Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0075

Directiva 2007/75/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește anumite dispoziții temporare referitoare la cotele taxei pe valoarea adăugată

OJ L 346, 29.12.2007, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 255 - 256

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/75/oj

29.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 346/13


DIRECTIVA 2007/75/CE A CONSILIULUI

din 20 decembrie 2007

de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește anumite dispoziții temporare referitoare la cotele taxei pe valoarea adăugată

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 93,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

întrucât:

(1)

Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (2) prevede anumite derogări în ceea ce privește cotele de TVA. Unele derogări expiră la o dată precisă, în timp ce altele sunt în vigoare până la adoptarea de regimuri definitive.

(2)

Derogările în ceea ce privește cotele de TVA prevăzute în Directiva 2006/112/CE în conformitate cu Actul de aderare din 2003 și care permit o adaptare fără dificultăți a economiilor unor noi state membre la piața internă au o dată precisă și expiră în curând.

(3)

Unele dintre aceste noi state membre și-au exprimat dorința de a aplica derogările de care beneficiază pentru o perioadă suplimentară de timp.

(4)

Având în vedere dezbaterea în curs privind utilizarea unor cote reduse și propunerea legislativă care urmează să fie prezentată de către Comisie, este oportună prelungirea anumitor derogări până la sfârșitului anului 2010, dată până la care a fost prelungit experimentul privind aplicarea unei cote reduse pentru serviciile cu utilizare intensivă a forței de muncă.

(5)

Prin urmare, Directiva 2006/112/CE ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Începând cu 1 ianuarie 2008, Directiva 2006/112/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 123 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 123

Republica Cehă poate continua să aplice, până la 31 decembrie 2010, o cotă redusă de cel puțin 5 % pentru prestarea de lucrări de construcție aferente clădirilor rezidențiale care nu se desfășoară în cadrul unei politici sociale, cu excepția materialelor de construcție.”

2.

Articolul 124 se elimină.

3.

La articolul 125 alineatele (1) și (2), cuvintele „până la 31 decembrie 2007” se înlocuiesc cu cuvintele „până la 31 decembrie 2010”.

4.

Articolul 126 se elimină.

5.

La articolul 127, cuvintele „1 ianuarie 2010” se înlocuiesc cu cuvintele „31 decembrie 2010”.

6.

Articolul 128 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 128

(1)   Polonia poate să acorde, până la 31 decembrie 2010, o exonerare cu drept de deducere a TVA achitate în etapa anterioară pentru livrările de anumite cărți și periodice de specialitate.

(2)   Polonia poate continua să aplice o cotă redusă de cel puțin 7 % prestărilor de servicii de restaurant, până la 31 decembrie 2010 sau până la data introducerii unor regimuri definitive, astfel cum sunt menționate la articolul 402, oricare dintre aceste date este mai apropiată.

(3)   Polonia poate continua să aplice, până la 31 decembrie 2010, o cotă redusă de cel puțin 3 % furnizării de produse alimentare astfel cum se menționează în anexa III punctul 1.

(4)   Polonia poate continua să aplice, până la 31 decembrie 2010, o cotă redusă de cel puțin 7 % prestării serviciilor de construcție, renovare și transformare a locuințelor, nefurnizate în cadrul unei politici sociale, cu excepția materialelor de construcție, precum și livrării, înainte de prima ocupare, a clădirilor rezidențiale sau a unor părți de clădiri rezidențiale, astfel cum se menționează la articolul 12 alineatul (1) litera (a).”

7.

La articolul 129 alineatele (1) și (2), cuvintele „până la 31 decembrie 2007” se înlocuiesc cu cuvintele „până la 31 decembrie 2010”.

8.

Articolul 130 se elimină.

Articolul 2

Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele tuturor dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 decembrie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

F. NUNES CORREIA


(1)  Aviz din 11 decembrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 347, 11.12.2006, p. 1. Directivă modificată prin Directiva 2006/138/CE (JO L 384, 29.12.2006, p. 92).


Top