Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0544

Regulamentul (CE) nr. 544/2008 al Comisiei din 13 iunie 2008 de interzicere a pescuitului de halibut negru în apele CE din zonele IIa și IV și în apele comunitare și internaționale din zona VI de către navele care arborează pavilionul Spaniei

OJ L 157, 17.6.2008, p. 88–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/544/oj

17.6.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 157/88


REGULAMENTUL (CE) NR. 544/2008 AL COMISIEI

din 13 iunie 2008

de interzicere a pescuitului de halibut negru în apele CE din zonele IIa și IV și în apele comunitare și internaționale din zona VI de către navele care arborează pavilionul Spaniei

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (1), în special articolul 26 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului (2), în special articolul 21 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 40/2008 al Consiliului din 16 ianuarie 2008 de stabilire, pentru 2008, a posibilităților de pescuit și a condițiilor conexe pentru anumite stocuri de pești și grupe de stocuri de pești, aplicabile în apele comunitare și, pentru navele comunitare, în apele în care sunt necesare limitări ale capturilor (3) stabilește cotele pentru anul 2008.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, prin capturile pentru stocul menționat în anexa la prezentul regulament, realizate de către navele care arborează pavilionul statului membru menționat sau care sunt înregistrate în statul membru respectiv, s-a epuizat cota alocată pentru anul 2008.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din stocul respectiv, a păstrării la bord, a transbordării și a debarcării acestuia,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2008 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în anexa respectivă se consideră epuizată de la data stabilită în anexa în cauză.

Articolul 2

Interdicții

Pescuitul pentru stocul menționat în anexa la prezentul regulament, realizat de către navele care arborează pavilionul statului membru menționat sau care sunt înregistrate în statul membru în cauză, se interzice de la data stabilită în anexa respectivă. Se interzic păstrarea la bord, transbordarea sau debarcarea stocului respectiv, capturat de navele în cauză, după data indicată.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 iunie 2008.

Pentru Comisie

Fokion FOTIADIS

Director general pentru pescuit și probleme maritime


(1)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 865/2007 (JO L 192, 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261, 20.10.1993, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11), corectat ultima dată în JO L 36, 8.2.2007, p. 6.

(3)  JO L 19, 23.1.2008, p. 1.


ANEXĂ

Nr.

11/T&Q

Stat membru

Epania

Stoc

GHL/2A-C46

Specie

Halibut negru (Reinhardtius hippoglossoides)

Zonă

Apele comunitare din zonele IIa și IV și apele comunitare și internaționale din zona VI

Dată

12.5.2008


Top