Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1252

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1252/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2009 de încheiere a reexaminării în ceea ce privește un nou exportator a Regulamentului (CE) nr. 1338/2006 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de piei chamois originare din Republica Populară Chineză, de percepere retroactivă și de instituire a unei taxe antidumping cu privire la importurile care provin de la un exportator din această țară și de încetare a înregistrării acestor importuri

OJ L 338, 19.12.2009, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 062 P. 200 - 202

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2009/1252/oj

19.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/12


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1252/2009 AL CONSILIULUI

din 18 decembrie 2009

de încheiere a reexaminării în ceea ce privește un nou exportator a Regulamentului (CE) nr. 1338/2006 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de piei „chamois” originare din Republica Populară Chineză, de percepere retroactivă și de instituire a unei taxe antidumping cu privire la importurile care provin de la un exportator din această țară și de încetare a înregistrării acestor importuri

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) („regulamentul de bază”), în special articolul 11 alineatul (4),

având în vedere propunerea prezentată de Comisia Europeană după consultarea comitetului consultativ,

întrucât:

1.   MĂSURILE ÎN VIGOARE

(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 1338/2006 (2), Consiliul a instituit, în urma unei anchete ( „ancheta inițială”), o taxă antidumping definitivă la importurile de piei „chamois” originare din Republica Populară Chineză („RPC”). Măsurile în vigoare constau într-o taxă definitivă ad valorem de 58,9%, aplicabilă la nivel național.

2.   ANCHETA ÎN CURS

(a)   Cererea de reexaminare

(2)

Ca urmare a instituirii măsurilor antidumping definitive, Comisia a primit o cerere de reexaminare în ceea ce privește un nou exportator, în conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din regulamentul de bază. Cererea s-a bazat pe afirmația că producătorul-exportator, Henan Prosper Skins and Leather Enterprise Co. Ltd („solicitantul”):

(i)

nu a exportat piei „chamois” înaintea sau în cursul perioadei de anchetă a anchetei inițiale;

(ii)

nu era afiliat niciunuia dintre producătorii-exportatori care fac obiectul măsurilor instituite prin Regulamentul (CE) nr. 1338/2006;

(iii)

începuse să exporte piei „chamois” către Uniune după încheierea perioadei de anchetă a anchetei inițiale;

(iv)

își desfășoară activitatea în condiții de economie de piață, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (7) litera (c) din regulamentul de bază sau, în mod alternativ, solicită tratament individual în conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din regulamentul de bază.

(b)   Inițierea reexaminării în ceea ce privește un nou exportator

(3)

Comisia a examinat elementele de probă prima facie prezentate de solicitant și le-a considerat suficiente pentru a justifica inițierea unui reexaminări în conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din regulamentul de bază. După consultarea comitetului consultativ și după ce industriei din Uniune în cauză i s-a oferit posibilitatea de a-și prezenta observațiile, Comisia a inițiat, prin Regulamentul (CE) nr. 573/2009 (3), o reexaminare a Regulamentului (CE) nr. 1338/2006 în ceea ce-l privește pe solicitant.

(4)

În conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 573/2009, taxa antidumping instituită prin Regulamentul (CE) nr. 1338/2006 la importurile de piei „chamois” produse de solicitant a fost abrogată. În același timp, în conformitate cu articolul 14 alineatul (5) din regulamentul de bază, autoritățile vamale au fost invitate să adopte măsurile adecvate pentru înregistrarea importurilor de piei „chamois” produse de solicitant.

(c)   Produsul în cauză

(5)

Produsul care face obiectul prezentei reexaminări constă în pieile „chamois” definite în cadrul anchetei inițiale, și anume piei „chamois” sau piei „chamois” combinate, decupate sau nu, inclusiv piei „chamois” și piei „chamois” combinate în crustă («piei „chamois”»), originare din Republica Populară Chineză, încadrate în prezent la codurile NC 4114 10 10 și 4114 10 90.

(d)   Părțile interesate

(6)

Comisia a informat în mod oficial industria din Uniune, solicitantul și reprezentanții țării exportatoare cu privire la inițierea reexaminării. Părților interesate li s-a oferit posibilitatea de a-și exprima punctele de vedere în scris și de a fi audiate.

(e)   Perioada anchetei de reexaminare

(7)

Ancheta privind dumpingul a acoperit perioada cuprinsă între 1 iulie 2008 și 30 iunie 2009 („perioada anchetei de reexaminare” sau „PAR”).

3.   RETRAGEREA COOPERĂRII ȘI A CERERII DE REEXAMINARE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE UN NOU EXPORTATOR

(8)

Comisia a trimis un chestionar solicitantului și a primit un răspuns în termenele prevăzute. În cursul verificării răspunsului la chestionar al solicitantului la sediul acestuia, solicitantul a furnizat informații false și înșelătoare în sensul articolului 18 alineatul (1) din regulamentul de bază. În plus, solicitantul a hotărât să înceteze orice cooperare, iar verificarea a trebuit să fie întreruptă înainte de a fi fost încheiată. La 21 septembrie 2009, solicitantul și-a retras în mod oficial cererea de reexaminare în ceea ce privește un nou exportator.

(9)

Solicitantul a fost informat că informațiile pe care le furnizase nu puteau fi considerate fiabile și că acestea ar fi respinse și a fost invitat să furnizeze explicații suplimentare într-un anumit termen, în conformitate cu articolul 18 alineatul (4) din regulamentul de bază. Solicitantul nu a furnizat nicio explicație suplimentară.

(10)

În împrejurările menționate anterior, deși cererea a fost retrasă, s-a considerat oportună continuarea anchetei din oficiu și bazarea constatărilor în ceea ce-l privește pe solicitant pe datele disponibile, în sensul articolului 18 din regulamentul de bază.

(11)

În lipsa altor informații, nivelul taxei care urmează să fie aplicat solicitantului este stabilit la nivelul taxei aplicabile la nivel național.

4.   ÎNCHEIEREA ANCHETEI ȘI PERCEPEREA RETROACTIVĂ A TAXEI ANTIDUMPING

(12)

În lumina constatărilor menționate anterior, s-a concluzionat că importurile în Uniune de piei „chamois” sau piei „chamois” combinate, decupate sau nu, inclusiv piei „chamois” și piei „chamois” combinate în crustă, încadrate în prezent la codurile NC 4114 10 10 și 4114 10 90, originare din Republica Populară Chineză, produse și vândute la export în Uniune de către Henan Prosper Skins & Leather Enterprise Co., Ltd (cod adițional TARIC A957) ar trebui să fie supuse unei taxe antidumping la nivelul taxei antidumping instituite prin Regulamentul (CE) nr. 1338/2006 asupra tuturor societăților din Republica Populară Chineză și că acest nivel al taxei antidumping ar trebui să fie reinstituit și perceput retroactiv pentru importurile produsului în cauză înregistrate în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 573/2009.

5.   NOTIFICAREA ȘI DURATA APLICĂRII MĂSURILOR

(13)

Solicitantul, industria din Uniune și reprezentanții țării exportatoare au fost informați cu privire la principalele fapte și considerente care au condus la concluziile de mai sus și li s-a oferit posibilitatea de a-și prezenta observațiile. Nu au fost primite observații de natură să justifice o modificare a concluziilor prezentate anterior.

(14)

În temeiul articolului 11 alineatul (2) din regulamentul de bază, prezenta reexaminare nu afectează data de expirare a măsurilor instituite prin Regulamentul (CE) nr. 1338/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Reexaminarea în ceea ce privește un nou exportator inițiată prin Regulamentul (CE) nr. 573/2009 se încheie și o taxă antidumping stabilită la nivelul taxei antidumping aplicabile în conformitate cu articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2006 tuturor societăților din Republica Populară Chineză se instituie la importurile identificate la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 573/2009.

(2)   O taxă antidumping stabilită la nivelul taxei antidumping aplicabile în conformitate cu articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2006 tuturor societăților din Republica Populară Chineză se percepe începând cu data de 3 iulie 2009 pentru importurile de piei „chamois” care au fost înregistrate în temeiul articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 573/2009.

(3)   Autoritățile vamale li sunt instruite să înceteze înregistrarea efectuată în temeiul articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 573/2009.

(4)   În lipsa unor dispoziții contrare, se aplică dispozițiile în vigoare în materie de taxe vamale.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 2009.

Pentru Consiliu,

Președintele

Å. TORSTENSSON


(1)  JO L 56, 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 251, 14.9.2006, p. 1.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 573/2009 al Comisiei din 29 iunie 2009 de deschidere a unei reexaminări pentru un nou exportator a Regulamentului (CE) nr. 1338/2006 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de piei tăbăcite în grăsimi (piei chamois) originare din Republica Populară Chineză, de abrogare a taxei cu privire la importurile care provin de la un producător-exportator din această țară și de impunere a obligativității de înregistrare a acestor importuri (JO L 172, 2.7.2009, p. 3).


Top