Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XG0813(01)

Aviz în atenția persoanelor care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2015/740 a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2018/1125 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) 2015/735 al Consiliului, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1115 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Sudanul de Sud

CM/3966/2018/INIT

OJ C 284, 13.8.2018, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 284/3


Aviz în atenția persoanelor care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2015/740 a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2018/1125 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) 2015/735 al Consiliului, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1115 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Sudanul de Sud

(2018/C 284/04)

Următoarele informații sunt aduse la cunoștința persoanelor care figurează în anexa I la Decizia (PESC) 2015/740 a Consiliului (1), astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2018/1125 (2), și în anexa I la Regulamentul (UE) 2015/735 al Consiliului (3), astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1115 (4) privind măsuri restrictive având în vedere situația din Sudanul de Sud.

Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a decis să includă persoanele respective pe lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor impuse la punctele 9 și 12 din Rezoluția 2206 (2015).

Persoanele în cauză pot înainta în orice moment comitetului ONU instituit în temeiul punctului 16 din Rezoluția 2206 (2015) o cerere însoțită de documente doveditoare, solicitând reanalizarea deciziilor pe baza cărora au fost incluse pe lista ONU. Această cerere trebuie trimisă la următoarea adresă:

Focal Point for De-listing

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room DC2 2034

United Nations

New York, N.Y. 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tel. +1 9173679448

Fax +1 2129631300

E-mail: delisting@un.org

Mai multe informații pot fi găsite la adresa: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2206

În urma deciziei ONU, Consiliul Uniunii Europene a stabilit că persoanele desemnate de ONU ar trebui incluse pe listele persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2015/740, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2018/1125, și în Regulamentul (UE) 2015/735, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1115. Motivele pentru includerea pe liste a persoanelor în cauză sunt prezentate în rubricile corespunzătoare din anexa I la decizie și din anexa I la regulament.

Se atrage atenția persoanelor în cauză asupra posibilității de a adresa o cerere autorităților competente din statul membru (statele membre) în cauză, conform indicațiilor de pe site-urile care figurează în anexa III la Regulamentul (UE) 2015/735, pentru a obține autorizația de a utiliza fonduri înghețate pentru nevoi de bază sau plăți specifice (cf. articolul 6 din regulament).

Persoanele în cauză pot trimite Consiliului, la următoarea adresă, o cerere însoțită de documentele doveditoare necesare, solicitând reanalizarea deciziei pe baza căreia au fost incluse pe listele menționate anterior:

Consiliul Uniunii Europene

Secretariatul General

DG RELEX 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Se atrage atenția persoanelor în cauză asupra posibilității de a contesta decizia Consiliului în fața Tribunalului Uniunii Europene, în conformitate cu condițiile stabilite la articolul 275 al doilea paragraf și la articolul 263 al patrulea și al șaselea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.


(1)  JO L 117, 8.5.2015, p. 52.

(2)  JO L 204, 13.8.2018, p. 48.

(3)  JO L 117, 8.5.2015, p. 13.

(4)  JO L 204, 13.8.2018, p. 1.


Top