EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1089

Decizia (UE) 2020/1089 a Parlamentului European din 19 iunie 2020 privind constituirea și stabilirea responsabilităților, a componenței numerice și a duratei mandatului Comisiei de anchetă pentru examinarea presupuselor încălcări și cazuri de administrare defectuoasă în aplicarea dreptului Uniunii în ceea ce privește protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara Uniunii

OJ L 239I , 24.7.2020, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1089/oj

24.7.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 239/1


DECIZIA (UE) 2020/1089 A PARLAMENTULUI EUROPEAN

din 19 iunie 2020

privind constituirea și stabilirea responsabilităților, a componenței numerice și a duratei mandatului Comisiei de anchetă pentru examinarea presupuselor încălcări și cazuri de administrare defectuoasă în aplicarea dreptului Uniunii în ceea ce privește protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara Uniunii

PARLAMENTUL EUROPEAN,

având în vedere cererea prezentată de 183 de deputați privind constituirea unei comisii de anchetă însărcinate cu examinarea presupuselor încălcări în aplicarea dreptului Uniunii care reglementează transportul animalelor vii, atât în interiorul, cât și în afara Uniunii,

având în vedere propunerea Conferinței președinților,

având în vedere articolul 226 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 95/167/CE, Euratom, CECO a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei din 19 aprilie 1995 privind modalitățile detaliate de exercitare a dreptului de anchetă al Parlamentului European (1),

având în vedere articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană,

având în vedere articolul 17 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană,

având în vedere articolul 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere articolul 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1255/97 (2),

având în vedere Hotărârea Curții de Justiție din 23 aprilie 2015 pronunțată în cauza C-424/13 (3),

având în vedere articolul 208 din Regulamentul său de procedură,

1.   

decide să constituie o comisie de anchetă însărcinată cu examinarea presupuselor încălcări în aplicarea dreptului Uniunii legate de punerea în aplicare de către statele membre și asigurarea respectării de către Comisia Europeană a Regulamentului (CE) nr. 1/2005;

2.   

decide ca această comisie de anchetă să aibă următorul mandat:

să investigheze presupusa neîndeplinire de către Comisie a obligației de a acționa pe baza dovezilor privind încălcarea gravă și sistematică a Regulamentului (CE) nr. 1/2005 în cursul transportării animalelor vii pe teritoriul Uniunii și în țări terțe. Comisia a fost informată periodic cu privire la încălcările sistematice și grave care au loc în cursul transportului animalelor vii. Începând cu 2007, Comisia a primit aproximativ 200 de rapoarte privind încălcări ale Regulamentului (CE) nr. 1/2005. În 2016, cabinetul de avocatură Conte & Giacomini, acționând în numele Animal Welfare Foundation/Tierschutzbund Zürich (AWF/TSB), a adresat Comisiei o plângere oficială privind încălcarea Regulamentului (CE) nr. 1/2005 în cursul transportului rutier de animale dinspre Europa către Turcia (4), solicitând Comisiei să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva statelor membre implicate în practici ilegale;

să investigheze presupusa neîndeplinire de către Comisie a obligației de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor privind spațiul disponibil și înălțimea prevăzute la articolul 3 al doilea paragraf litera (g) și la capitolul II punctul 1.2, capitolul III punctul 2.3 și capitolul VII din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum și presupusa neîndeplinire de către statele membre a obligației de a pune în aplicare și de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor respective;

să investigheze presupusa neîndeplinire de către Comisie a obligației de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor referitoare la aprobarea mijloacelor de transport rutier și cu nave pentru animale vii, prevăzute la articolele 7, 18 și 19 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum și presupusa neîndeplinire de către statele membre a obligației de a pune în aplicare și de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor respective;

să investigheze presupusa neîndeplinire de către Comisie a obligației de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor privind adăparea și hrănirea prevăzute la articolul 3 al doilea paragraf litera (h), la capitolul V punctul 1.4, punctul 1.5 și punctul 2.1 literele (a) și (b), precum și la capitolul VI punctele 1.3 și 2.2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum și presupusa neîndeplinire de către statele membre a obligației de a pune în aplicare și de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor respective;

să investigheze presupusa neîndeplinire de către Comisie a obligației de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor privind așternutul prevăzute la capitolul II punctul 1.1 litera (h) și punctul 1.5, precum și la capitolul VI punctul 1.2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum și presupusa neîndeplinire de către statele membre a obligației de a pune în aplicare și de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor respective;

să investigheze presupusa neîndeplinire de către Comisie a obligației de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor privind temperatura și sistemul de ventilație prevăzute la capitolul II punctul 1.1 litera (b), capitolul III punctul 2.6 și capitolul VI punctul 3.1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum și presupusa neîndeplinire de către statele membre a obligației de a pune în aplicare și de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor respective;

să investigheze presupusa neîndeplinire de către Comisie a obligației de a asigura în mod efectiv respectarea interdicției de a transporta animale care nu sunt apte pentru transport, prevăzută la articolul 3 al doilea paragraf litera (b) și la capitolul I din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum și presupusa neîndeplinire de către statele membre a obligației de a pune în aplicare și de a asigura în mod efectiv respectarea interdicției respective;

să investigheze presupusa neîndeplinire de către Comisie a obligației de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor referitoare la separarea anumitor animale, prevăzute la capitolul III punctul 1.12 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum și presupusa neîndeplinire de către statele membre a obligației de a pune în aplicare și de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor respective;

să investigheze presupusa neîndeplinire de către Comisie a obligației de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor suplimentare privind călătoria pe distanțe lungi, prevăzute la articolul 14 și la capitolul VI din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum și presupusa neîndeplinire de către statele membre a obligației de a pune în aplicare și de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor respective;

să investigheze presupusa neîndeplinire de către Comisie a obligației de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor privind controalele care trebuie efectuate, prevăzute la articolul 15 alineatul (2) și la articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum și presupusa neîndeplinire de către statele membre a obligației de a pune în aplicare și de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor respective;

să investigheze presupusa neîndeplinire de către Comisie a obligației de a asigura în mod efectiv respectarea obligației autorităților competente ale statelor membre de a lua, în cazul încălcării normelor, măsuri specifice și de a notifica încălcările, prevăzute la articolul 26 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum și presupusa neîndeplinire de către statele membre a obligației de a pune în aplicare și de a asigura în mod efectiv respectarea obligației respective;

să investigheze presupusa neîndeplinire de către Comisie a obligației de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor referitoare la obligația autorității competente de a preveni și de a reduce întârzierile în timpul transportului, precum și măsurile adecvate care trebuie luate în acest caz, prevăzute la articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum și presupusa neîndeplinire de către statele membre a obligației de a pune în aplicare și de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor respective;

să investigheze presupusa neîndeplinire de către Comisie a obligației de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor privind transportul animalelor neînțărcate, prevăzute la capitolul V punctul 1.4 litera (a) din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum și presupusa neîndeplinire de către statele membre a obligației de a pune în aplicare și de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor respective;

să investigheze presupusa neîndeplinire de către Comisie a obligației de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor privind transportul pe mare al animalelor vii, inclusiv practicile de încărcare și structurile de la bordul navelor, prevăzute la articolele 19, 20 și 21 și la capitolul II punctele 1 și 3, capitolul III punctul 1 și capitolul IV din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum și presupusa neîndeplinire de către statele membre a obligației de a pune în aplicare și de a asigura în mod efectiv respectarea obligației respective;

să investigheze presupusa neîndeplinire de către Comisie a obligației de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor privind mijloacele de transport, prevăzute la capitolul II punctele 1, 2 și 5 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum și presupusa neîndeplinire de către statele membre a obligației de a pune în aplicare și de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor respective;

să investigheze presupusa neîndeplinire de către Comisie a obligației de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor privind manipularea animalelor, inclusiv operațiunile de încărcare și descărcare, prevăzute la articolul 3 al doilea paragraf litera (e) și la capitolul III punctele 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 și 1.11 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum și presupusa neîndeplinire de către statele membre a obligației de a pune în aplicare și de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor respective;

să investigheze presupusa neîndeplinire de către Comisie a obligației de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor privind planificarea traseului și jurnalul de călătorie prevăzute la articolul 5 alineatul (4), articolul 8, articolul 14 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) și articolul 21 alineatul (2) și în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum și presupusa neîndeplinire de către statele membre a obligației de a pune în aplicare și de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor respective;

să investigheze presupusa neîndeplinire de către Comisie a obligației de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor referitoare la îndatoririle și obligațiile autorităților competente ale statelor membre, prevăzute la articolele 10 și 13 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum și presupusa neîndeplinire de către statele membre a obligației de a pune în aplicare și de a asigura în mod efectiv respectarea dispozițiilor respective;

să investigheze presupusa neîndeplinire de către Comisie a obligației de a asigura în mod efectiv respectarea Regulamentului (CE) nr. 1/2005 în afara Uniunii, precum și presupusa neîndeplinire de către statele membre a obligației de a pune în aplicare și de a asigura în mod efectiv respectarea regulamentului menționat, în conformitate cu Hotărârea Curții de Justiție (Camera a cincea) din 23 aprilie 2015 în cauza C-424/13; în hotărârea sa, Curtea de Justiție a reamintit că Regulamentul (CE) nr. 1/2005 impune obligații stricte nu numai transportului de animale vertebrate vii, care se desfășoară exclusiv pe teritoriul Uniunii Europene, ci și operațiunilor de transport cu puncte de plecare pe teritoriul menționat și cu destinația într-o țară terță. În aceeași hotărâre, Curtea a statuat că autoritățile competente ale statelor membre ar trebui să asigure conformitatea atunci când autorizează călătorii care au loc în țări terțe;

să investigheze eventualele încălcări ale obligației de cooperare loială prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană care sunt relevante pentru domeniul de aplicare al anchetei; în acest scop, să evalueze, în special, dacă o astfel de încălcare poate rezulta ca urmare a unei presupuse omisiuni de a lua măsuri adecvate pentru a împiedica operarea mijloacelor de transport astfel încât identitatea beneficiarilor reali ai acestora să fie ascunsă instituțiilor Uniunii, autorităților competente și altor intermediari, iar încălcările Regulamentul (CE) nr. 1/2005 să fie facilitate;

să investigheze presupusa neîndeplinire de către Comisie a obligației de a facilita misiunea OIE de punere în aplicare a standardelor internaționale privind bunăstarea animalelor în timpul transportului;

să investigheze presupusa neîndeplinire de către Comisie a obligației de a respecta valorile comerciale ale Uniunii consacrate în noua strategie comercială a UE „Trade4All”, în special în ceea ce privește practicile de transport abominabile, documentate în țări terțe, care sunt esențiale nu numai din punctul de vedere al bunăstării animalelor, ci și din punctul de vedere al securității alimentare și al sănătății publice;

să formuleze recomandările pe care le consideră necesare în această privință, inclusiv în ceea ce privește punerea în aplicare de către statele membre a hotărârii Curții de Justiție menționate mai sus;

3.   

decide ca comisia de anchetă să își prezinte raportul final în termen de 12 luni de la data adoptării prezentei decizii;

4.   

decide ca comisia de anchetă să țină seama în lucrările sale de toate evoluțiile pertinente care intervin în cursul mandatului său și care sunt relevante pentru sfera sa de activitate;

5.   

decide că toate recomandările formulate de comisia de anchetă să fie tratate de comisiile permanente relevante;

6.   

decide ca comisia de anchetă să aibă 30 de membri;

7.   

încredințează președintelui sarcina de a asigura publicarea prezentei decizii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.


(1)  JO L 113, 19.5.1995, p. 1.

(2)  JO L 3, 5.1.2005, p. 1.

(3)  Hotărârea Curții de Justiție din 23 aprilie 2015, Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.

(4)  (CHAP(2016) 01703-01707-01708-01709-01710-01711-01712-01713-01714-01715-0171601717-01718). În octombrie 2016, cabinetul de avocatură Conte & Giacomini a transmis Comisiei un recapitulativ al plângerii.


Top