EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0933

Regulamentul (CE) nr. 933/2009 al Comisiei din 6 octombrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 779/98 al Consiliului în ceea ce privește deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente pentru importul în Comunitate de produse din carne de pasăre originare din Turcia

OJ L 263, 7.10.2009, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 018 P. 68 - 69

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/933/oj

7.10.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 263/9


REGULAMENTUL (CE) NR. 933/2009 AL COMISIEI

din 6 octombrie 2009

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 779/98 al Consiliului în ceea ce privește deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente pentru importul în Comunitate de produse din carne de pasăre originare din Turcia

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 144 alineatul (1) și articolul 148, coroborate cu articolul 4,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 779/98 al Consiliului din 7 aprilie 1998 privind importul în cadrul Comunității al produselor agricole provenite din Turcia, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 4115/86 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3010/95, în special articolul 1 (2),

întrucât:

(1)

Decizia nr. 1/98 a Consiliului de asociere CE-Turcia din 25 februarie 1998 privind regimul comerțului pentru produsele agricole (3) a înființat sistemul de facilități care se aplică importurilor în Comunitate ale produselor agricole provenite din Turcia.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1383/2007 al Comisiei din 26 noiembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 779/98 al Consiliului în ceea ce privește deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente pentru importul în Comunitate de produse din carne de pasăre originare din Turcia (4), care înlocuiește Regulamentul (CE) nr. 1396/98 (5), a deschis un contingent tarifar pentru importul produselor din sectorul cărnii de pasăre și a stabilit norme de gestionare a acestuia.

(3)

Aplicarea principiului „primul sosit, primul servit” a avut efecte pozitive în alte sectoare agricole și este oportun ca, în scopul simplificării administrative, contingentul la care se referă prezentul regulament să fie gestionat de acum înainte după metoda indicată la articolul 144 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007. Gestionarea trebuie să se efectueze în conformitate cu articolele 308a și 308b și cu articolul 308c alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (6).

(4)

Ținând seama de particularitățile legate de transferul de la un sistem de gestionare la altul, contingentul la care se referă prezentul regulament trebuie să nu fie considerat critic în sensul articolului 308c din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93. Cu toate acestea, nu este exclus ca acesta să poată deveni critic în sensul articolului menționat, ca urmare a unor noi circumstanțe.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1383/2007 trebuie abrogat și înlocuit cu un nou regulament. Este necesar însă ca regulamentul respectiv să rămână aplicabil licențelor de import eliberate pentru perioadele contingentare de import anterioare celor care intră sub incidența prezentului regulament.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Prezentul regulament deschide contingentul tarifar, indicat în anexă, pentru importul de produse din carne de pasăre.

Contingentul se deschide anual, pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie („perioadă contingentară de import”).

(2)   Contingentul indicat în anexa la prezentul regulament este gestionat în conformitate cu articolele 308a și 308b și cu articolul 308c alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93. Articolul 308c alineatele (2) și (3) din regulamentul menționat anterior nu se aplică.

Articolul 2

Punerea în liberă circulație a produselor importate în temeiul contingentului prevăzut în anexa la prezentul regulament este condiționată de prezentarea unei dovezi de origine, în conformitate cu dispozițiile articolului 16 din Protocolul nr. 3 anexat la Decizia nr. 1/98 a Consiliului de asociere CE-Turcia.

Articolul 3

Regulamentul (CE) nr. 1383/2007 se abrogă. Regulamentul continuă să se aplice însă în cazul taxelor decurgând din licențele eliberate înainte de 1 ianuarie 2010 până la expirarea acestora.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 octombrie 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 113, 15.4.1998, p. 1.

(3)  JO L 86, 20.3.1998, p. 1.

(4)  JO L 309, 27.11.2007, p. 34.

(5)  JO L 187, 1.7.1998, p. 41.

(6)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1.


ANEXĂ

Număr de ordine

Coduri NC

Taxe vamale în cadrul contingentului tarifar

(EUR/tonă)

Contingent tarifar anual

(greutatea netă în tone)

09.0244

0207 25 10

170

1 000

0207 25 90

186

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


Top