Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0156

2008/156/CE: Decizia Comisiei din 18 februarie 2008 de modificare a Deciziei 2006/766/CE cu privire la lista țărilor terțe și a teritoriilor din care se autorizează importurile de produse pescărești, sub orice formă, pentru consumul uman [notificată cu numărul C(2008) 555] (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 50, 23.2.2008, p. 65–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 194 - 199

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/156/oj

23.2.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 50/65


DECIZIA COMISIEI

din 18 februarie 2008

de modificare a Deciziei 2006/766/CE cu privire la lista țărilor terțe și a teritoriilor din care se autorizează importurile de produse pescărești, sub orice formă, pentru consumul uman

[notificată cu numărul C(2008) 555]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/156/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman (1), în special articolul 11 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 854/2004 stabilește norme specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală. Articolul 11 din regulamentul respectiv prevede stabilirea unor liste ale țărilor terțe și ale părților din țările terțe din care se autorizează importurile de anumite produse de origine animală și stabilește criterii care trebuie să fie luate în considerare la stabilirea acestor liste.

(2)

Decizia 2006/766/CE a Comisiei din 6 noiembrie 2006 de stabilire a listelor țărilor terțe și a teritoriilor din care se autorizează importurile de moluște bivalve, echinoderme, tunicieri, gasteropode marine și produse pescărești (2) enumeră țările terțe care îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 11 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 854/2004 și care sunt, prin urmare, în măsură să garanteze îndeplinirea de către produsele respective exportate către Comunitate a condițiilor sanitare prevăzute în vederea protejării sănătății consumatorilor.

(3)

Anexa II la decizia respectivă enumeră țările terțe și teritoriile din care se autorizează importurile de produse pescărești, sub orice formă, pentru consumul uman.

(4)

Armenia se află, în prezent, pe lista din anexa respectivă, dar numai pentru importurile de „raci de râu vii care nu provin din acvacultură”. O inspecție efectuată de Comisie în țara respectivă în martie 2007 a demonstrat faptul că sunt îndeplinite cerințele sanitare relevante pentru racii de râu prelucrați termic și cei congelați, care nu provin din acvacultură. Prin urmare, prezența Armeniei pe lista respectivă ar trebui să fie extinsă astfel încât să se includă, de asemenea, racii de râu prelucrați termic care nu provin din acvacultură și racii de râu congelați care nu provin din acvacultură.

(5)

Muntenegru, care se află, în prezent, pe lista din anexa II la Decizia 2006/766/CE, dar numai pentru importurile de „pești întregi și proaspeți din capturile de pește marin sălbatic”, a furnizat informații științifice și a transmis o cerere suplimentară de autorizare a importurilor de raci de râu din acea țară terță. Prin urmare, restricția actuală ar trebui să fie eliminată. Ar trebui să se autorizeze importurile de produse pescărești.

(6)

Bosnia și Herțegovina nu se află, în prezent, pe lista din anexa II la Decizia 2006/766/CE. Comisia a efectuat o inspecție în țara respectivă între 29 august și 2 septembrie 2005. S-a dovedit faptul că autoritățile competente au furnizat toate garanțiile necesare pentru îndeplinirea condițiilor sanitare relevante. Prin urmare, Bosnia și Herțegovina ar trebui să fie inclusă pe lista țărilor terțe din care statele membre pot autoriza importul de produse pescărești.

(7)

Bulgaria și România se află, în prezent, pe lista din anexa II la Decizia 2006/766/CE. Cu toate acestea, deoarece lista se referă numai la țările terțe, datele referitoare la cele două țări respective au încetat să fie aplicabile odată cu aderarea acestora la Uniunea Europeană. Prin urmare, datele referitoare la cele două state membre respective ar trebui să fie șterse de pe listă.

(8)

Anexa I la decizia respectivă enumeră țările terțe din care se autorizează importurile de moluște bivalve, echinoderme, tunicieri și gasteropode marine, sub orice formă, pentru consumul uman. Cea de-a șasea notă de subsol din anexa II, referitoare la Maroc, vizează cerințele suplimentare prevăzute pentru anumite moluște bivalve prelucrate. Din motive de coerență, este adecvat ca cerințele respective să fie mutate în anexa I.

(9)

Prin urmare, Decizia 2006/766/CE ar trebui modificată în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexele I și II la Decizia 2006/766/CE se înlocuiesc cu textul anexei la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se aplică de la 1 martie 2008.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 18 februarie 2008.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 139, 30.4.2004, p. 206. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 al Consiliului (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 320, 18.11.2006, p. 53.


ANEXA

ANEXA I

Lista țărilor terțe din care se autorizează importurile de moluște bivalve, echinoderme, tunicieri și gasteropode marine, sub orice formă, pentru consumul uman

[Țări și teritorii menționate la articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 854/2004]

Codul ISO

Țară

Observații

AU

AUSTRALIA

 

CL

CHILE

Numai pentru moluștele bivalve, echinodermele, tunicierii și gasteropodele marine congelate sau prelucrate

JM

JAMAICA

Numai pentru gasteropodele marine

JP

JAPONIA

Numai pentru moluștele bivalve, echinodermele, tunicierii și gasteropodele marine congelate sau prelucrate

KR

COREEA DE SUD

Numai pentru moluștele bivalve, echinodermele, tunicierii și gasteropodele marine congelate sau prelucrate

MA

MAROC

Moluștele bivalve prelucrate din specia Acanthocardia tuberculatum trebuie să fie însoțite: (a) de un certificat de sănătate animală suplimentar, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în partea B a apendicelui V la anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 2074/2005 al Comisiei (JO L 338, 22.12.2005, p. 27); și (b) de rezultatele analizei care atestă că moluștele nu conțin toxine PSP (paralytic shellfish poison) în cantități detectabile prin metoda de analiză biologică.

NZ

NOUA ZEELANDĂ

 

PE

PERU

Numai pentru moluștele bivalve, echinodermele, tunicierii și gasteropodele marine congelate sau prelucrate

TH

THAILANDA

Numai pentru moluștele bivalve, echinodermele, tunicierii și gasteropodele marine congelate sau prelucrate

TN

TUNISIA

 

TR

TURCIA

 

UY

URUGUAY

 

VN

VIETNAM

Numai pentru moluștele bivalve, echinodermele, tunicierii și gasteropodele marine congelate sau prelucrate

ANEXA II

Lista țărilor terțe și a teritoriilor din care se autorizează importurile de produse pescărești, sub orice formă, pentru consumul uman

[Țări și teritorii menționate la articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 854/2004]

Codul ISO

Țară

Observații

AE

EMIRATELE ARABE UNITE

 

AG

ANTIGUA ȘI BARBUDA

Numai pentru crustacee vii

AL

ALBANIA

 

AM

ARMENIA

Numai pentru raci de râu vii care nu provin din acvacultură, raci de râu prelucrați termic care nu provin din acvacultură și raci de râu congelați care nu provin din acvacultură

AN

ANTILELE OLANDEZE

 

AR

ARGENTINA

 

AU

AUSTRALIA

 

BA

BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA

 

BD

BANGLADESH

 

BR

BRAZILIA

 

BS

BAHAMAS

 

BY

BELARUS

 

BZ

BELIZE

 

CA

CANADA

 

CH

ELVEȚIA

 

CI

CÔTE D'IVOIRE

 

CL

CHILE

 

CN

CHINA

 

CO

COLUMBIA

 

CR

COSTA RICA

 

CU

CUBA

 

CV

CAPUL VERDE

 

DZ

ALGERIA

 

EC

ECUADOR

 

EG

EGIPT

 

FK

INSULELE FALKLAND

 

GA

GABON

 

GD

GRENADA

 

GH

GHANA

 

GL

GROENLANDA

 

GM

GAMBIA

 

GN

GUINEEA – CONAKRI

Numai pentru peștele care nu a făcut obiectul unor operațiuni de transformare sau prelucrare, altele decât decapitarea, eviscerarea, refrigerarea sau congelarea

Nu se aplică reducerea frecvenței inspecțiilor fizice, prevăzută de Decizia 94/360/CE a Comisiei (JO L 158, 25.6.1994, p. 41).

GT

GUATEMALA

 

GY

GUYANA

 

HK

HONG KONG

 

HN

HONDURAS

 

HR

CROAȚIA

 

ID

INDONEZIA

 

IN

INDIA

 

IR

IRAN

 

JM

JAMAICA

 

JP

JAPONIA

 

KE

KENYA

 

KR

COREEA DE SUD

 

KZ

KAZAHSTAN

 

LK

SRI LANKA

 

MA

MAROC

 

ME

MUNTENEGRU

 

MG

MADAGASCAR

 

MR

MAURITANIA

 

MU

MAURITIUS

 

MV

MALDIVE

 

MX

MEXIC

 

MY

MALAEZIA

 

MZ

MOZAMBIC

 

NA

NAMIBIA

 

NC

NOUA CALEDONIE

 

NG

NIGERIA

 

NI

NICARAGUA

 

NZ

NOUA ZEELANDĂ

 

OM

OMAN

 

PA

PANAMA

 

PE

PERU

 

PF

POLINEZIA FRANCEZĂ

 

PG

PAPUA NOUA GUINEE

 

PH

FILIPINE

 

PM

ST PIERRE ȘI MIQUELON

 

PK

PAKISTAN

 

RS

SERBIA

Excluzând Kosovo, astfel cum este definit de Rezoluția 1244 a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite din 10 iunie 1999

Numai pentru peștii întregi și proaspeți din capturile de pește marin sălbatic

RU

RUSIA

 

SA

ARABIA SAUDITĂ

 

SC

SEYCHELLES

 

SG

SINGAPORE

 

SN

SENEGAL

 

SR

SURINAM

 

SV

EL SALVADOR

 

TH

THAILANDA

 

TN

TUNISIA

 

TR

TURCIA

 

TW

TAIWAN

 

TZ

TANZANIA

 

UA

UCRAINA

 

UG

UGANDA

 

US

STATELE UNITE ALE AMERICII

 

UY

URUGUAY

 

VE

VENEZUELA

 

VN

VIETNAM

 

YE

YEMEN

 

YT

MAYOTTE

 

ZA

AFRICA DE SUD

 

ZW

ZIMBABWE

 


Top