Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0730

2007/730/CE: Decizia Comisiei din 16 octombrie 2007 privind compatibilitatea cu dreptul comunitar a măsurilor luate de Regatul Unit în temeiul articolului 3a alineatul (1) din Directiva 89/552/CEE a Consiliului privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege și acte administrative ale statelor membre cu privire la desfășurarea activităților de difuzare a programelor de televiziune (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 295, 14.11.2007, p. 12–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 180 - 195

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/730/oj

14.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 295/12


DECIZIA COMISIEI

din 16 octombrie 2007

privind compatibilitatea cu dreptul comunitar a măsurilor luate de Regatul Unit în temeiul articolului 3a alineatul (1) din Directiva 89/552/CEE a Consiliului privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege și acte administrative ale statelor membre cu privire la desfășurarea activităților de difuzare a programelor de televiziune

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/730/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 89/552/CEE a Consiliului din 3 octombrie 1989 privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege și acte administrative ale statelor membre cu privire la desfășurarea activităților de difuzare a programelor de televiziune (1), în special articolul 3a alineatul (2),

având în vedere avizul comitetului instituit în temeiul articolului 23a din Directiva 89/552/CEE,

întrucât:

(1)

Prin scrisoarea din 25 septembrie 1998, Regatul Unit (denumit în continuare „RU”) a notificat Comisiei măsurile luate în temeiul articolului 3a alineatul (1) din Directiva 89/552/CEE. La 2 noiembrie 1998, Comisia a comunicat aceste măsuri celorlalte state membre și a primit observații din partea comitetului instituit în temeiul articolului 23a din Directiva 89/552/CEE, cu ocazia reuniunii din 20 noiembrie 1998. Prin scrisoarea din 23 decembrie 1998, Comisia a informat RU că există îndoieli cu privire la sfera de aplicare a măsurilor notificate, ceea ce a împiedicat stabilirea compatibilității acestora cu dreptul comunitar. RU a notificat Comisiei o versiune modificată a acestor măsuri, prin scrisoarea din 5 mai 2000.

(2)

Comisia a verificat, în termen de trei luni de la notificare, compatibilitatea acestor măsuri cu dreptul comunitar, în special în ceea ce privește proporționalitatea acestora și transparența procedurii de consultare națională.

(3)

În analiza sa, Comisia a luat în considerare datele disponibile referitoare la mediul audiovizual din RU.

(4)

Lista evenimentelor de importanță majoră pentru societate incluse în măsurile RU a fost elaborată într-un mod clar și transparent și s-a lansat o amplă consultare în RU.

(5)

Comisia s-a declarat satisfăcută de faptul că evenimentele enumerate în cadrul măsurilor RU respectă cel puțin două dintre următoarele criterii considerate a fi indicatori fiabili ai importanței evenimentelor pentru societate: (i) au un ecou special în statul membru și nu au semnificație doar pentru cei care urmăresc de obicei sportul sau activitatea în cauză; (ii) au o importanță culturală distinctă, general recunoscută, pentru populația din statul membru, în special cu rol de catalizator al identității culturale; (iii) implicarea echipei naționale în evenimentul în cauză, în contextul unei competiții sau al unui turneu de importanță internațională; și (iv) faptul că evenimentul a fost dintotdeauna difuzat de posturile de televiziune gratuite și a atras cote ridicate de audiență.

(6)

Un număr important de evenimente enumerate în cadrul măsurilor RU, inclusiv Jocurile Olimpice de Vară și de Iarnă, precum și finalele Cupei Mondiale și ale Campionatului European, intră în categoria evenimentelor considerate, în mod tradițional, ca fiind de importanță majoră pentru societate, astfel cum se menționează în mod explicit în considerentele Directivei 97/36/CE. Aceste evenimente au, în ansamblul lor, un ecou special în RU, deoarece sunt de interes pentru publicul larg (indiferent de naționalitatea participanților), nu doar pentru cei care urmăresc, de obicei, evenimentele sportive.

(7)

Finala Cupei Angliei are un ecou special în RU, fiind principala partidă de prim-plan din fotbalul englez, și constituie un adevărat eveniment național, precum și o manifestare de renume mondial.

(8)

Finala Cupei Scoției are un ecou special în Scoția, similar celui generat de finala Cupei Angliei în Anglia.

(9)

Grand National are un ecou special în RU, fiind de mult timp un eveniment de renume mondial și de atracție internațională; acesta are o importanță culturală distinctă, general recunoscută, pentru populația din această țară și este parte a identității naționale a RU.

(10)

Derby-ul are un ecou special în RU, fiind un eveniment de prim-plan al sezonului de curse regulat și în calendarul național, având și o importanță culturală distinctă, general recunoscută, pentru populația acestei țări, datorită faptului că este un eveniment specific britanic destinat tuturor claselor sociale și care suscită interes în întreaga țară.

(11)

Finalele turneului de tenis de la Wimbledon au un ecou special în RU, acesta fiind un turneu de tenis de prim-plan, renumit pe plan internațional, cu o largă acoperire media. De asemenea, ecoul și importanța culturală ale acestui eveniment în RU se datorează succesului reprezentanților RU în cadrul competiției.

(12)

Finala Cupei Challenge a Ligii de Rugby și Cupa Mondială de Rugby au un ecou special în RU, fiind evenimente ce suscită un larg interes, inclusiv în rândul spectatorilor care nu urmăresc de obicei aceste competiții. Meciurile din cadrul Turneului celor Șase Națiuni la Rugby (2), la care participă echipe britanice, au un ecou special în RU, fiind un eveniment important al calendarului sportiv din RU.

(13)

Partidele de cricket de verificare disputate în Anglia au un ecou special în RU, constituind evenimente de prim-plan ale acestui sport național estival la care participă echipa Angliei și alte echipe de top de peste ocean, suscitând interes în rândul tuturor claselor sociale și în toate regiunile. Partidele din cadrul Cupei Mondiale la Cricket (finala, semifinalele și partidele care implică participarea echipelor naționale din RU) au un ecou special în RU, fiind parte a singurului campionat mondial al acestui sport și implicând echipe britanice în cadrul competiției la cel mai înalt nivel. De asemenea, aceste partide de cricket au o importanță culturală distinctă, general recunoscută, pentru populația RU, datorită interesului multicultural care contribuie la coeziunea socială și întărește legăturile între statele din Commonwealth.

(14)

Jocurile Commonwealth-ului au un ecou special în RU, fiind un eveniment de tradiție la care participă concurenți din RU în competiția de înalt nivel.

(15)

Campionatul Mondial de Atletism are un ecou special în RU, fiind un eveniment de prim-plan dedicat exclusiv atletismului și la care participă concurenți din RU la cel mai înalt nivel.

(16)

Cupa Ryder are un ecou special în RU, fiind un eveniment major unic pe plan mondial care implică concurenți din RU în competiția de înalt nivel.

(17)

Openul de golf (britanic) are un ecou special în RU, fiind un eveniment de prim-plan în golful britanic și unul dintre cele mai importante și de tradiție evenimente din golful mondial.

(18)

Evenimentele enumerate mai sus, inclusiv cele care trebuie considerate ca întreg, și nu ca o serie de evenimente individuale, au fost dintotdeauna transmise de posturile de televiziune gratuite și au generat cote ridicate de audiență. În situațiile excepționale în care nu s-a întâmplat astfel (partidele din cadrul Cupei Mondiale la Cricket), lista este limitată (include doar finala, semifinalele și partidele care implică participarea echipelor naționale) și necesită doar o acoperire secundară adecvată, respectând, în orice caz, două dintre criteriile considerate a fi indicatori fiabili ai importanței evenimentelor pentru societate (considerentul 13).

(19)

Măsurile RU par îndeajuns de proporționate pentru a justifica o derogare de la libertatea fundamentală de a furniza servicii stipulată în Tratatul CE pe baza unei motivații imperative de interes public, aceea de a asigura accesul larg al publicului la transmisiunile unor evenimente de importanță majoră pentru societate.

(20)

Măsurile RU sunt compatibile cu dispozițiile CE în materie de concurență, astfel că definirea organismelor de difuzare agreate pentru transmisia evenimentelor enumerate se bazează pe criterii obiective care permit concurența efectivă și potențială pentru achiziționarea drepturilor de transmisie a acestor evenimente. De asemenea, numărul evenimentelor enumerate nu este disproporționat, astfel încât să distorsioneze concurența pe piețele din aval a televiziunilor cu acces gratuit și a celor cu plată.

(21)

Proporționalitatea măsurilor RU este coroborată și cu faptul că o serie de evenimente enumerate necesită doar o acoperire secundară adecvată.

(22)

După comunicarea de către Comisie către celelalte state membre a măsurilor RU și după consultarea comitetului instituit în temeiul articolului 23a din Directiva 89/552/CEE, directorul general pentru Educație și Cultură a informat RU, prin scrisoarea din 28 iulie 2000, cu privire la faptul că Comisia Europeană nu are intenția de a aduce obiecții referitoare la măsurile notificate.

(23)

Aceste măsuri au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria C (3), în conformitate cu articolul 3a alineatul (2) din Directiva 89/552/CEE.

(24)

Din hotărârea Tribunalului de Primă Instanță în cauza T-33/01, Infront WM/Comisia Europeană, rezultă că declarația conform căreia măsurile adoptate în temeiul articolului 3a alineatul (1) din Directiva 89/552/CEE sunt compatibile cu dreptul comunitar reprezintă o decizie care, prin urmare, trebuie adoptată de către Comisie. În consecință, se impune să se declare, prin prezenta decizie, că măsurile notificate de RU sunt compatibile cu dreptul comunitar. Măsurile, astfel cum figurează acestea în anexa la prezenta decizie, trebuie publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 3a alineatul (2) din Directiva 89/552/CEE.

(25)

Pentru a garanta corectitudinea juridică, este necesar ca prezenta decizie să se aplice de la data primei publicări în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a măsurilor notificate de RU,

DECIDE:

Articolul 1

Măsurile luate în temeiul articolului 3a alineatul (1) din Directiva 89/552/CEE, care au fost notificate Comisiei de către Regatul Unit la data de 5 mai 2000, astfel cum au fost acestea publicate în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene C 328 din 18 noiembrie 2000, sunt compatibile cu dreptul comunitar.

Articolul 2

Măsurile, astfel cum figurează acestea în anexa la prezenta decizie, se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 3a alineatul (2) din Directiva 89/552/CEE.

Articolul 3

Prezenta decizie se aplică începând cu 18 noiembrie 2000.

Adoptată la Bruxelles, 16 octombrie 2007.

Pentru Comisie

Viviane REDING

Membru al Comisiei


(1)  JO L 298, 17.10.1989, p. 23. Directivă modificată prin Directiva 97/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 202, 30.7.1997, p. 60).

(2)  Lista RU a fost modificată în 2001, ca urmare a schimbării denumirii acestui eveniment din Turneul celor Cinci Națiuni la Rugby în Turneul celor Șase Națiuni la Rugby.

(3)  JO C 328, 18.11.2000, p. 2.


ANEXĂ

Măsurile adoptate de RU, care urmează să fie publicate în temeiul articolului 3a alineatul (2) din Directiva 89/552/CEE, sunt următoarele:

[Extrase din partea a IV-a a legii britanice a audiovizualului (Broadcasting Act) din 1996]

LEGEA AUDIOVIZUALULUI DIN 1996

Capitolul 55

PARTEA a IV-a

Manifestări sportive și alte evenimente de interes național

Evenimente incluse pe listă

(1)

În sensul prezentei secțiuni, un eveniment inclus pe listă este o manifestare sportivă sau un alt eveniment de interes național, care figurează în prezent pe lista întocmită de ministru în scopurile definite în prezenta secțiune.

(2)

Ministrul nu poate, în niciun moment, să întocmească, să revizuiască sau să înceteze să mai mențină o astfel de listă, cum este cea menționată la paragraful 1, decât după consultarea:

(a)

BBC;

(b)

Welsh Authority;

(c)

Comisiei; și

(d)

în ceea ce privește un eveniment relevant, a persoanei de la care pot fi achiziționate drepturile de televizare a evenimentului respectiv;

în sensul prezentului paragraf, un „eveniment relevant” este o manifestare sportivă sau alt eveniment de interes național pe care ministrul își propune să îl includă în sau să îl omită din cadrul listei.

(3)

Imediat după întocmirea sau revizuirea unei astfel de liste, cum este cea menționată la paragraful 1, ministrul publică lista, utilizând mijloacele adecvate pentru a o aduce în atenția:

(a)

persoanelor menționate la paragraful 2; și

(b)

tuturor persoanelor care sunt titulare ale unei licențe acordate de Comisie în temeiul părții I din legea din 1990 sau ale unei licențe pentru programe digitale acordate de Comisie în temeiul părții I din prezenta lege.

(4)

În cadrul acestei secțiuni, expresia „de interes național” se referă la interesul suscitat în Anglia, Scoția, Țara Galilor sau Irlanda de Nord.

(5)

Includerea oricărui alt eveniment relevant pe o astfel de listă, cum este cea menționată la paragraful 1, nu trebuie să aducă atingere:

(a)

validității contractelor încheiate anterior datei la care ministrul a consultat persoanele menționate la paragraful 2 cu privire la adăugirile propuse; sau

(b)

exercitării oricăror drepturi care decurg dintr-un astfel de contract.

(6)

Se consideră că lista întocmită de ministru în sensul secțiunii 182 din legea din 1990, aplicabilă imediat anterior intrării în vigoare a acestei secțiuni, a fost întocmită în sensul prezentei secțiuni.

Categorii de servicii

(1)

În sensul prezentei părți, serviciile de programe de televiziune se împart în două categorii, după cum urmează:

(a)

serviciile menționate la paragraful 2, în cazul cărora nu se percepe o taxă pentru recepția programelor incluse în serviciu;

(b)

toate serviciile de programe de televiziune care nu intră, în prezent, sub incidența literei (a).

(2)

Serviciile la care se face referire la paragraful 1 litera (a) sunt:

(a)

serviciile regionale și naționale ale Channel 3;

(b)

Channel 4; și

(c)

serviciile de transmisiune televizată furnizate de BBC.

(3)

Ministrul poate emite un ordin de modificare a paragrafului 2 pentru a elimina sau pentru a adăuga un serviciu la serviciile deja menționate.

(4)

Orice ordin emis în temeiul paragrafului 3 poate fi anulat printr-o decizie a unei camere a Parlamentului.

[…]

Restricții privind televizarea evenimentelor incluse pe listă

(1)

Un furnizor de programe de televiziune care oferă un serviciu din una dintre categoriile definite la paragraful 1 din secțiunea 98 („primul serviciu”), destinat recepționării pe întregul teritoriu sau doar într-o regiune a Regatului Unit, nu poate transmite în direct, integral sau parțial, fără acordul prealabil al Comisiei, niciunul dintre evenimentele incluse pe listă, decât dacă:

(a)

un alt furnizor, care oferă un serviciu din cealaltă categorie definită în respectivul paragraf („al doilea serviciu”), a obținut dreptul de a include în acel serviciu transmisiunea în direct a întregului eveniment sau a părții respective din eveniment; și

(b)

regiunea pentru care se furnizează al doilea serviciu acoperă sau înglobează (cvasi) integral regiunea pentru care este oferit primul serviciu.

(2)

Comisia poate revoca orice acord dat prealabil în temeiul paragrafului 1.

(3)

Nerespectarea dispozițiilor paragrafului 1 nu afectează validitatea unui contract.

(4)

Paragraful 1 nu se aplică în cazul în care furnizorul de programe de televiziune care oferă primul serviciu exercită drepturi dobândite anterior intrării în vigoare a acestei secțiuni.

Dreptul Comisiei de a aplica sancțiuni financiare

(1)

În cazul în care Comisia:

(a)

consideră că titularul unei licențe acordate în temeiul părții I din legea din 1990 sau al unei licențe pentru programe digitale acordate în temeiul părții I din prezenta lege nu s-a conformat dispozițiilor secțiunii 101 paragraful 1; și

(b)

nu consideră nerezonabil, în orice situație, ca titularul să fi fost în măsură să se conformeze dispozițiilor respective,

aceasta poate impune plata unei amenzi în cuantum stabilit într-un anumit termen.

(2)

În cazul în care Comisia consideră că, în ceea ce privește solicitarea acordului în temeiul secțiunii 101 paragraful 1, titularul licenței acordate în temeiul părții I din legea din 1990 sau al unei licențe pentru programe digitale acordate în temeiul părții I din prezenta lege:

(a)

a furnizat Comisiei informații inexacte privind un punct important; sau

(b)

nu a comunicat Comisiei, în mod deliberat, informații privind un punct important, cu scopul inducerii în eroare,

aceasta poate impune plata unei amenzi în cuantum stabilit într-un anumit termen.

(3)

Valoarea oricărei amenzi aplicate în temeiul paragrafelor 1 și 2 nu trebuie să depășească valoarea obținută prin înmulțirea sumei relevante cu coeficientul legal.

(4)

La paragraful 3:

(a)

„remunerație relevantă” înseamnă valoarea sumei stabilite de Comisie ca reprezentând parte din suma achitată de furnizorul căruia i se aplică amenda în schimbul obținerii drepturilor de televizare a evenimentului respectiv; și

(b)

„coeficient legal” înseamnă valoarea stabilită periodic de ministru printr-un act de reglementare.

(5)

Orice ordin emis în temeiul paragrafului 4 litera (b) poate fi anulat printr-o decizie a unei camere a Parlamentului.

(6)

În cazul în care Comisia percepe o sumă în temeiul paragrafului 1 sau 2, aceasta nu constituie parte a veniturilor Comisiei, ci se alocă fondului consolidat.

(7)

Orice sumă plătibilă de un furnizor către Comisie în temeiul paragrafului 1 și 2 este recuperabilă ca datorie a furnizorului respectiv.

Informarea ministrului

(1)

În cazul în care Comisia:

(a)

consideră că un organism audiovizual nu s-a conformat dispozițiilor paragrafului 1 din secțiunea 101; și

(b)

nu consideră nerezonabil, în orice situație, ca titularul să fi fost în măsură să se conformeze dispozițiilor respective,

aceasta informează ministrul cu privire la acest aspect.

(2)

În cazul în care Comisia consideră că, în ceea ce privește solicitarea acordului în temeiul secțiunii 101 paragraful 1, un organism audiovizual:

(a)

a furnizat Comisiei informații inexacte privind un punct important; sau

(b)

nu a comunicat Comisiei, în mod deliberat, informații privind un punct important, cu scopul inducerii în eroare,

aceasta informează ministrul cu privire la acest aspect.

(3)

În cadrul prezentei secțiuni, „organism audiovizual” se referă la BBC sau la Welsh Authority.

Cod de conduită

(1)

Comisia elaborează și revizuiește periodic un cod:

(a)

care specifică situațiile în care televizarea evenimentelor incluse pe listă sau a unui anumit eveniment de pe listă trebuie considerată sau nu ca fiind în direct, în sensul prezentei părți; și

(b)

care conține indicații privind aspectele care trebuie luate în considerare pentru a determina:

(i)

dacă Comisia trebuie să își dea sau să își revoce acordul prealabil menționat la secțiunea 101 paragraful 1; sau

(ii)

în sensul secțiunii 102 paragraful 1 sau al secțiunii 103 paragraful 1, dacă este nerezonabil, indiferent de situație, să considere că titularul ar fi fost în măsură să se conformeze dispozițiilor paragrafului 1 din secțiunea 101.

(2)

Comisia ține cont de prevederile codului în exercitarea drepturilor conferite de prezenta parte.

(3)

Anterior elaborării sau revizuirii codului, Comisia poate decide să consulte orice persoană competentă.

(4)

De îndată ce Comisia a elaborat sau a revizuit codul, aceasta asigură publicarea acestuia prin mijloace adecvate pentru a-l aduce în atenția:

(a)

BBC;

(b)

Welsh Authority;

(c)

oricărei persoane de la care pot fi achiziționate drepturile de televizare a unui eveniment inclus pe listă;

și

(d)

tuturor persoanelor care sunt titulare ale unei licențe acordate de Comisie în temeiul părții I din legea din 1990 sau ale unei licențe pentru programe digitale acordate de Comisie în temeiul părții I din prezenta lege.

Interpretarea părții a IV-a și dispoziții suplimentare

(1)

În cadrul prezentei părți (cu excepția cazului în care contextul impune contrariul):

 

„Channel 4” are același înțeles ca în partea I din legea din 1990;

 

„comisia” se referă la Comisia independentă pentru televiziune;

 

„eveniment inclus pe listă” are înțelesul conferit de secțiunea 97 paragraful 1;

 

„în direct” se interpretează în conformitate cu codul elaborat în temeiul secțiunii 104;

 

„serviciu național al Channel 3” și „serviciu regional al Channel 3” au același înțeles ca în secțiunea I din legea din 1990;

 

„serviciu de transmisiune televizată” are același înțeles ca în partea I din legea din 1990;

 

„furnizor de programe de televiziune” are înțelesul conferit de secțiunea 99 paragraful 2;

 

„serviciu de programe de televiziune” are același înțeles ca în partea I din legea din 1990.

(2)

Se abrogă secțiunea 182 din legea din 1990 (anumite evenimente care nu pot fi transmise de televiziunile cu plată).

[Extrase din reglementările din 2000 privind transmisiunile de televiziune]

INSTRUMENTE STATUTARE

2000 nr. 54

AUDIOVIZUAL

Reglementările din 2000 privind transmisiunile de televiziune

Data întocmirii: 14 ianuarie 2000.

Data prezentării în Parlament: 14 ianuarie 2000.

Intrare în vigoare: 19 ianuarie 2000.

Întrucât ministrul este un ministru desemnat (1) în sensul secțiunii 2 alineatul (2) din Legea din 1972 privind Comunitățile Europene (2) în ceea ce privește măsurile referitoare la transmisiunile de televiziune;

în consecință, ministrul, prin exercitarea atribuțiilor conferite prin secțiunea 2 alineatul (2) din Legea din 1972 privind Comunitățile Europene și a tuturor atribuțiilor care decurg din aceasta, adoptă următorul regulament:

Referințe și intrare în vigoare

(1)

Se poate face referire la prezentele reglementări prin utilizarea formulei „reglementările din 2000 privind transmisiunile de televiziune”.

(2)

Prezentele reglementări intră în vigoare la 19 ianuarie 2000.

[…]

Modificări ale Legii audiovizualului din 2006

3.   Partea a IV-a din Legea audiovizualului din 1996 (3) (manifestări sportive și alte evenimente de interes național) se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

[…]

14 ianuarie 2000

Chris Smith

Ministrul Culturii, Mass-mediei și Sportului

ANEXĂ

Reglementarea nr. 3

Modificări ale Legii audiovizualului din 2006: manifestări sportive și alte evenimente de interes național

1.   Secțiunea 98 se înlocuiește cu următorul text:

Categorii de servicii

(1)

În sensul prezentei părți, serviciile de programe de televiziune și serviciile de transmisiune prin satelit în cadrul SEE se împart în două categorii, după cum urmează:

(a)

serviciile de programe de televiziune și serviciile de transmisiune prin satelit în cadrul SEE care îndeplinesc, în prezent, condițiile necesare; și

(b)

orice alte servicii de programe de televiziune și servicii de transmisiune prin satelit în cadrul SEE.

(2)

În cadrul prezentei secțiuni, „condițiile necesare”, în ceea ce privește un serviciu, sunt:

(a)

serviciul să fie furnizat gratuit; și

(b)

serviciul să fie recepționat de cel puțin 95 % din populația Regatului Unit.

(3)

În sensul paragrafului 2 litera (a), nu se ține cont de orice taxă de licență pentru televiziune, astfel cum este aceasta definită în secțiunea 1 paragraful 7 din Legea din 1949 privind telegrafia fără fir.

(4)

Condiția enunțată la paragraful 2 litera (b):

(a)

se consideră îndeplinită de un serviciu regional al Channel 3 dacă aceasta este îndeplinită de Channel 3 în ansamblul său; și

(b)

se consideră îndeplinită de un serviciu regional al Channel 4 dacă aceasta este îndeplinită de Channel 4 și S4C împreună.

(5)

Comisia publică periodic o listă a serviciilor de programe de televiziune și a serviciilor de transmisiune prin satelit în cadrul SEE considerate a îndeplini condițiile necesare.

(6)

În cadrul prezentei secțiuni, „serviciu de transmisiune prin satelit în cadrul SEE” înseamnă orice serviciu care:

(a)

constă în transmisia prin satelit a programelor de televiziune destinate publicului larg; și

(b)

este oferit de un furnizor care se află sub jurisdicția unui stat membru al SEE, altul decât Regatul Unit, în sensul Directivei 89/552/CEE a Consiliului.

[…]

3.   În secțiunea 101 (restricții privind televizarea evenimentelor incluse pe listă), la paragraful 1, termenul „persoană”, prima ocurență, se înlocuiește cu „furnizor de programe de televiziune”.

[…]

9.   La secțiunea 105 paragraful 1 (interpretarea părții a IV-a):

(a)

după definiția „comisiei” se inserează următorul text: „eveniment desemnat, în ceea ce privește un stat membru al SEE, altul decât Regatul Unit, are sensul conferit de secțiunea 101 A;”

(b)

la definiția termenului „în direct”, înainte de „se interpretează”, se introduce „în ceea ce privește televizarea unui eveniment inclus pe listă”; și

(c)

după definițiile „serviciu național al Channel 3” și „serviciu regional al Channel 3” se introduce următorul text: „S4C are același înțeles ca în partea I din legea din 1990”.

[Extrase din codul ITC – Comisia independentă pentru televiziune – privind manifestările sportive și alte evenimente incluse pe listă, revizuit în ianuarie 2000]

Cod privind manifestările sportive și alte evenimente incluse pe listă

(revizuit în ianuarie 2000)

Introducere

1.   În temeiul Legii audiovizualului din 1996 (denumită în continuarea „legea”), astfel cum a fost modificată prin Reglementările din 2000 privind transmisiunile de televiziune (denumite în continuare „reglementările”), ITC trebuie să elaboreze și să revizuiască periodic un cod care conține indicații privind anumite aspecte referitoare la televizarea manifestărilor sportive și a altor evenimente de interes național incluse pe listă de către ministrul Culturii, Mass-mediei și Sportului. Acest cod a fost elaborat de ITC, după consultarea organismelor audiovizuale, a organismelor sportive, a titularilor drepturilor și a altor părți interesate, pentru a se conforma obligațiilor statutare, astfel cum sunt acestea definite în secțiunea 104 din lege. […]

2.   Legea impune restricții furnizorilor de programe de televiziune, care trebuie să obțină acordul prealabil al ITC pentru achiziționarea drepturilor exclusive de transmisie în direct, integral sau parțial, a evenimentelor incluse pe listă, precum și pentru a transmite în exclusivitate evenimentele respective (a se vedea partea a IV-a din lege). În temeiul legii, ITC poate impune sancțiuni financiare titularilor cărora li s-a acordat licența, în cazul în care nu s-au respectat restricțiile privind transmisia în direct a evenimentelor incluse pe listă, dacă i s-au comunicat informații inexacte sau dacă nu i s-au comunicat informații importante. În cazul BBC și S4C, ITC trebuie să informeze ministrul asupra aspectelor menționate mai sus. ITC ține seama de prevederile codului în exercitarea atribuțiilor care i-au fost conferite.

3.   „Evenimentele incluse pe listă” sunt stabilite de ministru în conformitate cu legea; lista actuală este inclusă în anexa 1. Ministrul poate, în orice moment, să adauge sau să elimine evenimente (de) pe listă, dar doar după consultarea BBC, a Welsh Authority, a ITC și a titularului drepturilor pentru evenimentul în cauză. În iunie 1998, ministrul a extins lista pentru a include și evenimentele din grupul B, considerându-se, totuși, că vor fi tratate în mod diferit față de evenimentele din grupul A. Evenimentele din grupul A sunt acele evenimente care nu pot fi transmise în direct, în mod exclusiv, decât cu respectarea anumitor criterii. Criteriile și aspectele pe care ITC trebuie să le ia în considerare sunt stabilite la paragrafele 12-16. Evenimente din grupul B sunt acele evenimente care nu pot fi transmise în direct, în mod exclusiv, decât dacă s-au luat măsuri adecvate pentru o acoperire secundară. Standardele minime considerate de ITC ca fiind adecvate pentru acoperirea secundară sunt stabilite la paragrafele 17 și 18.

[…]

Dispoziții generale și context

6.   În ceea ce privește transmiterea în direct a evenimentelor incluse pe listă, legea definește două categorii de servicii de programe de televiziune: serviciile de programe de televiziune și serviciile de transmisiune prin satelit în cadrul SEE care îndeplinesc, în prezent, condițiile necesare („prima categorie”) și toate celelalte servicii de programe de televiziune și servicii de transmisiune prin satelit în cadrul SEE („a doua categorie”). Condițiile necesare sunt următoarele: (a) serviciul este furnizat gratuit și (b) serviciul este recepționat de cel puțin 95 % din populația Regatului Unit. Serviciile de programe de televiziune și serviciile de transmisiune prin satelit în cadrul SEE care se încadrează în prima categorie sunt incluse pe o listă publicată periodic de ITC (a se vedea anexa 2). Aceste cerințe sunt prevăzute prin lege, astfel cum a fost aceasta modificată prin Reglementările din 2000 privind transmisiunile de televiziune. Orice contract de transmitere televizată în direct a unui eveniment inclus pe listă încheiat de un furnizor trebuie să menționeze faptul că drepturile au fost achiziționate pentru transmiterea evenimentului în cadrul unui serviciu care intră într-una dintre cele două categorii; cu alte cuvinte, trebuie încheiate contracte separate pentru fiecare categorie. Un furnizor care oferă un serviciu dintr-una dintre categoriile menționate („primul serviciu”) nu are dreptul de a transmite în direct, în mod exclusiv, integral sau parțial, un eveniment din grupul A, decât dacă obține în prealabil acordul Comisiei, cu condiția ca un furnizor care oferă un serviciu din cealaltă categorie („al doilea serviciu”) să fi obținut dreptul de a transmite în direct evenimentul sau aceeași parte a acestuia. Regiunea pentru care se furnizează al doilea serviciu trebuie să acopere sau să înglobeze (cvasi) integral regiunea pentru care este oferit primul serviciu. Primul și al doilea serviciu pot fi oferite de titularii cărora li s-a acordat licența și care aparțin aceluiași acționariat, cu condiția să existe între aceștia un furnizor din fiecare dintre categoriile descrise mai sus.

7.   Restricțiile se aplică numai drepturilor dobândite fie după intrarea în vigoare a secțiunii 101 din legea din 1996, și anume 1 octombrie 1996, fie după ce ministrul a demarat consultările cu titularii drepturilor în privința modificărilor aduse listei, și anume 25 noiembrie 1997, astfel cum se indică în anexa 1.

8.   Un eveniment poate fi inclus pe listă, dacă se consideră că acesta este de interes „național” în Anglia, Scoția, Țara Galilor sau, respectiv, Irlanda de Nord. Acesta este motivul pentru care, de exemplu, finala Cupei Scoției la fotbal figurează pe listă. Legea permite transmiterea respectivelor evenimente doar în acea regiune a Regatului Unit în care este cel mai probabil să suscite un interes. Prin urmare, trimiterea din anexa 2 la Channel 3 se referă la servicii individuale sau o serie de servicii regionale ale Channel 3 sau Channel 3 în ansamblu.

9.   Legea vizează să ofere posibilitatea urmăririi în direct a evenimentelor. Trebuie subliniat faptul că, prin lege, nu se solicită și nici nu se garantează acoperirea în direct a evenimentelor incluse pe listă, inclusiv în ceea ce privește Channel 3, Channel 4 și BBC. De asemenea, legea nu interzice transmiterea în direct, în exclusivitate, a evenimentelor incluse pe listă în cadrul acestor servicii sau al altor servicii, atât timp cât ITC se asigură că sunt îndeplinite anumite criterii (a se vedea paragrafele 12-18).

10.   Indicațiile specifice pe care ITC trebuie să le publice sunt prezentate în continuare. ITC asigură revizuirea acestor indicații și le poate modifica pentru a ține seama de experiența acumulată.

Definiția expresiei „în direct”

11.   În temeiul secțiunii 104 din lege, ITC trebuie să specifice situațiile în care transmisia evenimentelor incluse pe listă, în general, sau a unui anumit eveniment de pe listă trebuie considerată sau nu ca fiind în direct. În examinarea acestei chestiuni, ITC a estimat că, pentru a garanta interesul publicului, trebuie să se permită participarea publicului la eveniment pe parcursul derulării acestuia, în măsura posibilului. Aceasta înseamnă că transmiterea în direct a majorității manifestărilor sportive, inclusiv a celor care se desfășoară în regiuni cu un alt fus orar, trebuie definită ca fiind simultană cu evenimentul (și anume, pe parcursul derulării acestuia). Totuși, dată fiind natura și durata diferită a evenimentelor, nu i se poate atribui expresiei o definiție unică. Următoarele reguli de interpretare ar trebui să permită flexibilitatea necesară:

restricțiile în ceea ce privește transmisia în direct se aplică pe durata derulării evenimentului în cauză;

în cazul în care evenimentul implică jocuri sau partide diferite, restricțiile se aplică pe durata derulării fiecărui joc sau a fiecărei partide în parte;

în cazul unui eveniment unic care se întinde pe mai multe zile, restricțiile se aplică pentru fiecare dintre zilele evenimentului, pe durata derulării acestuia;

în cazul unui eveniment care constă în mai multe părți distincte care se suprapun în timp (de exemplu, Jocurile Olimpice sau faza finală a Cupei Mondiale la fotbal) și care nu pot fi transmise simultan, în integralitatea lor, restricțiile se aplică fiecărei partide sau competiții ca și cum ar fi vorba de un eveniment unic.

Aspecte care trebuie luate în considerare pentru a oferi sau a revoca acordul prealabil privind o transmisiune exclusivă

12.   În temeiul secțiunii 104 paragraful 1 litera (b) din lege, ITC trebuie să ofere indicații cu privire la aspectele care trebuie luate în considerare atunci când ITC decide să își dea acordul prealabil unui furnizor care oferă un serviciu dintr-o categorie („primul serviciu”) pentru a transmite în direct și în exclusivitate (integral sau parțial) un eveniment, în cazul în care niciun furnizor care oferă un serviciu din cealaltă categorie („al doilea serviciu”) nu a obținut aceleași drepturi sau în cazul în care regiunea pentru care se oferă al doilea serviciu nu acoperă sau nu înglobează (cvasi) integral regiunea pentru care este oferit primul serviciu.

13.   Pentru a putea decide dacă să își exprime acordul, ITC ar putea să se limiteze la a determina dacă posibilitatea de a achiziționa drepturile a fost general cunoscută și dacă niciun furnizor care oferă un serviciu din cealaltă categorie nu și-a exprimat interesul de a achiziționa drepturile de la titularul acestora sau de a înainta o ofertă în acest sens. Cu toate acestea, ITC trebuie să se asigure, de asemenea, de faptul că furnizorii au avut posibilitatea reală de a achiziționa drepturile în condiții echitabile și rezonabile. Pentru a determina acest lucru, ITC ține seama de unele sau de toate criteriile următoare:

orice invitație de exprimare a interesului, fie sub forma unui anunț public, fie a unei licitații închise pentru achiziționarea drepturilor, trebuie să fi fost comunicată în mod deschis și simultan tuturor furnizorilor care oferă servicii din ambele categorii;

la începutul negocierilor, documentația și/sau publicațiile de promovare comercială trebuie să descrie toate aspectele importante ale procesului de negociere și achiziționare a drepturilor, precum și termenii și condițiile importante, inclusiv natura drepturilor disponibile;

în cazul în care drepturile pentru un eveniment inclus pe listă fac parte dintr-un pachet de drepturi, acesta trebuie să fi fost oferit furnizorilor de servicii din cele două categorii în aceleași condiții comerciale. Este de preferat, totuși, ca drepturile să poată fi achiziționate independent de alte drepturi, de exemplu, cele pentru momente importante ale evenimentului, transmisiuni decalate, alte evenimente;

condițiile sau costurile legate de achiziționarea drepturilor (de exemplu, costuri de producție) trebuie să fi fost clar specificate și nu trebuie să fie mai avantajoase pentru una sau alta dintre categoriile de servicii;

suma solicitată pentru acordarea drepturilor trebuie să fi fost echitabilă, rezonabilă și nediscriminatorie în ceea ce privește cele două categorii de servicii de programe. Noțiunea de „sumă echitabilă” variază în funcție de drepturile oferite și valoarea acestora pentru furnizori. O gamă largă de prețuri ar trebui, în principiu, să fie considerată ca fiind echitabilă, dar ITC va ține seama, printre altele, de următoarele elemente în formularea unei opinii:

sumele solicitate anterior pentru eveniment sau pentru evenimente similare;

ora de programare a transmisiunii în direct a evenimentului;

veniturile sau potențialul de audiență al transmisiunii în direct (de exemplu, posibilitatea de a introduce spoturi publicitare; perspectivele încasărilor din abonamente);

perioada pentru care se acordă drepturile; și

concurența de pe piață.

14.   Pentru a avea posibilitatea reală de a achiziționa drepturile, furnizorii trebuie să dispună de un interval de timp rezonabil. Noțiunea de „interval de timp rezonabil” variază în funcție de circumstanțele fiecărui caz, inclusiv complexitatea negocierilor, producția și transmisia programului legat de eveniment, precum și intervalul de timp între acordarea drepturilor și data desfășurării evenimentului. Termenul-limită fixat trebuie să dea posibilitatea reală tuturor părților de a negocia și de a ajunge la un acord, dar nu trebuie să fie prea lung, deoarece ar putea împiedica furnizorii să se conformeze prezentului cod.

15.   Acordul ITC este necesar și în cazul în care regiunea pentru care este oferit serviciul nu acoperă sau nu înglobează (cvasi) integral regiunea pentru care se oferă celălalt serviciu. Pentru a putea decide dacă să își exprime acordul, ITC trebuie să țină seama de interesul publicului în diversele regiuni și de zona de acoperire a diverșilor furnizori.

16.   În general, acordul este dat pentru întreaga perioadă pentru care se achiziționează drepturile, ținând cont și de faptul că prețul achitat este influențat, printre altele, de durata drepturilor. Cu toate acestea, ITC își poate revoca acordul dat prealabil, fie la cererea furnizorului, fie în cazul în care acest acord a fost dat pe baza unor informații inexacte sau care pot induce în eroare. De asemenea, ITC poate decide să își revoce acordul dat prealabil în cazul în care se dovedește faptul că drepturile au fost achiziționate pentru o durată extinsă, cu scopul de a eluda spiritul legii. Pentru a determina noțiunea de „durată extinsă”, ITC trebuie să țină seama de evenimentele anterioare și de cele similare evenimentului în cauză, inclusiv perioadele pentru care au fost acordate drepturi furnizorilor externi (care nu au sediul în Regatul Unit) pentru transmisiunile în străinătate.

17.   În cazul evenimentelor din grupul B din anexa 1, ITC își poate da acordul pentru transmiterea în direct și în exclusivitate a unui eveniment de către un furnizor care oferă un serviciu dintr-o categorie („primul serviciu”), dacă s-au luat măsuri adecvate pentru acoperirea secundară din partea unui furnizor care oferă un serviciu din cealaltă categorie („al doilea serviciu”). Condiția minimă considerată adecvată de ITC este ca al doilea serviciu să fi achiziționat drepturile care să îi permită să difuzeze un rezumat al momentelor importante sau să asigure o transmisiune decalată care reprezintă cel puțin 10 % din durata programată a evenimentului (sau partea evenimentului care se desfășoară într-o anumită zi), și nu mai puțin de 30 de minute pentru un eveniment (sau partea evenimentului care se desfășoară într-o anumită zi) care durează o oră sau mai mult, oricare dintre acestea are o durată mai lungă. În acest scop, în cazul în care un eveniment are mai multe părți care se desfășoară simultan, durata programată a evenimentului este definită ca intervalul de timp dintre debutul programat al primei părți a evenimentului dintr-o anumită zi și ora programată pentru sfârșitul ultimei părți a evenimentului din acea zi. Al doilea serviciu trebuie să dețină controlul editorial al conținutului și orei de programare a rezumatului momentelor importante sau ale transmisiunii decalate; se poate impune o restricție ca al doilea serviciu să nu poată difuza rezumatul momentelor importante sau transmisiunea decalată decât după un anumit interval de timp de la încheierea programată a evenimentului (sau partea evenimentului care se desfășoară într-o anumită zi). Perioada maximă care poate fi stabilită este:

Pentru un eveniment programat să se încheie:

Termen maxim:

Între miezul nopții și 8:00

Difuzarea rezumatului momentelor importante sau a transmisiunii decalate trebuie să înceapă cel mai târziu la 10:00

Între 8:00 și 20:30

Până la 2 ore

Între 20:30 și 22:00

Difuzarea rezumatului momentelor importante sau a transmisiunii decalate trebuie să înceapă cel mai târziu la 22:30

Între 22:00 și miezul nopții

Până la 30 de minute

18.   În afara celor menționate mai sus, drepturile de a asigura un comentariu radiofonic în direct al evenimentului trebuie achiziționate de un post de radio cu acoperire națională sau de către un organism care asigură transmiterea emisiunilor sportive către posturi de radio care formează o rețea (cvasi) națională.

19.   Pot apărea situații în care un al doilea serviciu nu este în măsură sau nu este dispus să furnizeze o acoperire secundară adecvată sau orice fel de acoperire secundară. În acest caz, ITC trebuie să examineze posibilitatea de a-și da acordul pentru transmisiunea în direct și în exclusivitate a evenimentului fără o acoperire secundară și conform acelorași criterii sau unor criterii similare celor de la paragrafele 12-16.

Situații în care nu trebuie impuse sancțiuni

20.   În conformitate cu secțiunea 104 din lege, ITC trebuie să ofere, de asemenea, indicații cu privire la aspectele avute în vedere, pentru a determina dacă este nerezonabil să se aștepte ca un furnizor de programe de televiziune să se conformeze restricțiilor privind transmisiunea în direct a evenimentelor incluse pe listă și, prin urmare, dacă trebuie impuse sancțiuni în cazul nerespectării restricțiilor. Având în vedere durata lungă a termenelor pentru oferirea, vânzarea sau achiziționarea drepturilor, ITC consideră că există puține situații în care ar fi rezonabil ca un furnizor să transmită în exclusivitate un eveniment fără acordul prealabil al ITC. Un furnizor care decide să transmită în direct un eveniment inclus pe listă fără acordul prealabil al ITC, în cazul în care acest lucru contravine dispozițiilor secțiunii 101 paragraful 1 din lege, trebuie să convingă ITC fie că perioada cuprinsă între momentul în care drepturile au devenit disponibile și data desfășurării evenimentului a fost prea scurtă pentru a putea obține acordul ITC, fie că a considerat că se conformează dispozițiilor legii, pe baza unor informații inexacte. În această din urmă situație, furnizorul trebuie să convingă ITC că a luat toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că un alt furnizor care oferă un serviciu din cealaltă categorie a achiziționat în prealabil aceste drepturi.

Proceduri pentru solicitarea acordului

21.   Solicitarea unui acord din partea ITC pentru transmisia în direct și în exclusivitate a unui eveniment inclus pe listă trebuie făcută în scris și adresată secretarului ITC. Aceasta trebuie să includă o expunere integrală a motivelor și justificarea solicitării, precum și toate informațiile relevante. Cererile trebuie depuse cu suficient timp înainte de derularea evenimentului (dacă este posibil, cu minimum trei luni înainte), pentru a permite ITC să decidă dacă își dă acordul sau nu. Ca prim pas al examinării cererii, în general, ITC publică un anunț prin care invită orice furnizor care oferă un serviciu din cealaltă categorie, titularii drepturilor și orice alte părți interesate să își prezinte observațiile. În funcție de răspunsurile primite și de rezultatul investigațiilor ITC referitoare la cererea în cauză, solicitantului i se poate cere să furnizeze informații suplimentare în scris și/sau să participe la o reuniune cu personalul ITC.

22.   Furnizorii trebuie să țină cont de faptul că, conform legii, este necesar acordul ITC pentru transmisiunile în direct și în exclusivitate a evenimentelor din grupul B, chiar dacă sunt îndeplinite cerințele minime menționate la paragrafele 17 și 18. Totuși, în aceste situații, acordul este dat automat.

23.   ITC trebuie să răspundă solicitărilor în cel mai scurt timp posibil. ITC publică deciziile și motivațiile acestora, ținând seama de interesul legitim al părților în ceea ce privește respectarea caracterului confidențial al informațiilor.

[…]

Ianuarie 2000

ANEXA 1

Lista manifestărilor sportive stabilite de Regatul Unit

Grupul A

 

Jocurile Olimpice

 

Faza finală a Cupei Mondiale de Fotbal

 

Finala Cupei Angliei

 

Finala Cupei Scoției (în Scoția)

 

Grand National

 

Derby-ul

 

Finalele turneului de tenis de la Wimbledon

 

Faza finală a Campionatului European de Fotbal

 

Finala Cupei Challenge a Ligii de Rugby (*)

 

Finalele Cupei Mondiale de Rugby (*)

Grupul B

 

Partidele de cricket de verificare disputate în Anglia

 

Non-finals play in the Wimbledon Tournament – meciurile de tenis din cadrul turneului de la Wimbledon, cu excepția finalelor

 

Toate celelalte partide din cadrul fazei finale a Cupei Mondiale de Rugby (*)

 

Partidele din cadrul Turneului celor Cinci Națiuni la Rugby la care participă echipe britanice (4) (*)

 

Jocurile Commonwealth-ului (*)

 

Campionatele Mondiale de Atletism (*)

 

Cupa Mondială de Cricket (finalele, semifinalele și partidele la care participă echipe britanice) (*)

 

Cupa Ryder (*)

 

Openul de Golf (*)

Notă:

Restricțiile se aplică drepturilor achiziționate după 1 octombrie 1996, cu excepția acelor evenimente marcate cu asterisc pentru care data este 25 noiembrie 1997 (5).

ANEXA 2

Lista serviciilor care întrunesc „condițiile necesare” stabilite prin Reglementările din 2000 privind televiziunea

 

CHANNEL 3 (ITV)

 

CHANNEL 4

 

BBC 1

 

BBC 2

[Răspuns scris din partea ministrului la o interpelare a deputatului Hugh Bayley, 25 noiembrie 1997]

Cultură, mass-media și sport

Transmisia manifestărilor sportive

Domnul Bayley: Întrebare adresată ministrului Culturii, Mass-mediei și Sportului referitoare la progresele înregistrate în revizuirea listei manifestărilor sportive menționate în partea a IV-a din Legea audiovizualului din 1996; și dacă va face o declarație în acest sens.

Domnul Chris Smith: Am consultat părțile interesate cu privire la principiile care ar trebui să stea la baza elaborării listei și publicăm astăzi criteriile, ceea ce sper că va face procesul mai transparent. Am constituit, de asemenea, un grup consultativ format din membri care au cunoștințe legate de manifestările sportive, difuzarea acestora și chestiunile de politică publică aferente. Membrii acestui grup sunt:

 

Lordul Gordon of Strathblane (președinte)

 

Domnul Alastair Burt

 

Domnul Jack Charlton

 

Domnul Steve Cram

 

Doamna Kate Hoey, deputat

 

Domnul Michael Parkinson

 

Domnul Clive Sherling

 

Profesorul David Wallace

Am solicitat acestui grup să se pronunțe cu privire la aspectele menționate pe baza următoarelor criterii:

(a)

dacă anumite evenimente sau părți ale unor evenimente ar trebui retrase de pe listă; și

(b)

dacă ar trebui adăugate alte manifestări sportive importante.

Ca prim pas în procesul de revizuire a listei, titularii drepturilor pentru evenimentele aflate momentan pe listă, precum și cei care dețin drepturile pentru alte manifestări sportive importante sunt consultați în conformitate cu legea din 1996. Contribuțiile lor vor fi puse la dispoziția grupului consultativ.

Urmează să fie consultați titularii drepturilor pentru următoarele evenimente:

Evenimente incluse în prezent pe listă:

 

Jocurile Olimpice

 

Faza finală a Cupei Mondiale la fotbal

 

Finala Cupei Angliei

 

Finala Cupei Scoției (doar pentru Scoția)

 

Partidele de cricket de verificare care implică Anglia

 

Turneul de tenis de la Wimbledon (numai weekendul în care se joacă finalele este momentan inclus pe listă)

 

Grand National

 

Derby-ul

Alte manifestări sportive importante:

 

Cupa Mondială de Cricket

 

Cupa Mondială de Rugby

 

Campionatul European de Fotbal

 

Jocurile Commonwealth-ului

 

Campionatele Mondiale de Atletism

 

Grand Prix-ul Marii Britanii

 

Turneul celor Cinci Națiuni la Rugby

 

Openul de Golf

 

Cupa Ryder

Grupul poate solicita ca și alte evenimente să fie incluse cu ocazia revizuirii listei, iar titularii drepturilor respective vor fi consultați în consecință.

Grupul își va începe activitatea imediat și mă aștept să facă primele recomandări înainte de Paști. Voi decide atunci ce modificări trebuie aduse listei, dacă acestea există.

[Extrase dintr-o comunicare a ministrului Culturii, Mass-mediei și Sportului, 25 noiembrie 1997]

[…]

3.   Criteriile care trebuie utilizate de grupul consultativ în considerațiile sale sunt următoarele:

Indicații privind includerea pe listă a manifestărilor sportive importante

Pentru a decide includerea unui eveniment pe listă, ministrul trebuie să consulte organismele de reglementare în domeniul audiovizualului și titularii drepturilor în cauză. Această notă subliniază factorii pe care ministrul trebuie să îi aibă în vedere pentru a decide includerea pe listă a unui eveniment.

Pentru a putea fi inclus pe listă, un eveniment trebuie să îndeplinească următorul criteriu principal:

evenimentul să aibă un ecou național special, având o semnificație nu doar pentru cei care urmăresc, în mod obișnuit, manifestarea sportivă în cauză; să fie un eveniment care unește națiunea; un punct comun în calendarul național.

Un astfel de eveniment poate face parte dintr-una sau din ambele categorii de mai jos:

este o manifestare sportivă importantă pe plan național sau internațional;

implică echipa națională sau reprezentanți naționali pentru sportul respectiv.

Un eveniment care îndeplinește criteriul esențial poate fi luat în calcul pentru a fi inclus pe listă, dar includerea acestuia pe listă nu se face în mod automat. Acesta este mult mai probabil să fie inclus pe listă, în cazul în care prezintă anumite caracteristici care justifică această includere pe listă, cum ar fi:

poate suscita o mare audiență din partea telespectatorilor;

a fost difuzat, în mod tradițional, în direct de servicii de difuzare gratuite.

Pentru a decide includerea pe listă a unui anumit eveniment, ministrul trebuie să aibă în vedere și alți factori privind costurile și beneficiile pentru sportul respectiv, industria audiovizuală și telespectatori, cum ar fi:

în ce măsură este practic să se ofere transmisiuni integrale în direct pe un anumit post cu caracter general – evenimentele extinse, cum sunt campionatele naționale care implică un număr mare de meciuri, nu vor fi, în mod normal, incluse integral pe listă;

impactul prezenței pe listă asupra reducerii veniturilor sau a veniturilor potențiale din sport și consecințele acestei reduceri pentru investițiile în domeniu, creșterea participării și/sau îmbunătățirea nivelului de performanță și/sau crearea unei infrastructuri sigure;

impactul potențial al prezenței pe listă asupra pieței audiovizualului, inclusiv asupra viitoarelor investiții în transmisiunile sportive, nivelul competiției și poziția furnizorilor de servicii audiovizuale publice;

existența unor măsuri pentru a asigura accesul la eveniment pentru toți telespectatorii prin intermediul rezumatelor momentelor importante, al transmisiunilor decalate și/sau al comentariilor radiofonice.

Pentru a selecta evenimentele în vederea includerii pe listă, ministrul trebuie să aibă în vedere cumulativ toți acești factori. Niciun factor luat individual nu garantează includerea pe listă și, de asemenea, nerespectarea unui criteriu individual nu poate duce la neluarea în considerare a unui eveniment.

4.   Ministrul a făcut această declarație într-un răspuns scris la o interpelare a deputatului Hugh Bayley (orașul York).

[Răspuns scris din partea ministrului la o interpelare a deputatului Gareth R. Thomas, 25 iunie 1998]

Cultură, mass-media și sport

Evenimente incluse pe listă

Domnul Gareth R. Thomas: Întrebare adresată ministrului Culturii, Mass-mediei și Sportului pentru a afla dacă va face o declarație privind rezultatul revizuirii evenimentelor importante incluse pe lista din partea a IV-a din Legea audiovizualului din 1996.

Domnul Chris Smith: Revizuirea listei este completă. Am derulat acest proces în conformitate cu criteriile publicate anul trecut. Am demarat ample consultări pe tema criteriilor și a conținutului listei și am examinat atent toate observațiile primite. Am acceptat principiile generale ale raportului întocmit de grupul consultativ prezidat de lordul Gordon of Strathblaine.

Cu efect imediat, revizuim lista evenimentelor din partea a IV-a din Legea audiovizualului din 1996.

Am decis să păstrăm pe listă următoarele evenimente care necesită o acoperire în direct a furnizorilor de programe de televiziune terestre gratuite (în categoria A, astfel cum se specifică în legea din 1996):

 

Jocurile Olimpice

 

Faza finală a Cupei Mondiale de Fotbal

 

Finala Cupei Angliei

 

Finala Cupei Scoției (în Scoția)

 

Grand National

 

Derby-ul

 

Finalele turneului de tenis de la Wimbledon

Adăugăm pe listă următoarele evenimente pe baza acelorași criterii:

 

Faza finală a Campionatului European de Fotbal

 

Finala Cupei Challenge a Ligii de Rugby

 

Finala Cupei Mondiale de Rugby.

După o examinare atentă a recomandărilor grupului consultativ, am ajuns la concluzia că anumite partide din faza preliminară a Cupei Mondiale și a Campionatului European de Fotbal îndeplinesc criteriile de includere pe listă. Considerăm că este important ca întâlnirile cruciale din aceste competiții să fie accesibile tuturor telespectatorilor și, de aceea, trebuie luate măsuri la nivel european pentru a proteja transmisiunile gratuite în direct a partidelor cruciale din aceste competiții.

Am inclus pe listă și alte evenimente pe baza unor considerente diferite. În cazul acestora, am recomandat Comisiei independente pentru televiziune ca un furnizor din categoria B să le poată transmite în direct și în exclusivitate (astfel cum se specifică în legea din 1996), cu condiția luării unor măsuri adecvate pentru acoperirea secundară a unui furnizor din categoria A. Am solicitat ITC să stabilească un standard minim acceptabil pentru această acoperire secundară prin combinarea unor transmisiuni decalate integrale, a unor rezumate ale momentelor importante și a unor comentarii radiofonice.

Evenimentele incluse pe listă în baza acestui considerent sunt:

 

Partidele de cricket de verificare disputate în Anglia

 

Partidele turneului de la Wimbledon, cu excepția finalelor

 

Toate celelalte partide din cadrul Cupei Mondiale de Rugby

 

Partidele din cadrul Turneului celor Cinci Națiuni la Rugby la care participă echipe britanice

 

Jocurile Commonwealth-ului

 

Campionatele Mondiale de Atletism

 

Cupa Mondială de Cricket (finalele, semifinalele și partidele la care participă echipe britanice)

 

Cupa Ryder

 

Openul de Golf.


(1)  S.I. 1997/1174.

(2)  1972 c. 68; în temeiul înlocuirii secțiunii 1 alineatul (2) din Legea privind Comunitățile Europene cu secțiunea 1 din Legea privind Spațiul Economic European din 1993 (c. SI), se pot adopta acte de reglementare în temeiul secțiunii 2 alineatul (2) din Legea privind Comunitățile Europene pentru a pune în aplicare obligațiile Regatului Unit instituite sau generate de Acordul privind Spațiul Economic European semnat la Oporto la 2 mai 1992 (Cm 2073) și Protocolul de adaptare a acestui acord, semnat la Bruxelles la 17 martie 1993 (Cm 2183).

(3)  1996 c. 55.

(4)  Prezenta anexă reproduce extrase din codul ITC, astfel cum a fost acesta notificat Comisiei de către Regatul Unit la 5 mai 2000. Totuși, lista RU a fost modificată în 2001 ca urmare a schimbării denumirii acestui eveniment în Turneul celor Șase Națiuni la Rugby.

(5)  Ca urmare a schimbării denumirii evenimentului în Turneul celor Șase Națiuni la Rugby, data de referință pentru acest eveniment este 24 ianuarie 2001.


Top