Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0882

2007/882/CE: Decizia Consiliului din 20 decembrie 2007 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naționale în ceea ce privește auditorii externi ai Băncii Centrale a Ciprului

OJ L 346, 29.12.2007, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 214 - 214

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/882/oj

29.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 346/19


DECIZIA CONSILIULUI

din 20 decembrie 2007

de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naționale în ceea ce privește auditorii externi ai Băncii Centrale a Ciprului

(2007/882/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 27.1,

având în vedere Recomandarea BCE/2007/12 a Băncii Centrale Europene din 15 noiembrie 2007 către Consiliul Uniunii Europene privind auditorii externi ai Băncii Centrale a Ciprului (1),

întrucât:

(1)

Conturile Băncii Centrale Europene (BCE) și ale băncilor centrale naționale ale Eurosistemului sunt supuse auditării de către auditori externi independenți, desemnați la recomandarea Consiliului guvernatorilor BCE și aprobați de Consiliul Uniunii Europene.

(2)

În temeiul articolului 1 din Decizia 2007/503/CE a Consiliului din 10 iulie 2007 și în conformitate cu articolul 122 alineatul (2) din tratat privind adoptarea de către Cipru a monedei unice la 1 ianuarie 2008 (2), Cipru îndeplinește în prezent condițiile necesare pentru adoptarea euro și ar trebui să fie abrogată, de la 1 ianuarie 2008, derogarea în favoarea Ciprului menționată la articolul 4 din Actul de aderare din 2003.

(3)

În temeiul secțiunii 60 alineatul (1) litera (a) din Legea 34(I) din 2007 de modificare a legilor din 2002 și 2003 privind Banca Centrală a Ciprului, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2008, situațiile financiare anuale ale Băncii Centrale a Ciprului sunt auditate în conformitate cu articolul 27 din Statutul SEBC.

(4)

Ca urmare a abrogării derogării pentru Cipru, Consiliul guvernatorilor BCE a recomandat Consiliului să aprobe PricewaterhouseCoopers Limited în calitate de auditori externi ai Băncii Ciprului pentru exercițiile financiare 2008-2012.

(5)

Este oportun să se dea curs recomandării Consiliului guvernatorilor BCE și să se modifice Decizia 1999/70/CE a Consiliului (3) în consecință,

DECIDE:

Articolul 1

La articolul 1 din Directiva 1999/70/CE se adaugă următorul alineat:

„(14)   PricewaterhouseCoopers Limited sunt aprobați ca auditori externi ai Băncii Centrale a Ciprului pentru exercițiile financiare 2008-2012.”

Articolul 2

Prezenta decizie se transmite Băncii Centrale Europene.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 20 decembrie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

F. NUNES CORREIA


(1)  JO C 277/1, 20.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 186, 18.7.2007, p. 29.

(3)  JO L 22, 29.1.1999, p. 69. Decizie modificată ultima dată prin Decizia 2007/145/CE (JO L 64, 2.3.2007, p. 35).


Top