Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009D0001

Decizia nr. 1/2009 a Comitetului mixt al SEE din 5 februarie 2009 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul SEE

OJ L 73, 19.3.2009, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 089 P. 163 - 164

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/1(1)/oj

19.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 73/30


DECIZIA NR. 1/2009 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 5 februarie 2009

de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Anexa I la acord a fost modificată prin Decizia nr. 43/2008 a Comitetului mixt al SEE din 25 aprilie 2008 (1).

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1500/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului 6-fitază EC 3.1.3.26 (Ronozyme) ca aditiv pentru hrana animalelor (2) trebuie încorporat în acord.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 1501/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 privind autorizarea unei noi utilizări a endo-1,4-beta-xylanazei EC 3.2.1.8 (Safizym X) ca aditiv pentru hrana animalelor (3) trebuie încorporat în acord.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 1519/2007 al Comisiei din 19 decembrie 2007 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2430/1999, (CE) nr. 418/2001 și (CE) nr. 162/2003 privind condițiile de autorizare a anumitor aditivi pentru hrana animalelor aparținând grupei coccidiostatice și alte substanțe medicamentoase (4) trebuie încorporat în acord.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 1520/2007 al Comisiei din 19 decembrie 2007 privind autorizarea permanentă a anumitor aditivi din hrana animalelor (5) trebuie încorporat în acord.

(6)

Regulamentul (CE) nr. 1521/2007 al Comisiei din 19 decembrie 2007 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) ca aditiv pentru furaje (6) trebuie încorporat în acord.

(7)

Prezenta decizie nu se aplică statului Liechtenstein,

DECIDE:

Articolul 1

Capitolul II din anexa I la acord se modifică după cum urmează:

1.

La punctul 1k [Regulamentul (CE) nr. 2430/1999 al Comisiei] se adaugă următoarea liniuță:

„—

32007 R 1519: Regulamentul (CE) nr. 1519/2007 al Comisiei din 19 decembrie 2007 (JO L 335, 20.12.2007, p. 15).”

2.

La punctele 1t [Regulamentul (CE) nr. 418/2001 al Comisiei] și 37 [Regulamentul (CE) nr. 162/2003 al Comisiei] se adaugă următoarea liniuță:

„ , astfel cum a fost modificat prin:

32007 R 1519: Regulamentul (CE) nr. 1519/2007 al Comisiei din 19 decembrie 2007 (JO L 335, 20.12.2007, p. 15).”

3.

După punctul 1zzzze [Regulamentul (CE) nr. 1380/2007 al Comisiei] se introduc următoarele puncte:

„1zzzzf.

32007 R 1500: Regulamentul (CE) nr. 1500/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului 6-fitază EC 3.1.3.26 (Ronozyme) ca aditiv pentru hrana animalelor (JO L 333, 19.12.2007, p. 54).

1zzzzg.

32007 R 1501: Regulamentul (CE) nr. 1501/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 privind autorizarea unei noi utilizări a endo-1,4-beta-xilanazei EC 3.2.1.8 (Safizym X) ca aditiv pentru hrana animalelor (JO L 333, 19.12.2007, p. 57).

1zzzzh.

32007 R 1520: Regulamentul (CE) nr. 1520/2007 al Comisiei din 19 decembrie 2007 privind autorizarea permanentă a anumitor aditivi din hrana animalelor (JO L 335, 20.12.2007, p. 17).

1zzzzi.

32007 R 1521: Regulamentul (CE) nr. 1521/2007 al Comisiei din 19 decembrie 2007 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) ca aditiv pentru furaje (JO L 335, 20.12.2007, p. 24).”

Articolul 2

Textele Regulamentelor (CE) nr. 1500/2007, (CE) nr. 1501/2007, (CE) nr. 1519/2007, (CE) nr. 1520/2007 și (CE) nr. 1521/2007 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 6 februarie 2009, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord către Comitetul mixt al SEE (7).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 5 februarie 2009.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Alan SEATTER


(1)  JO L 223, 21.8.2008, p. 36.

(2)  JO L 333, 19.12.2007, p. 54.

(3)  JO L 333, 19.12.2007, p. 57.

(4)  JO L 335, 20.12.2007, p. 15.

(5)  JO L 335, 20.12.2007, p. 17.

(6)  JO L 335, 20.12.2007, p. 24.

(7)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


Top