Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1255

Regulamentul (UE) nr. 1255/2009 al Comisiei din 18 decembrie 2009 privind retragerea suspendării temporare a regimului de scutire de taxe vamale pentru anul 2010 aplicabil importurilor în Uniune de anumite mărfuri originare din Norvegia, rezultate din transformarea produselor agricole prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 3448/93 al Consiliului

OJ L 338, 19.12.2009, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010; abrogat prin 32010R1248

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1255/oj

19.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/18


REGULAMENTUL (UE) NR. 1255/2009 AL COMISIEI

din 18 decembrie 2009

privind retragerea suspendării temporare a regimului de scutire de taxe vamale pentru anul 2010 aplicabil importurilor în Uniune de anumite mărfuri originare din Norvegia, rezultate din transformarea produselor agricole prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 3448/93 al Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3448/93 al Consiliului din 6 decembrie 1993 de stabilire a regimului comercial aplicabil anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole (1), în special articolul 7 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2004/859/CE a Consiliului din 25 octombrie 2004 privind încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Regatul Norvegiei referitor la Protocolul nr. 2 la Acordul bilateral de liber schimb între Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei (2), în special articolul 3,

întrucât:

(1)

Protocolul nr. 2 la Acordul bilateral de liber schimb între Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei (3) și Protocolul nr. 3 la Acordul privind SEE (4) stabilesc regimurile comerciale care se aplică anumitor produse agricole și produse agricole transformate între părțile contractante.

(2)

Protocolul nr. 3 la Acordul privind SEE, astfel cum a fost modificat prin Decizia nr. 138/2004 a Comitetului mixt al SEE (5), prevede taxe vamale zero aplicabile unor anumite ape cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori sau cu arome, încadrate la codul NC 2202 10 00, precum și altor băuturi nealcoolice cu conținut de zahăr, încadrate la codul NC ex 2202 90 10.

(3)

Taxa vamală zero aplicabilă apelor și altor băuturi în cauză a fost suspendată temporar pentru Norvegia printr-un acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Regatul Norvegiei referitor la Protocolul nr. 2 la Acordul bilateral de liber schimb între Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei (6), denumit în continuare „acordul”, aprobat prin Decizia 2004/859/CE. În conformitate cu punctul IV din procesul-verbal convenit al acordului, importurile scutite de taxe vamale de produse încadrate la codurile NC 2202 10 00 și ex 2202 90 10 originare din Norvegia sunt permise numai în limitele unui contingent tarifar scutit de taxe vamale, aplicându-se o taxă asupra importurilor ce depășesc acest contingent tarifar alocat.

(4)

În temeiul punctului IV paragraful al treilea ultima liniuță din procesul-verbal convenit al acordului, produsele în cauză ar trebui să beneficieze de un acces scutit de taxe vamale nelimitat atât timp cât, la data de 31 octombrie a anului precedent, contingentul tarifar nu a fost epuizat. Conform statisticilor furnizate Comisiei, contingentul anual pentru anul 2009 pentru produsele în cauză stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 89/2009 al Comisiei (7) nu fusese epuizat la 31 octombrie 2009. Prin urmare, produsele în cauză ar trebui să beneficieze, între 1 ianuarie 2010 și 31 decembrie 2010, de acces nelimitat în Uniune scutit de taxe vamale.

(5)

Din aceste motive, este necesară retragerea suspendării temporare a regimului de scutire de taxe vamale aplicat în temeiul Protocolului nr. 2.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a problemelor orizontale privind schimburile de produse transformate care nu sunt menționate în anexa I la tratat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   În perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2010 se retrage suspendarea temporară a regimului de scutire de taxe vamale aplicat în temeiul Protocolului nr. 2 la Acordul bilateral de liber schimb încheiat între Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei pentru produsele încadrate la codul NC 2202 10 00 (ape, inclusiv ape minerale și ape gazeificate cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori sau cu arome) și ex 2202 90 10 [alte băuturi nealcoolice cu conținut de zahăr (zaharoză sau zahăr invertit)].

(2)   Regulile de origine care se aplică reciproc produselor menționate la alineatul (1) se stabilesc în Protocolul nr. 3 la Acordul bilateral de liber schimb între Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 2009.

Pentru Comisie

José Manuel BARROSO

Președintele


(1)  JO L 318, 20.12.1993, p. 18.

(2)  JO L 370, 17.12.2004, p. 70.

(3)  JO L 171, 27.6.1973, p. 2.

(4)  JO L 22, 24.1.2002, p. 37.

(5)  JO L 342, 18.11.2004, p. 30.

(6)  JO L 370, 17.12.2004, p. 72.

(7)  JO L 25, 29.1.2009, p. 14.


Top