Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018TN0228

Cauza T-228/18: Acțiune introdusă la 5 aprilie 2018 – Transtec/Comisia

OJ C 182, 28.5.2018, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 182/29


Acțiune introdusă la 5 aprilie 2018 – Transtec/Comisia

(Cauza T-228/18)

(2018/C 182/33)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Transtec (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: L. Levi și N. Flandin, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

declararea prezentei acțiuni ca fiind admisibilă și întemeiată;

în consecință,

anularea deciziei din 26 martie 2018 prin care Comisia Europeană a respins oferta consorțiului în care reclamanta este lider pentru lotul nr. 3 în cadrul cererii de oferte „Framework contract for the implementation of external aid 2018 (SIEA EUROPAID/138778/DH/SER/MULTI” (denumită în continuare „cererea de oferte”) privind un contract-cadru care are ca obiect furnizarea de servicii în favoarea statelor terțe beneficiare ale ajutorului exterior al Uniunii Europene și atribuirea lotului nr. 3 altor zece ofertanți,

în cadrul măsurilor de organizare a procedurii (conform articolului 55 din Regulamentul de procedură al Tribunalului), invitarea pârâtei să prezinte (i) caracteristicile și avantajele celor zece oferte reținute pentru lotul nr. 3, precum și punctajele acestora pentru subpoziţiile 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 din cadrul poziţiei Organizare Globală și Metodologie („Global Organisation and Methodology”) și punctajele obținute de cele zece oferte reținute pentru lotul nr. 3 pentru poziţia Tehnică („Technical score”) și pentru poziţia Finanțe („Financial score”) și (ii) raportul detaliat al Comitetului de evaluare;

declararea ca admisibilă și întemeiată a cererii de daune interese pentru un cuantum brut de 2 400 000 de euro;

obligarea pârâtei la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă șase motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 106 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, p.1) (denumit în continuare „Regulamentul financiar”) și a articolului 4 din Instrucțiunile pentru ofertanți („Instructions to Tenderers”) (denumite în continuare „instrucțiunile”). O astfel de încălcare ar fi fost săvârşită de Comisie prin faptul că aceasta din urmă nu ar fi exclus un ofertant care aparține unuia dintre consorțiile câștigătoare, ca urmare a unor nereguli.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe o eroare vădită de apreciere a Comisiei și pe încălcarea dispozițiilor articolului 110 alineatul (5) din Regulamentul financiar, a articolului 151 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (JO L 362, p.1) (denumit în continuare „Regulamentul de aplicare”), a obligației care decurge din articolul 41 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „carta”) de respectare a principiului bunei administrări și a articolului 15 alineatul (3) din instrucțiuni întrucât Comisia nu ar fi efectuat o examinare suficient de atentă a ofertelor anormal de mici.

3.

Al treilea motiv, întemeiat pe încălcarea obligației de motivare astfel cum rezultă din articolul 113 alineatul (2) din Regulamentul financiar și din articolul 161 alineatul (1) din Regulamentul de aplicare.

4.

Al patrulea motiv, întemeiat pe încălcarea dreptului la o cale de atac eficientă prevăzut la articolul 47 din cartă.

5.

Al cincilea motiv, întemeiat pe încălcarea principiilor egalității de tratament, nediscriminării și garantării unei concurențe loiale, a articolului 102 alineatele (1) și (2) din Regulamentul financiar ca urmare a nelegalității dispozițiilor articolului 7 din instrucțiuni.

6.

Al șaselea motiv, întemeiat pe încălcarea principiului bunei administrări astfel cum este prevăzut la articolul 41 din cartă ca urmare a nelegalității dispozițiilor articolului 7 alineatul (3) din instrucțiuni.


Top