Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0958

Regulamentul (CE) nr. 958/2009 al Comisiei din 14 octombrie 2009 de stabilire a unui procentaj unic de acceptare pentru eliberarea de licențe de export, de respingere a cererilor de licențe de export și de suspendare a depunerii de cereri de licențe de export pentru zahăr peste cotă

OJ L 270, 15.10.2009, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/958/oj

15.10.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 270/5


REGULAMENTUL (CE) NR. 958/2009 AL COMISIEI

din 14 octombrie 2009

de stabilire a unui procentaj unic de acceptare pentru eliberarea de licențe de export, de respingere a cererilor de licențe de export și de suspendare a depunerii de cereri de licențe de export pentru zahăr peste cotă

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 7e coroborat cu articolul 9 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 61 primul paragraf litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, zahărul produs în cursul anului de comercializare în surplus față de cota menționată la articolul 56 din același regulament poate fi exportat numai în limitele cantitative fixate de Comisie.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 274/2009 al Comisiei din 2 aprilie 2009 de fixare a limitelor cantitative pentru exporturile de izoglucoză peste cotă până la sfârșitul anului de comercializare 2009/10 (3) stabilește limitele mențonate anterior.

(3)

Cantitățile de zahăr care fac obiectul cererilor de licențe de export depășesc limita cantitativă fixată prin Regulamentul (CE) nr. 274/2009. Prin urmare, este necesar să se stabilească un procent de acceptare pentru cantitățile solicitate la 5, 6, 7, 8 și 9 octombrie 2009. În consecință, este necesar să se respingă toate cererile de licențe de export pentru zahăr depuse după 9 octombrie 2009 și să se suspende depunerea de cereri de licențe de export,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Licențele de export pentru zahăr peste cotă pentru care s-au depus cereri în perioada 5 octombrie 2009-9 octombrie 2009 se eliberează pentru cantitățile care au făcut obiectul cererilor, la care se aplică un procentaj unic de acceptare de 17,275689 %.

(2)   Cererile de licențe de export pentru zahăr peste cotă care au fost depuse la 12 octombrie, 13 octombrie, 14 octombrie, 15 octombrie și 16 octombrie 2009 se resping.

(3)   În perioada 19 octombrie 2009-30 septembrie 2010 se suspendă depunerea de cereri de licențe de export pentru zahăr peste cotă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 octombrie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 91, 3.4.2009, p. 16.


Top