Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0247

Cauza C-247/18 P: Recurs introdus la 9 aprilie 2018 de Republica Italiană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 25 ianuarie 2018 în cauza T-91/16, Italia/Comisia

OJ C 182, 28.5.2018, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 182/18


Recurs introdus la 9 aprilie 2018 de Republica Italiană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 25 ianuarie 2018 în cauza T-91/16, Italia/Comisia

(Cauza C-247/18 P)

(2018/C 182/21)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Recurentă: Republica Italiană (reprezentanți: G. Palmieri, agent, P. Gentili, avvocato dello Stato)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Republica Italiană solicită Curţii, în conformitate cu articolele 56 şi 58 din Statutul Curţii de Justiţie, anularea Hotărârii pronunţate de Tribunalul Uniunii Europene la 25 ianuarie 2018, notificată la 29 ianuarie 2018, în cauza T-91/16, având ca obiect anularea Deciziei C(2015) 9413 a Comisiei din 17 decembrie 2015, notificată la 18 decembrie 2015, privind reducerea contribuţiei din Fondul Social European pentru Programul operațional pentru regiunea Sicilia care se integrează în cadrul comunitar de sprijin pentru intervențiile structurale în regiunile italiene vizate de obiectivul nr. 1 (POR Sicilia 2000-2006), precum şi anularea acestei din urmă decizii.

Motivele și principalele argumente

Republica Italiană a formulat un recurs în faţa Curţii de Justiţie împotriva Hotărârii din 25 ianuarie 2018 din cauza T-91/16, prin care Tribunalul a respins acţiunea Italiei împotriva Deciziei C(2015) 9413 a Comisiei din 17 decembrie 2015, notificată la 18 decembrie 2015, privind reducerea contribuţiei din Fondul Social European pentru Programul operațional pentru regiunea Sicilia care se integrează în cadrul comunitar de sprijin pentru intervențiile structurale în regiunile italiene vizate de obiectivul nr. 1 (POR Sicilia 2000-2006).

Primul motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 39 din Regulamentul nr. 1260/99 (1) , a articolelor 4, 6, şi 10 din Regulamentul nr. 438/[2001] (2) , a articolului 317 TFUE şi a principiului sarcinii probei.

Tribunalul nu a arătat că rezultă chiar din situaţia de fapt pe care a constatat-o că procedura de audit redeschisă de Comisie în 2008 privea cheltuielile care făcuseră deja obiectul, în 2005 şi în 2006, al unui audit, care s-a finalizat în mod pozitiv, fără să fi intervenit un fapt nou.

Al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 39 din Regulamentul nr. 1260/99, a articolului 100 din Regulamentul nr. 1083/2006 (3) , a articolului 145 din Regulamentul nr. 1303/2013 (4) şi a principiilor bunei administrări, contradictorialităţii şi încrederii.

Tribunalul a considerat drept justificată, fără a indica motivul, durata totală de mai mult de şapte ani a procedurii de corecţie, în cursul căreia Comisia a acţionat, în esenţă, astfel încât termenul imperativ de şase luni de la audiere pentru adoptarea deciziei finale să înceapă să curgă într-un moment pe care l-a fixat ea însăşi în mod discreţionar, ceea ce anulează caracterul său imperativ.

Al treilea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 39 alineatele (2) şi (3) din Regulamentul nr. 1260/99 şi a articolului 10 din Regulamentul nr. 438/2001. Denaturarea faptelor

Tribunalul a constatat că rata de eroare relevată în speţă varia semnificativ în timp pentru perioadele anterioare şi posterioare datei de 31 decembrie 2006, precum şi în ceea ce priveşte cheltuielile referitoare la proiectele „coerente” sau la celelalte proiecte. Tribunalul a considerat totuşi în mod ilegal ca fiind adecvată o corecţie determinată prin extrapolarea unei cote de eroare unice de 32,65 % la toţi anii de programare şi la toate tipurile de proiecte. În acest mod, Tribunalul a încălcat principiile proporţionalităţii corecţiilor şi reprezentativităţii eşantioanelor.


(1)  Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 de stabilire a dispozițiilor generale privind fondurile structurale (JO 1999, L 161, p. 1).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 438/2001 al Comisiei din 2 martie 2001 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului privind sistemele de gestionare și control pentru asistența acordată prin Fondurile Structurale (JO 2001, L. 63, p. 21, Ediţie specială, 14/vol. 1, p. 39).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 (JO 2006, L 210, p. 25, Ediţie specială, 14/vol. 2, p. 64).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO 2013, L 347, p. 320).


Top