Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008E0479

Poziția comună 2008/479/PESC a Consiliului din 23 iunie 2008 de modificare a Poziției comune 2007/140/PESC privind măsuri restrictive împotriva Iranului

OJ L 163, 24.6.2008, p. 43–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 007 P. 52 - 58

No longer in force, Date of end of validity: 25/07/2010; abrogare implicită prin 32010D0413

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/479/oj

24.6.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 163/43


POZIȚIA COMUNĂ 2008/479/PESC A CONSILIULUI

din 23 iunie 2008

de modificare a Poziției comune 2007/140/PESC privind măsuri restrictive împotriva Iranului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 15,

întrucât:

(1)

Ca urmare a adoptării Rezoluției 1737 (2006) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, Consiliul Uniunii Europene a adoptat la 27 februarie 2007 Poziția comună 2007/140/PESC privind măsuri restrictive împotriva Iranului (1).

(2)

Interdicția privind punerea la dispoziție de fonduri sau resurse economice persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive nu ar trebui să împiedice plățile către conturile înghețate care sunt datorate în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau au luat naștere anterior datei la care respectivele conturi au devenit supuse măsurilor restrictive, cu condiția ca orice astfel de plăți să rămână de asemenea înghețate.

(3)

Consiliul a identificat o serie de alte persoane și entități care îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (b) și la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Poziția comună 2007/140/PESC. Prin urmare, aceste persoane și entități ar trebui să fie incluse în lista din anexa II la respectiva poziție comună,

ADOPTĂ PREZENTA POZIȚIE COMUNĂ:

Articolul 1

Poziția comună 2007/140/PESC se modifică după cum urmează:

(1)

La articolul 5 alineatul (5), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

plăți către conturi înghețate care sunt datorate în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau au luat naștere anterior datei la care respectivele conturi au devenit supuse măsurilor restrictive,”.

(2)

Anexa II la Poziția comună 2007/140/PESC se înlocuiește cu textul care figurează în anexa la prezenta poziție comună.

Articolul 2

Prezenta poziție comună produce efecte de la data adoptării.

Articolul 3

Prezenta poziție comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxembourg, 23 iunie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

I. JARC


(1)  JO L 61, 28.2.2007, p. 49. Poziție comună modificată prin Poziția comună 2007/246/PESC (JO L 106, 24.4.2007, p. 67).


ANEXA

A.   Persoane fizice

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

1.

Reza AGHAZADEH

Data nașterii: 15.3.1949 Numărul pașaportului: S4409483 valabil 26.4.2000 – 27.4.2010 emis la: Teheran, Pașaport diplomatic numărul: D9001950, emis la data de 22.1.2008 valabil până la 21.1.2013, Locul nașterii: Khoy

Președintele Organizației iraniene a energiei atomice (AEOI). AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este citată în RCSONU 1737 (2006).

23.4.2007

2.

Amir Moayyed ALAI

 

Implicat în gestionarea asamblării și întreținerii centrifugelor. Consiliul AIEA și Consiliul de Securitate al ONU au solicitat Iranului să suspende toate activitățile legate de îmbogățirea uraniului. Între acestea se numără toate lucrările legate de centrifuge. La 27 august 2006, președintele Ahmadinejad i-a acordat lui Alai un premiu special pentru rolul său în gestionarea asamblării și întreținerii centrifugelor.

23.4.2007

3.

Mohammed Fedai ASHIANI

 

Implicat în producția de carbonat de uranil și de amoniu și în gestionarea complexului de îmbogățire a uraniului de la Natanz. Iranului i s-a solicitat să suspende toate activitățile legate de îmbogățire a uraniului. La 27 august 2006, președintele Ahmadinejad i-a acordat lui Ashiani un premiu special pentru rolul său în procesul de producție de carbonat de uranil și de amoniu și în gestionarea și proiectarea complexului de îmbogățire a uraniului de la Natanz (Kashan).

23.4.2007

4.

Haleh BAKHTIAR

 

Implicată în producția de magneziu cu o concentrație de 99,9%. La 27 august 2006, președintele Ahmadinejad i-a acordat lui Bakhtiar un premiu special pentru rolul său în producerea de magneziu cu o concentrație de 99,9%. Magneziul cu un grad de puritate atât de înalt este utilizat pentru producerea de uraniu metalic, care poate fi turnat în materiale pentru o armă nucleară. Iranul a refuzat să acorde AIEA acces la un document privind producția de emisfere de uraniu metalic, care pot fi folosite numai pentru producția de arme nucleare.

23.4.2007

5.

Morteza BEHZAD

 

Implicat în fabricarea de componente pentru centrifuge. Iranului i s-a solicitat să suspende toate activitățile legate de îmbogățire a uraniului. Între acestea se numără toate lucrările legate de centrifuge. La 27 august 2006, președintele Ahmadinejad i-a acordat lui Behzad un premiu special pentru rolul său în fabricarea de componente complexe și sensibile pentru centrifuge.

23.4.2007

6.

Javad DARVISH-VAND, general de brigadă în cadrul Corpului de gardieni al revoluției iraniene (Iranian Revolutionary Guard Corps - IRGC)

 

Adjunct responsabil cu inspecțiile, în cadrul Ministerului apărării și suportului logistic pentru forțele armate (MODAFL). Responsabil cu toate facilitățile și instalațiile MODAFL.

23.6.2008

7.

Dr. Mohammad ESLAMI

 

Președintele Institutului de formare și cercetare în domeniul industriilor de apărare

23.6.2008

8.

Seyyed Mahdi FARAHI, general de brigadă în cadrul IRGC

 

Director general al Organizației industriilor de apărare (Defence Industries Organisation - DIO), citată în RCSONU 1737 (2006)

23.6.2008

9.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Adresa NFPC: AEOI-NFPD P.O. Box: 11365-8486, Teheran/Iran

Deputat și director general al Companiei de achiziție și de producție de combustibili nucleari (Nuclear Fuel Production and Procurement Company - NFPC), care face parte din AEOI. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este citată în RCSONU 1737 (2006). NFPC este implicată în activități legate de îmbogățire a uraniului, pe care Iranul trebuie să le suspende, conform solicitării Consiliului AIEA și ale Consiliului de Securitate al ONU.

23.4.2007

10.

Inginer Mojtaba HAERI

 

Adjunct responsabil cu industria, în cadrul MODAFL. Are rol de supraveghere a Organizației industriilor de apărare (DIO) și a Organizației industriilor aerospațiale (Aerospace Industries Organisation - AIO).

23.6.2008

11.

Ali HOSEYNITASH, general de brigadă în cadrul IRGC

 

Președintele Departamentului General al Consiliului Național Suprem de Securitate, participând la elaborarea politicilor nucleare

23.6.2008

12.

Seyyed Hussein (Hossein) HUSSEINI (HOSSEINI)

Data nașterii: 27.7.1973, Numărul pașaportului: K8196482, emis la data de 8.4.2006 valabil până la 8.4.2011

Funcționar al AEOI participând la proiectul privind reactorul de cercetare în domeniul apei grele (IR40) de la Arak. Prin RCSONU 1737 (2006), Iranului i sa solicitat să suspende toate activitățile din cadrul proiectelor privind apa grea.

23.4.2007

13.

Mohammad Ali JAFARI, IRGC

 

Ocupă un post de comandant în cadrul IRGC

23.6.2008

14.

Mahmood JANNATIAN

 

Președinte adjunct al Organizației iraniene a energiei atomice

23.6.2008

15.

M. Javad KARIMI SABET

 

Președinte al Companiei energetice Novin. În august 2006, președintele Ahmadinejad i-a acordat lui Karimi Sabet un premiu pentru rolul său în conceperea, producerea, instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor nucleare de la Natanz.

23.4.2007

16.

Said Esmail KHALILIPOUR

Data nașterii: 24.11.1945, Locul nașterii: Langroud

Șef adjunct al AEOI. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este citată în RCSONU 1737 (2006).

23.4.2007

17.

Ali Reza KHANCHI

Adresa NRC: AEOI-NRC P.O. Box: 11365-8486 Teheran/Iran; Fax: (+9821) 8021412

Președintele Centrului de cercetări nucleare de la Teheran (Tehran Nuclear Research Centre - TNRC) al AEOI. AIEA continuă să solicite Iranului clarificări privind experimentele de separare a plutoniului desfășurate la TNRC, inclusiv privind prezența de particule de uraniu puternic îmbogățit în probele de mediu prelevate la instalațiile de depozitare a deșeurilor de la Karaj, unde se află containerele folosite pentru stocarea țintelor de uraniu sărăcit utilizate în aceste experimente. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este citată în RCSONU 1737 (2006).

23.4.2007

18.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Director general al Companiei industriilor electronice iraniene (Iran Electronic Industries)

23.6.2008

19.

Hamid-Reza MOHAJERANI

 

Implicat în gestionarea producției la Uzina de conversie a uraniului (Uranium Conversion Facility - UCF) de la Esfahan. La 27 august 2006, președintele Ahmadinejad i-a acordat lui Mohajerani un premiu special pentru rolul său în gestionarea producției la UCF și pentru proiectarea, construirea și instalarea unității UF6 (UF6 reprezintă materia primă folosită pentru îmbogățirea uraniului).

23.4.2007

20.

Beik MOHAMMADLU, general de brigadă

 

Adjunct responsabil cu aprovizionarea și logistica, în cadrul MODAFL

23.6.2008

21.

Anis NACCACHE

 

Administrator al companiilor Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal; societatea sa a încercat să achiziționeze bunuri sensibile, în beneficiul entităților citate în RCSONU 1737

23.6.2008

22.

Mohammad NADERI, general de brigadă

 

Președintele Organizației industriilor aerospațiale (AIO). AIO a participat la programe iraniene sensibile.

23.6.2008

23.

Mostafa Mohammad NAJJAR, general de brigadă în cadrul IRGC

 

Ministru în cadrul MODAFL, responsabil cu ansamblul programelor militare, inclusiv programele de rachete balistice

23.6.2008

24.

Houshang NOBARI

 

Implicat în gestionarea complexului de îmbogățire de la Natanz. Consiliul AIEA și Consiliul de Securitate al ONU au solicitat Iranului să suspende toate activitățile legate de îmbogățirea uraniului. Acestea includ activitățile de la complexul de îmbogățire a uraniului de la Natanz (Kashan). La 27 august 2006, președintele Ahmadinejad i-a acordat lui Nobari un premiu special pentru rolul său în gestionarea și punerea în aplicare cu succes a planului privind situl de la Natanz (Kashan).

23.4.2007

25.

Dr. Javad RAHIQI

Data nașterii: 21.4.1954, Locul nașterii: Mashad

Președintele Centrului de Tehnologie Nucleară de la Esfahan (Esfahan Nuclear Technology Centre) al AEOI. Acesta supervizează uzina de conversie a uraniului de la Esfahan. Consiliul AIEA și Consiliul de Securitate al ONU au solicitat Iranului să suspende toate activitățile legate de îmbogățirea uraniului. Acestea includ toate activitățile legate de conversia uraniului. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este citată în RCSONU 1737 (2006).

23.4.2007

26.

Abbas RASHIDI

 

Implicat în activitățile de îmbogățire de la Natanz. Consiliul AIEA și Consiliul de Securitate al ONU au solicitat Iranului să suspende toate activitățile legate de îmbogățirea uraniului. La 27 august 2006, președintele Ahmadinejad i-a acordat lui Rashidi un premiu special pentru gestionarea seriei de 164 de centrifuge de la Natanz, folosite pentru îmbogățirea uraniului, și pentru rolul său important în exploatarea cu succes a acesteia.

23.4.2007

27.

Mohammad SHAFI’I RUDSARI, contraamiral

 

Adjunct responsabil cu coordonarea, în cadrul MODAFL

23.6.2008

28.

Ali SHAMSHIRI, general de brigadă în cadrul IRGC

 

Adjunct în cadrul MODAFL responsabil cu contraspionajul și cu securitatea personalului și a instalațiilor MODAFL

23.6.2008

29.

Abdollah SOLAT SANA

 

Director general al Uzinei de conversie a uraniului (UCF) de la Esfahan. Aceasta este instalația care produce materia primă (UF6) pentru instalațiile de îmbogățire a uraniului de la Natanz. La 27 august 2006, președintele Ahmadinejad i-a acordat lui Solat Sana un premiu special pentru rolul său în activitățile desfășurate.

23.4.2007

30.

Ahmad VAHIDI, general de brigadă în cadrul IRGC

 

Președintele adjunct al MODAFL

23.6.2008


B.   Entități

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

1.

Abzar Boresh Kaveh Co. (ABK Co. Kaveh Cutting Tools Co.)

 

Participă la producerea de componente pentru centrifuge.

23.6.2008

2.

Organizația industriilor aerospațiale (Aerospace Industries Organisation, AIO)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran

AIO supervizează producția de rachete a Iranului, inclusiv Grupul industrial Shahid Hemmat, Grupul industrial Shahid Bagheri și Grupul industrial Fajr, care au fost citate în RCSONU 1737 (2006). Președintele AIO și alți doi înalți funcționari au fost, de asemenea, citați în RCSONU 1737 (2006).

23.4.2007

3.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

O filială a DIO (Organizația industriilor de apărare).

23.4.2007

4.

Organizația geografică a forțelor armate (Armed Forces Geographical Organisation)

 

Identificată ca furnizoare de date geospațiale pentru programul de rachete balistice

23.6.2008

5.

Bank Melli, Melli Bank Iran și toate sucursalele și filialele, inclusiv

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teheran

Furnizează sau încearcă să furnizeze sprijin financiar companiilor implicate în programul iranian de rachete balistice și în cel nuclear sau achiziționează bunuri pentru aceste programe (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company și DIO). Bank Melli are rolul de a facilita activitățile sensibile ale Iranului. Banca a facilitat numeroase achiziții de materiale sensibile pentru programul iranian de rachete balistice și cel nuclear. A furnizat o gamă de servicii financiare în numele entităților asociate cu industria nucleară și cea a rachetelor balistice, inclusiv deschidere de acreditive și menținerea conturilor. Multe dintre companiile menționate anterior figurează în rezoluțiile 1737 și 1747 ale Consiliului de Securitate al ONU.

23.6.2008

(a)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, Londra EC2Y 5EA, Regatul Unit

(b)

Bank Melli Iran Zao

Nr. 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscova, 130064, Rusia

6.

Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC) – cunoscut și ca Educational Research Institute/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

Însărcinat cu activitatea de cercetare și dezvoltare. Filială a DIO (Defence Industries Organization). DTSRC efectuează o mare parte a achizițiilor în numele DIO.

23.4.2007

7.

Electro Sanam Company (E.S.Co.)

 

Firmă paravan a AIO, care participă la achiziții în domeniul balistic.

23.6.2008

8.

Ettehad Technical Group

 

Firmă paravan a AIO, care participă la achiziții în domeniul balistic.

23.6.2008

9.

Industrial Factories of Precision-Machinery (IFP) (Instrumentation Factories Plant, Fajr Industrial Group)

 

Utilizată de către AIO pentru tentative de achiziții.

23.6.2008

10.

Iran Electronic Industries

P. O. Box 18575-365, Teheran, Iran

Filială deținută în totalitate de MODAFL (și, prin urmare, organizație-soră a AIO, AvIO și DIO). Rolul său este de a produce componente electronice pentru sisteme de arme iraniene.

23.6.2008

11.

IRGC Air Force

 

Exploatează arsenalul Iranului de rachete balistice cu rază scurtă și rază medie de acțiune. Numele șefului IRGC Air Force figurează în rezoluția 1737 a Consiliului de Securitate al ONU.

23.6.2008

12.

Jaber Ibn Hayan

AEOI-JIHRD P.O.Box: 11365-8486; Teheran; 84, 20th Av. Entehaye Karegar Shomali Street; Teheran

Jaber Ibn Hayan este un laborator al AEOI implicat în activitățile legate de ciclul combustibilului. Situat în cadrul Centrului de cercetări nucleare de la Teheran (TNRC), nu fusese declarat de către Iran în cadrul acordului de garanție înainte de 2003, moment în care se desfășurau activități de conversie.

23.4.2007

13.

Joza Industrial Co.

 

Firmă paravan a AIO implicată în programul balistic.

23.6.2008

14.

Khatem-ol Anbiya Construction Organisation

Nr. 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Teheran 14678, Iran

Grup de companii deținut de IRGC. Utilizează resursele inginerești pentru construcții ale IRGC, acționând ca prim contractor în proiecte importante, inclusiv săparea de tunele; presupus ca sprijinind programul iranian de rachete balistice și pe cel nuclear.

23.6.2008

15.

Khorasan Metallurgy Industries

 

Filială a Ammunition Industries Group, care depinde de DIO, implicată în producția de componente pentru centrifuge.

23.6.2008

16.

Universitatea Malek Ashtar

 

Asociată Ministerului Apărării, aceasta a creat în 2003 o diplomă privind rachetele, în colaborare strânsă cu AIO.

23.6.2008

17.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

Filială a DIO.

23.4.2007

18.

Mechanic Industries Group

 

A participat la producția de componente pentru programul balistic.

23.6.2008

19.

Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran

Însărcinat cu programele de cercetare în domeniul apărării, de dezvoltare și de fabricare ale Iranului, inclusiv cu sprijinirea programului iranian de rachete balistice și a celui nuclear.

23.6.2008

20.

Ministry of Defence Logistics Export (MODLEX)

P. O. Box 16315-189, Teheran, Iran

Este ministerul din cadrul MODAFL care se ocupă cu exporturile, precum și agenția folosită pentru exportul de arme finite în cazul tranzacțiilor interstatale. În temeiul RCSONU 1747 (2007), MODLEX nu ar trebui să aibă activități de comercializare.

23.6.2008

21.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

Firmă paravan a AIO care participă la achiziționări în domeniul balistic.

23.6.2008

22.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)

AEOI-NFPD P.O.Box: 11365-8486, Teheran/Iran

Nuclear Fuel Production Division (NFPD) din cadrul AEOI desfășoară activități de cercetare și dezvoltare în domeniul ciclului combustibilului nuclear, incluzând printre altele: prospectarea, extracția, procesarea și conversia uraniului, precum și gestionarea deșeurilor nucleare. NFPC este succesorul NFPD, o companie afiliată aflată sub conducerea AEOI, care desfășoară activități de cercetare și dezvoltare în domeniul ciclului combustibilului nuclear, inclusiv al conversiei și al îmbogățirii.

23.4.2007

23.

Parchin Chemical Industries

 

Activitate privind tehnicile de propulsare în cadrul programului balistic iranian

23.6.2008

24.

Pishgam (Pioneer) Energy Industries Company

 

A participat la construcția uzinei de conversie a uraniului de la Ispahan

23.6.2008

25.

Safety Equipment Procurement

 

Firmă paravan a AIO implicată în programul balistic.

23.6.2008

26.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

Filială a DIO.

23.4.2007

27.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

SPO pare să faciliteze importul de arme asamblate. Pare să fie o filială a MODAFL.

23.6.2008

28.

TAMAS Company

 

TAMAS este implicată în activități legate de îmbogățirea uraniului, pe care Iranul trebuie să le suspende, conform cerințelor Consiliului AIEA și ale Consiliului de Securitate al ONU. TAMAS reprezintă un organism supraierarhic, în subordinea căruia au fost înființate patru filiale, inclusiv una care se ocupă cu extragerea și concentrarea uraniului și o alta care răspunde de procesarea și îmbogățirea uraniului și de deșeuri.

23.4.2007


Top