Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0247

2009/247/CE: Decizia Comisiei din 16 martie 2009 de modificare a Deciziei 2003/322/CE în ceea ce privește hrănirea anumitor specii de păsări necrofage în Bulgaria cu anumite materiale de categoria 1 [notificată cu numărul C(2009) 1670] (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 73, 19.3.2009, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/247/oj

19.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 73/20


DECIZIA COMISIEI

din 16 martie 2009

de modificare a Deciziei 2003/322/CE în ceea ce privește hrănirea anumitor specii de păsări necrofage în Bulgaria cu anumite materiale de categoria 1

[notificată cu numărul C(2009) 1670]

(Numai textele în limbile bulgară, franceză, greacă, italiană, portugheză și spaniolă sunt autentice)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/247/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (1), în special articolul 23 alineatul (2) litera (d),

întrucât:

(1)

Decizia 2003/322/CE a Comisiei din 12 mai 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește hrănirea anumitor specii de păsări necrofage cu anumite materiale de categoria 1 (2) stabilește condițiile pentru autorizarea hrăniri de către anumite state membre a anumitor specii de păsări necrofage pe cale de dispariție sau protejate.

(2)

Decizia menționată enumeră statele membre autorizate să utilizeze această posibilitate, speciile de păsări necrofage care pot fi hrănite cu materiale de categoria 1 și normele de punere în aplicare pe baza cărora se poate efectua hrănirea.

(3)

Bulgaria a depus o cerere pentru autorizarea hrănirii anumitor specii de păsări necrofage cu anumite materiale de categoria 1 și a depus informații satisfăcătoare privind existența respectivelor păsări pe teritoriul său și privind măsurile de siguranță care se vor aplica la hrănirea acestor păsări cu subproduse de origine animală din categoria 1.

(4)

Prin urmare, Decizia 2003/322/CE ar trebui modificată în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2003/322/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Norme de aplicare privind hrănirea păsărilor necrofage cu materiale de categoria 1

În temeiul articolului 23 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1774/2002, Bulgaria, Grecia, Spania, Franța, Italia, Cipru și Portugalia pot autoriza folosirea cadavrelor întregi de animale care pot conține materiale cu riscuri specificate, menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (b) punctul (ii) din respectivul regulament, pentru hrănirea speciilor de păsări necrofage pe cale de dispariție sau protejate, astfel cum se prevede în partea A din anexa la prezenta decizie.”

2.

Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

Respectarea legislației de către statele membre în cauză

Statele membre în cauză iau de îndată măsurile necesare pentru a se conforma prezentei decizii și publică măsurile respective. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.”

3.

Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

Destinatari

Prezenta decizie se adresează Republicii Bulgaria, Republicii Elene, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Republicii Cipru și Republicii Portugheze.”

4.

În partea A din anexă, se adaugă litera (g) după cum urmează:

„(g)

În cazul Bulgariei: vulturul pleșuv (Aegypius monachus), vulturul bărbos (Gypaetus barbatus), vulturul sur (Gyps fulvus), vulturul egiptean (Neophron percnopterus), vulturul auriu (Aquila chrysaetos), acvila imperială (Aquila heliaca), codalbul (Haliaeetus albicilla), gaia neagră (Milvus migrans) și gaia roșie (Milvus milvus).”

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Bulgaria, Republicii Elene, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Republicii Cipru și Republicii Portugheze.

Adoptată la Bruxelles, 16 martie 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 273, 10.10.2002, p. 1.

(2)  JO L 117, 13.5.2003, p. 32.


Top