Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0248

2009/248/CE: Decizia Comisiei din 18 martie 2009 de modificare a Deciziei 2008/185/CE cu privire la condițiile de sănătate animală pentru comerțul cu porci între statele membre sau regiunile acestora indemne de boala Aujeszky [notificată cu numărul C(2009) 1687] (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 73, 19.3.2009, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 157 - 157

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/248/oj

19.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 73/22


DECIZIA COMISIEI

din 18 martie 2009

de modificare a Deciziei 2008/185/CE cu privire la condițiile de sănătate animală pentru comerțul cu porci între statele membre sau regiunile acestora indemne de boala Aujeszky

[notificată cu numărul C(2009) 1687]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/248/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 64/432/CEE a Consiliului din 26 iunie 1964 privind problemele de inspecție veterinară care afectează schimburile intracomunitare cu bovine și porcine (1), în special articolul 10 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Directiva 64/432/CEE prevede criterii pentru aprobarea unui stat membru sau a unei regiuni din acesta ca fiind indemn(ă) de anumite boli contagioase, inclusiv de boala Aujeszky. Directiva menționată anterior prevede, de asemenea, că garanțiile suplimentare, generale sau specifice care pot fi cerute în cadrul schimburilor comerciale intracomunitare în relație cu statele membre și regiunile respective trebuie stabilite în conformitate cu procedura prezentată în aceasta.

(2)

În anexa I la Decizia 2008/185/CE a Comisiei din 21 februarie 2008 privind garanțiile suplimentare în legătură cu boala Aujeszky în schimburile intracomunitare cu porci și criteriile de furnizare a informațiilor despre această boală (2) se enumeră statele membre sau regiuni din acestea indemne de boala Aujeszky și în care vaccinarea este interzisă.

(3)

În egală măsură, Decizia 2008/185/CE prevede garanțiile suplimentare în legătură cu boala menționată anterior pentru circulația porcilor între statele membre. Garanțiile suplimentare sunt în raport cu situația sanitar-veterinară din statele membre sau regiunile acestora.

(4)

Experiența acumulată în punerea în aplicare a garanțiilor respective arată că este necesar să se clarifice faptul că circulația porcilor între statele membre sau regiuni ale acestora indemne de boala Aujeszky, în care vaccinarea este interzisă și care sunt enumerate în anexa I la Decizia 2008/185/CE, nu impune niciun fel de garanții suplimentare.

(5)

Prin urmare, Decizia 2008/185/CE ar trebui modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2008/185/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Porcii pentru reproducere și producție, expediați către statele membre sau către regiuni ale acestora indemne de boala Aujeszky, enumerate în anexa I, trebuie să provină dintr-un stat membru sau dintr-o regiune a acestuia enumerat(ă) în anexa menționată anterior sau trebuie să îndeplinească următoarele condiții suplimentare:”.

2.

La articolul 2, prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Porcii pentru sacrificare, expediați către statele membre sau către regiuni ale acestora indemne de boala Aujeszky, enumerate în anexa I, trebuie să provină dintr-un stat membru sau dintr-o regiune a acestuia enumerat(ă) în anexa menționată anterior sau trebuie să îndeplinească următoarele condiții suplimentare:”.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 18 martie 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO 121, 29.7.1964, p. 1977/64.

(2)  JO L 59, 4.3.2008, p. 19.


Top