Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0883

2007/883/CE: Decizia Consiliului din 20 decembrie 2007 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naționale în ceea ce privește auditorii externi ai Băncii Centrale a Maltei

OJ L 346, 29.12.2007, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 119 - 119

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/883/oj

29.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 346/20


DECIZIA CONSILIULUI

din 20 decembrie 2007

de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naționale în ceea ce privește auditorii externi ai Băncii Centrale a Maltei

(2007/883/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 27.1,

având în vedere Recomandarea BCE/2007/17 a Băncii Centrale Europene din 29 noiembrie 2007 către Consiliul Uniunii Europene privind auditorii externi ai Băncii Centrale a Maltei (1),

întrucât:

(1)

Conturile Băncii Centrale Europene (BCE) și ale băncilor centrale naționale ale Eurosistemului trebuie să fie auditate de către auditori externi independenți, recomandați de Consiliul Guvernatorilor BCE și aprobați de Consiliul Uniunii Europene.

(2)

În conformitate cu articolul 1 din Decizia 2007/504/CE a Consiliului din 10 iulie 2007, în conformitate cu articolul 122 alineatul (2) din tratat, privind adoptarea de către Malta a monedei unice la 1 ianuarie 2008 (2), Malta îndeplinește în prezent condițiile necesare pentru adoptarea euro, iar derogarea în favoarea Maltei menționată la articolul 4 din Actul de aderare din 2003 ar trebui să fie abrogată începând cu 1 ianuarie 2008.

(3)

În conformitate cu articolul 20 din Actul Băncii Centrale a Maltei modificat, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2008, situațiile financiare anuale ale Băncii Centrale a Maltei sunt auditate în conformitate cu articolul 27 din Statutul SEBC.

(4)

Ca urmare a abrogării derogării pentru Malta, Consiliul guvernatorilor BCE a recomandat aprobarea de către Consiliu a societăților PricewaterhouseCoopers și Ernst & Young în calitate de auditori externi ai Băncii Maltei pentru exercițiul financiar 2008.

(5)

Este oportun să se dea curs recomandării Consiliului guvernatorilor BCE și să se modifice Decizia 1999/70/CE a Consiliului (3) în consecință,

DECIDE:

Articolul 1

La articolul 1 din Decizia 1999/70/CE se introduce următorul alineat:

„(15)   PricewaterhouseCoopers și Ernst & Young sunt aprobați ca auditori externi ai Băncii Centrale a Maltei pentru exercițiul financiar 2008.”

Articolul 2

Prezenta decizie se comunică Băncii Centrale Europene.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 20 decembrie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

F. NUNES CORREIA


(1)  JO C 304, 15.12.2007, p. 1.

(2)  JO L 186, 18.7.2007, p. 32.

(3)  JO L 22, 29.1.1999, p. 69. Decizie modificată ultima dată prin Decizia 2007/145/CE (JO L 64, 2.3.2007, p. 35).


Top