EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12005S/TTE

Tratatul între Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

JO L 157, 21.6.2005, p. 11–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

21.6.2005   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 157/11


TRATATUL

ÎNTRE

REGATUL BELGIEI, REPUBLICA CEHĂ, REGATUL DANEMARCEI, REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA, REPUBLICA ESTONIA, REPUBLICA ELENĂ, REGATUL SPANIEI, REPUBLICA FRANCEZĂ, IRLANDA, REPUBLICA ITALIANĂ, REPUBLICA CIPRU, REPUBLICA LETONIA, REPUBLICA LITUANIA, MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI, REPUBLICA UNGARĂ, REPUBLICA MALTA, REGATUL ŢĂRILOR DE JOS, REPUBLICA AUSTRIA, REPUBLICA POLONĂ, REPUBLICA PORTUGHEZĂ, REPUBLICA SLOVENIA, REPUBLICA SLOVACĂ, REPUBLICA FINLANDA, REGATUL SUEDIEI, REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD

(STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE)

ŞI

REPUBLICA BULGARIA ŞI ROMÂNIA

PRIVIND ADERAREA REPUBLICII BULGARIA ŞI A ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ

MAIESTATEA SA REGELE BELGIENILOR,

REPUBLICA BULGARIA,

PREŞEDINTELE REPUBLICII CEHE,

MAIESTATEA SA REGINA DANEMARCEI,

PREŞEDINTELE REPUBLICII FEDERALE GERMANIA,

PREŞEDINTELE REPUBLICII ESTONIA,

PREŞEDINTELE REPUBLICII ELENE,

MAIESTATEA SA REGELE SPANIEI,

PREŞEDINTELE REPUBLICII FRANCEZE,

PREŞEDINTELE IRLANDEI,

PREŞEDINTELE REPUBLICII ITALIENE,

PREŞEDINTELE REPUBLICII CIPRU,

PREŞEDINTELE REPUBLICII LETONIA,

PREŞEDINTELE REPUBLICII LITUANIA,

ALTEŢA SA REGALĂ MARELE DUCE DE LUXEMBURG,

PREŞEDINTELE REPUBLICII UNGARE,

PREŞEDINTELE MALTEI,

MAIESTATEA SA REGINA ŢĂRILOR DE JOS,

PREŞEDINTELE FEDERAL AL REPUBLICII AUSTRIA,

PREŞEDINTELE REPUBLICII POLONE,

PREŞEDINTELE REPUBLICII PORTUGHEZE,

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI,

PREŞEDINTELE REPUBLICII SLOVENIA,

PREŞEDINTELE REPUBLICII SLOVACE,

PREŞEDINTELE REPUBLICII FINLANDA,

GUVERNUL REGATULUI SUEDIEI,

MAIESTATEA SA REGINA REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD,

UNIŢI în dorinţa lor de a urmări realizarea obiectivelor Uniunii Europene,

HOTĂRÂŢI să continue procesul de creare a unei uniuni tot mai strânse între popoarele Europei pe fundamentele deja stabilite,

AVÂND ÎN VEDERE că articolul I-58 din Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa, asemenea articolului 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană, dă statelor europene şansa de a deveni membre ale Uniunii,

AVÂND ÎN VEDERE că Republica Bulgaria şi România au solicitat să devină membre ale Uniunii,

AVÂND ÎN VEDERE că, după ce a obţinut avizul Comisiei şi avizul conform al Parlamentului European, Consiliul s-a declarat în favoarea admiterii acestor state,

AVÂND ÎN VEDERE faptul că, la data semnării prezentului tratat, Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa a fost semnat dar nu este încă ratificat de toate statele membre ale Uniunii şi faptul că Republica Bulgaria şi România vor adera la Uniunea Europeană, astfel cum este aceasta constituită la 1 ianuarie 2007,

MAJESTATEA SA REGELE BELGIENILOR,

Karel DE GUCHT

Ministru al afacerilor externe

Didier DONFUT

Secretar de stat pentru afaceri europene, delegat la Ministerul Afacerilor Externe

REPUBLICA BULGARIA,

Gheorghi PĂRVANOV

Preşedinte

Simeon SAXA-COBURG

Prim-ministru

Solomon PASI

Ministru al afacerilor externe

Meglena KUNEVA

Ministru al afacerilor europene

PREŞEDINTELE REPUBLICII CEHE,

Vladimír MÜLLER

Ministru-adjunct pentru afacerile Uniunii

Jan KOHOUT

Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar,

Reprezentant permanent al Republicii Cehe pe lângă Uniunea Europeană

MAJESTATEA SA REGINA DANEMARCEI,

Friis Arne PETERSEN

Secretar de stat permanent

Claus GRUBE

Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar,

Reprezentant permanent al Regatului Danemarcei pe lângă Uniunea Europeană

PREŞEDINTELE REPUBLICII FEDERALE GERMANIA,

Hans Martin BURY

Ministru de stat pentru Europa

Wilhelm SCHÖNFELDER

Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar,

Reprezentant permanent al Republicii Federale Germania pe lângă Uniunea Europeană

PREŞEDINTELE REPUBLICII ESTONIA,

Urmas PAET

Ministru al afacerilor externe

Väino REINART

Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar,

Reprezentant permanent al Republicii Estonia pe lângă Uniunea Europeană

PREŞEDINTELE REPUBLICII ELENE,

Yannis VALINAKIS

Ministru-adjunct al afacerilor externe

Vassilis KASKARELIS

Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar,

Reprezentant permanent al Republicii Elene pe lângă Uniunea Europeană

MAJESTATEA SA REGELE SPANIEI,

Miguel Angel MORATINOS CUYAUBÉ

Ministru al afacerilor externe şi cooperării

Alberto NAVARRO GONZÁLEZ

Secretar de stat pentru Uniunea Europeană

PREŞEDINTELE REPUBLICII FRANCEZE,

Claudie HAIGNERÉ

Ministru responsabil pentru afacerile europene, delegat la Ministerul Afacerilor Externe

Pierre SELLAL

Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar,

Reprezentant permanent al Republicii Franceze pe lângă Uniunea Europeană

PREŞEDINTELE IRLANDEI,

Dermot AHERN

Ministru al afacerilor externe

Noel TREACY

Ministru de stat pentru afaceri europene

PREŞEDINTELE REPUBLICII ITALIENE,

Roberto ANTONIONE

Subsecretar de stat pentru afaceri externe

Rocco Antonio CANGELOSI

Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar,

Reprezentant permanent al Republicii Italiene pe lângă Uniunea Europeană

PREŞEDINTELE REPUBLICII CIPRU,

George IACOVOU

Ministru al afacerilor externe

Nicholas EMILIOU

Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar,

Reprezentant permanent al Republicii Cipru pe lângă Uniunea Europeană

PREŞEDINTELE REPUBLICII LETONIA,

Artis PABRIKS

Ministru al afacerilor externe

Eduards STIPRAIS

Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar,

Reprezentant permanent al Republicii Letonia pe lângă Uniunea Europeană

PREŞEDINTELE REPUBLICII LITUANIA,

Antanas VALIONIS

Ministru al afacerilor externe

Albinas JANUSKA

Subsecretar la Ministerul Afacerilor Externe

ALTEŢA SA REGALĂ MARELE DUCE DE LUXEMBURG,

Jean-Claude JUNCKER

Prim ministru, ministru de stat, ministru de finanţe

Jean ASSELBORN

Vice-prim ministru, ministru al afacerilor externe şi al imigrării

PREŞEDINTELE REPUBLICII UNGARE,

Dr. Ferenc SOMOGYI

Ministru al afacerilor externe

Dr. Etele BARÁTH

Ministru fără portofoliu responsabil pentru afacerile Uniunii Europene

PREŞEDINTELE MALTEI,

The Hon Michael FRENDO

Ministru al afacerilor externe

Richard CACHIA CARUANA

Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar,

Reprezentant permanent al Maltei pe lângă Uniunea Europeană

MAJESTATEA SA REGINA ŢĂRILOR DE JOS,

Dr. B. R. BOT

Ministru al afacerilor externe

Atzo NICOLAÏ

Ministru al afacerilor europene

PREŞEDINTELE FEDERAL AL REPUBLICII AUSTRIA,

Hubert GORBACH

Vicecancelar

Dr. Ursula PLASSNIK

Ministru federal al afacerilor externe

PREŞDEINTELE REPUBLICII POLONE,

Adam Daniel ROTFELD

Ministru al afacerilor externe

Jarosław PIETRAS

Secretar de stat pentru afaceri europene

PREŞEDINTELE REPUBLICII PORTUGHEZE,

Diogo PINTO DE FREITAS DO AMARAL

Ministru de stat şi al afacerilor externe

Fernando Manuel de MENDONÇA D'OLIVEIRA NEVES

Secretar de stat pentru afaceri europene

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI,

Traian BĂSESCU

Preşedinte

Călin POPESCU-TĂRICEANU

Prim ministru

Mihai-Răzvan UNGUREANU

Ministru al afacerilor externe

Leonard ORBAN

Negociator-şef cu Uniunea Europeană

PREŞEDINTELE REPUBLICII SLOVENIA,

Božo CERAR

Secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

PREŞEDINTELE REPUBLICII SLOVACE,

Eduard KUKAN

Ministru al afacerilor externe

József BERÉNYI

Secretar de stat pentru afaceri externe

PREŞEDINTELE REPUBLICII FINLANDA,

Eikka KOSONEN

Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar,

Reprezentant permanent al Republicii Finlanda pe lângă Uniunea Europeană

GUVERNUL REGATULUI SUEDIEI,

Laila FREIVALDS

Ministru al afacerilor externe

Sven-Olof PETERSSON

Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar,

Reprezentant permanent al Regatului Suediei pe lângă Uniunea Europeană

MAJESTATEA SA REGINA REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD,

Sir John GRANT KCMG

Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar,

Reprezentant permanent al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord pe lângă Uniunea Europeană

AU CONVENIT CU PRIVIRE LA DISPOZIŢIILE CARE URMEAZĂ:

Articolul 1

(1)   Republica Bulgaria şi România devin prin prezentul membre ale Uniunii Europene.

(2)   Republica Bulgaria şi România devin părţi la Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, astfel cum sunt acestea modificate sau completate.

(3)   Condiţiile şi aranjamentele referitoare la admitere sunt stabilite în protocolul anexat la prezentul tratat. Dispoziţiile acestui protocol fac parte integrantă din prezentul tratat.

(4)   Protocolul, inclusiv anexele şi apendicele sale, se anexează la Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, iar dispoziţiile sale devin parte integrantă din aceste tratate.

Articolul 2

(1)   În cazul în care Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa nu este în vigoare la data aderării, Republica Bulgaria şi România devin părţi la tratatele pe care se întemeiază Uniunea, astfel cum sunt acestea modificate sau completate.

În acest caz, articolul 1 alineatele (2) - (4) se aplică de la data intrării în vigoare a Tratatului de instituire a unei Constituţii pentru Europa.

(2)   Condiţiile referitoare la admitere şi adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea, care decurg în urma aderării şi care se aplică de la data aderării până la data intrării în vigoare a Tratatului de instituire a unei Constituţii pentru Europa, sunt stabilite în actul anexat la prezentul tratat. Dispoziţiile respectivului act fac parte integrantă din prezentul tratat.

(3)   În cazul în care Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa intră în vigoare după aderare, protocolul prevăzut la articolul 1 alineatul (3) înlocuieşte actul prevăzut la articolul 2 alineatul (2) de la data intrării în vigoare a tratatului menţionat. În acest caz, dispoziţiile protocolului menţionat anterior nu sunt considerate ca producând efecte juridice noi, ci ca menţinând, în condiţiile stabilite în Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa, în Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice şi în respectivul protocol, efectele juridice deja create de dispoziţiile actului prevăzut la articolul 2 alineatul (2).

Actele adoptate înainte de intrarea în vigoare a protocolului prevăzut la articolul 1 alineatul (3) în temeiul prezentului tratat sau a actului prevăzut la alineatul (2) rămân în vigoare şi îşi menţin efectele juridice până când aceste acte sunt modificate sau abrogate.

Articolul 3

Dispoziţiile privind drepturile şi obligaţiile statelor membre, precum şi atribuţiile şi competenţa instituţiilor Uniunii astfel cum sunt stabilite în tratatele la care Republica Bulgaria şi România devin părţi se aplică cu privire la prezentul tratat.

Articolul 4

(1)   Prezentul tratat se ratifică de Înaltele Părţi Contractante în conformitate cu normele lor constituţionale. Instrumentele de ratificare se depun pe lângă guvernul Republicii Italiene cel târziu la 31 decembrie 2006.

(2)   Prezentul tratat intră în vigoare la 1 ianuarie 2007, cu condiţia ca toate instrumentele de ratificare să fi fost depuse înaintea acestei date.

Cu toate acestea, în cazul în care unul din statele prevăzute la articolul 1 alineatul (1) nu a depus instrumentul său de ratificare în timp util, prezentul tratat intră în vigoare pentru celălalt stat care a depus instrumentul său. În acest caz, Consiliul, hotărând în unanimitate, decide imediat cu privire la adaptările devenite necesare la prezentul tratat, la articolele 10, 11 alineatul (2), 12, 21 alineatul (1), 22, 31, 34 şi 46 din protocolul menţionat la articolul 1 alineatul (3) din prezentul tratat, la alineatele (1) litera (b), (2) şi (3) ale punctului 2 din anexa III la acelaşi protocol şi la secţiunea B din anexa IV la acelaşi protocol şi, după caz, la articolele 9-11, 14 alineatul (3), 15, 24 alineatul (1), 31, 34, 46 şi 47 din actul menţionat la articolul 2 alineatul (2), la alineatele (1) litera (b), (2) şi (3) ale punctului 2 din anexa III la acelaşi act şi la secţiunea B a anexei IV la acelaşi act; hotărând în unanimitate, Consiliul poate, de asemenea, să declare că aceste dispoziţii din protocolul menţionat anterior, inclusiv anexele şi apendicele acestuia şi, dacă este cazul, din actul menţionat anterior, inclusiv anexele şi apendicele acestuia, care se referă explicit la un stat care nu a depus instrumentul său de ratificare, au devenit caduce sau le poate adapta.

Fără a aduce atingere dispoziţiilor privind depunerea tuturor instrumentelor de ratificare necesare în conformitate cu alineatul (1), prezentul tratat intră în vigoare la 1 ianuarie 2008, în cazul în care Consiliul adoptă o decizie privind ambele state aderente în conformitate cu articolul 39 din protocolul prevăzut la articolul 1 alineatul (3) sau în conformitate cu articolul 39 din actul prevăzut la articolul 2 alineatul (2) înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de instituire a unei Constituţii pentru Europa.

În cazul în care se adoptă o asemenea decizie cu privire numai la unul dintre statele aderente, prezentul tratat intră în vigoare pentru statul respectiv la 1 ianuarie 2008.

(3)   Fără a aduce atingere dispoziţiilor alineatului (2), instituţiile Uniunii pot adopta înaintea aderării măsurile prevăzute la articolele 3 alineatul (6), 6 alineatul (2) al doilea paragraf, 6 alineatul (4) al doilea paragraf, 6 alineatul (7) paragrafele al doilea şi al treilea, 6 alineatul (8) al doilea paragraf, 6 alineatul (9) al treilea paragraf, 17, 19, 27 alineatele (1) şi (4), 28 alineatele (4) şi (5), 29, 30 alineatul (3), 31 alineatul (4), 32 alineatul (5), 34 alineatele (3) şi (4), 37, 38, 39 alineatul (4), 41, 42, 55, 56, 57 din protocolul prevăzut la articolul 1 alineatul (3) şi în anexele IV - VIII la acest protocol. Asemenea măsuri se adoptă, înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de instituire a unei Constituţii pentru Europa, în conformitate cu dispoziţiile similare ale articolelor 3 alineatul (6), 6 alineatul (2) al doilea paragraf, 6 alineatul (4) al doilea paragraf, 6 alineatul (7) paragrafele al doilea şi al treilea, 6 alineatul (8) al doilea paragraf, 6 alineatul (9) al treilea paragraf, 20, 22, 27 alineatele (1) şi (4), 28 alineatele (4) şi (5), 29, 30 alineatul (3), 31 alineatul (4), 32 alineatul (5), 34 alineatele (3) şi (4), 37, 38, 39 alineatul (4), 41, 42, 55, 56, 57 din actul prevăzut la articolul 2 alineatul (2) şi ale anexelor IV - VIII la acest protocol.

Aceste măsuri intră în vigoare numai în cazul în care şi la data la care intră în vigoare prezentul tratat.

Articolul 5

Textul Tratatului de instituire a unei Constituţii pentru Europa redactat în limbile bulgară şi română se anexează la prezentul tratat. Aceste texte sunt autentice în aceleaşi condiţii ca şi textele Tratatului de instituire a unei Constituţii pentru Europa redactate în limbile cehă, daneză, olandeză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, maghiară, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, malteză, polonă, portugheză, slovacă, slovenă, spaniolă şi suedeză.

Guvernul Republicii Italiene remite guvernelor Republicii Bulgaria şi România câte o copie certificată pentru conformitate a Tratatului de instituire a unei Constituţii pentru Europa în toate limbile prevăzute la primul paragraf.

Articolul 6

Prezentul tratat, redactat într-un singur original în limbile bulgară, cehă, daneză, olandeză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, maghiară, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, malteză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă şi suedeză, textele în fiecare din aceste limbi fiind în mod egal autentice, se depune în arhivele Guvernului Republicii Italiene, care va remite o copie certificată pentru conformitate fiecăruia dintre guvernele celorlalte state semnatare.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА КОЕТО, долуподписаните упълномощени представители подписаха настоящия договор.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.

SELLE KINNITUSEKS on nimetatud täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα Συνθήκη.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.

DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

TO APLIECINOT, Pilnvarotie ir parakstījuši šo Līgumu.

TAI PALIUDYDAMI šią Sutartį pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.

FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a szerződést.

B'XIEHDA TA' DAN il-Plenipotenzjarji sottoskritti iffirmaw dan it-Trattat.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

W DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy pod niniejszym Traktatem.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Tratado.

DREPT CARE subsemnaţii plenipotenţiari au semnat prezentul tratat.

NA DÔKAZ TOHO splnomocnení zástupcovia podpísali túto zmluvu.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali to pogodbo.

TÄMÄN VAKUUDEKSI ALLA MAINITUT täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

SOM BEKRÄFTELSE PÅ DETTA har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta fördrag.

Съставено в Люксембург на двадесет и пети април две хиляди и пета година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de abril del dos mil cinco.

V Lucemburku dne dvacátého pátého dubna dva tisíce pět.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten April zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Luxembourg on the twenty‐fifth day of April in the year two thousand and five.

Fait à Luxembourg, le vingt‐cinq avril deux mille cinq.

Arna dhéanamh i Lucsamburg, an cúigiú lá fichead d'Aibreán sa bhliain dhá mhíle is a cúig.

Fatto a Lussembourgo, addi' venticinque aprile duemilacinque.

Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer ötödik év április huszonötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste april tweeduizend vijf.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e cinco de Abril de dois mil e cinco.

Întocmit la Luxemburg la douăzecişicinci aprilie anul două mii cinci.

V Luxembourgu, petindvajsetega aprila leta dva tisoč pet.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho piateho apríla dvetisícpäť.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte april tjugohundrafem.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za prezindenta České republiky

Image

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Image

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Image

Για τον Пρόεδρο της Еλληνικής Δημοκρατίας

Image

Por Su Majestad el Rey de España

Image

Pour le Président de la République française

Image

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Image

Per il Presidente della Repubblica italiana

Image

Για τον Пρόεδρο της Кυπριαкής Δημοκρατίας

Image

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

Image

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Image

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

Image

Għall-President ta' Malta

Image

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Image

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Image

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pelo Presidente da República Portuguesa

Image

Pentru Preşedintele României

Image

Za predsednika Republike Slovenije

Image

Za prezidenta Slovenskej republiky

Image

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

Image

För Konungariket Sveriges regering

Image

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


Top