Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0810

2008/810/CE: Decizia Comisiei din 21 octombrie 2008 privind ajutorul financiar pentru a doua jumătate a anului 2008 din partea Comunității pentru anumite laboratoare comunitare de referință din sectorul sănătății animale și al animalelor vii [notificată cu numărul C(2008) 5976]

OJ L 281, 24.10.2008, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/810/oj

24.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 281/30


DECIZIA COMISIEI

din 21 octombrie 2008

privind ajutorul financiar pentru a doua jumătate a anului 2008 din partea Comunității pentru anumite laboratoare comunitare de referință din sectorul sănătății animale și al animalelor vii

[notificată cu numărul C(2008) 5976]

(Numai versiunile în limbile engleză, franceză și spaniolă sunt autentice)

(2008/810/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia 90/424/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (1), în special articolul 28 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (2), în special articolul 32 alineatul (7),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 28 alineatul (1) din Decizia 90/424/CEE, laboratoarele comunitare de referință din sectorul sănătății animale și al animalelor vii pot beneficia de asistență comunitară.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1754/2006 al Comisiei din 28 noiembrie 2006 de stabilire a normelor de acordare a asistenței financiare comunitare laboratoarelor comunitare de referință pentru hrana pentru animale, produse alimentare și sectorul sănătății animale (3) prevede că ajutorul financiar din partea Comunității se acordă în cazul în care programele de lucru aprobate sunt puse în aplicare în mod eficient, iar beneficiarii furnizează toate informațiile necesare în anumite termene limită.

(3)

În conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1754/2006, relația dintre Comisie și laboratoarele comunitare de referință este stabilită în cadrul unui acord de parteneriat bazat pe un program multianual de lucru.

(4)

Comisia a evaluat programele de lucru și estimările bugetare corespunzătoare înaintate de laboratoarele comunitare de referință pentru a doua jumătate a anului 2008.

(5)

În consecință, ar trebui acordat ajutor financiar comunitar laboratoarelor comunitare de referință desemnate să îndeplinească funcțiile și obligațiile prevăzute în următoarele acte:

Directiva 2006/88/CE a Consiliului din 24 octombrie 2006 privind cerințele de sănătate animală pentru animale și produse de acvacultură și privind prevenirea și controlul anumitor boli la animalele de acvacultură (4);

Regulamentul (CE) nr. 180/2008 al Comisiei din 28 februarie 2008 cu privire la Laboratorul comunitar de referință pentru boli ale ecvideelor altele decât pesta cabalină africană și de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (5);

Regulamentul (CE) nr. 737/2008 al Comisiei din 28 iulie 2008 de desemnare a laboratoarelor comunitare de referință pentru boli ale crustaceelor, rabie și tuberculoză bovină, de stabilire a responsabilităților suplimentare și a sarcinilor atribuite laboratoarelor comunitare de referință în privința rabiei și a tuberculozei bovine și de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (6).

(6)

Ajutorul financiar pentru funcționarea și organizarea de seminarii de către laboratoarele comunitare de referință ar trebui să fie, de asemenea, în conformitate cu normele privind eligibilitatea stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1754/2006.

(7)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (7), eradicarea bolilor la animale și programele de control (măsuri veterinare) se finanțează din Fondul european de garantare agricolă. În plus, articolul 13 al doilea paragraf din regulament prevede că, în cazuri excepționale justificate în mod corespunzător, pentru măsuri și programe reglementate de Decizia 90/424/CEE, cheltuielile referitoare la costurile administrative și de personal suportate de statele membre și de beneficiarii de ajutor din partea FEGA sunt asumate de acesta. În scopul controlului financiar, se aplică articolele 9, 36 și 37 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Pentru bolile crustaceelor, se acordă ajutor financiar din partea Comunității către Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Regatul Unit, în scopul îndeplinirii funcțiilor și a obligațiilor stabilite în partea I din anexa VI la Directiva 2006/88/CE.

Ajutorul financiar comunitar este fixat la 100 % din costurile eligibile, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1754/2006, care urmează să fie suportate de laboratorul menționat pentru programul de lucru, și se ridică la maximum 51 000 EUR pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2008.

Articolul 2

Pentru boli ale ecvideelor altele decât pesta cabalină africană, se acordă ajutor financiar din partea Comunității către AFSSA, Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses/Laboratoire d’études et de recherche en pathologie equine, Franța, în scopul îndeplinirii funcțiilor și a obligațiilor stabilite în anexa la Regulamentul (CE) nr. 180/2008.

Ajutorul financiar comunitar este fixat la 100 % din costurile eligibile, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1754/2006, care urmează să fie suportate de laboratorul menționat pentru programul de lucru, și se ridică la maximum 212 000 EUR pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2008.

Articolul 3

Pentru rabie, se acordă ajutor financiar din partea Comunității către AFFSA, Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, Nancy, Franța, în scopul îndeplinirii funcțiilor și a obligațiilor stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 737/2008.

Ajutorul financiar comunitar este fixat la 100 % din costurile eligibile, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1754/2006, care urmează să fie suportate de laboratorul menționat pentru programul de lucru, și se ridică la maximum 128 000 EUR pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2008, din care maximum 33 000 EUR se alocă organizării unui seminar tehnic privind rabia.

Articolul 4

Pentru tuberculoză, se acordă ajutor financiar din partea Comunității către Laboratorio de Vigilancia Veterinaria (VISAVET) al Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Spania, în scopul îndeplinirii funcțiilor și a obligațiilor stabilite în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 737/2008.

Ajutorul financiar comunitar este fixat la 100 % din costurile eligibile, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1754/2006, care urmează să fie suportate de institutul menționat pentru programul de lucru, și se ridică la maximum 100 000 EUR pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2008, din care maximum 21 000 EUR se alocă organizării unui seminar tehnic privind tehnicile de diagnosticare a tuberculozei.

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează următorilor:

Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Dr. Grant Stentiford, The Nothe, Barrack Road, Weymouth, Dorset DT4 8UB, Regatul Unit. Tel. (44-13) 05 20 67 22;

Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments (AFSSA) – Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Dr. Stephan Zientara, 23 avenue du Général de Gaulle F-94706 Maisons-Alfort Cedex, Franța. Tel. (33) 143 96 72 80;

AFSSA – Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, Dr. Florence Cliquet, Nancy, Franța, 54220 Malzéville, Franța. Tel. (33) 383 29 89 50;

VISAVET – Laboratorio de vigilancia veterinaria, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Dr. Alicia Aranaz, Avda. Puerta de Hierro, s/n. Ciudad Universitaria, 28040. Madrid, Spania. Tel. (34) 913 94 39 92.

Adoptată la Bruxelles, 21 octombrie 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 224, 18.8.1990, p. 19.

(2)  JO L 165, 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 331, 29.11.2006, p. 8.

(4)  JO L 328, 24.11.2006, p. 14.

(5)  JO L 56, 29.2.2008, p. 4.

(6)  JO L 201, 30.7.2008, p. 29.

(7)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1.


Top