Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0560

2009/560/CE: Decizia Comisiei din 22 iulie 2009 de aprobare a anumitor programe modificate pentru 2009 de eradicare și de monitorizare a bolilor animalelor și a zoonozelor și de modificare a Deciziei 2008/897/CE cu privire la contribuția financiară a Comunității către unele state membre pentru programe aprobate prin decizia menționată anterior [notificată cu numărul C(2009) 5475]

OJ L 194, 25.7.2009, p. 56–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 115 - 118

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/560/oj

25.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 194/56


DECIZIA COMISIEI

din 22 iulie 2009

de aprobare a anumitor programe modificate pentru 2009 de eradicare și de monitorizare a bolilor animalelor și a zoonozelor și de modificare a Deciziei 2008/897/CE cu privire la contribuția financiară a Comunității către unele state membre pentru programe aprobate prin decizia menționată anterior

[notificată cu numărul C(2009) 5475]

(2009/560/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia 90/424/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (1), în special articolul 24 alineatele (5) și (6) și articolul 25 alineatele (1) și (2),

întrucât:

(1)

Decizia 90/424/CEE stabilește procedurile care reglementează contribuția financiară comunitară la programele de eradicare, de combatere și de monitorizare a bolilor animalelor și a zoonozelor.

(2)

Decizia 2008/897/CE a Comisiei din 28 noiembrie 2008 de aprobare a programelor anuale și multianuale de eradicare, combatere și monitorizare a anumitor boli ale animalelor și zoonoze, prezentate de statele membre pentru 2009 și următorii ani, precum și a contribuției financiare a Comunității la aceste programe (2) aprobă anumite programe naționale și stabilește nivelul și plafonul maxim al contribuției financiare comunitare pentru fiecare program prezentat de statele membre.

(3)

Belgia, Danemarca, Irlanda, Spania, Franța, Letonia, Lituania, Țările de Jos, Portugalia și Finlanda au prezentat programe modificate de eradicare și de monitorizare pentru boala limbii albastre.

(4)

Comisia a evaluat programele modificate respective atât din punct de vedere veterinar, cât și financiar. S-a constatat că programele respective sunt conforme cu legislația comunitară relevantă în domeniul veterinar și în special cu criteriile prevăzute în Decizia 2008/341/CE a Comisiei din 25 aprilie 2008 de stabilire a criteriilor comunitare pentru programele naționale de eradicare, combatere și monitorizare a unor boli animale și a zoonozelor (3). Prin urmare, aceste programe modificate ar trebui aprobate.

(5)

Danemarca, Spania, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Portugalia, Finlanda și Regatul Unit au prezentat programe modificate de monitorizare a encefalopatiilor spongiforme transmisibile (EST).

(6)

Comisia a evaluat programele modificate respective atât din punct de vedere veterinar, cât și financiar. S-a constatat că programele respective sunt conforme cu legislația comunitară relevantă în domeniul veterinar și în special cu criteriile prevăzute în Decizia 2008/341/CE. Prin urmare, aceste programe modificate ar trebui aprobate.

(7)

Un program multianual de eradicare a rabiei a fost aprobat pentru Slovenia prin Decizia 2007/782/CE a Comisiei din 30 noiembrie 2007 de aprobare a programelor naționale anuale și plurianuale de eradicare, combatere și monitorizare a anumitor boli ale animalelor și zoonoze, prezentate de statele membre pentru 2008 și următorii ani, precum și a contribuției financiare a Comunității la aceste programe (4). Al doilea an al programului respectiv a fost aprobat prin Decizia 2008/897/CE.

(8)

Slovenia a prezentat o versiune modificată a programului pentru cel de-al doilea an al programului său multianual de eradicare a rabiei. Comisia a evaluat programul modificat respectiv atât din punct de vedere veterinar, cât și financiar. S-a constatat că programul respectiv este conform cu legislația comunitară relevantă în domeniul veterinar și în special cu criteriile prevăzute în Decizia 2008/341/CE. Prin urmare, acest program modificat ar trebui aprobat.

(9)

Programele naționale de eradicare și de monitorizare pentru boala limbii albastre aprobate prin Decizia 2008/897/CE au inclus campaniile de vaccinare împotriva acestei boli în 2009. Cu toate acestea, costurile administrării vaccinului nu au fost incluse în costurile eligibile pentru o contribuție financiară a Comunității.

(10)

Ținând seama de situația epidemiologică din statele membre în cauză, este necesar să se includă costurile administrării vaccinului în costurile eligibile pentru o contribuție financiară a Comunității. Prin urmare, este necesar să se aloce fonduri suplimentare pentru finanțarea programelor de eradicare și de monitorizare pentru boala limbii albastre în statele membre respective aprobate prin Decizia 2008/897/CE.

(11)

Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (5), astfel cum a fost modificat recent prin Regulamentul (CE) nr. 103/2009 al Comisiei (6), prevede respectarea unor cerințe mai stricte în cazul efectivelor de animale producătoare de lapte infectate cu scrapie clasică.

(12)

La 18 martie 2009 Cipru a prezentat un program nou, multianual de monitorizare și de eradicare a scrapiei, adaptat la modificarea recentă a Regulamentului (CE) nr. 999/2001. Acest program urmează să înlocuiască programul național pentru 2009 de eradicare a scrapiei din statul membru respectiv, aprobat prin Decizia 2008/897/CE.

(13)

Ținând seama de această situație excepțională, Cipru a solicitat în cadrul programului obținerea unei contribuții financiare de peste 50 % din costurile suportate pentru sacrificarea animalelor infectate cu scrapie. Comisia a evaluat programul în cauză atât din punct de vedere veterinar, cât și financiar. S-a constatat că programul respectiv este conform cu legislația comunitară relevantă în domeniul veterinar și în special cu criteriile prevăzute în Decizia 2008/341/CE. Prin urmare, acest program ar trebui aprobat.

(14)

Datorită faptului că un procent foarte ridicat de efective de ovine și caprine din Cipru sunt afectate de scrapie, Cipru este obligat să sacrifice un număr excepțional de ridicat de animale într-o perioadă scurtă de timp, în vederea respectării cerințelor legislației comunitare relevante.

(15)

Ținând seama de această situație excepțională, este necesar să se prevadă un nivel mai ridicat al contribuției comunitare la programul de monitorizare și de eradicare a scrapiei în statul membru în cauză. În plus, costul cu personalul angajat în mod special pentru îndeplinirea sarcinilor din cadrul programului și costul distrugerii carcaselor ar trebui incluse în costurile eligibile pentru o contribuție financiară a Comunității în cadrul acestui program.

(16)

Aprobarea programelor modificate prin prezenta decizie are impact asupra sumelor necesare pentru realizarea programelor, astfel cum au fost aprobate în conformitate cu Directiva 2008/897/CE. Valoarea maximă a contribuției financiare a Comunității pentru anumite programe ar trebui ajustată în mod corespunzător.

(17)

Prin urmare, Decizia 2008/897/CE ar trebui modificată în consecință.

(18)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Programele modificate de monitorizare și de eradicare pentru boala limbii albastre, prezentate de Belgia la 29 ianuarie 2009, de Danemarca la 20 aprilie 2009, de Irlanda la 16 februarie 2009, de Spania la 6 martie 2009, de Franța la 2 februarie 2009, de Letonia la 20 februarie 2009, de Lituania la 20 februarie 2009, de Țările de Jos la 8 decembrie 2008, de Portugalia la 20 februarie 2009 și de Finlanda la 7 ianuarie 2009 se aprobă pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

Articolul 2

Programele modificate de monitorizare a encefalopatiilor spongiforme transmisibile prezentate de Danemarca la 18 martie 2009, de Spania la 7 aprilie 2009, de Italia la 29 ianuarie 2009, de Luxemburg la 16 martie 2009, de Țările de Jos la 20 februarie 2009, de Portugalia la 4 martie 2009, de Finlanda la 27 februarie 2009 și de Regatul Unit la 26 ianuarie 2009 se aprobă pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

Articolul 3

Al doilea an al programului multianual de eradicare a rabiei, astfel cum a fost modificat, prezentat de Slovenia la 23 aprilie 2009 se aprobă pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

Articolul 4

Decizia 2008/897/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4, alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2)   Contribuția financiară din partea Comunității este stabilită la 50 % din costurile suportate de fiecare dintre statele membre menționate la alineatul (1) pentru efectuarea vaccinării, pentru analizele de laborator efectuate în scopul supravegherii virologice, serologice și entomologice și pentru achiziționarea capcanelor și a vaccinurilor, fără să depășească:

(a)

4 450 000 EUR pentru Belgia;

(b)

5 000 EUR pentru Bulgaria;

(c)

2 350 000 EUR pentru Republica Cehă;

(d)

50 000 EUR pentru Danemarca;

(e)

15 700 000 EUR pentru Germania;

(f)

180 000 EUR pentru Estonia;

(g)

800 000 EUR pentru Irlanda;

(h)

50 000 EUR pentru Grecia;

(i)

21 000 000 EUR pentru Spania;

(j)

57 000 000 EUR pentru Franța;

(k)

3 000 000 EUR pentru Italia;

(l)

460 000 EUR pentru Letonia;

(m)

0 EUR pentru Lituania;

(n)

510 000 EUR pentru Luxemburg;

(o)

1 400 000 EUR pentru Ungaria;

(p)

5 000 EUR pentru Malta;

(q)

50 000 EUR pentru Țările de Jos;

(r)

3 350 000 EUR pentru Austria;

(s)

500 000 EUR pentru Polonia;

(t)

5 300 000 EUR pentru Portugalia;

(u)

250 000 EUR pentru România;

(v)

910 000 EUR pentru Slovenia;

(w)

820 000 EUR pentru Finlanda;

(x)

1 550 000 EUR pentru Suedia.

(3)   Valoarea maximă a costurilor rambursabilă statelor membre pentru programele menționate la alineatul (1) nu depășește în medie:

(a)

pentru testele ELISA: 2,5 EUR pe test;

(b)

pentru testele PCR: 10 EUR pe test;

(c)

pentru achiziționarea vaccinurilor monovalente: 0,3 EUR pe doză;

(d)

pentru achiziționarea vaccinurilor bivalente: 0,45 EUR pe doză;

(e)

pentru administrarea vaccinurilor la bovine: 1,50 EUR pentru fiecare bovină vaccinată, indiferent de numărul și tipul dozelor utilizate;

(f)

pentru administrarea vaccinurilor la ovine și caprine: 0,75 EUR pentru fiecare ovină sau caprină vaccinată, indiferent de numărul și tipul dozelor utilizate.”

2.

La articolul 9 alineatul (2) litera (l), valoarea de „1 800 000 EUR” se înlocuiește cu „50 000 EUR”.

3.

La articolul 13 alineatul (2) litera (e), valoarea de „370 000 EUR” se înlocuiește cu „530 000 EUR”.

4.

Se inserează următorul articol 15a:

„Articolul 15a

Scrapie

(1)   Programul multianual de monitorizare și de eradicare a scrapiei prezentat de Cipru la 18 martie 2009 se aprobă pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2010.

(2)   Contribuția financiară a Comunității este stabilită la:

(a)

100 % din costurile suportate de Cipru pentru efectuarea testelor rapide și a testelor moleculare primare;

(b)

75 % din costurile suportate de Cipru pentru despăgubirea proprietarilor animalelor sacrificate și distruse în cadrul programului său de eradicare a scrapiei;

(c)

50 % din costurile legate de:

(i)

analizele genotipice ale eșantioanelor;

(ii)

achiziționarea preparatelor utilizate la eutanasierea animalelor;

(iii)

personalul angajat în mod special pentru îndeplinirea sarcinilor din cadrul programului;

(iv)

distrugerea carcaselor.

(3)   Valoarea maximă a costurilor rambursabilă Ciprului pentru programul menționat la alineatul (1) nu depășește în medie:

(a)

pentru testele efectuate la ovinele și caprinele menționate în anexa III capitolul A partea II la Regulamentul (CE) nr. 999/2001: 30 EUR pe test;

(b)

pentru testele moleculare inițiale de discriminare efectuate în conformitate cu capitolul C punctul 3.2 litera (c) punctul (i) din anexa X la Regulamentul (CE) nr. 999/2001: 175 EUR pe test;

(c)

pentru analizele genotipice: 10 EUR pe test;

(d)

pentru animalele din specia ovină sau caprină sacrificate: 100 EUR pe animal.

(4)   Suma care urmează a fi angajată în 2009 se ridică la 5 400 000 EUR.

(5)   Suma care urmează a fi angajată pentru 2010 se stabilește ținând seama de punerea în aplicare a programului în 2009.”

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 22 iulie 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 224, 18.8.1990, p. 19.

(2)  JO L 322, 2.12.2008, p. 39.

(3)  JO L 115, 29.4.2008, p. 44.

(4)  JO L 314, 1.12.2007, p. 29.

(5)  JO L 147, 31.5.2001, p. 1.

(6)  JO L 34, 4.2.2009, p. 11.


Top