Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2007C0154

Decizia nr. 154/07/COL a Autorității de supraveghere a AELS din 3 mai 2007 privind modificarea pentru a șaizeci și treia oară a normelor procedurale și de fond în domeniul ajutorului de stat

OJ L 73, 19.3.2009, p. 23–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/154(2)/oj

19.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 73/23


DECIZIA NR. 154/07/COL A AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE A AELS

din 3 mai 2007

privind modificarea pentru a șaizeci și treia oară a normelor procedurale și de fond în domeniul ajutorului de stat

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE A AELS (1),

AVÂND ÎN VEDERE Acordul privind Spațiul Economic European (2), în special articolele 61-63 și Protocolul 26 la acesta,

AVÂND ÎN VEDERE Acordul dintre statele AELS privind instituirea unei Autorități de Supraveghere și a unei Curți de Justiție (3), în special articolul 24 și articolul 5 alineatul (2) litera (b),

ÎNTRUCÂT, în conformitate cu articolul 24 din Acordul privind Autoritatea de Supraveghere și Curtea de Justiție, Autoritatea pune în aplicare dispozițiile Acordului SEE privind ajutorul de stat,

ÎNTRUCÂT, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) litera (b) din Acordul privind Autoritatea de Supraveghere și Curtea de Justiție, Autoritatea emite comunicări sau orientări privind chestiunile tratate în Acordul SEE, în cazul în care respectivul acord sau Acordul privind Autoritatea de Supraveghere și Curtea de Justiție prevăd în mod expres acest lucru sau în cazul în care Autoritatea îl consideră necesar,

REAMINTIND normele procedurale și de fond în domeniul ajutorului de stat adoptate de către Autoritate la 19 ianuarie 1994 (4),

ÎNTRUCÂT capitolul 9 din Orientările privind ajutorul de stat, Publicarea deciziilor, a devenit depășit datorită unei modificări a Protocolului 3 la Acordul privind Autoritatea de Supraveghere și Curtea de Justiție (5),

ÎNTRUCÂT, datorită adoptării Deciziei nr. 195/04/COL a Autorității (6), următoarele orientări procedurale privind ajutorul de stat au devenit caduce pentru evaluarea ajutoarelor existente și a planurilor de acordare de noi ajutoare:

capitolul 11 din Orientările privind ajutorul de stat, Criterii de aplicare a procedurii de autorizare accelerată;

capitolul 13 din Orientările privind ajutorul de stat, Norme aplicabile cazurilor de cumul de ajutoare în diferite scopuri;

anexa I la Orientările privind ajutorul de stat, Lista informațiilor care trebuie furnizate în notificările ajutoarelor de stat către Autoritatea de Supraveghere a AELS (7);

anexa II la Orientările privind ajutorul de stat, Notificare de utilizare a procedurii de autorizare accelerată;

anexa III la Orientările privind ajutorul de stat, Structura raportului anual detaliat;

anexa IV la Orientările privind ajutorul de stat, Structura raportului anual simplificat;

anexa XIII la Orientările privind ajutorul de stat, Formular de notificare standard în temeiul cadrului multisectorial privind ajutoarele de stat regionale pentru mari proiecte de investiții (8);

anexa XIV la Orientările privind ajutorul de stat, Formular de notificare pentru acordări individuale de ajutoare pentru restructurare;

anexa XV la Orientările privind ajutorul de stat, Formular de notificare pentru ajutoare pentru salvare;

anexa XVI la Orientările privind ajutorul de stat, Informații suplimentare care trebuie furnizate în mod obișnuit în momentul notificării ajutoarelor de stat în scopuri legate de mediu, în conformitate cu articolul 1 alineatul (3) din Protocolul 3 la Acordul privind Autoritatea de Supraveghere și Curtea de Justiție,

ÎNTRUCÂT, în urma adoptării de noi orientări pentru ajutoarele regionale prin Decizia nr. 85/06/COL a Autorității (9), următoarele capitole din Orientările privind ajutorul de stat au devenit caduce pentru evaluarea noilor planuri de acordare de ajutoare de stat:

capitolul 25 din Orientările privind ajutorul de stat, Ajutoare regionale naționale;

capitolul 25A din Orientările privind ajutorul de stat, Revizuirea orientărilor privind ajutoarele regionale naționale pentru perioada de după 1 ianuarie 2007;

capitolul 26A din Orientările privind ajutorul de stat, Cadru multisectorial privind ajutoarele de stat regionale pentru mari proiecte de investiții, încorporate în prezent în noile Orientări regionale;

anexa X la Orientările privind ajutorul de stat, Echivalentul net al ajutorului pentru investiții;

anexa XI la Orientările privind ajutorul de stat, Ajutoare de compensare a costurilor de transport suplimentare în regiuni autorizate pentru scutire în conformitate cu articolul 61 alineatul (3) litera (c), în baza testului densității populației;

anexa XII la Orientările privind ajutorul de stat, Metoda de determinare a plafoanelor de populație prevăzută prin derogarea de la articolul 61 alineatul (3) litera (c),

ÎNTRUCÂT următoarele dispoziții de fond privind ajutoarele de stat necesită revizuire (10):

capitolul 10A, Ajutoare de stat și capital de risc, a fost înlocuit cu capitolul 10B, Ajutoare de stat în vederea promovării investițiilor de capital de risc în întreprinderile mici și mijlocii, în urma adoptării Deciziei nr. 313/06/COL a Autorității (11);

capitolul 24 din Orientările privind ajutorul de stat, Ajutoare pentru sectoarele siderurgice din afara CECO, a devenit depășit odată cu adoptarea Deciziei nr. 263/02/COL a Autorității (12) care introduce capitolul 26A, Cadru multisectorial privind ajutoarele de stat regionale pentru mari proiecte de investiții;

capitolul 29 din Orientările privind ajutorul de stat, Sisteme de ajutor pentru investiții generale (13), a fost relevant doar în contextul adoptării Acordului SEE;

anexa V la Orientările privind ajutorul de stat, Interval autorizabil de ajutoare pentru IMM-uri, în funcție de mărimea societății comerciale și localizare, este depășită și nu mai este aplicabilă,

ÎNTRUCÂT este de dorit, în cursul acestui proces de revizuire a orientărilor privind ajutorul de stat, să se încorporeze avizul emis de Comisia Comunităților Europene privind determinarea normelor aplicabile pentru evaluarea ajutorului de stat ilegal (14), deși Autoritatea a făcut referire la acesta, cu anumite ocazii,

ÎNTRUCÂT prezentul aviz este relevant și pentru Spațiul Economic European,

ÎNTRUCÂT punerea în aplicare uniformă a normelor SEE privind ajutoarele de stat trebuie să fie asigurată pe întreg teritoriul Spațiului Economic European,

ÎNTRUCÂT, în conformitate cu punctul II de la titlul „GENERALITĂȚI” de la sfârșitul anexei XV la Acordul SEE, Autoritatea, după consultarea prealabilă a Comisiei, trebuie să adopte acte corespunzătoare celor adoptate de Comisia Europeană,

după consultarea Comisiei Europene,

REAMINTIND faptul că Autoritatea a consultat statele AELS Islanda, Liechtenstein și Norvegia la 29 martie 2007 în privința acestui subiect,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Orientările privind ajutorul de stat se modifică prin anularea capitolelor 9, 10A, 11, 13, 24, 25, 25A, 26A și 29, precum și a anexelor I (cu excepția secțiunii III privind plângerile)-V și X-XVI.

Secțiunea III din anexa I și anexele VIII și IX se încorporează la sfârșitul textului capitolului privind plângerile – formular de prezentare a plângerilor privind presupuse ajutoare de stat ilegale, respectiv la sfârșitul capitolului privind ajutoarele pentru transportul maritim și al capitolului privind asigurarea de credit la export pe termen scurt din Orientările privind ajutorul de stat.

Anexa I la prezenta decizie enumeră toate capitolele și anexele eliminate.

Articolul 2

Orientările privind ajutorul de stat se modifică și prin introducerea unui nou capitol privind Normele aplicabile pentru evaluarea ajutoarelor de stat ilegale. Noul capitol este cuprins în anexa II la prezenta decizie.

Articolul 3

Capitolele din Orientările privind ajutorul de stat nu se numerotează. Noua structură a orientărilor este prezentată în scopuri de informare în anexa III la prezenta decizie.

Textul Orientărilor privind ajutorul de stat este actualizat în consecință. Nu se face nicio trimitere la numărul capitolului, ci la titlul orientărilor, ținându-se cont de trimiterile la capitolele încă existente. În ceea ce privește trimiterile la capitolele eliminate, se menține numărul capitolului anterior (15).

Articolul 4

Statele AELS sunt informate prin intermediul unei scrisori care conține o copie a prezentei decizii și a anexelor.

Articolul 5

Comisia Europeană este informată, în conformitate cu litera (d) din Protocolul 27 la Acordul SEE, prin intermediul unei copii a prezentei decizii și a anexelor.

Articolul 6

Prezenta decizie, inclusiv anexele I-III, se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 7

Numai versiunea în limba engleză este autentică.

Adoptată la Bruxelles, 3 mai 2007.

Pentru Autoritatea de Supraveghere a AELS,

Bjørn T. GRYDELAND

Președinte

Kurt JAEGER

Membru al Colegiului


(1)  Denumită în continuare „Autoritatea”.

(2)  Denumit în continuare „Acordul SEE”.

(3)  Denumit în continuare „Acordul privind Autoritatea de Supraveghere și Curtea de Justiție”.

(4)  Orientări privind aplicarea și interpretarea articolelor 61 și 62 din Acordul SEE și a articolului 1 din Protocolul nr. 3 la Acordul privind Autoritatea de Supraveghere și Curtea de Justiție, adoptate și emise de Autoritatea de Supraveghere a AELS la 19 ianuarie 1994, publicate în JO L 231, 3.9.1994, p. 1, suplimentele SEE din 3.9.1994 nr. 32. Orientările au fost ultima dată modificate la 7 februarie 2007 prin Decizia nr. 14/07/COL, încă nepublicată. Denumite în continuare „Orientări privind ajutorul de stat”. Orientările privind ajutorul de stat sunt disponibile pe website-ul Autorității.

(5)  Acordul dintre statele AELS de modificare a Protocolului 3, semnat la 10 decembrie 2001 (data intrării în vigoare: 28 august 2003).

(6)  Decizia nr. 195/04/COL din 14 iulie 2004 privind dispozițiile de punere în aplicare la care se face referire în temeiul articolului 27 din partea II a Protocolului 3 la Acordul dintre statele AELS privind instituirea unei Autorități de Supraveghere și a unei Curți de Justiție (JO L 139, 25.5.2006, p. 37).

(7)  Cu excepția secțiunii III, care conține formularul de plângere.

(8)  Noi formulare de notificare pentru ajutoarele regionale au fost adoptate prin Decizia nr. 387/06/COL a Autorității la 13 decembrie 2006, de modificare a Deciziei nr. 195/04/COL a Colegiului privind dispozițiile de punere în aplicare la care se face referire în temeiul articolului 27 din partea II a Protocolului 3 la Acordul dintre statele AELS privind instituirea unei Autorități de Supraveghere și a unei Curți de Justiție, privitor la formularele standard de notificare a ajutoarelor, încă nepublicată în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

(9)  Decizia Autorității de Supraveghere a AELS din 6 aprilie 2006 privind modificarea pentru a cincizeci și șasea oară a normelor procedurale și de fond în domeniul ajutoarelor de stat prin introducerea unui nou capitol, 25.B: Ajutorul regional național 2007-2013, încă nepublicată. Disponibilă pe website-ul Autorității.

(10)  Aceste norme nu se mai aplică pentru evaluarea de noi planuri pentru acordarea ajutoarelor de stat.

(11)  Decizia nr. 313/06/COL a Autorității de Supraveghere a AELS privind modificarea pentru a cincizeci și noua oară a normelor procedurale și de fond în domeniul ajutoarelor de stat prin introducerea unui nou capitol, 10.B: Ajutoare de stat în vederea promovării investițiilor de capital de risc în întreprinderile mici și mijlocii, încă nepublicată. Disponibilă pe website-ul Autorității.

(12)  Decizia nr. 263/02/COL a Autorității de Supraveghere a AELS din 18 decembrie 2002 privind modificarea pentru a treizeci și șasea oară a normelor procedurale și de fond în domeniul ajutoarelor de stat prin introducerea unui nou capitol, 26A: Cadru multisectorial privind ajutoarele de stat regionale pentru mari proiecte de investiții (JO L 139, 25.5.2006, p. 8).

(13)  Datează din 1994 și afirmă că sistemele de ajutoare pentru investiții generale nu sunt compatibile cu funcționarea Acordului SEE. Cu toate că statele AELS ar fi trebuit să le alinieze la Acordul SEE conform obligației lor generale de a întreprinde toate măsurile adecvate pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor care decurg din Acordul SEE (articolul 3), unele state AELS ar putea aplica încă astfel de sisteme. În consecință, acesta expune regulile care generează o notificare a cazurilor individuale de punere în aplicare a unor astfel de sisteme. Acesta se referă parțial la o scrisoare din partea Comisiei către statele membre SG(79) D/10478 din 14 septembrie 1979, care a fost încorporată drept punctul 32 în anexa XV la Acordul SEE.

(14)  JO C 119, 22.5.2002, p. 22.

(15)  Versiunea consolidată a Orientărilor privind ajutorul de stat este disponibilă pe website-ul Autorității: http://www.eftasurv.int/


ANEXA I

SECțIUNEA A –   CAPITOLE ANULATE DIN ORIENTĂRILE PRIVIND AJUTORUL DE STAT

Titlu

Număr capitol

Publicarea deciziilor

9

Ajutoare de stat și capital de risc

10A (1)

Criterii de aplicare a procedurii de autorizare accelerată

11

Norme aplicabile cazurilor de cumul de ajutoare în diferite scopuri

13

Ajutoare pentru sectoarele siderurgice din afara CECO

24

Ajutoare regionale naționale

25 (1)

Revizuirea Orientărilor privind ajutoarele regionale naționale pentru perioada de după 1 ianuarie 2007

25A (1)

Cadru multisectorial privind ajutoarele de stat regionale pentru mari proiecte de investiții

26A (1)

Sisteme de ajutor pentru investiții generale

29

SECȚIUNEA B –   ANEXE ELIMINATE DIN ORIENTĂRILE PRIVIND AJUTORUL DE STAT

Anexele I (exceptând secțiunea III privind plângerile)-V și X-XVI au fost eliminate.

Fosta secțiune III din anexa I, anexele VIII și IX au fost încorporate la sfârșitul textului capitolului relevant (capitolul privind plângerile – formular de înaintare a plângerilor privind presupuse ajutoare de stat ilegale, capitolul privind ajutorul pentru transportul maritim, respectiv capitolul privind asigurarea de credit la export pe termen scurt din Orientările privind ajutorul de stat).


(1)  Aceste capitole ar putea fi încă relevante pentru evaluarea ajutorului de stat ilegal și sunt, în consecință, încă disponibile pe website-ul Autorității (lista capitolelor eliminate).


ANEXA II

NOU CAPITOL AL ORIENTĂRILOR PRIVIND AJUTORUL DE STAT

NORME APLICABILE PENTRU EVALUAREA AJUTORULUI DE STAT ILEGAL

Un număr de instrumente aprobate de Autoritatea de Supraveghere a AELS (denumită în continuare „Autoritatea”) de-a lungul anilor conțin o dispoziție care prevede că ajutoarele de stat ilegale, adică ajutoarele intrate în vigoare cu încălcarea articolului 1 alineatul (3) din partea I a Protocolului 3 la Acordul privind Autoritatea de Supraveghere și Curtea de Justiție (1), trebuie să fie evaluate în conformitate cu textele aflate în vigoare în momentul acordării ajutorului. Acesta este, de exemplu, cazul capitolului din Orientările Autorității care vizează ajutoarele de stat privind protecția mediului.

În scopul transparenței și al siguranței juridice, Autoritatea informează statele AELS și părțile terțe că s-a hotărât continuarea punerii în aplicare pentru toate instrumentele a aceleiași norme care indică modul discreționar în care Autoritatea va acționa în scopul evaluării compatibilității ajutoarelor de stat cu funcționarea Acordului AELS. În consecință, Autoritatea trebuie să evalueze întotdeauna compatibilitatea ajutoarelor de stat ilegale cu funcționarea Acordului SEE în conformitate cu criteriile de fond expuse în orice instrument aflat în vigoare în momentul acordării ajutoarelor.

Aceasta nu aduce atingere normelor mai specifice conținute în capitolul din Orientările Autorității privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate.

Aceasta nu aduce atingere interpretării actelor din domeniul ajutoarelor de stat încorporate în Acordul SEE.


(1)  Acordul dintre statele AELS privind instituirea unei Autorități de Supraveghere și a unei Curți de Justiție, denumit „Acordul privind Autoritatea de Supraveghere și Curtea de Justiție”.


ANEXA III

NOUA STRUCTURĂ A ORIENTĂRILOR PRIVIND AJUTORUL DE STAT

Titlu

Capitol anterior

Modificări

Cuprins

Partea I:   

Prefață

Introducere

1

Temei juridic și dispoziții generale

2

Partea II:   

Norme procedurale

Norme aplicabile pentru evaluarea ajutorului de stat ilegal

 

Cooperarea dintre instanțele naționale și Autoritatea de Supraveghere a AELS în domeniul ajutoarelor de stat

9A

Plângere – formular de prezentare a plângerilor privind presupuse ajutoare de stat ilegale

9B

Confidențialitatea profesională în deciziile privind ajutoarele de stat

9C

Partea III:   

Norme pentru ajutoare orizontale

Ajutoare pentru microîntreprinderi și pentru întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri)

10

Ajutoare regionale naționale 2007-2013

25B

Ajutoare de stat în vederea promovării investițiilor de capital de risc în întreprinderile mici și mijlocii

10B

Ajutoare pentru cercetare, dezvoltare și inovație

14

Ajutoare pentru protecția mediului

15

Ajutoare pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate

16

Partea IV:   

Norme sectoriale specifice

Metodologie de analizare a ajutoarelor de stat asociate costurilor irecuperabile

21

Ajutoare pentru salvare și restructurare și ajutoare de închidere pentru sectorul siderurgic

22

Ajutoare pentru transportul maritim

24A

Ajutoare de stat pentru construcții navale

24B

Punerea în aplicare a normelor privind ajutoarele de stat pentru serviciul public de radiodifuziune

24C

Ajutoare pentru sectorul aviatic

30

Finanțarea aeroporturilor și ajutoare de inaugurare pentru linii ariene care pleacă de pe aeroporturi regionale

30A

Ajutoare pentru construcții navale acordate ca asistență pentru dezvoltare unei țări în curs de dezvoltare

31

Partea V:   

Instrumente de ajutor specifice

Garanții de stat

17

Asigurarea de credit la export pe termen scurt

17A

Punerea în aplicare a normelor privind ajutorul de stat pentru măsurile asociate fiscalității întreprinderilor

17B

Elemente de ajutor de stat în vânzările de terenuri și clădiri de către autoritățile publice

18B

Partea VI:   

Norme privind deținerea întreprinderilor de către stat, ajutoare pentru întreprinderile publice și serviciile de interes general

Ajutoare de stat sub formă de compensații de serviciu public

18C

Proprietăți ale autorităților publice

19

Punerea în aplicare a dispozițiilor privind ajutoarele de stat pentru întreprinderile publice în sectorul manufacturier

20

Partea VII:   

Altele

Conversie între valutele naționale și moneda euro

33

Rate de referință și de actualizare și rate ale dobânzii care trebuie aplicate pentru recuperarea ajutoarelor ilegale

34


Top