Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0540

Regulamentul (CE) nr. 540/2008 al Comisiei din 16 iunie 2008 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 336/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea Codului Internațional de Management al Siguranței pe teritoriul Comunității în ceea ce privește formatele sau modelele

OJ L 157, 17.6.2008, p. 15–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 016 P. 94 - 101

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/540/oj

17.6.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 157/15


REGULAMENTUL (CE) NR. 540/2008 AL COMISIEI

din 16 iunie 2008

de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 336/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea Codului Internațional de Management al Siguranței pe teritoriul Comunității în ceea ce privește formatele sau modelele

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 336/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 februarie 2006 privind aplicarea Codului Internațional de Management al Siguranței (ISM) pe teritoriul Comunității și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 3051/95 al Consiliului (1), în special articolul 11 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Codul ISM a fost modificat de Organizația Maritimă Internațională (OMI) prin punctul 79 din Rezoluția 179 a Comitetului pentru siguranță maritimă, adoptată la 10 decembrie 2004, care modifică formatul documentului de conformitate și pe cel al certificatului de management al siguranței începând cu 1 iulie 2006.

(2)

Articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 336/2006 definește Codul ISM ca fiind cel prezentat în anexa I la regulamentul menționat, în versiunea actualizată.

(3)

Pentru claritate și lizibilitate, modelele relevante ar trebui, de asemenea, actualizate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 336/2006.

(4)

Măsurile dispuse de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Secțiunea 5 din Partea B a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 336/2006 se înlocuiește cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 iunie 2008.

Pentru Comisie

Antonio TAJANI

Vicepreședinte


(1)  JO L 64, 4.3.2006, p. 1.


ANEXĂ

„5.   Modele de Documente de Conformitate și Certificate de Management al Siguranței

În cazul în care navele operează în interiorul unui singur stat membru, statele membre utilizează fie modelele anexate la Codul ISM, fie documentul de conformitate, certificatul de management al siguranței, documentul provizoriu de conformitate și certificatul provizoriu de management al siguranței, redactate după modelele prezentate mai jos.

În cazul unei derogări conform articolului 7 alineatul (1) și, dacă este cazul, articolului 7 alineatul (2), certificatul eliberat este diferit de cel menționat mai sus și arată în mod clar că s-a acordat o derogare conform articolului 7 alineatul (1) și, dacă este cazul, articolului 7 alineatul (2) din prezentul regulament și cuprinde limitările operaționale aplicabile.

DOCUMENT DE CONFORMITATE

(Ștampila oficială) (Statul)

Certificat nr.

Eliberat în conformitate cu dispozițiile [CONVENȚIEI INTERNAȚIONALE PRIVIND SIGURANȚA VIEȚII PE MARE, 1974, modificată și] (1) din Regulamentul (CE) nr. 336/2006 privind aplicarea Codului Internațional de Management al Siguranței pe teritoriul Comunității.

Sub autoritatea Guvernului …

(Numele statului)

de către …

(persoana sau organizația autorizată)

Denumirea și adresa companiei

[a se vedea partea A punctul 1.1.2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 336/2006]

SE CERTIFICĂ FAPTUL CĂ sistemul de management al siguranței al companiei a făcut obiectul unui audit și că satisface cerințele Codului internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și prevenirea poluării (codul ISM) pentru tipurile de nave indicate mai jos (a se șterge mențiunile inutile).

 

Navă de pasageri

 

Ambarcațiune de mare viteză pentru pasageri

 

Cargou de mare viteză

 

Vrachier

 

Petrolier

 

Navă-cisternă pentru produse chimice

 

Navă-cisternă pentru gaze

 

Unitate mobilă de foraj în larg

 

Alte cargouri

 

Navă de pasageri ro-ro (feribot cu punte ruliu)

Prezentul document de conformitate este valabil până la …, sub rezerva unei verificări periodice.

Data efectuării verificării pe baza căreia este eliberat certificatul …

(zz/ll/aaaa)

Eliberat la …

(locul eliberării documentului)

Data eliberării

(Semnătura funcționarului autorizat să elibereze documentul)

(Ștampila sau parafa autorității emitente, după caz)

Certificat nr.

CONFIRMĂRI PENTRU VERIFICĂRI ANUALE

SE CERTIFICĂ FAPTUL CĂ, în cursul verificării periodice efectuate în conformitate cu [Regulamentul IX/6.1 al Convenției și punctul 13.4 din Codul ISM și] (2) articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 336/2006 privind aplicarea Codului Internațional de Management al Siguranței pe teritoriul Comunității, s-a constatat că sistemul de management al siguranței satisface cerințele Codului internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și prevenirea poluării (codul ISM).

PRIMA VERIFICARE ANUALĂ

Semnat: …

(Semnătura funcționarului autorizat)

Locul: …

Data: …

A 2-A VERIFICARE ANUALĂ

Semnat: …

(Semnătura funcționarului autorizat)

Locul: …

Data: …

A 3-A VERIFICARE ANUALĂ

Semnat: …

(Semnătura funcționarului autorizat)

Locul: …

Data: …

A 4-A VERIFICARE ANUALĂ

Semnat: …

(Semnătura funcționarului autorizat)

Locul: …

Data: …

CERTIFICAT DE MANAGEMENT AL SIGURANȚEI

(Ștampila oficială) (Statul)

Certificat nr.

Eliberat în conformitate cu dispozițiile [CONVENȚIEI INTERNAȚIONALE PRIVIND SIGURANȚA VIEȚII PE MARE, 1974, modificată] și (3) din Regulamentul (CE) nr. 336/2006 privind aplicarea Codului Internațional de Management al Siguranței pe teritoriul Comunității.

Sub autoritatea Guvernului …

(numele statului)

de către …

(persoana sau organizația autorizată)

Numele navei: …

Litere sau cifre distinctive: …

Portul de înmatriculare: …

Tipul navei (4): …

Tonaj brut: …

Numărul IMO: …

Denumirea și adresa companiei: …

[a se vedea partea A punctul 1.1.2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 336/2006]

SE CERTIFICĂ FAPTUL CĂ sistemul de management al siguranței navei a făcut obiectul unui audit și că satisface cerințele Codului internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și prevenirea poluării (codul ISM) pentru tipurile de nave indicate mai jos (a se șterge mențiunile inutile), în urma verificării faptului că documentul de conformitate al companiei este aplicabil acestui tip de navă.

Prezentul certificat de management al siguranței este valabil până la …, sub rezerva unei verificări periodice și cu condiția ca documentul de conformitate să fie valabil.

Data efectuării verificării pe baza căreia este eliberat certificatul …

(zz/ll/aaaa)

Eliberat la …

(locul eliberării documentului)

Data eliberării …

(Semnătura funcționarului autorizat să elibereze documentul)

(Ștampila sau parafa autorității emitente, după caz)

Certificat nr.

CONFIRMARE PENTRU VERIFICAREA INTERMEDIARĂ ȘI VERIFICĂRI SUPLIMENTARE (DACĂ ESTE CAZUL)

SE CERTIFICĂ FAPTUL CĂ, în cursul verificării periodice efectuate în conformitate cu [Regulamentul IX/6.1 al Convenției și punctul 13.8 din Codul ISM și] (5) articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 336/2006 privind aplicarea Codului Internațional de Management al Siguranței pe teritoriul Comunității, s-a constatat că sistemul de management al siguranței satisface cerințele Codului internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și prevenirea poluării (Codul ISM).

VERIFICARE INTERMEDIARĂ (a se efectua între a doua și a treia dată aniversară)

Semnat: …

(Semnătura funcționarului autorizat)

Locul: …

Data: …

VERIFICARE SUPLIMENTARĂ (6)

Semnat: …

(Semnătura funcționarului autorizat)

Locul: …

Data: …

VERIFICARE SUPLIMENTARĂ (6)

Semnat: …

(Semnătura funcționarului autorizat)

Locul: …

Data: …

VERIFICARE SUPLIMENTARĂ (6)

Semnat: …

(Semnătura funcționarului autorizat)

Locul: …

Data: …

DOCUMENT PROVIZORIU DE CONFORMITATE

(Ștampila oficială) (Statul)

Certificat nr.

Eliberat în conformitate cu dispozițiile [CONVENTIEI INTERNATIONALE PRIVIND SIGURANTA VIEȚII PE MARE, 1974, modificată și] (7) din Regulamentul (CE) nr. 336/2006 privind aplicarea Codului Internațional de Management al Siguranței pe teritoriul Comunității.

Sub autoritatea Guvernului …

(numele statului)

de către …

(persoana sau organizația autorizată)

Denumirea și adresa companiei

[a se vedea partea A punctul 1.1.2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 336/2006]

SE CERTIFICĂ FAPTUL CĂ sistemul de management al siguranței al companiei satisface obiectivele din partea A punctul 1.2.3 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 336/2006 pentru tipul/tipurile de nave indicate mai jos (a se șterge mențiunea inutilă):

 

Navă de pasageri

 

Ambarcațiune de mare viteză pentru pasageri

 

Cargou de mare viteză

 

Vrachier

 

Petrolier

 

Navă-cisternă pentru produse chimice

 

Navă-cisternă pentru gaze

 

Unitate mobilă de foraj în larg

 

Alte cargouri

 

Navă de pasageri ro-ro (feribot cu punte ruliu)

Prezentul document provizoriu de conformitate este valabil până la …

Eliberat la …

(locul eliberării documentului)

Data eliberării: …

(Semnătura funcționarului autorizat să elibereze documentul)

(Ștampila sau parafa autorității emitente, după caz)

CERTIFICAT PROVIZORIU DE MANAGEMENT AL SIGURANȚEI

(Ștampila oficială) (Statul)

Certificat nr.

Eliberat în conformitate cu dispozițiile [CONVENȚIEI INTERNAȚIONALE PRIVIND SIGURANȚA VIEȚII PE MARE, 1974, modificată și] (8) din Regulamentul (CE) nr. 336/2006 privind aplicarea Codului Internațional de Management al Siguranței pe teritoriul Comunității.

Sub autoritatea Guvernului …

(numele statului)

de către …

(persoana sau organizația autorizată)

Numele navei: …

Litere sau cifre distinctive: …

Portul de înmatriculare: …

Tipul navei (9): …

Tonaj brut: …

Numărul IMO: …

Denumirea și adresa companiei: …

[a se vedea partea A punctul 1.1.2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 336/2006]

SE CERTIFICĂ FAPTUL CĂ au fost îndeplinite cerințele de la punctul 14.4 din partea A a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 336/2006 și că documentul de conformitate/documentul provizoriu de conformitate (10) al companiei este relevant pentru această navă.

Prezentul certificat provizoriu de management al siguranței este valabil până la …, cu condiția ca documentul de conformitate/documentul provizoriu de conformitate să fie valabil (10).

Eliberat la:

(locul eliberării documentului)

Data eliberării: …

(Semnătura funcționarului autorizat să elibereze documentul)

(Ștampila sau parafa autorității emitente, după caz)

Certificat nr.

Perioada de valabilitate a certificatului provizoriu de management al siguranței se extinde până la:

Data extinderii: …

(Semnătura funcționarului autorizat pentru extinderea valabilității documentului)

(Ștampila sau parafa autorității emitente, după caz)


(1)  Această mențiune poate fi eliminată pentru navele care efectuează transporturi numai în cadrul unui stat membru.

(2)  Această mențiune poate fi eliminată pentru navele care efectuează transporturi numai în cadrul unui stat membru.

(3)  Această mențiune poate fi eliminată pentru navele care efectuează transporturi numai în cadrul unui stat membru.

(4)  A se introduce unul dintre următoarele tipuri de navă: navă de pasageri; ambarcațiune de mare viteză pentru pasageri; cargou de mare viteză; vrachier; petrolier; navă-cisternă pentru produse chimice; navă-cisternă pentru gaze; unitate mobilă de foraj în larg; alte cargouri; feribot cu punte ruliu de pasageri.

(5)  Această mențiune poate fi eliminată pentru navele care efectuează transporturi numai în cadrul unui stat membru.

(6)  Dacă este cazul. Se face referire la punctul 13.8 din Codul ISM și la punctul 3.4.1 din orientările privind aplicarea Codului internațional de management al siguranței (ISM) de către administrații, [Rezoluția A.913 (22)].

(7)  Această mențiune poate fi eliminată pentru navele care efectuează transporturi numai în cadrul unui stat membru.

(8)  Această mențiune poate fi eliminată pentru navele care efectuează transporturi numai în cadrul unui stat membru.

(9)  A se introduce unul dintre următoarele tipuri de navă: navă de pasageri; ambarcațiune de mare viteză pentru pasageri; cargou de mare viteză; vrachier; petrolier; navă-cisternă pentru produse chimice; navă-cisternă pentru gaze; unitate mobilă de foraj în larg; alte cargouri; feribot cu punte ruliu de pasageri.

(10)  A se elimina în consecință.”


Top