Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0421

2007/421/CE: Decizia Comisiei din 14 iunie 2007 de abrogare a Deciziei 96/587/CE privind publicarea listei organizațiilor recunoscute, notificate de statele membre în conformitate cu Directiva 94/57/CE a Consiliului [notificată cu numărul C(2007) 2379] (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 157, 19.6.2007, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 26/04/2015; abrogat prin 32015D0669

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/421/oj

19.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 157/18


DECIZIA COMISIEI

din 14 iunie 2007

de abrogare a Deciziei 96/587/CE privind publicarea listei organizațiilor recunoscute, notificate de statele membre în conformitate cu Directiva 94/57/CE a Consiliului

[notificată cu numărul C(2007) 2379]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/421/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 94/57/CE a Consiliului din 22 noiembrie 1994 privind normele și standardele comune pentru organismele cu rol de inspecție și control al navelor, precum și pentru activitățile în domeniu ale administrațiilor maritime (1), în special articolul 4 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Decizia 96/587/CE a Comisiei (2) a enumerat organizațiile recunoscute de către statele membre în conformitate cu Directiva 94/57/CE.

(2)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (5) din Directiva 94/57/CE, organizațiile care, la data de 22 ianuarie 2002, sunt deja recunoscute în baza directivei respective își păstrează recunoașterea.

(3)

Decizia 2005/623/CE a Comisiei (3) a prelungit recunoașterea limitată a „Hellenic Register of Shipping” (Registrul Naval Grec) pe o perioadă de trei ani, cu efecte pentru Grecia și Cipru.

(4)

Decizia 2006/382/CE a Comisiei (4) a extins efectele recunoașterii limitate a „Hellenic Register of Shipping” la Republica Malta.

(5)

Decizia 2006/660/CE a Comisiei (5) a acordat o recunoaștere comunitară limitată Registrului Polonez de Navigație pe o perioadă de trei ani, cu efecte pentru Republica Cehă, Cipru, Lituania, Malta, Polonia și Republica Slovacă.

(6)

Decizia 96/587/CE, devenită caducă, trebuie, prin urmare, abrogată, iar o listă actualizată a organizațiilor recunoscute în conformitate cu Directiva 94/57/CE trebuie publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la intervale regulate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 96/587/CE se abrogă.

Articolul 2

Directorul general pentru energie și transport publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene o listă actualizată a organizațiilor recunoscute în conformitate cu Directiva 94/57/CE până la data de 1 iulie a fiecărui an.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 14 iunie 2007.

Pentru Comisie

Jacques BARROT

Vicepreședinte


(1)  JO L 319, 12.12.1994, p. 20. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2002/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 324, 29.11.2002, p. 53).

(2)  JO L 257, 10.10.1996, p. 43. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2002/221/CE (JO L 73, 15.3.2002, p. 30).

(3)  JO L 219, 24.8.2005, p. 43.

(4)  JO L 151, 6.6.2006, p. 31.

(5)  JO L 272, 3.10.2006, p. 17.


Top