Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1379

Regulamentul (CE) nr. 1379/2007 al Comisiei din 26 noiembrie 2007 de modificare a anexelor IA, IB, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind transferurile de deșeuri, pentru a ține seama de progresele și evoluțiile tehnice aprobate în temeiul Convenției de la Basel (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 309, 27.11.2007, p. 7–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 012 P. 18 - 31

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1379/oj

27.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 309/7


REGULAMENTUL (CE) NR. 1379/2007 AL COMISIEI

din 26 noiembrie 2007

de modificare a anexelor IA, IB, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind transferurile de deșeuri, pentru a ține seama de progresele și evoluțiile tehnice aprobate în temeiul Convenției de la Basel

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri (1), în special articolul 58 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Acordul încheiat cu prilejul celei de-a opta reuniuni a Conferinței părților la Convenția de la Basel privind controlul transporturilor transfrontaliere de deșeuri periculoase și al eliminării acestora, desfășurată între 27 noiembrie și 1 decembrie 2006, necesită unele modificări ale anexelor IA, IB, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile de deșeuri. Modificările se referă la înlocuirea mențiunilor „kg” și „litru” cu mențiunile „tone (Mg)” și „m3” în rubrica 5 a documentului de notificare din anexa IA, în rubricile 5 și 18 ale documentului de circulație din anexa IB și în rubricile 3 și 14 din informațiile care însoțesc trimiterile de deșeuri din anexa VII, precum și la introducerea unei noi rubrici 17 în documentul de circulație, la o modificare a notei de subsol 1 la informațiile care însoțesc trimiterile de deșeuri și la trimiterile la orientările privind gestionarea ecologică rațională de la punctele I.4-9 din anexa VIII. Din motive de claritate, este necesară înlocuirea anexelor respective.

(2)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 ar trebui modificat în consecință.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 18 din Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele IA, IB, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 se înlocuiesc cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 noiembrie 2007.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 190, 12.7.2006, p. 1.

(2)  JO L 114, 27.4.2006, p. 9.


ANEXA I

Anexa IA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA IA

Document de notificare pentru circulația/transferurile transfrontaliere de deșeuri

Image

Image

Image

Image


ANEXA II

Anexa IB la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA IB

Document de circulație pentru circulația/transferurile transfrontaliere de deșeuri

Image

Image

Image

Image


ANEXA III

Anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA VII

INFORMAȚII CARE ÎNSOȚESC TRANSFERURILE DE DEȘEURI, MENȚIONATE LA ARTICOLUL 3 ALINEATELE (2) ȘI (4)

Image


ANEXA IV

Anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA VIII

ORIENTĂRI PRIVIND GESTIONAREA ECOLOGICĂ RAȚIONALĂ (ARTICOLUL 49)

I.   Orientări adoptate în temeiul Convenției de la Basel:

1.

Orientări tehnice privind gestionarea ecologică rațională a deșeurilor biomedicale și a deșeurilor medicale (Y1; Y3) (1);

2.

Orientări tehnice privind gestionarea ecologică rațională a deșeurilor de baterii cu plumb acid (1);

3.

Orientări tehnice privind gestionarea ecologică rațională a deșeurilor din dezmembrarea integrală și parțială a navelor (1);

4.

Orientări tehnice privind reciclarea/recuperarea ecologică rațională a metalelor și a compușilor acestora (R4) (2);

5.

Orientări generale tehnice actualizate privind gestionarea ecologică rațională a deșeurilor constând în, conținând sau contaminate cu poluanți organici persistenți (POP) (3);

6.

Orientări tehnice actualizate privind gestionarea ecologică sigură a deșeurilor constând în, conținând sau contaminate cu bifenili policlorurați (PCB), terfenili policlorurați (TPC) sau bifenili polibromurați (PBB) (3);

7.

Orientări tehnice privind gestionarea ecologică sigură a deșeurilor constând în, conținând sau contaminate cu pesticidele aldrin, clordan, dieldrin, endrin, heptaclor, hexaclorbenzen (HCB), mirex, toxafen sau cu HCB ca produs chimic industrial (3);

8.

Orientări tehnice privind gestionarea ecologică sigură a deșeurilor constând în, conținând sau contaminate cu 1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etan (DDT) (3);

9.

Orientări tehnice privind gestionarea ecologică sigură a deșeurilor constând în, conținând sau contaminate cu p-dioxine-dibenzo-policlorurate (PCDD), dibenzofurani policlorurați (PCDF), hexaclorbenzen (HCB) sau bifenili policlorurați (PCB) produși accidental (3).

II.   Orientări adoptate de OCDE:

Orientări tehnice privind gestionarea ecologică rațională a anumitor deșeuri specifice:

Calculatoare personale uzate și casate (4).

III.   Orientări adoptate de Organizația Maritimă Internațională (OMI):

Orientări privind reciclarea navelor (5).

IV.   Orientări adoptate de Organizația Internațională a Muncii (OIM):

Siguranță și sănătate în dezmembrarea navelor: orientări pentru țările asiatice și Turcia (6).


(1)  Adoptate de cea de-a șasea reuniune a Conferinței părților la Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere de deșeuri periculoase și eliminarea acestora, 9-13 decembrie 2002.

(2)  Adoptate de cea de-a șaptea reuniune a Conferinței părților la Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere de deșeuri periculoase și eliminarea acestora, 25-29 octombrie 2004.

(3)  Adoptate de cea de-a opta reuniune a Conferinței părților la Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere de deșeuri periculoase și eliminarea acestora, 27 noiembrie-1 decembrie 2006.

(4)  Adoptate de Comitetul politicii de mediu a OCDE în februarie 2003 [document ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL].

(5)  Rezoluția A.962 adoptată de Adunarea OMI la a 23-a sesiune ordinară a acesteia, 24 noiembrie-5 decembrie 2003.

(6)  Aprobată spre publicare de organismul de conducere al OIM la a 289-a sesiune, 11-26 martie 2004.”


Top