Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0250

Cauza C-250/18: Acțiune introdusă la 11 aprilie 2018 – Comisia Europeană/Republica Croația

OJ C 200, 11.6.2018, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201805250251897272018/C 200/302502018CJC20020180611RO01ROINFO_JUDICIAL20180411242521

Cauza C-250/18: Acțiune introdusă la 11 aprilie 2018 – Comisia Europeană/Republica Croația

Top

C2002018RO2410120180411RO0030241252

Acțiune introdusă la 11 aprilie 2018 – Comisia Europeană/Republica Croația

(Cauza C-250/18)

2018/C 200/30Limba de procedură: croata

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: M. Mataija, E. Sanfrutos Cano, agenți)

Pârâtă: Republica Croația

Concluziile reclamantei

declararea faptului că, întrucât nu a stabilit că granulatele de piatră evacuate în Biljane Donje sunt deșeuri, iar nu produse secundare, pe care trebuie să le trateze ca deșeuri, Republica Croația nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 5 alineatul (1) din Directiva 2008/98 ( 1 ).

declararea faptului că, întrucât nu a luat măsurile necesare pentru a se asigura că gestionarea deșeurilor evacuate în Biljane Donje se face fără a pune în pericol sănătatea și fără a dăuna mediului, Republica Croația nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 13 din Directiva 2008/98.

declararea faptului că, întrucât nu a luat măsurile necesare pentru a se asigura că deținătorul deșeurilor evacuate în Biljane Donje efectuează el însuși operațiunea de tratare a deșeurilor sau transferă această operațiune unui agent, unei unități sau întreprinderi care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui colector de deșeuri public sau privat, Republica Croația nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 15 alineatul (1) din Directiva 2008/98.

obligarea Republicii Croația la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În ceea ce privește încălcarea articolului 5 alineatul (1) din directivă:

Articolul 5 alineatul (1) din directivă prevede condițiile cumulative care trebuie îndeplinite pentru ca substanțele sau obiectele care rezultă în urma unui proces de producție al cărui obiectiv principal nu este producerea unor astfel de substanțe sau obiecte să fie considerate deșeuri, iar nu subproduse. Republica Croația a aplicat articolul 5 alineatul (1) în mod eronat deșeurilor evacuate în Biljane Donje întrucât nu a stabilit că era vorba despre deșeuri, iar nu despre subproduse, în condițiile în care utilizarea ulterioară a acestor produse nu este sigură în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din directivă.

În ceea ce privește încălcarea articolului 13 din directivă:

Conform articolului 13 din directivă, statele membre adoptă măsurile necesare pentru a garanta că gestionarea deșeurilor se face fără a pune în pericol sănătatea și fără a dăuna mediului. Deși autoritățile croate au constatat că deșeurile evacuate în Biljane Donje se află pe un sit care nu este nici destinat, nici adaptat evacuării deșeurilor în sol, în lipsa oricărei măsuri de protecție împotriva propagării în apă și în aer, niciuna dintre măsurile adoptate de autoritățile croate cu privire la deșeuri nu a fost pusă în aplicare până în prezent. Întrucât această situație se menține de mult timp, acest lucru conduce în mod necesar la o degradare a mediului. În consecință, Republica Croația nu a adoptat măsurile necesare pentru a garanta că gestionarea deșeurilor evacuate în Biljane Donje se face fără a pune în pericol sănătatea și fără a dăuna mediului.

În ceea ce privește încălcarea articolului 15 alineatul (1) din directivă:

Conform articolului 15 alineatul (1) din directivă, statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că orice producător inițial de deșeuri sau alt deținător de deșeuri efectuează el însuși operațiunea de tratare a deșeurilor sau transferă această operațiune unui agent, unei unități sau întreprinderi care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui colector de deșeuri public sau privat în conformitate cu articolele 4 și 13 din directivă. Faptul că autoritățile croate nu s-au asigurat că deținătorul de deșeuri efectuează el însuși operațiunea de tratare a deșeurilor sau transferă această operațiune uneia dintre persoanele menționate la articolul 15 alineatul (1) decurge din împrejurarea că, la introducerea acțiunii și în prezent, aceste deșeuri sunt evacuate în continuare în mod ilegal în Biljane Donje, unde sunt stocate deja de mult timp. Autoritățile croate nu au luat măsuri eficiente care ar indica faptul că deținătorul deșeurilor a efectuat el însuși operațiunea de tratare a deșeurilor sau a transferat această operațiune uneia dintre persoanele menționate la articolul 15 alineatul (1) din directivă.


( 1 ) Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO 2008, L 312, p. 3).

Top