Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0731

2007/731/CE: Decizia Comisiei din 13 noiembrie 2007 de modificare a Deciziei 2006/415/CE privind anumite măsuri de protecție referitoare la gripa aviară înalt patogenă de subtip H5N1 la păsările de curte din Regatul Unit [notificată cu numărul C(2007) 5549] (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 295, 14.11.2007, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/731/oj

14.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 295/28


DECIZIA COMISIEI

din 13 noiembrie 2007

de modificare a Deciziei 2006/415/CE privind anumite măsuri de protecție referitoare la gripa aviară înalt patogenă de subtip H5N1 la păsările de curte din Regatul Unit

[notificată cu numărul C(2007) 5549]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/731/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (3),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 10 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Decizia 2006/415/CE a Comisiei din 14 iunie 2006 privind anumite măsuri de protecție referitoare la influența aviară de subtip H5N1 la păsările de curte din Comunitate și de abrogare a Deciziei 2006/135/CE (3) prevede aplicarea anumitor măsuri de protecție pentru a preveni răspândirea bolii, inclusiv stabilirea unor zone A și B ca urmare a suspectării sau confirmării unui focar de gripă aviară.

(2)

Regatul Unit a notificat Comisia cu privire la prezența unui focar de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N1 la o fermă de păsări de pe teritoriul său, din comitatul Suffolk, și a luat măsurile adecvate în conformitate cu Decizia 2006/415/CE, inclusiv instituirea de zone A și B în conformitate cu dispozițiile articolului 4 din decizia menționată anterior.

(3)

Comisia a analizat măsurile respective în colaborare cu Regatul Unit și a constatat că limitele zonelor A și B instituite de către autoritatea competentă din statul membru în cauză se situează la o distanță suficientă de localizarea efectivă a focarului. Prin urmare, zonele A și B din Regatul Unit pot fi confirmate iar durata menținerii acestor zone poate fi stabilită.

(4)

Anexa la Decizia 2006/415/CE din prezent a devenit caducă, deoarece măsurile de protecție referitoare la focarele de gripă aviară din Germania au expirat și, prin urmare, anexa respectivă ar trebui înlocuită în întregime.

(5)

Prin urmare, Decizia 2006/415/CE ar trebui modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie trebuie examinate în cadrul următoarei reuniuni a Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2006/415/CE se înlocuiește cu textul anexei la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 13 noiembrie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2004/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 157, 30.4.2004, p. 33); versiune corectată (JO L 195, 2.6.2004, p. 12).

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2002/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 315, 19.11.2002, p. 14).

(3)  JO L 164, 16.6.2006, p. 51. Decizie modificată ultima dată prin Decizia 2007/632/CE (JO L 255, 29.9.2007, p. 46).


ANEXĂ

„ANEXĂ

PARTEA A

Zona A, stabilită în conformitate cu articolul 4 alineatul (2):

Codul ISO al țării

Stat membru

Zona A

Aplicabil până la [articolul 4 alineatul (4) litera (b) punctul (iii)]

Cod

(dacă este disponibil)

Denumire

UK

REGATUL UNIT

SUFFOLK

00162

Zona de protecție:

Zona care cuprinde acea parte a comitatului Suffolk care este inclusă într-un perimetru circular cu raza de trei kilometri, axat pe coordonatele TM 06178 76666 (1)

21.12.2007

 

 

SUFFOLK

00162

NORFOLK

00154

Zona de supraveghere:

Zona care cuprinde acea parte a comitatelor Suffolk și Norfolk care este inclusă într-un perimetru circular cu raza de zece kilometri, axat pe coordonatele TM 06178 76666 (1)

PARTEA B

Zona B, stabilită în conformitate cu articolul 4 alineatul (2):

Codul ISO al țării

Stat membru

Zona B

Aplicabil până la [articolul 4 alineatul (4) litera (b) punctul (iii)]

Cod

(dacă este disponibil)

Denumire

UK

REGATUL UNIT

NORFOLK

00154

SUFFOLK

00162

Districtele:

Babergh

Breckland

Forest Heath

Ipswich

Mid Suffolk

Norwich

St Edmundsbury

South Norfolk

Suffolk Coastal

Waveney

21.12.2007”


(1)  Coordonatele se înscriu în coordonatele naționale britanice.


Top