Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0649

Regulamentul (CE) nr. 649/2009 al Comisiei din 23 iulie 2009 de adaptare a anumitor cote de pescuit pentru 2009 în contextul gestionării interanuale a cotelor de pescuit

OJ L 192, 24.7.2009, p. 14–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/649/oj

24.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 192/14


REGULAMENTUL (CE) NR. 649/2009 AL COMISIEI

din 23 iulie 2009

de adaptare a anumitor cote de pescuit pentru 2009 în contextul gestionării interanuale a cotelor de pescuit

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (1), în special articolul 23 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului din 6 mai 1996 privind introducerea unor condiții suplimentare pentru gestionarea interanuală a totalurilor admise de captură (TAC) și a cotelor de pescuit (2), în special articolul 4 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 23 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002, atunci când Comisia a stabilit că un stat membru a depășit posibilitățile de pescuit ce i-au fost alocate, Comisia operează deduceri din viitoarele posibilități de pescuit ale statului membru respectiv.

(2)

Articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 stabilește criteriile și condițiile conform cărora Comisia poate opera aceste deduceri.

(3)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96, statele membre pot solicita Comisiei, înainte de 31 octombrie a anului de aplicare a cotei, să rețină un procentaj maxim de 10 % din cotă în vederea transferării pe anul viitor. Comisia adaugă cantitatea reținută la cota relevantă.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 2015/2006 al Consiliului din 19 decembrie 2006 de stabilire, pentru 2007 și 2008, a posibilităților de pescuit pentru navele comunitare în ceea ce privește anumite rezerve de pești de adâncime (3), Regulamentul (CE) nr. 1404/2007 al Consiliului din 26 noiembrie 2007 de stabilire a posibilităților de pescuit și a condițiilor aferente pentru anumite resurse halieutice și grupuri de resurse halieutice, aplicabile în Marea Baltică pentru 2008 (4), Regulamentul (CE) nr. 1579/2007 al Consiliului din 20 decembrie 2007 de stabilire a posibilităților de pescuit și a condițiilor aferente aplicabile pentru 2008 în Marea Neagră pentru anumite resurse halieutice și grupuri de resurse halieutice (5) și Regulamentul (CE) nr. 40/2008 al Consiliului din 16 ianuarie 2008 de stabilire, pentru 2008, a posibilităților de pescuit și a condițiilor conexe pentru anumite stocuri de pești și grupe de stocuri de pești, aplicabile în apele comunitare și, pentru navele comunitare, în apele în care sunt necesare limitări ale capturilor (6) stabilesc cote pentru anumite stocuri pentru 2008 și menționează ce stocuri pot face obiectul măsurilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 847/96.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 1139/2008 al Consiliului din 10 noiembrie 2008 de stabilire pentru anul 2009 a posibilităților de pescuit și a condițiilor aferente aplicabile pentru anumite resurse halieutice în Marea Neagră (7), Regulamentul (CE) nr. 1359/2008 al Consiliului din 28 noiembrie 2008 de stabilire, pentru 2009 și 2010, a posibilităților de pescuit pentru navele comunitare în ceea ce privește anumite stocuri de pești de adâncime (8), Regulamentul (CE) nr. 1322/2008 al Consiliului din 28 noiembrie 2008 de stabilire a posibilităților de pescuit și a condițiilor aferente pentru anumite resurse halieutice și grupe de resurse halieutice aplicabile în Marea Baltică pentru 2009 (9) și Regulamentul (CE) nr. 43/2009 al Consiliului din 16 ianuarie 2009 de stabilire, pentru 2009, a posibilităților de pescuit și a condițiilor conexe pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește, aplicabile în apele comunitare și, pentru navele comunitare, în ape în care sunt necesare limitări ale capturilor (10) stabilesc cote pentru anumite stocuri pentru 2009.

(6)

Pentru Regatul Unit, Irlanda și Polonia, unele dintre aceste cote pentru 2009 au fost adaptate prin Regulamentul (CE) nr. 147/2007 al Comisiei din 15 februarie 2007 de modificare a anumitor cote de pescuit pentru perioada 2007-2012 în conformitate cu articolul 23 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (11) și prin Regulamentul (CE) nr. 635/2008 al Comisiei din 3 iulie 2008 de adaptare a cotelor de pescuit de cod care urmează să fie alocate Poloniei în Marea Baltică (subdiviziunile 25-32, apele CE) în perioada 2008-2011 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 338/2008 al Consiliului (12).

(7)

Anumite state membre au solicitat, înainte de 31 octombrie 2008, în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96, ca o parte din cotele lor pentru 2008 să fie reținute și transferate pe anul următor. În limitele specificate în respectivul regulament, cantitățile reținute trebuie adăugate la cota pentru 2009.

(8)

În temeiul articolului 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 847/96, trebuie făcute deduceri din cotele naționale pentru 2009 la un nivel echivalent cu cantitatea pescuită în exces. În temeiul articolului 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96, trebuie aplicate deduceri ponderate din cotele naționale pentru 2009 în cazul depășirii debarcărilor permise în 2008 pentru anumite stocuri specificate în Regulamentele (CE) nr. 2015/2006, (CE) nr. 1404/2007, (CE) nr. 1579/2007 și (CE) nr. 40/2008.

(9)

În cazul anumitor state membre, deducerile care trebuie aplicate sunt mai mari decât cotele acestora pentru 2009. Având în vedere regulile stabilite la articolul 23 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002, în vederea aplicării unui tratament egal statelor membre și pentru a contribui la conservarea resurselor într-un mod eficient prin compensarea, pe cât posibil, a pescuitului în exces deja realizat, este necesar să se garanteze că, și în astfel de cazuri, este dedusă cantitatea integrală. În consecință, nu trebuie să se permită navelor statelor membre respective să pescuiască speciile în cauză în zonele în discuție în 2009, iar cantitățile rămase care urmează a fi deduse trebuie deduse în anii următori. Comisia trebuie, prin urmare, să deducă din cota relevantă pe 2010 și, dacă este cazul, pe anii următori cantitatea rămasă, în conformitate cu procedura menționată la articolul 23 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002.

(10)

Cu toate acestea, trebuie să li se permită statelor membre să compenseze cantitățile rămase care urmează a fi deduse prin obținerea, pe durata anului 2009, a unor posibilități suplimentare de pescuit pentru stocul în cauză prin intermediul unui schimb de cote realizat pe baza articolului 20 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002, evitând, astfel, deducerea cantităților respective din posibilitățile lor de pescuit pe 2010 sau pe anii următori.

(11)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru pescuit și acvacultură,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Cotele de pește stabilite prin Regulamentele (CE) nr. 1139/2008, (CE) nr. 1322/2008, (CE) nr. 1359/2008 și (CE) nr. 43/2009 se majorează în conformitate cu anexa I sau se reduc în conformitate cu anexa II.

(2)   Alineatul (1) se aplică fără a aduce atingere reducerilor prevăzute de Regulamentele (CE) nr. 147/2007 și (CE) nr. 635/2008.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 iulie 2009.

Pentru Comisie

Joe BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 115, 9.5.1996, p. 3.

(3)  JO L 384, 29.12.2006, p. 28.

(4)  JO L 312, 30.11.2007, p. 1.

(5)  JO L 346, 29.12.2007, p. 1.

(6)  JO L 19, 23.1.2008, p. 1.

(7)  JO L 308, 19.11.2008, p. 3.

(8)  JO L 352, 31.12.2008, p. 1.

(9)  JO L 345, 23.12.2008, p. 1.

(10)  JO L 22, 26.1.2009, p. 1.

(11)  JO L 46, 16.2.2007, p. 10.

(12)  JO L 176, 4.7.2008, p. 8.


ANEXA I

TRANSFERURI CĂTRE COTELE PE 2009

Stat membru

Codul stocului

Specii

Zonă

Cotă finală 2008

Capturi 2008

Capturi CS 2008

% cota finală

Cantitate transferată

Cota inițială 2008

Cota revizuită 2009

Noul cod pentru 2009

BEL

ANF/07.

Pește undițar

VII

2 345

515,0

129,8

27,5

234,50

2 595

2 830

 

BEL

ANF/8ABDE.

Pește undițar

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

70

65,9

0

94,1

4,10

0

4

 

BEL

COD/07A.

Cod

VIIa

69

22,9

0

33,2

6,90

12

19

 

BEL

COD/7X7A34

Cod

VIIb-k; VIII, IX și X; apele comunitare din CECAF 34.1.1

209

201,0

0

96,2

8,00

167

173

COD/7XAD34

72

74

COD/07D.

BEL

HAD/5BC6A.

Eglefin

Apele comunitare din zonele Vb și VIa

9

0,0

 

0,0

0,90

4

5

 

BEL

HAD/6B1214

Eglefin

VIb, XII și XIV

17

0,0

0

0,0

1,70

13

15

 

BEL

HKE/2AC4-C

Merluciu

Apele comunitare din zonele IIa și IV

85

55,8

0

65,6

8,50

26

35

 

BEL

HKE/571214

Merluciu

VI, VII; apele comunitare din zona Vb, apele internaționale din zonele XII și XIV

231

7,0

0

3,0

23,10

265

288

 

BEL

HKE/8ABDE.

Merluciu

VIIIa, b, d, e

10

3,0

0

30,0

1,00

9

10

 

BEL

LEZ/07.

Specii de cardină

VII

494

137,1

0

27,8

49,40

494

543

 

BEL

LEZ/8ABDE.

Specii de cardină

VIIIa, b, d, e

6

5,3

0

88,3

0,60

0

1

 

BEL

LIN/04.

Mihalț-de-mare

Apele comunitare din zona IV

17

13,4

0

78,8

1,70

18

20

 

BEL

LIN/6X14.

Mihalț-de-mare

Apele comunitare și apele internaționale din zonele VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

70

49,0

0

70,0

7,00

40

47

 

BEL

NEP/2AC4-C

Langustină

Apele comunitare din zonele IIa și IV

556

197,0

0

35,4

55,60

1 299

1 355

 

BEL

PLE/07A.

Cambulă de Baltica

VIIa

626

135,9

0

21,7

62,60

37

100

 

BEL

PLE/7FG.

Cambulă de Baltica

VIIf și VIIg

236

165,7

0

70,2

23,60

59

83

 

BEL

SOL/07A.

Limbă-de-mare comună

VIIa

493

204,6

0

41,5

49,30

237

286

 

BEL

SOL/07D.

Limbă-de-mare comună

VIId

1 965

1 253,4

0

63,8

196,50

1 420

1 617

 

BEL

SOL/24.

Limbă-de-mare comună

Apele comunitare din zonele II și IV

1 380

1 354,0

0

98,1

26,00

1 159

1 185

 

BEL

SOL/7FG.

Limbă-de-mare comună

VIIf și VIIg

654

423,2

0

64,7

65,40

621

686

 

BEL

SOL/7HJK.

Limbă-de-mare comună

VIIh, VIIj și VIIk

54

8,1

0

15,0

5,40

46

51

 

BEL

SOL/8AB.

Limbă-de-mare comună

VIIIa și b

323

313,4

0

97,0

9,60

54

64

 

BEL

T/B/2AC4-C

Calcan mare și calcan-neted

Apele comunitare din zonele IIa și IV

361

287,1

0

79,5

36,10

386

422

 

DNK

USK/3EI.

Ierosme

Ape comunitare din zona III

14

0,4

 

2,9

1,40

14

15

USK/03-C.

DNK

USK/4EI.

Ierosme

Apele comunitare din zona IV

62

0,3

 

0,5

6,20

62

68

USK/04-C.

DNK

COD/03AS.

Cod

Kattegat

465

274,6

 

59,1

46,50

312

359

 

DNK

HKE/3A/BCD

Merluciu

IIIa, apele comunitare din zonele IIIb, IIIc și IIId

1 655

511,2

 

30,9

165,50

1 430

1 596

 

DNK

HKE/2AC4-C

Merluciu

Apele comunitare din zonele IIa și IV

1 210

507,5

 

41,9

121,00

1 045

1 166

 

DNK

WHB/1X14

Putasu

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII și XIV

13 774

12 867,2

 

93,4

906,80

11 307

12 214

 

DNK

LIN/1/2.

Mihalț-de-mare

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I și II

10

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

DNK

LIN/03.

Mihalț-de-mare

IIIa, apele comunitare din zonele IIIb, IIIc și IIId

64

56,0

 

87,5

6,40

57

63

 

DNK

LIN/04.

Mihalț-de-mare

Apele comunitare din zona IV

286

33,0

 

11,5

28,60

286

315

 

DNK

LIN/05.

Mihalț-de-mare

Apele comunitare și apele internaționale din zona V

6

0,0

 

0,0

0,60

6

7

 

DNK

LIN/6X14.

Mihalț-de-mare

Apele comunitare și apele internaționale din zonele VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

6

0,0

 

0,0

0,60

7

8

 

DNK

NEP/3A/BCD

Langustină

IIIa, apele comunitare din zonele IIIb, IIIc și IIId

4 039

3 211,2

 

79,5

403,90

3 800

4 204

 

DNK

NEP/2AC4-C

Langustină

Apele comunitare din zonele IIa și IV

1 520

546,3

 

35,9

152,00

1 299

1 451

 

DNK

T/B/2AC4-C

Calcan mare și calcan-neted

Apele comunitare din zonele IIa și IV

884

434,4

 

49,1

88,40

825

913

 

DNK

SOL/3A/BCD

Limbă-de-mare comună

IIIa, apele comunitare din zonele IIIb, IIIc și IIId

869

608,3

 

70,0

86,90

671

758

 

DNK

SOL/24.

Limbă-de-mare comună

Apele comunitare din zonele II și IV

677

492,2

 

72,7

67,70

530

598

 

DNK

DGS/2AC4-C

Rechin de Marea Neagră/câine-de-mare

Apele comunitare din zonele IIa și IV

57

18,7

 

32,8

5,70

26

32

 

DNK

JAX/578/14

Specii de stavrizi

VI, VII și VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe; apele comunitare din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

6 810

3 766,5

 

55,3

681,00

15 056

15 737

 

DNK

HER/1/2.

Hering

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I și II

31 243

31 127,8

 

99,6

115,20

36 647

36 762

 

DNK

BLI/03-

Mihalț-de-mare albastru

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zona III

7

0,1

 

1,4

0,70

5

6

 

DNK

BLI/245.

Mihalț-de-mare albastru

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele II, IV și V

7

0,0

 

0,0

0,70

5

6

 

DNK

HER/3BC + 24

Hering

Subdiviziunile 22-24

9 391

6 497,6

 

69,2

939,10

3 809

4 748

 

DNK

COD/3BC + 24

Cod

Subdiviziunile 22-24

10 963

9 519,9

 

86,8

1 096,30

7 230

8 326

 

DNK

PLE/3BCD-C

Cambulă de Baltica

Apele comunitare din zonele IIIb, IIIc și IIId

2 590

1 508,8

 

58,3

259,00

2 179

2 438

 

DEU

ANF/07.

Pește undițar

VII

309

168,2

0

54,4

30,90

289

320

 

DEU

COD/03AS.

Cod

IIIa Kattegat

9

1,4

0

15,6

0,90

6

7

 

DEU

DGS/15X14

Rechin de Marea Neagră/câine-de-mare

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I, V-VIII, XII, XIV

31

0,0

0

0,0

3,10

16

19

 

DEU

DGS/2AC4-C

Rechin de Marea Neagră/câine-de-mare

Apele comunitare din zonele IIa și IV

10

3,0

0

30,0

1,00

5

6

 

DEU

HAD/5BC6A.

Eglefin

Apele comunitare din zonele Vb și VIa

11

0,0

0

0,0

1,10

5

6

 

DEU

HAD/6B1214

Eglefin

Apele comunitare și cele internaționale din zonele VIb, XII și XIV

20

0,0

0

0,0

2,00

16

18

 

DEU

HER/1/2.

Hering

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I și II

8 092

3 904,1

4 176,2

99,9

11,70

6 418

6 430

 

DEU

HER/5B6ANB

Hering

Apele comunitare și apele internaționale din zonele Vb, VIb și VIaN

2 557

2 527,0

0

98,8

30,00

2 359

2 389

 

DEU

HER/7G-K.

Hering

VIIg, VIIh, VIIj, VIIk

193

192,0

0

99,5

1,00

66

67

 

DEU

HKE/2AC4-C

Merluciu

Apele comunitare din zonele IIa și IV

137

122,4

0

89,3

13,70

120

134

 

DEU

JAX/578/14

Specii de stavrizi

Apele comunitare și apele internaționale din zonele VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe și Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

19 178

11 454,3

0

59,7

1 917,80

12 035

13 953

 

DEU

LIN/03.

Mihalț-de-mare

IIIa, apele comunitare din zonele IIIb, IIIc și IIId

7

1,3

0

18,6

0,70

7

8

 

DEU

LIN/04.

Mihalț-de-mare

Apele comunitare din zona IV

177

18,8

0

10,6

17,70

177

195

 

DEU

LIN/05.

Mihalț-de-mare

Apele comunitare și apele internaționale din zona V

6

0,0

0

0,0

0,60

6

7

 

DEU

LIN/1/2.

Mihalț-de-mare

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I și II

10

0,3

0

3,0

1,00

10

11

 

DEU

LIN/6X14.

Mihalț-de-mare

Apele comunitare și apele internaționale din zonele VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

147

43,8

0

29,8

14,70

147

162

 

DEU

NEP/2AC4-C

Langustină

Apele comunitare din zonele IIa și IV

718

242,3

0

33,7

71,80

19

91

 

DEU

NEP/3A/BCD

Langustină

IIIa, apele comunitare din zonele IIIb, IIIc și IIId

28

20,7

0

73,9

2,80

11

14

 

DEU

SOL/24.

Limbă-de-mare comună

Apele comunitare din zonele II și IV

516

494,2

0

95,8

21,80

927

949

 

DEU

SOL/3A/BCD

Limbă-de-mare comună

IIIa, apele comunitare din zonele IIIb, IIIc și IIId

50

34,4

0

68,8

5,00

39

44

 

DEU

SRX/2AC4-C

Vulpi și pisici-de-mare

Apele comunitare din zonele IIa și IV

23

9,9

0

43,0

2,30

14

16

 

DEU

T/B/2AC4-C

Calcan mare și calcan-neted

Apele comunitare din zonele IIa și IV

286

229,5

0

80,2

28,60

211

240

 

DEU

USK/4EI.

Ierosme

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I, II și XIV

19

0,6

0

3,2

1,90

7

9

USK/1214EI

DEU

USK/3EI.

Ierosme

Ape comunitare din zona III

7

0,0

0

0,0

0,70

7

8

USK/03-C.

DEU

WHB/1X14

Putasu

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I-VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII, XIV

24 563

24 559,0

0

100,0

4,00

4 396

4 400

 

DEU

WHG/561214

Merlan

VI; apele comunitare din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

5

0,0

0

0,0

0,50

4

5

 

DEU

HER/3BC + 24

Hering

Subdiviziunile 22-24

25 254

20 860,6

0

82,6

2 525,40

14 994

17 519

 

DEU

COD/3BC + 24

Cod

Subdiviziunile 22-24

5 822

5 491,0

0

94,3

331,00

3 487

3 818

 

DEU

PLE/3BCD-C

Cambulă de Baltica

Apele comunitare din zonele IIIb, IIIc și IIId

288

251,0

0

87,2

28,80

242

271

 

DEU

SPR/3BCD-C

Șprot

Apele comunitare din zonele IIIb, IIIc și IIId

32 563

26 654,0

0

81,9

3 256,30

24 994

28 250

 

ESP

ANE/9/3411

Hamsie

IX și X; apele comunitare din CECAF 34.1.1

3 826

2 963,3

0

77,5

382,60

3 826

4 209

 

ESP

ANF/07.

Pește undițar

VII

2 291

2 043,2

0

89,2

229,10

1 031

1 260

 

ESP

ANF/8ABDE.

Pește undițar

VIIIa,VIIIb, VIIId și VIIIe

1 267

1 121,6

0

88,5

126,70

1 206

1 333

 

ESP

ANF/8C3411

Pește undițar

VIIIc, IX, X, apele comunitare din zona CECAF 34.1.1

1 570

1 564,2

0

99,6

5,80

1 467

1 473

 

ESP

HAD/5BC6A.

Eglefin

Apele comunitare din zonele Vb și VIa

25

10,4

0

41,6

2,50

0

3

 

ESP

HKE/571214

Merluciu

VI, VII; apele comunitare din zona Vb, apele internaționale din zonele XII și XIV

12 286

11 164,0

0

90,9

1 122,00

8 513

9 635

 

ESP

HKE/8ABDE.

Merluciu

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

7 709

6 385,0

0

82,8

770,90

5 926

6 697

 

ESP

HKE/8C3411

Merluciu

VIIIc, IX și X; apele comunitare din CECAF 34.1.1

4 432

4 427,0

0

99,9

5,00

5 186

5 191

 

ESP

JAX/578/14

Specii de stavrizi

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe; apele comunitare din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

3 195

2 838,8

0

88,9

319,50

16 435

16 755

 

ESP

JAX/8C9.

Specii de stavrizi

VIIIc și IX

31 443

31 421,6

0

99,9

21,40

31 069

31 090

 

ESP

LEZ/07.

Specii de cardină

VII

5 490

4 562,1

0

83,1

549,00

5 490

6 039

 

ESP

LEZ/561214

Specii de cardină

VI; apele comunitare din zona Vb, apele internaționale din zonele XII și XIV

295

233,0

0

79,0

29,50

318

348

 

ESP

LEZ/8ABDE.

Specii de cardină

VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe

1 301

532,2

0

40,9

130,10

1 176

1 306

 

ESP

LEZ/8C3411

Specii de cardină

VIIIc, IX, X, apele comunitare din zona CECAF 34.1.1

1 351

1 197,1

0

88,6

135,10

1 320

1 455

 

ESP

LIN/6X14.

Mihalț-de-mare

Apele comunitare și apele internaționale din zonele VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

2 969

1 387,1

0

46,7

296,90

2 969

3 266

 

ESP

NEP/07.

Langustină

VII

1 644

465,9

0

28,3

164,40

1 479

1 643

 

ESP

NEP/08C.

Langustină

VIIIc

111

54,3

0

48,9

11,10

108

119

 

ESP

NEP/5BC6.

Langustină

VI; apele comunitare din zona Vb

44

1,2

0

2,7

4,40

38

42

 

ESP

NEP/8ABDE.

Langustină

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

60

0,8

0

1,3

6,00

246

252

 

ESP

NEP/9/3411

Langustină

IX și X; apele comunitare din CECAF 34.1.1

111

83,5

0

75,2

11,10

94

105

 

ESP

WHB/8C3411

Putasu

VIIIc, IX, X, apele comunitare din zona CECAF 34.1.1

30 053

19 415,0

0

64,6

3 005,30

12 124

15 129

 

ESP

ALF/3X14-

Specii de baryx

Ape comunitare și ape care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe din zonele III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

74

72,2

0

97,6

1,80

74

74

 

ESP

BSF/8910-

Sabie neagră

Ape comunitare și ape care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele VIII, IX și X

14

8,8

0

62,9

1,40

11

12

 

ESP

DWS/56789-

Rechini de adâncime

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele V, VI, VII, VIII și IX

202

195,2

0

96,6

6,80

93

100

 

ESP

DWS/12-

Rechini de adâncime

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zona XII

41

0,0

0

0,0

4,10

17

21

 

ESP

GFB/89-

Merlucius alb

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe din zonele VIII și IX

222

218,6

0

98,5

3,40

242

245

 

ESP

ORY/06-

Pește pion portocaliu

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zona VI

5

0,0

0

0,0

0,50

2

3

 

ESP

RNG/8X14-

Grenadier de piatră

Ape comunitare și ape care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe din zonele VIII, IX, X, XII și XIV

5 777

3 502,0

0

60,6

577,70

3 734

4 312

 

ESP

SBR/678-

Doradă roșie

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe din zonele VI, VII și VIII

191

173,8

0

91,0

17,20

204

221

 

ESP

SBR/09-

Doradă roșie

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zona IX

935

72,6

0

7,8

93,50

722

816

 

ESP

SBR/10-

Doradă roșie

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zona X

11

0,0

0

0,0

1,10

10

11

 

FRA

ANF/07.

Pește undițar

VII

17 372

11 987,2

0

69,0

1 737,20

16 651

18 388

 

FRA

ANF/8ABDE.

Pește undițar

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

7 447

5 720,7

0

76,8

744,70

6 714

7 459

 

FRA

ANF/8C3411

Pește undițar

VIIIc, IX și X; apele comunitare din CECAF 34.1.1

35

29,9

0

85,4

3,50

1

5

 

FRA

COD/07A.

Cod

VIIa

50

3,0

0

6,0

5,00

33

38

 

FRA

COD/7X7A34

Cod

VIIb-k; VIII, IX și X; apele comunitare din CECAF 34.1.1

3 372

3 289,7

0

97,6

82,30

2 735

2 789

COD/7XAD34

1 409

1 437

COD/07D.

FRA

DGS/15X14

Rechin de Marea Neagră/câine-de-mare

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I, V, VI, VII, VIII, XII și XIV

614

263,8

0

43,0

61,40

309

370

 

FRA

DGS/2AC4-C

Rechin de Marea Neagră/câine-de-mare

Apele comunitare din zonele IIa și IV

18

2,3

0

12,8

1,80

37

39

 

FRA

HAD/5BC6A.

Eglefin

Apele comunitare din zonele Vb și VIa

421

118,1

0

28,1

42,10

194

236

 

FRA

HAD/6B1214

Eglefin

Apele comunitare și cele internaționale din zonele VIb, XII și XIV

812

1,1

0

0,1

81,20

649

730

 

FRA

HER/5B6ANB

Hering

Apele comunitare și apele internaționale din zonele Vb, VIb și VIaN

561

560,0

0

99,8

1,00

446

447

 

FRA

HER/7G-K.

Hering

VIIg, VIIh, VIIj și VIIk

526

517,4

0

98,4

8,60

365

374

 

FRA

HKE/2AC4-C

Merluciu

Apele comunitare din zonele IIa și IV

597

539,8

0

90,4

57,20

231

288

 

FRA

HKE/571214

Merluciu

VI și VII; apele comunitare din zona Vb; apele internaționale din XII și XIV

12 676

6 271,7

0

49,5

1 267,60

13 147

14 415

 

FRA

HKE/8ABDE.

Merluciu

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

14 590

6 680,7

0

45,8

1 459,00

13 309

14 768

 

FRA

JAX/578/14

Specii de stavrizi

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe; apele comunitare din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

16 131

10 575,1

0

65,6

1 613,10

7 952

9 565

 

FRA

JAX/8C9.

Specii de stavrizi

VIIIc și IX

435

101,5

0

23,3

43,50

393

437

 

FRA

LEZ/07.

Specii de cardină

VII

6 663

1 571,3

0

23,6

666,30

6 663

7 329

 

FRA

LEZ/561214

Specii de cardină

VI; apele comunitare din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

818

169,1

0

20,7

81,80

1 240

1 322

 

FRA

LEZ/8ABDE.

Specii de cardină

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

1 054

514,5

0

48,8

105,40

949

1 054

 

FRA

LEZ/8C3411

Specii de cardină

VIIIc, IX și X; apele comunitare din CECAF 31.1.1

37

12,0

0

32,4

3,70

66

70

 

FRA

LIN/05.

Mihalț-de-mare

Apele comunitare din zona V

8

7,3

0

91,3

0,70

6

7

 

FRA

LIN/1/2.

Mihalț-de-mare

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I și II

10

4,6

0

46,0

1,00

10

11

 

FRA

LIN/6X14.

Mihalț-de-mare

Apele comunitare și apele internaționale din zonele VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

3 166

2 429,7

0

76,7

316,60

3 166

3 483

 

FRA

NEP/07.

Langustină

VII

6 741

2 385,9

0

35,4

674,10

5 994

6 668

 

FRA

NEP/08C.

Langustină

VIIIc

28

10,7

0

38,2

2,80

4

7

 

FRA

NEP/2AC4-C

Langustină

Apele comunitare din zonele IIa și IV

44

0,1

0

0,2

4,40

38

42

 

FRA

NEP/5BC6.

Langustină

VI; apele comunitare din zona Vb

179

0,0

0

0,0

17,90

153

171

 

FRA

NEP/8ABDE.

Langustină

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

4 705

2 925,3

0

62,2

470,50

3 858

4 329

 

FRA

PLE/07A.

Cambulă de Baltica

VIIa

23

0,5

0

2,2

2,30

16

18

 

FRA

PLE/7BC.

Cambulă de Baltica

VIIb și VIIc

20

11,6

0

58,0

2,00

19

21

 

FRA

PLE/7FG.

Cambulă de Baltica

VIIf și VIIg

139

124,3

0

89,4

13,90

107

121

 

FRA

PLE/7HJK.

Cambulă de Baltica

VIIh, VIIj și VIIk

37

27,9

0

75,4

3,70

16

20

 

FRA

SOL/07A.

Limbă-de-mare comună

VIIa

5

0,2

0

4,0

0,50

3

4

 

FRA

SOL/07D.

Limbă-de-mare comună

VIId

3 919

2 094,3

0

53,4

391,90

2 840

3 232

 

FRA

SOL/24.

Limbă-de-mare comună

Apele comunitare din zonele II și IV

919

796,4

0

86,7

91,90

232

324

 

FRA

SOL/7BC.

Limbă-de-mare comună

VIIb și VIIc

10

7,3

0

73,0

1,00

10

11

 

FRA

SOL/7FG.

Limbă-de-mare comună

VIIf și VIIg

70

59,4

0

84,9

7,00

62

69

 

FRA

SOL/7HJK.

Limbă-de-mare comună

VIIh, VIIj și VIIk

118

69,1

0

58,6

11,80

92

104

 

FRA

SOL/8AB.

Limbă-de-mare comună

VIIIa și b

4 235

3 808,8

0

89,9

423,50

4 024

4 448

 

FRA

SRX/2AC4-C

Vulpi și pisici-de-mare

Apele comunitare din zonele IIa și IV

72

68,8

0

95,6

3,20

43

46

 

FRA

T/B/2AC4-C

Calcan mare și calcan-neted

Apele comunitare din zonele IIa și IV

99

37,5

0

37,9

9,90

99

109

 

FRA

USK/1214EI

Ierosme

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I, II și XIV

7

4,8

0

68,6

0,70

7

8

 

FRA

USK/4EI.

Ierosme

Apele comunitare din zona IV

44

15,1

0

34,3

4,40

44

48

USK/04-C.

FRA

USK/567EI.

Ierosme

Apele comunitare și ape internaționale din zonele V, VI și VII

335

319,8

0

95,5

15,20

254

269

 

FRA

WHB/1X14

Putasu

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII și XIV

16 382

14 232,9

0

86,9

1 638,20

7 869

9 507

 

FRA

WHG/07A.

Merlan

VIIa

10

0,4

0

4,0

1,00

7

8

 

FRA

WHG/561214

Merlan

VI; apele comunitare din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

90

2,2

0

2,4

9,00

70

79

 

FRA

ALF/3X14-

Specii de baryx

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

33

23,2

0

70,3

3,30

20

23

 

FRA

BLI/245-

Mihalț-de-mare albastru

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele II, IV și V

49

36,9

0

75,3

4,90

28

33

 

FRA

BLI/67-

Mihalț-de-mare albastru

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele VI și VII

1 979

1 689,8

0

85,4

197,90

1 518

1 716

 

FRA

BSF/1234-

Sabie neagră

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele I, II, III și IV

6

0,0

0

0,0

0,60

4

5

 

FRA

BSF/56712-

Sabie neagră

Ape comunitare și ape care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele V, VI, VII și XII

2 880

2 717,4

0

94,4

162,60

2 189

2 352

 

FRA

BSF/8910-

Sabie neagră

Ape comunitare și ape care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele VIII, IX și X

42

33,6

0

80,0

4,20

28

32

 

FRA

DWS/56789-

Rechini de adâncime

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele V, VI, VII, VIII și IX

1 007

857,7

0

85,2

100,70

339

440

 

FRA

DWS/12-

Rechini de adâncime

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zona XII

11

0,0

0

0,0

1,10

6

7

 

FRA

GFB/1234-

Merlucius alb

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele I, II, III și IV

11

0,3

0

2,7

1,10

9

10

 

FRA

GFB/567-

Merlucius alb

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele V, VI și VII

972

729,4

0

75,0

97,20

356

453

 

FRA

GFB/89-

Merlucius alb

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe din zonele VIII și IX

43

35,3

0

82,1

4,30

15

19

 

FRA

GFB/1012-

Merlucius alb

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zona X și XII

11

0,0

0

0,0

1,10

9

10

 

FRA

ORY/06-

Pește pion portocaliu

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zona VI

25

5,1

0

20,4

2,50

11

14

ORY/06-C.

FRA

ORY/07-

Pește pion portocaliu

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zona VII

108

84,7

0

78,4

10,80

50

61

ORY/07-C.

FRA

ORY/1X14-

Pește pion portocaliu

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII și XIV

23

14,0

0

60,9

2,30

9

11

ORY/1CX14C

FRA

RNG/1245A-

Grenadier de piatră

Ape comunitare și ape care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele I, II, IV și Va

15

0,3

0

2,0

1,50

11

13

 

FRA

RNG/5B67-

Grenadier de piatră

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele V b, VI și VII

4 204

1 698,8

0

40,4

420,40

3 222

3 642

 

FRA

RNG/8X14-

Grenadier de piatră

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele VIII, IX, XII și XIV

222

7,7

0

3,5

22,20

172

194

 

FRA

SBR/678-

Doradă roșie

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe din zonele VI, VII și VIII

79

75,0

0

94,9

4,00

10

14

 

FIN

HER/30/31.

Hering

Golful Botnic (subdiviziunile 30-31)

79 625

61 020,8

0

76,6

7 962,50

67 777

75 740

 

FIN

SPR/3BCD-C

Șprot

Apele comunitare din subdiviziunile 22-32

25 292

24 560,5

0

97,1

731,50

20 652

21 384

 

FIN

COD/3BC + 24

Cod

Apele comunitare din subdiviziunile 22-24

165

160,3

0

97,2

4,70

140

145

 

LTU

SPR/3BCD-C

Șprot

Apele comunitare din zonele IIIb, IIIc și IIId

24 773

13 479,5

0

54,4

2 477,30

20 652

23 129

 

LTU

JAX/578/14

Specii de stavrizi

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe; apele comunitare din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

6 144

2 725,0

0

44,4

614,40

0

614

 

LTU

WHB/1X14

Putasu

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII și XIV

5 346

5 332,0

0

99,7

14,00

0

14

 

NLD

ANF/07.

Pește undițar

VII

207

5,8

 

2,8

20,70

336

357

 

NLD

COD/07A.

Cod

VIIa

5

0,0

 

0,0

0,50

3

4

 

NLD

COD/7X7A34

Cod

VIIb-k, VIII, IX, X, apele comunitare din CECAF 34.1.1

35

27,4

 

78,3

3,50

1

1

COD/7XAD34

42

46

COD/07D.

NLD

DGS/2AC4-C

Rechin de Marea Neagră/câine-de-mare

Apele comunitare din zonele IIa și IV

15

9,5

 

63,3

1,50

7

9

 

NLD

DGS/15X14

Rechin de Marea Neagră/câine-de-mare

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I, V, VI, VII, VIII, XII și XIV

6

5,0

 

83,3

0,60

1

2

 

NLD

HER/1/2.

Hering

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I și II

30 020

28 845,1

 

96,1

1 174,90

13 115

14 290

 

NLD

HER/5B6ANB.

Hering

Apele comunitare și apele internaționale din zonele Vb și VIb și VIaN

4 322

4 087,2

 

94,6

234,80

2 359

2 594

 

NLD

HER/6AS7BC

Hering

VIaS, VIIb și VIIc

287

286,3

 

99,8

0,70

847

848

 

NLD

HER/7G-K.

Hering

VIIg, VIIh, VIIj și VIIk

420

381,0

 

90,7

39,00

365

404

 

NLD

HKE/2AC4-C

Merluciu

Apele comunitare din zonele IIa și IV

121

120,3

 

99,4

0,70

60

61

 

NLD

JAX/578/14

Specii de stavrizi

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe; apele comunitare din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

65 621

43 144,1

 

65,7

6 562,10

57 415

63 977

 

NLD

LIN/04.

Mihalț-de-mare

Apele comunitare din zona IV

6

0,3

 

5,0

0,60

6

7

 

NLD

NEP/2AC4-C

Langustină

Apele comunitare din zonele IIa și IV

1 546

674,4

 

43,6

154,60

669

824

 

NLD

PLE/07A.

Cambulă de Baltica

VIIa

14

0,0

 

0,0

1,40

11

12

 

NLD

PLE/7HJK.

Cambulă de Baltica

VIIh, VIIj și VIIk

76

0,0

 

0,0

7,60

32

40

 

NLD

SOL/24.

Limbă-de-mare comună

Apele comunitare din zonele II și IV

9 974

9 422,5

 

94,5

551,50

10 466

11 018

 

NLD

SOL/3A/BCD

Limbă-de-mare comună

IIIa, apele comunitare din zonele IIIb, IIIc și IIId

74

2,6

 

3,5

7,40

65

72

 

NLD

SOL/7HJK.

Limbă-de-mare comună

VIIg, VIIh, VIIj și VIIk

87

0,0

 

0,0

8,70

74

83

 

NLD

T/B/2AC4-C

Calcan mare și calcan-neted

Apele comunitare din zonele IIa și IV

2 864

2 174,5

 

75,9

286,40

2 923

3 209

 

IRL

ANF/07.

Pește undițar

VII

2 969

2 465,6

0

83,0

296,90

2 128

2 425

 

IRL

COD/07A

Cod

VIIa

624

605,8

 

97,1

18,20

592

610

 

IRL

COD/7X7A34

Cod

VIIb-k, VIII, IX, X; apele comunitare din CECAF 34.1.1

739

705,2

0

95,4

33,80

825

859

COD/7XAD34

IRL

HAD/5BC6A.

Eglefin

Apele comunitare din zonele Vb și VIa

1 106

878,9

0

79,5

110,60

576

687

 

IRL

HAD/6B1214

Eglefin

VIb, XII și XIV

761

721,1

0

94,8

39,90

463

503

 

IRL

HER/1/2.

Hering

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I și II

8 535

6 856,0

1 200,3

94,4

478,7

9 487

9 669

 

IRL

HER/5B6ANB

Hering

Apele comunitare și apele internaționale din zonele Vb și VIb și VIaN

3 064

2 840,4

0

92,7

223,60

3 187

3 411

 

IRL

HER/07A/MM

Hering

VIIa

9

5,0

0

55,6

0,90

1 250

1 251

 

IRL

HER/6AS7BC

Hering

VIaS, VIIb și VIIc

12 732

10 491,0

0

82,4

1 273,20

8 467

9 740

 

IRL

HER/7G-K.

Hering

VIIg, VIIh, VIIj și VIIk

7 602

6 797,8

0

89,4

760,20

5 115

5 875

 

IRL

HKE/571214

Merluciu

VI, VII; apele comunitare din zona Vb, apele internaționale din zonele XII și XIV

1 833

1 400,9

0

76,4

183,30

1 593

1 776

 

IRL

JAX/578/14

Specii de stavrizi

VI, VII și VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe; apele comunitare din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

42 483

35 895,5

0

84,5

4 248,30

39 179

43 427

 

IRL

LIN/6X14.

Mihalț-de-mare

Apele comunitare și apele internaționale din zonele VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

778

521,3

0

67,0

77,80

793

871

 

IRL

LEZ/561214

Specii de cardină

VI; apele comunitare din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

276

239,6

0

86,8

27,60

363

391

 

IRL

LEZ/07.

Specii de cardină

VII

3 029

1 512,2

0

49,9

302,90

3 029

3 332

 

IRL

NEP/5BC6.

Langustină

VI; apele comunitare din zona Vb

307

57,3

0

18,7

30,70

255

286

 

IRL

NEP/07.

Langustină

VII

9 412

9 160,4

0

97,3

251,60

9 091

9 343

 

IRL

PLE/07A.

Cambulă de Baltica

VIIa

654

101,2

0

15,5

65,40

934

999

 

IRL

PLE/7BC

Cambulă de Baltica

VIIb și VIIc

88

20,8

0

23,6

8,80

75

84

 

IRL

PLE/7HJK

Cambulă de Baltica

VIIh, VIIj și VIIk

132

72,6

0

55,0

13,20

184

197

 

IRL

SOL/07A.

Limbă-de-mare comună

VIIa

86

64,4

0

74,9

8,60

80

89

 

IRL

SOL/7BC.

Limbă-de-mare comună

VIIb și VIIc

49

31,6

0

64,5

4,90

40

45

 

IRL

SOL/7FG.

Limbă-de-mare comună

VIIf și VIIg

30

28,2

0

94,0

1,80

31

33

 

IRL

SOL/7HJK.

Limbă-de-mare comună

VIIh, VIIj și VIIk

283

72,1

0

25,5

28,30

249

277

 

IRL

DGS/15X14

Câine-de-mare

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I, V, VI, VII, VIII, XII și XIV

390

124,3

0

31,9

39,00

195

234

 

IRL

USK/567E1

Ierosme

Apele comunitare și ape internaționale din zonele V, VI și VII

7

5,6

0

80,0

0,70

25

26

 

IRL

WHB/1X14

Putasu

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII și XIV

23 732

22 855,1

0

96,3

876,90

8 756

9 633

 

IRL

WHG/561214

Merlan

VI: apele comunitare din zona Vb apele internaționale din zonele XII și XIV

164

92,4

0

56,3

16,40

171

187

 

IRL

WHG/07A.

Merlan

VIIa

150

67,6

0

45,1

15,00

120

135

 

IRL

BSF/56712-

Sabie neagră

Ape comunitare și ape care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele V, VI, VII și XII

8

0,0

0

0,0

0,80

78

79

 

IRL

DWS/56789-

Rechini de adâncime

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele V, VI, VII, VIII și X

10

0,4

0

4,0

1,00

55

56

 

IRL

GFB/567-

Merlucius alb

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele V, VI și VII

60

48,1

0

80,2

6,00

260

266

 

IRL

ORY/06-

Pește pion portocaliu

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zona VI

5

0,0

0

0,0

0,50

2

3

 

IRL

ORY/1X14-

Pește pion portocaliu

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII și XIV

5

0,0

0

0,0

0,50

2

3

 

IRL

RNG/5B67-

Grenadier de piatră

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe din zonele Vb, VI și VII

331

0,1

0

0,0

33,10

254

287

 

IRL

RNG/8X14-

Grenadier de piatră

Ape comunitare și ape care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe din zonele VIII, IX, X, XII și XIV

10

0,0

0

0,0

1,00

7

8

 

POL

HER/3BC + 24

Hering

Apele comunitare din subdiviziunile 22-24

6 441

4 551,7

 

70,7

644,10

3 536

4 180

 

POL

SPR/3BCD-C

Șprot

Apele comunitare din subdiviziunile 22-32

141 549

49 991,4

 

35,3

14 154,90

117 424

131 579

 

POL

PLE/3BCD-C

Cambulă de Baltica

Apele comunitare din subdiviziunile 22-32

480

29,0

 

6,0

48,00

456

504

 

SWE

COD/3BC + 24

Cod

Apele comunitare din subdiviziunile 22-24

3 039

2 756,6

 

90,7

282,40

2 541

2 823

 

SWE

HER/3BC + 24

Hering

Apele comunitare din subdiviziunile 22-24

8 557

7 265,3

 

84,9

855,70

4 835

5 691

 

SWE

HER/30/31.

Hering

Subdiviziunile 30-31

17 326

3 918,7

 

22,6

1 732,60

14 892

16 625

 

SWE

PLE/3BCD-C

Cambulă de Baltica

Apele comunitare din subdiviziunile 22-32

182

155,9

 

85,7

18,20

164

182

 

SWE

SPR/3BCD-C

Șprot

Apele comunitare din subdiviziunile 22-32

92 745

86 134,7

 

92,9

6 610,30

76 270

82 880

 

SWE

USK/3EI.

Ierosme

Ape comunitare din zona III

7

1,0

 

14,3

0,70

7

8

USK/03-C.

SWE

USK/4EI.

Ierosme

Apele comunitare din zona IV

6

0,0

 

0,0

0,60

6

7

 

SWE

COD/03AS.

Cod

Kattegat

199

166,0

 

83,4

19,90

187

207

 

SWE

HKE/3A/BCD

Merluciu

IIIa, apele comunitare din zonele IIIb, IIIc și IIId

139

103,5

 

74,5

13,90

122

136

 

SWE

WHB/1X14

Putasu

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII și XIV

117

6,6

 

5,6

11,70

2 797

2 809

 

SWE

LIN/04.

Mihalț-de-mare

Apele comunitare din zona IV

12

0,4

 

3,3

1,20

12

13

 

SWE

NEP/3A/BCD

Langustină

IIIa, apele comunitare din zonele IIIb, IIIc și IIId

1 555

1 522,7

 

97,9

32,30

1 359

1 391

 

SWE

T/B/2AC4-C

Calcan mare și calcan-neted

Apele comunitare din zonele IIa și IV

6

0,1

 

1,7

0,60

6

7

 

SWE

SOL/3A/BCD

Limbă-de-mare comună

IIIa, apele comunitare din zonele IIIb, IIIc și IIId

37

36,5

 

98,6

0,50

25

26

 

SWE

BLI/03-

Mihalț-de-mare albastru

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zona III

7

0,0

 

0,0

0,70

5

6

 

SWE

RNG/3A/BCD

Grenadier de piatră

IIIa, apele comunitare din zonele IIIb, IIIc și IIId

54

0,0

 

0,0

5,40

41

46

 

UK

ALF/3X14-

Specii de baryx

Ape comunitare și ape care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe din zonele III, IV,,VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

11

0,0

 

0,0

1,10

10

11

 

UK

ANF/07.

Pește undițar

VII

5 431

3 858,1

 

71,0

543,10

5 050

5 593

 

UK

BLI/245-

Mihalț-de-mare albastru

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele II, IV și V

17

12,5

 

73,5

1,70

18

20

 

UK

BLI/67-

Mihalț-de-mare albastru

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele VI și VII

131

125,6

 

95,9

5,40

386

391

 

UK

BSF/1234-

Sabie neagră

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele I, II, III și IV

6

0,0

 

0,0

0,60

4

5

 

UK

BSF/56712-

Sabie neagră

Ape comunitare și ape care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele V, VI, VII și XII

58

26,3

 

45,3

5,80

156

162

 

UK

COD/07A.

Cod

VIIa

617

537,2

 

87,1

61,70

259

321

 

UK

COD/561214

Cod

VI; apele comunitare din zona Vb; apele comunitare și apele internaționale din zonele XII și XIV

281

276,6

 

98,4

4,40

182

186

 

UK

COD/7X7A34

Cod

VIIb-k, VIII, IX și X; CECAF 34.1.1

448

436,0

 

97,3

12,00

295

303

COD/7XAD34

155

159

COD/07D.

UK

DGS/15X14

Rechin de Marea Neagră/câine-de-mare

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I, V, VI, VII, VIII, XII și XIV

735

177,8

 

24,2

73,50

368

442

 

UK

DGS/2AC4-C

Rechin de Marea Neagră/câine-de-mare

Apele comunitare din zonele IIa și IV

470

92,3

 

19,6

47,00

216

263

 

UK

DWS/56789-

Rechini de adâncime

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele V, VI, VII, VIII și IX

313

39,3

 

12,6

31,30

187

218

 

UK

GFB/1012-

Merlucius alb

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zona X și XII

11

0,0

 

0,0

1,10

9

10

 

UK

GFB/1234-

Merlucius alb

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele I, II, III și IV

18

1,5

 

8,3

1,80

13

15

 

UK

GFB/567-

Merlucius alb

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele V, VI și VII

523

222,5

 

42,5

52,30

814

866

 

UK

HAD/5BC6A.

Eglefin

Apele comunitare din zonele Vb și VIa

5 351

1 764,9

 

33,0

535,10

2 737

3 272

 

UK

HAD/6B1214

Eglefin

Apele comunitare și apele internaționale din zonele ICES VIb, XII și XIV

5 770

1 778,7

 

30,8

577,00

4 738

5 315

 

UK

HER/07A/MM

Hering

VIIa

4 919

4 895,3

 

99,5

23,70

3 550

3 574

 

UK

HER/1/2.

Hering

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I și II

20 361

19 744

 

97

617

23 430

24 047

 

UK

HER/5B6ANB

Hering

Apele comunitare și apele internaționale din zonele Vb și VIb și VIaN

14 276,7

14 032,8

 

98,3

243,90

12 749

12 993

 

UK

HER/7G-K

Hering

VIIg, VIIh, VIIj și VIIk

11

0,2

 

1,8

1,10

7

8

 

UK

HKE/*8ABDE

Merluciu

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

810

18,8

 

2,3

81,00

772

853

 

UK

HKE/2AC4-C

Merluciu

Apele comunitare din zonele IIa și IV

2 198

1 877,7

 

85,4

219,80

326

546

 

UK

HKE/571214

Merluciu

VI și VII; apele comunitare din zona Vb; apele internaționale din XII și XIV

4 057

3 002,6

 

74,0

405,70

5 190

5 596

 

UK

JAX/578/14

Specii de stavrizi

VI, VII și VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe; apele comunitare din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

22 618

8 456,4

 

37,4

2 261,80

16 276

18 538

 

UK

LEZ/07.

Cardină albă

VII

2 624

1 622,5

 

61,8

262,40

2 624

2 886

 

UK

LEZ/561214

Cardină albă

VI; apele comunitare din zona Vb; apele comunitare și apele internaționale din zonele XII și XIV

1 203

1 001,4

 

83,2

120,30

878

998

 

UK

LIN/03.

Mihalț-de-mare

IIIa, apele comunitare din zonele IIIb, IIIc și IIId

7

0,0

 

0,0

0,70

7

8

 

UK

LIN/04.

Mihalț-de-mare

Apele comunitare din zona IV

2 177

1 770,2

 

81,3

217,70

2 196

2 414

 

UK

LIN/1/2.

Mihalț-de-mare

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I și II

10

1,3

 

13,0

1,00

10

11

 

UK

LIN/6X14.

Mihalț-de-mare

Apele comunitare și apele internaționale din zonele VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

3 630

1 295,0

 

35,7

363,00

3 645

4 008

 

UK

NEP/07.

Langustină

VII

9 073

8 547,8

 

94,2

525,20

8 086

8 611

 

UK

NEP/2AC4-C

Langustină

Apele comunitare din zonele IIa și IV

24 660

19 521,4

 

79,2

2 466,00

21 513

23 979

 

UK

NEP/5BC6.

Langustină

VI; apele comunitare din zona Vb

21 533

15 106,6

 

70,2

2 153,30

18 445

20 598

 

UK

ORY/06-

Pește pion portocaliu

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zona VI

5

0,0

 

0,0

0,50

2

3

 

UK

PLE/07A.

Cambulă de Baltica

VIIa

735

317,5

 

43,2

73,50

432

506

 

UK

PLE/7FG.

Cambulă de Baltica

VIIf și VIIg

88

61,5

 

69,9

8,80

56

65

 

UK

PLE/7HJK.

Cambulă de Baltica

VIIh, VIIj și VIIk

32

12,1

 

37,8

3,20

16

19

 

UK

RNG/5B67-

Grenadier de piatră

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe din zonele Vb, VI și VIII

208

8,4

 

4,0

20,80

189

210

 

UK

RNG/8X14-

Grenadier de piatră

Ape comunitare și ape care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe din zonele VIII, IX, X,XI și XIV

20

0,0

 

0,0

2,00

15

17

 

UK

SBR/10-

Doradă roșie

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zona X

11

0,0

 

0,0

1,10

10

11

 

UK

SBR/678-

Doradă roșie

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe din zonele VI, VII și VIII

13

10,4

 

80,0

1,30

25

26

 

UK

SOL/07A.

Limbă-de-mare comună

VIIa

162

45,3

 

28,0

16,20

107

123

 

UK

SOL/07D.

Limbă-de-mare comună

VIId

1 395

705,5

 

50,6

139,50

1 014

1 154

 

UK

SOL/07E.

Limbă-de-mare comună

VIIe

465

460,9

 

99,1

4,10

382

386

 

UK

SOL/24.

Limbă-de-mare comună

Apele comunitare din zonele II și IV

930

832,8

 

89,5

93,00

596

689

 

UK

SOL/7FG.

Limbă-de-mare comună

VIIf și VIIg

298

217,8

 

73,1

29,80

279

309

 

UK

SOL/7HJK.

Limbă-de-mare comună

VIIh, VIIj și VIIk

108

79,3

 

73,4

10,80

92

103

 

UK

SRX/2AC4

Vulpi și pisici-de-mare

Apele comunitare din zonele IIa și IV

766

731,1

 

95,4

34,90

1 062

1 097

SRX/2AC4-C

UK

T/B/2AC4-C

Calcan mare și calcan-neted

Apele comunitare din zonele IIa și IV

763

450,4

 

59,0

76,30

813

889

 

UK

USK/1214EI

Ierosme

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I, II și XIV

7

3,3

 

47,1

0,70

7

8

 

UK

USK/4EL.

Ierosme

Apele comunitare din zona IV

94

83,0

 

88,3

9,40

94

103

USK/04-C.

UK

USK/567EI.

Ierosme

Apele comunitare și ape internaționale din zonele V, VI și VII

65

61,8

 

95,1

3,20

123

126

 

UK

WHB/1X14

Putasu

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII și XIV

35 171

35 132,3

 

99,9

38,70

14 670

14 709

 

UK

WHG/07A.

Merlan

VIIa

107

8,4

 

7,9

10,70

81

92

 

UK

WHG/561214

Merlan

VI; apele comunitare din zona Vb; apele comunitare și apele internaționale din zonele XII și XIV

503

374,2

 

74,4

50,30

329

379

 


ANEXA II

DEDUCERI DIN COTELE PE 2009

Stat membru

Codul speciei

Codul zonei 2008

Denumirea speciei

Numele zonei

Sancțiuni articolul 5 alineatul (2) Regulamentul (CE) nr. 847/96

Cotă finală 2008

Marjă

Cant. adaptată totală 2008

Capturi CS 2008

Capturi 2008

Capturi totale 2008

%

Deduceri

Cantitate inițială 2009

Cantitate revizuită 2009

Cantitate rămasă

BEL

SRX

2AC4-C

Vulpi și pisici-de-mare

Apele comunitare din zonele IIa și IV

y

319,00

0,0

319,00

0,0

328,70

328,70

103,0

–9,70

277,00

267

 

BGR

TUR

F3742C

Calcan-mare

Marea Neagră

y

50,00

0,0

50,00

0,0

54,62

54,62

109,2

–4,62

50,00

45

 

DEU

LIN

4AB-N.

Mihalț-de-mare

Apele norvegiene din zona IV

y

27,00

0,0

27,00

0,0

30,00

30,00

111,1

–3,00

21,00

18

 

DEU

HKE

3A/BCD

Merluciu

IIIa, apele comunitare din zonele IIIb, IIIc și IIId

y

2,00

0,0

2,00

 

3,70

3,70

185,0

–1,70

0,00

0

2

ESP

COD

1/2B.

Cod

I și IIb

y

7 341,00

0,0

7 341,00

0,0

7 349,00

7 349,00

100,1

–8,00

8 984,00

8 976

 

ESP

COD

1N2AB.

Cod

Apele norvegiene, din zonele I și II

y

2 299,00

0,0

2 299,00

0,0

2 306,00

2 306,00

100,3

–7,00

2 605,00

2 598

 

ESP

HAD

1N2AB.

Eglefin

Apele norvegiene, din zonele I și II

y

39,00

0,0

39,00

0,0

43,20

43,20

110,8

–4,20

0,00

0

4

ESP

USK

567EI.

Ierosme

Apele comunitare și ape internaționale din zonele V, VI și VII

y

21,00

0,0

21,00

0,0

60,50

60,50

288,1

–39,50

21,00

0

19

EST

COD

3DX32.

Cod

Apele comunitare din subdiviziunile 25-32

y

836,00

0,0

836,00

0,0

849,60

849,60

101,6

–13,60

998,00

984

 

EST

PRA

N3L.

Crevete nordic

NAFO 3L

y

833,00

0,0

833,00

0,0

895,40

895,40

107,5

–62,40

334,00

272

 

EST

GHL

N3LMNO

Halibut negru

NAFO 3LMNO

y

294,30

0,0

294,30

0,0

299,00

299,00

101,6

–4,70

321,30

317

 

EST

SRX

N3LNO.

Specii de vulpi-de-mare

NAFO 3LNO

y

124,00

0,0

124,00

0,0

130,50

130,50

105,2

–6,50

546,00

539

 

EST

SPR

03A.

Șprot

IIIa

y

0,00

0,0

0,00

0,0

150,00

150,00

0,0

– 150,00

0,00

0

150

FRA

COD

561214

Cod

VI; apele comunitare din zona Vb; apele comunitare și apele internaționale din zonele XII și XIV

y

77,00

0,0

77,00

0,0

82,50

82,50

107,1

–5,50

48,00

42

 

FRA

HKE

8C3411

Merluciu

VIIIc, IX și X; apele comunitare din CECAF 34.1.1

y

458,00

0,0

458,00

0,0

479,30

479,30

104,7

–21,30

498,00

477

 

FRA

LIN

04.

Mihalț-de-mare

Apele comunitare din zona IV

y

179,00

0,0

179,00

0,0

182,90

182,90

102,2

–3,90

159,00

155

 

FRA

SOL

07E.

Limbă-de-mare comună

VIIe

y

273,00

0,0

273,00

0,0

278,00

278,00

101,8

–5,00

245,00

240

 

IRL

COD

561214

Cod

VI; apele comunitare din Vb; apele comunitare și apele internaționale din zonele XII și XIV

y

87,00

0,0

87,00

0,0

99,00

99,00

113,8

–12,00

68,00

56

 

IRL

PLE

7FG.

Cambulă de Baltica

VIIf și VIIg

y

63,00

0,0

63,00

0,0

63,50

63,50

100,8

–0,50

200,00

199

 

NLD

BSF

56712-

Sabie neagră

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea și jurisdicția unor țări terțe, din zonele V, VI și VII și XII

n

0,00

0,0

9,00

0,0

14,40

14,40

160,0

–5,40

0,00

0

5

NLD

SBR

678-

Doradă roșie

VI, VII, VIII (Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe)

n

0,00

0,0

9,00

0,0

15,30

15,30

170,0

–6,30

0,00

0

6

NLD

WHB

1X14

Putasu

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII și XIV

y

76 559,00

0,0

76 559,00

0,0

77 380,50

77 380,50

101,1

– 821,50

13 787,00

12 966

 

NLD

PLE

2A3AX4

Cambulă de Baltica

IV; apele comunitare din zona IIa; partea din zona IIIa neacoperită de Skagerak și de Kattegat

y

20 303,00

0,0

20 303,00

0,0

20 323,40

 

100,1

–20,40

20 237,00

20 217

 

NLD

SRX

2AC4-C

Vulpi și pisici-de-mare

Apele comunitare din zonele IIa și IV

y

461,00

0,0

461,00

0,0

517,00

517,00

112,1

–56,00

236,00

180

 

POL

COD

1N2AB.

Cod

Apele norvegiene, din zonele I și II

y

801,00

0,0

801,00

0,0

803,30

803,30

100,3

–2,30

0,00

0

2

POL

GHL

514GRN

Halibut negru

Apele groenlandeze din zonele V și XIV

y

1 355,00

0,0

1 355,00

0,0

1 357,00

1 357,00

100,1

–2,00

0,00

0

2

POL

GHL

1N2AB.

Halibut negru

Apele norvegiene, din zonele I și II

y

0,00

0,0

0,00

0,0

0,70

0,70

0,0

–0,70

0,00

0

1

POL

RED

514GRN

Sebastă

Apele groenlandeze din zonele V și XIV

y

0,00

0,0

1,00

0,0

2,30

2,30

230,0

–1,30

0,00

0

1

POL

HAD

2AC4.

Eglefin

IV; apele comunitare din zona IIa

y

0,00

0,0

0,00

0,0

15,50

15,50

0,0

–15,50

0,00

0

16

POL

WHB

1X14

Putasu

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII și XIV

y

0,00

0,0

0,00

0,0

8,00

8,00

0,0

–8,00

0,00

0

8

POL

MAC

2A34.

Macrou

IIIa și IV; apele comunitare din zonele IIa, IIIb, IIIc și IIId

y

0,00

0,0

0,00

0,0

5,00

5,00

0,0

–5,00

0,00

0

5

PRT

ALF

3X14-

Specii de baryx

Ape comunitare și ape care nu se află sub suveranitatea și jurisdicția țărilor terțe din zonele III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

n

204,00

0,0

204,00

0,0

210,40

210,40

103,1

–6,40

214,00

208

 

PRT

GFB

89-

Merlucius alb

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe din zonele VIII și IX

n

10,00

0,0

10,00

0,0

10,50

10,50

105,0

–0,50

10,00

9

 

PRT

COD

1/2B.

Cod

I și IIb

y

1 541,00

0,0

1 541,00

0,0

1 543,20

1 543,20

100,1

–2,20

1 897,00

1 895

 

PRT

SRX

N3LNO.

Specii de vulpi-de-mare

NAFO 3LNO

y

1 213,50

0,0

1 213,50

0,0

1 276,30

1 276,30

105,2

–62,80

1 274,00

1 211

 

PRT

HAD

1N2AB.

Eglefin

Apele norvegiene, din zonele I și II

y

70,00

0,0

70,00

0,0

402,60

402,60

575,1

– 457,94

0,00

0

458

PRT

POK

1N2AB.

Cod negru

Apele norvegiene, din zonele I și II

y

115,00

0,0

115,00

0,0

334,30

334,30

290,7

– 294,37

0,00

0

294

PRT

GHL

1N2AB.

Halibut negru

Apele norvegiene, din zonele I și II

y

0,00

0,0

0,00

0,0

0,50

0,50

0,0

–0,50

0,00

0

1

PRT

RED

51214.

Sebastă

Apele comunitare și apele internaționale din zona V; apele internaționale din zonele XII și XIV

y

1 646,00

0,0

1 646,00

0,0

1 668,40

1 668,40

101,4

–22,40

0,00

0

22

PRT

ANF

8C3411

Pește undițar

VIIIc, IX și X; apele comunitare din CECAF 34.1.1

y

337,00

0,0

337,00

0,0

353,60

353,60

104,9

–16,60

292,00

275

 

UK

BET

ATLANT

Ton obez

Oceanul Atlantic

n

17,00

0,0

17,00

0,0

27,30

27,30

160,6

–10,30

0,00

0

10

 

H

I

J = H + I

K

L

M = K + L

N = M/J

O

P

Q = P - O

 


Top