Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0215

Regulamentul (CE) nr. 215/2009 al Comisiei din 18 martie 2009 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

OJ L 73, 19.3.2009, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 014 P. 249 - 250

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/215/oj

19.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 73/17


REGULAMENTUL (CE) NR. 215/2009 AL COMISIEI

din 18 martie 2009

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește normele generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste norme se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții comunitare specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor norme generale, mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă trebuie clasificate la codul NC indicat în coloana 2, pe baza motivelor care figurează în coloana 3 a tabelului menționat anterior.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (2), pentru o perioadă de trei luni, a informațiilor tarifare obligatorii care au fost furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre în ceea ce privește clasificarea mărfurilor în Nomenclatura combinată, dar care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului Vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codul NC indicat în coloana 2 a tabelului menționat anterior.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament pot fi invocate în continuare pentru o perioadă de trei luni, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 martie 2009.

Pentru Comisie

László KOVÁCS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(Cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Un „tuner radio” conceput pentru a fi integrat în receptoarele radio de tipul celor utilizate în automobile, alături de alte componente, cum ar fi o unitate de alimentare cu energie electrică, procesoare de semnal, amplificatoare de sunet și circuite de memorare a canalelor radio.

Modulul este format dintr-un etaj de frecvență radio, dintr-un etaj de frecvență intermediară și din circuite de demodulare AM/FM.

Modulul izolează frecvența radio și demodulează semnalul audio fără nicio procesare suplimentară.

8527 29 00

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 2 litera (a) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 8527 și 8527 29 00.

Întrucât modulul are toate componentele necesare (etaj de frecvență radio, etaj de frecvență intermediară și circuite de demodulare AM/FM) pentru a recepționa și procesa transmisiile radio, se consideră că, în temeiul regulii generale 2 litera (a), acesta are caracteristicile esențiale ale unui produs complet sau finit de la poziția 8527. Prin urmare, modulul trebuie clasificat la această poziție.

În consecință, se exclude clasificarea la poziția 8529 ca parte care poate fi recunoscută ca fiind destinată exclusiv sau în principal aparatelor de la poziția 8527.

Prin urmare, modulul trebuie clasificat la poziția 8527 ca aparat de recepție pentru radiodifuziune, care nu poate funcționa fără o sursă externă de energie electrică, de tipul celor utilizate în automobile.


Top