Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1380

Regulamentul (CE) nr. 1380/2007 al Comisiei din 26 noiembrie 2007 privind autorizarea preparatului endo-1,4-beta-xilanază (Natugrain Wheat TS) ca aditiv pentru hrana animalelor (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 309, 27.11.2007, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 126 - 128

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1380/oj

27.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 309/21


REGULAMENTUL (CE) NR. 1380/2007 AL COMISIEI

din 26 noiembrie 2007

privind autorizarea preparatului endo-1,4-beta-xilanază (Natugrain Wheat TS) ca aditiv pentru hrana animalelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea utilizării aditivilor pentru hrana animalelor, precum și criteriile și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

A fost depusă o cerere de autorizare pentru preparatul menționat în anexa la prezentul regulament, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Această cerere a fost însoțită de informațiile și documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea se referă la autorizarea unei noi utilizări a preparatului endo-1,4-beta-xilanază (Natugrain Wheat TS) produs de Aspergillus niger (CBS 109.713) ca aditiv pentru hrana curcanilor pentru îngrășat, astfel încât acesta să fie clasificat în categoria „aditivi zootehnici”.

(4)

Utilizarea preparatului endo-1,4-beta-xilanază produs de Aspergillus niger (CBS 109.713) a fost autorizată temporar la puii pentru îngrășare, prin Regulamentul (CE) nr. 1458/2005 al Comisiei din 8 septembrie 2005 privind autorizarea permanentă sau provizorie a unor aditivi în furajele combinate pentru animale și autorizarea provizorie a unor noi utilizări a unor aditivi deja autorizați în furajele combinate pentru animale (2).

(5)

Au fost furnizate noi informații în sprijinul cererii de autorizare pentru curcani pentru îngrășare. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) concluzionează în avizul său din 18 aprilie 2007 că preparatul endo-1,4-beta-xilanază (Natugrain Wheat TS) produs de Aspergillus niger (CBS 109.713) nu are un efect nociv asupra sănătății animale, a sănătății oamenilor sau asupra mediului (3). În continuare, a concluzionat că preparatul nu prezintă niciun alt risc care ar putea exclude acordarea autorizației, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Conform acestui aviz, utilizarea preparatului în cauză nu are efecte adverse asupra acestei categorii suplimentare de animale. Autoritatea nu consideră necesar să formuleze dispoziții speciale pentru supravegherea ulterioară introducerii pe piață. Acest aviz atestă totodată raportul asupra metodei de analiză a aditivului pentru hrana animalelor, prezentat de către laboratorul comunitar de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(6)

Evaluarea preparatului respectiv arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea acestui preparat ar trebui să fie autorizată, conform anexei la prezentul regulament.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se autorizează preparatul specificat în anexă, aparținând categoriei de „aditivi zootehnici” și grupei funcționale „promotori de digestibilitate”, ca aditiv pentru hrana animalelor, în condițiile stabilite în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 noiembrie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei (JO L 59, 5.3.2005, p. 8).

(2)  JO L 233, 9.9.2005, p. 3.

(3)  Avizul Comitetului științific pentru aditivii și produsele sau substanțele utilizate în hrana animalelor privind siguranța și eficiența preparatului enzimatic Natugrain Wheat TS (endo-1,4-beta-xilanază), utilizat ca aditiv pentru hrana curcanilor pentru îngrășare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Adoptat la 18 octombrie 2007. Jurnalul AESA (2007) 474, 1-11.


ANEXĂ

Număr de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

(denumire comercială)

Compoziție, formulă chimică, descriere, metoda de analiză

Specie sau categorie de animale

Vârstă maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

Unitate de activitate/kg de furaj complet cu un conținut umed de 12 %

Categorie de aditivi zootehnici. Grup funcțional: Promotori de digestibilitate

4d62

BASF Aktiengesellschaft

Endo-1,4-beta-xilanază

CE 3.2.1.8

(Natugrain Wheat TS)

 

Compoziția aditivului

Preparat de endo-1,4-beta-xilanază produs de Aspergillus niger (CBS 109.713) având o activitate minimă de:

formă solidă: 5 600 TXU (1)/g

formă lichidă: 5 600 TXU/ml

 

Caracterizarea substanței active

Preparat de endo-1,4-beta-xilanază produs de Aspergillus niger (CBS 109.713)

 

Metode de analiză  (2)

Metoda viscozimetrică bazată pe reducerea viscozității produsă prin acțiunea endo-1,4-beta-xilanazei asupra substratului cu conținut de xylan (arabinoxilan de grâu), la pH 3,5 și 55 °C.

Curcani pentru îngrășare

560 TXU

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se indică temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare.

Doza recomandată pe kilogram de furaj complet:

Curcani pentru îngrășare 560-840 TXU

Utilizarea în furajele combinate, bogate în polizaharide neamilacee (în special beta-glucani și arabinoxilani), de exemplu, care conțin mai mult de 40 % grâu.

17 decembrie 2017


(1)  1 TXU este cantitatea de enzimă ce eliberează 5 micromol de zahăr reducător (măsurat în echivalenți xiloză) pe minut din arabinoxilan de grâu, la pH 3,5 și 55 °C.

(2)  Informații privind metodele de analiză sunt disponibile pe website-ul laboratorului comunitar de referință, la următoarea adresă: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


Top