Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0780

2007/780/CE: Decizia Consiliului din 26 noiembrie 2007 de modificare a Deciziei 2003/17/CE privind echivalența inspecțiilor în câmp la culturile producătoare de semințe, efectuate în țări terțe, și echivalența semințelor produse în țări terțe (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 314, 1.12.2007, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 84 - 84

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/780/oj

1.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 314/20


DECIZIA CONSILIULUI

din 26 noiembrie 2007

de modificare a Deciziei 2003/17/CE privind echivalența inspecțiilor în câmp la culturile producătoare de semințe, efectuate în țări terțe, și echivalența semințelor produse în țări terțe

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/780/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 66/401/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de plante furajere (1), în special articolul 16 alineatul (1),

având în vedere Directiva 66/402/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de cereale (2), în special articolul 16 alineatul (1),

având în vedere Directiva 2002/54/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de sfeclă (3), în special articolul 23 alineatul (1),

având în vedere Directiva 2002/57/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre (4), în special articolul 20 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Decizia 2003/17/CE (5) prevede că, pentru o perioadă limitată, inspecțiile în câmp la culturile producătoare de semințe din anumite specii, efectuate în țări terțe, sunt considerate echivalente cu inspecțiile în câmp efectuate în conformitate cu legislația comunitară și că semințele din anumite specii, produse în țări terțe, sunt considerate echivalente cu semințele produse în conformitate cu legislația comunitară.

(2)

Se constată că respectivele inspecții în câmp oferă în continuare aceleași garanții ca și cele efectuate de statele membre. Prin urmare, este oportun ca inspecțiile în câmp menționate să fie considerate în continuare ca fiind echivalente.

(3)

Având în vedere faptul că Decizia 2003/17/CE expiră la 31 decembrie 2007, este oportun să se prelungească perioada pentru care se recunoaște echivalența în temeiul deciziei menționate. Este oportună limitarea perioadei respective la cinci ani.

(4)

Prin urmare, Decizia 2003/17/CE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La articolul 6 din Decizia 2003/17/CE, cuvintele „31 decembrie 2007” se înlocuiesc cu cuvintele „31 decembrie 2012”.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 26 noiembrie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

J. SILVA


(1)  JO 125, 11.7.1966, p. 2298. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2004/117/CE (JO L 14, 18.1.2005, p. 18).

(2)  JO 125, 11.7.1966, p. 2309. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/55/CE a Comisiei (JO L 159, 13.6.2006, p. 13).

(3)  JO L 193, 20.7.2002, p. 12. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2004/117/CE.

(4)  JO L 193, 20.7.2002, p. 74. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2004/117/CE.

(5)  JO L 8, 14.1.2003, p. 10. Decizie modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).


Top