considerat compatibil cu piața internă.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Lituania.

Adoptată la Bruxelles, 16 decembrie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

E. ERLANDSSON


(1)  JO L 141, 30.4.2004, p. 18.


Top