Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0426

Regulamentul (CE) nr. 426/2008 al Consiliului din 14 mai 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1212/2005 de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de anumite articole turnate din fontă, originare din Republica Populară Chineză

OJ L 129, 17.5.2008, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 081 P. 201 - 205

No longer in force, Date of end of validity: 09/04/2009; abrogare implicită prin 32009R0282

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/426/oj

17.5.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 129/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 426/2008 AL CONSILIULUI

din 14 mai 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1212/2005 de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de anumite articole turnate din fontă, originare din Republica Populară Chineză

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene („regulamentul de bază”) (1),

având în vedere articolul 1 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1212/2005 al Consiliului din 25 iulie 2005 de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de anumite articole turnate din fontă originare din Republica Populară Chineză (2),

având în vedere propunerea Comisiei prezentată după consultarea Comitetului consultativ,

întrucât:

A.   MĂSURI ÎN VIGOARE

(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 1212/2005, Consiliul a impus o taxă antidumping definitivă la importul în Comunitate de articole din fontă nemaleabilă de tipul celor utilizate pentru a acoperi și/sau a asigura accesul la sisteme de la suprafață sau din subteran și părți ale acestora, prelucrate sau nu, grunduite sau vopsite sau asociate cu alte materiale, cu excepția gurilor de incendiu, originare din Republica Populară Chineză („RPC”) („produsele vizate”), încadrate în mod normal la codurile NC 7325 10 50, 7325 10 92 și ex 7325 10 99 (cod Taric 7325109910). Dat fiind numărul mare de părți cooperante, a fost selectat un eșantion de producători-exportatori chinezi în cadrul anchetei care a dus la instituirea măsurilor.

(2)

Societățile eșantionate au primit cuantumuri de taxe individuale, stabilite în timpul investigației. Societăților cooperante care nu au făcut parte din eșantion și cărora li s-a acordat tratamentul de societate care funcționează în condițiile economiei de piață („TEP”), în conformitate cu dispozițiile articolului 2 alineatul (7) litera (c) din regulamentul de bază, li s-a atribuit o taxă antidumping de 0 %, aceeași cu cea stabilită pentru singura societate eșantionată căreia i s-a acordat TEP. Societăților cooperante care nu au făcut parte din eșantion și cărora li s-a acordat tratament individual („TI”), în conformitate cu dispozițiile articolului 9 alineatul (5) din regulamentul de bază, li s-a atribuit taxa mediu ponderată de 28,6 %, aceeași cu cea stabilită pentru societățile eșantionate cărora li s-a acordat TI. O taxă națională de 47,8 % a fost aplicată tuturor celorlalte societăți.

(3)

Articolul 1 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1212/2005 oferă posibilitatea producătorilor exportatori chinezi care întrunesc cele patru criterii prevăzute la respectivul articol să beneficieze de același tratament ca și cel menționat anterior la considerentul 2 pentru societățile cooperante neincluse în eșantion („tratament rezervat noilor producători-exportatori” sau „TNPE”).

B.   CERERI ALE NOILOR PRODUCĂTORI-EXPORTATORI

(4)

Nouă societăți au solicitat acordarea TNPE.

(5)

S-a efectuat o examinare pentru a determina dacă fiecare dintre solicitanți întrunește criteriile pentru acordarea TNPE în conformitate cu articolul 1 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1212/2005, verificând dacă:

1.

nu a exportat în Comunitate produsele descrise anterior la considerentul 1 în perioada de anchetă (1 aprilie 2003-31 martie 2004);

2.

nu este afiliată cu nici un exportator și nici un producător din Republica Populară Chineză care face obiectul măsurilor antidumping instituite de regulamentul respectiv;

3.

a exportat produsele în cauză în Comunitate după perioada de anchetă pe care se bazează măsurile sau a încheiat o obligație contractuală irevocabilă de export al unei cantități importante în Comunitate;

4.

operează în condiții de economie de piață definite la articolul 2 alineatul (7) litera (c) din regulamentul de bază sau îndeplinește cerințele pentru a i se atribui o taxă individuală în conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din regulamentul de bază.

(6)

Întrucât al patrulea criteriu presupune ca solicitanții să depună o cerere pentru acordarea TEP sau a TI, Comisia a trimis formulare de cerere tuturor solicitanților chinezi. Toate societățile chineze solicitante au cerut tratamentul TEP în temeiul articolului 2 alineatul (7) din regulamentul de bază.

(7)

Pe scurt și numai în scop orientativ, mai jos sunt rezumate criteriile care trebuie îndeplinite pentru acordarea TEP:

1.

deciziile strategice și costurile se stabilesc ca răspuns la semnalele pieței și fără intervenția semnificativă a statului; și costurile contribuțiilor importante reflectă în mod semnificativ valorile pieței;

2.

societățile dispun de un set clar de registre contabile de bază care sunt revizuite de către un auditor independent, în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate (3), și sunt aplicate în toate privințele;

3.

nu există denaturări semnificative preluate de la sistemul anterior de economie nesupusă regulilor pieței;

4.

legislația cu privire la faliment și proprietate garantează securitatea juridică și stabilitatea;

5.

operațiunile de schimb valutar sunt realizate la cursurile pieței.

(8)

Au fost trimise chestionare tuturor solicitanților cărora li s-a cerut să ofere dovezi prin care să demonstreze că îndeplinesc criteriile menționate anterior.

(9)

Producătorii-exportatori care îndeplinesc aceste criterii pot beneficia de nivelul de taxare aplicabil societăților cooperante neincluse în eșantion, în conformitate cu articolul 1 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1212/2005.

C.   CONSTATĂRI

(10)

Una dintre societățile chineze care a solicitat TNPE nu a răspuns la chestionar, iar o societate nu a răspuns scrisorii prin care i se solicita să corecteze anumite deficiențe din răspunsul la chestionar. De aceea, nu a fost posibil să se verifice dacă aceste societăți îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 1 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1212/2005, iar solicitarea lor a trebuit să fie respinsă. Aceste societăți au fost informate că solicitarea lor nu va mai fi luată în considerare și li s-a dat posibilitatea de a depune observații. Nu au fost primite observații.

(11)

Șapte societăți au trimis răspunsuri complete la chestionare. Comisia a solicitat și verificat toate informațiile considerate necesare pentru a determina dacă se îndeplinește cel de-al patrulea criteriu (TEP/TI) stabilit la articolul 1 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1212/2005. S-au efectuat vizite de verificare la sediile următoarelor șapte societăți:

Wuxi Norlong Foundry Co. Ltd (Wuxi New District, Jiangsu) („Norlong”);

Baoding City Maikesaier Casting Ltd (Xinanli, Hebei) („Maikesaier”);

XianXian Guozhuang Precision Casting Co. Ltd (Guozhuang, Hebei) („XianXian”);

Changsha Wuxing Foundry Co., Ltd. (Wangcheng County, Changsha) („Wuxing”) și societatea sa afiliată Changsha J & J Sunshine Machinery and Electronic Co., Ltd (189 Wuyi Road, Changsha) („Sunshine”);

Baoding Yuehai Machine Manufacturing Co. Ltd (Baoding, Hebei) („Yuehai”);

HanDan County Yan Yuan Smelting and Casting Co., Ltd. (Han Dan County, Hebei) („Yan Yuan”);

Tianjin Loiselet Art Casting Co. Ltd (Jinghai, Tianjin) („Loiselet”).

(12)

La fiecare dintre cele șapte societăți vizitate, s-a verificat dacă sunt îndeplinite cele patru criterii menționate anterior la considerentul 5.

(13)

Pentru doi dintre producătorii-exportatori chinezi, Maikesaier și Yuehai, examinarea informației avute la dispoziție a arătat că au furnizat suficiente dovezi pentru a demonstra că îndeplinesc cele patru criterii stabilite la articolul 1 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1212/2005 și, în privința ultimului criteriu, că îndeplinesc cele cinci condiții pentru TEP. Prin urmare, acestor doi producători li se poate atribui taxa medie ponderată pentru societățile cărora li s-a acordat TEP, aplicabil societăților cooperante neincluse în eșantion (adică 0 %) în conformitate cu articolul 1 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1212/2005, și pot fi adăugați la lista de producători-exportatori cuprinsă la articolul 1 alineatul (2) din respectivul regulament.

(14)

Patru producători-exportatori chinezi, Norlong, XianXian, Yan Yuan și Loiselet au oferit suficiente dovezi pentru a demonstra că îndeplinesc cele patru criterii prevăzute la articolul 1 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1212/2005. Cu toate acestea, în privința ultimului criteriu, aceste societăți nu au putut demonstra că îndeplinesc condițiile pentru acordarea TEP.

(15)

S-a constatat că Norlong primise o rambursare substanțială a taxei pentru utilizarea domeniului public. Prin urmare s-a considerat că nu este îndeplinit criteriul 3 pentru TEP. De asemenea, s-a ajuns la concluzia că, având în vedere neîndeplinirea criteriului 3, nu se poate lua o decizie finală cu privire la criteriul 1. Cu toate acestea, nu s-a găsit nici o dovadă conform căreia această societate nu îndeplinește cele cinci criterii pentru TI.

(16)

S-a constatat că XianXian nu îndeplinește criteriile 1, 2 și 3 pentru TEP. Societatea nu a oferit suficiente dovezi pentru a demonstra că operează în condiții de economie de piață și că în costurile sale se reflectă valorile pieței. Mai mult, s-a constatat că societatea nu posedă un set clar de standarde de contabilitate, care să facă obiectul unui audit în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate. În sfârșit, s-a constatat că societatea obținuse contracte de închiriere de terenuri la prețuri anormal de scăzute atât în valoare absolută, cât și relativă.

(17)

S-a constatat că Yan Yuan nu îndeplinește criteriul 2 pentru TEP. Contabilitatea pentru anul 2006 a acestei societăți nu fusese auditată, contrar legilor chineze și standardelor internaționale de contabilitate, și au mai fost descoperite alte nereguli contabile, mai ales cumpărarea de materie primă de la persoane fizice, fără factură.

(18)

În cazul Loiselet, s-a constatat că nu sunt îndeplinite criteriile 2 și 3 pentru TEP. S-a stabilit, mai ales, că cele mai multe dintre activele principale ale societății nu apar în contabilitate. În plus, se pare că nu era respectat contractul de închiriere pentru teren și clădiri.

(19)

În lumina concluziilor la care s-a ajuns cu privire la practicile contabile de la XianXian, Yan Yuan și Loiselet, nu se poate stabili că prețurile de export ale acestor societăți sunt suficient de demne de încredere pentru a fi folosite la calculul unor marje individuale de dumping și, astfel, nu se poate stabili dacă îndeplinesc al doilea criteriu pentru TI. Toate celelalte patru criterii pentru TI sunt îndeplinite. Totuși, ținând cont că prețurile lor de export nu vor fi folosite pentru calculul marjei de dumping, dacă aceste trei societăți intră la taxa medie ponderată de 28,6 % calculată pentru societățile eșantionate cărora li s-a acordat TI în ancheta inițială, se trage concluzia că, în contextul acestei examinări, acestor societăți li se poate acorda același tratament ca celor care intră sub incidența taxei medii ponderate.

(20)

Prin urmare, Norlong, XianXian, Yan Yuan și Loiselet pot primi taxa medie ponderată pentru societățile cărora li s-a acordat tratament individual, aplicabil societăților cooperante neincluse în eșantion (și anume 28,6 %) în conformitate cu articolul 1 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1212/2005 și pot fi adăugate pe lista de producători-exportatori cuprinsă la articolul 1 alineatul (2) din respectivul regulament.

(21)

S-a constatat că Wuxing nu a oferit suficiente dovezi care să demonstreze că este producătorul produsului vizat exportat către CE. Astfel, acest producător nu a îndeplinit cel de-al treilea criteriu specificat la articolul 1 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1212/2005, iar solicitarea sa de TNPE a fost, prin urmare, respinsă.

D.   MODIFICAREA LISTEI SOCIETĂȚILOR CARE BENEFICIAZĂ DE NIVELURI INDIVIDUALE DE TAXARE

(22)

Ținând cont de constatările anchetei, indicate anterior la considerentul 13, s-a ajuns la concluzia că societățile Maikesaier și Yuehai ar trebui să fie adăugate la lista societăților individuale menționate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1212/2005 cu un nivel al taxei de 0 %.

(23)

Pentru societățile Norlong, XianXian, Yan Yuan și Loiselet, pe baza constatărilor anchetei indicate anterior la considerentele 14-20, s-a ajuns la concluzia că aceste patru societăți ar trebui să fie adăugate la lista societăților individuale menționate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1212/2005 cu un nivel al taxei de 28,6 %.

(24)

Societatea Wuxing, având în vedere constatările anchetei, indicate anterior la considerentul 21, nu poate primi TNPE și ar trebui, astfel, să facă în continuare obiectul taxei reziduale de 47,8 %, în conformitate cu articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1212/2005.

(25)

Toți solicitanții și industria comunitară au fost informați cu privire la constatările anchetei și au avut ocazia să își prezinte observațiile. După notificare, s-au primit observații din partea Norlong, XianXian și Loiselet. Nu a fost adusă nici o altă informație care să permită să se ajungă la concluzii diferite pentru niciuna dintre cele trei societăți,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1212/2005 se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Nivelul taxei antidumping definitive aplicabil prețului net franco frontieră comunitară, înainte de vămuire, se stabilește după cum urmează pentru produsele descrise la alineatul (1), fabricate în Republica Populară Chineză de către societățile enumerate în continuare:

Societatea

Taxa antidumping

(%)

Cod adițional TARIC

Shijiazhuang Transun Metal Products Co. Ltd, Xinongcheng

Liulintun, Luancheng County, Shijiazhuang City,

Hebei Province, 051430 PRC

0

A675

Shaoshan Huanqiu Castings Foundry, Fengjia Village,

Yingtian Township, Shaoshan, Hunan, PRC

0

A676

Fengtai Handan Alloy Casting Co. Ltd,

Beizhangzhuang Town, Handan County, Hebei, PRC

0

A677

Shanxi Jiaocheng Xinglong Casting Co. Ltd,

Jiaocheng County, Shanxi Province, PRC

0

A678

Tianjin Jinghai Chaoyue Industrial and Commercial Co. Ltd,

Guan Pu Tou Village, Yang Cheng Zhuang Town,

Jinghai District, 301617 Tianjin, PRC

0

A679

Baoding City Maikesaier Casting Ltd,

Xin’anli Town, Tang County

Hebei, Baoding 072350, PRC

0

A867

Baoding Yuehai Machine Manufacturing Co. Ltd,

No 333 Building A Tian E West Road,

Baoding, Hebei, PRC

0

A868

Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd,

No 8 DiZangAn, Taiyuan, Shanxi, 030002, PRC

18,6

A680

Botou City Simencum Town Bai fo Tang Casting Factory,

Bai Fo Tang Village, Si Men Cum Town, Bo Tou City,

062159, Hebei Province, PRC

28,6

A681

Hebei Shunda Foundry Co. Ltd, Qufu Road, Quyang,

073100, PRC

28,6

A682

XianXian Guozhuang Precision Casting Co. Ltd,

Guli Village, Xian County,

Hebei, Gouzhuang, PRC

28,6

A869

Wuxi Norlong Foundry Co. Ltd,

Wuxi New District,

Jiangsu, PRC

28,6

A870

HanDan County Yan Yuan Smelting and Casting Co. Ltd,

South of Hu Cun Village, Hu Cun Town,

Han Dan County, Hebei, PRC

28,6

A871

Tianjin Loiselet Art Casting Co. Ltd,

Dongzhuangke, Yangchenzhuang,

Jinghai, Tianjin, PRC

28,6

A872

Changan Cast Limited Company of Yixian Hebei,

Taiyuan Main Street, Yi County, Hebei Province,

074200, PRC

31,8

A683

Shandong Huijin Stock Co. Ltd, North of Kouzhen Town,

Laiwu City, Shandong Province, 271114, PRC

37,9

A684

Toate celelalte societăți

47,8

A999”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 mai 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

A. BAJUK


(1)  JO L 56, 6.3.1996, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2117/2005 (JO L 340, 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 199, 29.7.2005, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 268/2006 (JO L 47, 17.2.2006, p. 3).

(3)  Standardele internaționale de contabilitate înseamnă toate standardele majore de contabilitate recunoscute la nivel internațional, inclusiv GAAP din Statele Unite și lucrările Fundației comitetului pentru standarde internaționale de contabilitate (IASCF), efectuate de Consiliul pentru standarde internaționale de contabilitate (IASB), cuprinzând Cadrul consiliului pentru standardele internaționale de contabilitate (IASBF), Standardul internațional de contabilitate (IAS), Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) și publicațiile Comitetului internațional pentru interpretarea raportărilor financiare (IFRIC).


Top