Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC1205(02)

Comunicarea Comisiei publicată în temeiul articolului 27 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului în cazul AT.40049 – Mastercard II

C/2018/8195

OJ C 438, 5.12.2018, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 438/11


Comunicarea Comisiei publicată în temeiul articolului 27 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului în cazul AT.40049 – Mastercard II

(2018/C 438/04)

1.   Introducere

(1)

În conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (1), în cazurile pentru care Comisia intenționează să adopte o decizie care impune încetarea încălcării, iar părțile în cauză propun angajamente pentru a răspunde preocupărilor exprimate de Comisie în evaluarea preliminară, Comisia poate decide ca respectivele angajamente să devină obligatorii pentru întreprinderi. O astfel de decizie poate fi adoptată pentru o anumită perioadă și concluzionează că nu se mai justifică o acțiune a Comisiei. În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din regulamentul menționat anterior, Comisia publică un scurt rezumat al cazului și conținutul esențial al angajamentelor. Părțile interesate își pot prezenta observațiile în termenul stabilit de Comisie.

2.   Rezumatul cazului

(2)

La 9 iulie 2015, Comisia a adoptat o comunicare privind obiecțiunile împotriva MasterCard Europe S.A., MasterCard Incorporated și MasterCard International Incorporated (denumite împreună „Mastercard”).

(3)

Comunicarea privind obiecțiunile a prezentat opinia preliminară a Comisiei potrivit căreia regulile Mastercard privind comisioanele interbancare multilaterale („CIM” (2)) care se aplică tranzacțiilor interregionale cu carduri de debit și carduri de credit de consum emise de o bancă emitentă (banca titularului cardului) situată în afara SEE, efectuate la puncte de vânzare situate în SEE, încalcă articolul 101 din TFUE și articolul 53 din Acordul privind SEE. Acestea includ tranzacțiile cu prezența fizică a cardului (și anume atunci când titularul cardului este prezent, de exemplu într-un magazin) și tranzacțiile fără prezența fizică a cardului (atunci când titularul cardului nu este prezent, de exemplu, când numărul cardului și datele de autentificare sunt transmise prin internet, prin poștă sau prin telefon).

(4)

Comunicarea privind obiecțiunile constată faptul că regulile stabilite de Mastercard obligă banca acceptantă (banca comerciantului) să plătească CIM-uri interregionale băncii emitente (banca titularului cardului) pentru fiecare tranzacție interregională la un punct de vânzare situat în SEE și de asemenea faptul că CIM-urile interregionale impuse de Mastercard reprezintă decizii ale unei asociații de întreprinderi în sensul articolului 101 alineatul (1) din TFUE/al articolului 53 alineatul (1) din Acordul privind SEE.

(5)

Așa cum se arată în comunicarea privind obiecțiile, atunci când titularul cardului utilizează un card de plată pentru a cumpăra bunuri sau servicii de la un comerciant, acesta din urmă plătește băncii sale acceptante un comision pentru serviciul aferent operațiunii comerciale. Banca acceptantă păstrează o parte din acest comision (marja băncii acceptante), o parte se transferă băncii emitente (CIM) și o mică parte se transferă operatorului sistemului (în acest caz, MasterCard). Comunicarea privind obiecțiile arată, de asemenea, că o mare parte a comisionului pentru serviciul aferent operațiunii comerciale este determinată de CIM-uri. Cu toate acestea, Comisia a acceptat în trecut CIM-uri care îndeplinesc „testul de indiferență a comerciantului” (3). Conform acestui test, comisionul interbancar nu ar trebui să depășească, în medie, beneficiile legate de tranzacție pe care comercianții le obțin datorită acceptării cardurilor de plată. Un astfel de CIM asigură faptul că, în medie, comercianților le este indiferent dacă sunt utilizate plăți prin card sau alte forme de plată, creându-se astfel condiții de concurență echitabile pentru instrumentele de plată alternative.

3.   Conținutul principal al angajamentelor propuse

(6)

MasterCard Europe S.A., MasterCard Incorporated și MasterCard International Incorporated, în calitate de părți care fac obiectul procedurii, nu sunt de acord cu evaluarea preliminară a Comisiei. Totuși, acestea au prezentat angajamente, în temeiul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, pentru a răspunde preocupărilor Comisiei în ceea ce privește concurența. Angajamentele sunt rezumate în cele ce urmează, iar versiunea integrală a acestora este publicată în limba engleză pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență, la adresa:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

(7)

La șase luni de la data la care Mastercard primește notificarea oficială a deciziei Comisiei în conformitate cu articolul 9 al Regulamentului (CE) nr. 1/2003, Mastercard se angajează să plafoneze:

(a)

CII-urile pentru tranzacțiile cu prezența fizică a cardului efectuate cu carduri de debit la 0,2 %; și

(b)

CII-urile pentru tranzacțiile cu prezența fizică a cardului efectuate cu carduri de credit la 0,3 %; și

(c)

CII-urile pentru tranzacțiile fără prezența fizică a cardului efectuate cu carduri de debit la 1,15 %; și

(d)

CII-urile pentru tranzacțiile fără prezența fizică a cardului efectuate cu carduri de credit la 1,50 %.

(8)

Aceste angajamente vor rămâne în vigoare pentru o perioadă de cinci ani și șase luni de la notificarea către Mastercard a deciziei privind angajamentele.

(9)

În termen de 12 zile lucrătoare de la notificarea deciziei privind angajamentul, Mastercard va informa fiecare bancă acceptantă a tranzacțiilor interregionale Mastercard și va solicita ca fiecare bancă acceptantă să-și informeze, la rândul său, clienții comercianți: (i) că angajamentele au fost adoptate și (ii) că, pe durata angajamentelor, CII-urile vor fi plafonate pentru toate viitoarele tranzacții interregionale cu carduri de debit și de credit de consum. De asemenea, în termen de 12 zile lucrătoare de la notificarea deciziei privind angajamentul, Mastercard va publica într-o manieră vizibilă și ușor accesibilă toate CII aplicabile tranzacțiilor interregionale cu carduri de debit sau de credit pe pagina de internet europeană a Mastercard.

(10)

Mastercard nu trebuie să eludeze sau să încerce să eludeze aceste angajamente, în mod direct sau indirect, prin acțiuni sau prin omisiuni. În special, de la notificarea deciziei privind angajamentul, Mastercard nu va recurge la practici care au un obiect sau un efect echivalent cu cel al CII-urilor. Acestea includ, în mod special, dar nu exclusiv, punerea în aplicare a unor programe sau prin introducerea unor noi reguli prin care Mastercard să transfere către băncile emitente din afara SEE comisioanele acestui sistem sau alte comisioane percepute băncilor acceptante din SEE.

(11)

În baza angajamentului său privind neeludarea, Mastercard poate adopta măsuri adecvate de protecție a consumatorilor pentru a se asigura că aceștia nu vor fi afectați în mod negativ de efectele modificărilor CII-urilor sale, în special în ceea ce privește aspectele legate de fraude, conversia monetară, rambursări și refuzul la plată.

(12)

Mastercard va numi un mandatar care să monitorizeze respectarea angajamentelor sale. Înainte de numire, Comisia are competența de a aproba sau de a respinge mandatarul propus.

(13)

Investigația antitrust actuală (a se vedea secțiunea 2) va rămâne deschisă cu privire la Mastercard în așteptarea unei evaluări mai aprofundate a Comisiei, care va include, eventual, observațiile prezentate ca răspuns la prezenta comunicare.

4.   Invitație de a prezenta observații

(14)

Sub rezerva efectuării unui test de piață, Comisia Europeană intenționează să adopte o decizie în temeiul articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 prin care să declare obligatorii angajamentele rezumate mai sus și publicate pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență.

(15)

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte observații cu privire la angajamentele propuse. Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult o lună de la data publicării prezentei. De asemenea, părțile terțe interesate sunt invitate să prezinte o versiune neconfidențială a observațiilor lor din care informațiile considerate a fi secrete de afaceri sau în alt mod confidențiale să fie eliminate și înlocuite, conform cerințelor, cu un rezumat neconfidențial sau cu mențiunea „secrete de afaceri” sau „confidențial”.

(16)

Răspunsurile și observațiile ar trebui, de preferință, să fie motivate și să prezinte faptele relevante. În cazul în care identificați o problemă privind orice aspect al angajamentelor propuse, Comisia vă invită să sugerați și o posibilă soluție.

(17)

Observațiile pot fi trimise Comisiei, cu referința AT.40049 – Mastercard II, prin e-mail (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), prin fax (+32 22950128) sau prin poștă, la următoarea adresă:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 1, 4.1.2003, p. 1. Începând cu data de 1 decembrie 2009, articolele 81 și 82 din Tratatul CE au devenit articolul 101 și, respectiv, 102 din TFUE. Cele două seturi de dispoziții sunt, în esență, identice. În sensul prezentei comunicări, trimiterile la articolele 101 și 102 din TFUE ar trebui înțelese ca trimiteri la articolele 81 și 82 din Tratatul CE, atunci când este cazul.

(2)  Mastercard definește CIM-urile interregionale ca fiind comisioane interbancare stabilite de Mastercard care se aplică automat tranzacțiilor interregionale cu carduri de consum de debit și de credit („CII”).

(3)  Pentru informații privind „testul de indiferență a comerciantului”, a se vedea sumarul executiv al studiului Comisiei din 2015 „Sondaj cu privire la costul procesării plaților cash sau cu cardul”, p. 3, disponibil la: http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/dgcomp_final_report_en.pdf


Top