Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008E0632

Poziția comună 2008/632/PESC a Consiliului din 31 iulie 2008 de modificare a Poziției comune 2004/161/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva Zimbabwe

OJ L 205, 1.8.2008, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/02/2011; abrogare implicită prin 32011D0101

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/632/oj

1.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 205/53


POZIȚIA COMUNĂ 2008/632/PESC A CONSILIULUI

din 31 iulie 2008

de modificare a Poziției comune 2004/161/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva Zimbabwe

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 15,

întrucât:

(1)

Prin Poziția comună 2004/161/PESC (1), Consiliul a reînnoit măsurile restrictive împotriva Zimbabwe, menite în special să încurajeze persoanele care fac obiectul acestora să respingă politicile care au drept efect suprimarea drepturilor omului și a libertății de exprimare și care împiedică buna guvernare.

(2)

Ca urmare a acțiunilor violente organizate și întreprinse de către autoritățile din Zimbabwe cu ocazia campaniei pentru alegerile prezidențiale din 2008, care a dus la transformarea acestui scrutin într-o negare a democrației, Consiliul a decis adăugarea anumitor persoane și entități la lista prevăzută în anexa la Poziția comună 2004/161/PESC, prin adoptarea la 22 iulie 2008 a Deciziei 2008/605/PESC.

(3)

De asemenea, este oportună consolidarea măsurilor restrictive privind interdicția de intrare sau tranzitare a teritoriilor statelor membre de către persoanele fizice enumerate în anexa la Poziția comună 2004/161/PESC,

ADOPTĂ PREZENTA POZIȚIE COMUNĂ:

Articolul 1

Poziția comună 2004/161/PESC se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a împiedica intrarea sau tranzitul pe teritoriul lor a membrilor guvernului din Zimbabwe și a persoanelor fizice asociate acestora, precum și a altor persoane fizice ale căror activități aduc atingere în mod grav democrației, respectării drepturilor omului și statului de drept în Zimbabwe. Persoanele avute în vedere în prezentul alineat sunt enumerate în anexă.”

2.

La articolul 4 alineatul (3) se adaugă litera (d), după cum urmează:

„(d)

în temeiul Tratatului de conciliere (acordurile de la Latran) încheiat în 1929 între Sfântul Scaun (Statul Cetății Vatican) și Italia.”

3.

La articolul 4, alineatele (5) și (6) se înlocuiesc cu următorul text:

„(5)   Statele membre pot face derogări de la măsurile menționate la alineatul (1), în cazul în care deplasarea unei persoane este justificată de motive umanitare urgente și imperioase sau, în cazuri excepționale, atunci când persoana se deplasează pentru a participa la reuniuni interguvernamentale, inclusiv la reuniuni organizate la inițiativa Uniunii Europene, în cadrul cărora se desfășoară un dialog politic vizând în mod direct, imediat și semnificativ promovarea democrației, a drepturilor omului și a statului de drept în Zimbabwe.

(6)   Statele membre care doresc să acorde derogări în sensul alineatului (5) informează Consiliul în scris cu privire la aceasta. Se consideră că derogarea este acordată, cu excepția cazului în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului se opun în scris în termen de 48 de ore de la primirea comunicării în cauză. În cazul în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului se opun, derogarea nu este acordată, cu excepția cazului în care un stat membru dorește să acorde derogarea din motive umanitare urgente și imperioase. În acest caz, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide acordarea derogării propuse.”

4.

La articolul 4, alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„(7)   În cazul în care, în aplicarea alineatelor (3)-(6), un stat membru autorizează persoanele menționate în anexă să intre sau să se deplaseze în tranzit pe teritoriul său, această autorizație este strict limitată la obiectivul pentru care a fost acordată și la persoanele pe care le vizează în mod direct.”

5.

La articolul 5, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Se îngheață toate capitalurile și resursele economice care aparțin membrilor guvernului din Zimbabwe sau oricărei persoane fizice sau juridice, entitate sau organism asociate acestora sau aparținând altor persoane fizice sau juridice ale căror activități aduc atingere în mod grav democrației, respectării drepturilor omului și statului de drept în Zimbabwe. Lista persoanelor și a entităților avute în vedere în prezentul alineat figurează în anexă.”

Articolul 2

Prezenta poziție comună produce efecte de la data adoptării.

Articolul 3

Prezenta poziție comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 31 iulie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

B. KOUCHNER


(1)  JO L 50, 20.2.2004, p. 66. Poziție comună modificată ultima dată prin Decizia 2008/605/PESC (JO L 194, 23.7.2008, p. 34).


Top