Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0558

Cauza C-558/17 P: Recurs introdus la 22 septembrie 2017 de OZ împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 13 iulie 2017 în cauza T-607/16, OZ/Banca Europeană de Investiții

OJ C 437, 18.12.2017, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 437/17


Recurs introdus la 22 septembrie 2017 de OZ împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 13 iulie 2017 în cauza T-607/16, OZ/Banca Europeană de Investiții

(Cauza C-558/17 P)

(2017/C 437/21)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: OZ (reprezentant: B. Maréchal, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Banca Europeană de Investiții

Concluziile

Recurenta solicită Curții:

anularea în totalitate a hotărârii atacate pronunțate în cauza T-607/16;

anularea deciziei din 16 octombrie 2015 a doctorului Werner Hoyer, președintele BEI, adoptată în cadrul procedurii DAW (demnitatea la locul de muncă) inițiate prin cererea din 20 mai 2015 formulată de OZ împotriva supervizorului, domnul F, astfel cum a fost investigată de către comitetul de anchetă, și anularea raportului din 14 septembrie 2015 referitor la cererea formulată de OZ, în care i-a fost respinsă plângerea și au fost incluse recomandări inadecvate;

acordarea de despăgubiri pentru cheltuielile medicale efectuate ca urmare a prejudiciului suferit de OZ în cuantum de (i) 977 de euro (inclusiv TVA) și (ii) într-un cuantum previzional de 5 850 de euro pentru cheltuieli medicale viitoare;

plata de daune interese pentru prejudiciul moral suferit în valoare de 20 000 de euro;

rambursarea cheltuielilor cu apărarea efectuate în cadrul prezentei proceduri în valoare de 35 100 de euro (inclusiv TVA);

condamnarea BEI la plata cheltuielilor de judecată aferente prezentei proceduri de recurs și a celor aferente procedurii în fața Tribunalului.

dispunerea redeschiderii de către BEI a procedurii DAW (demnitatea la locul de muncă) și/sau adoptarea unei noi decizii de către președintele BEI.

Motivele și principalele argumente

Recurenta solicită Curții anularea hotărârii Tribunalului din 13 iulie 2017, OZ/Banca Europeană de Investiții (cauza T-607/16) prin care Tribunalul a respins acțiunea în anulare a deciziei din 16 octombrie 2015 a președintelui BEI, adoptată în cadrul procedurii de anchetă privind demnitatea la locul de muncă inițiate prin cererea privind demnitatea la locul de muncă din 20 mai 2015 formulată de OZ, referitoare la domnul F, în ceea ce privește acuzațiile de hărțuire sexuală investigate de comitetul de anchetă și anularea raportului întocmit la 14 septembrie 2015 de comitetul de anchetă în legătură cu cererea privind demnitatea la locul de muncă depusă de OZ la 20 mai 2015 (denumite în continuare „decizia și raportul în cauză”).

Cauza se referă la acuzațiile de hărțuire sexuală formulate de OZ în privința supervizorului, domnul F, hărțuire care s-a desfășurat între 2011 și 2014 și care a determinat-o pe OZ să inițieze o procedură oficială privind demnitatea la locul de muncă, introdusă la 20 mai 2015.

În conformitate cu procedura privind demnitatea la locul de muncă, un comitet de anchetă a publicat un raport la 14 septembrie 2014, pe baza căruia președintele Băncii Europene de Investiții a adoptat o decizie la 16 octombrie 2015.

Recurenta susține că: (i) au existat mai multe neregularități în cursul desfășurării procedurii de anchetă, în special în ceea ce privește încălcările referitoare la dreptul la apărare al OZ, la dreptul un proces echitabil, astfel cum este prevăzut la articolul 6 din Convenția europeană a drepturilor omului (denumită în continuare „CEDO”) și la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „CDF”) și (ii) atât raportul, cât și decizia conțin mai multe elemente care nu numai că sunt irelevante pentru tratamentul plângerii OZ privind hărțuirea sexuală, care se referă la viața privată a OZ și ar trebui, așadar, să fie înlăturate, ci sunt lipsite de pertinență și depășesc domeniul de aplicare al anchetei.

După ce a încercat fără succes să obțină soluționarea amiabilă a litigiului, în special prin inițierea unei proceduri de conciliere în temeiul articolului 41 din Regulamentul personalului Băncii Europene de Investiții (al cărei eșec a fost stabilit la 22 aprilie 2016), prin intermediul avocatului său, Benoit Maréchal, Oz a depus la Tribunalul Funcției Publice a Uniunii Europene o cerere de anulare a deciziei și a raportului.

Prin Hotărârea din 13 iulie 2017, Tribunalul a respins acțiunea. Tribunalul a considerat că Banca Europeană de Investiții nu a săvârșit acte nelegale în privința OZ în cadrul procedurii de anchetă privind hărțuirea sexuală și a respins cererea de despăgubiri.

OZ a formulat prezentul recurs întemeindu-se pe încălcarea dreptului Uniunii Europene de către Tribunal și încearcă să dovedească răspunderea BEI.

Primul motiv: încălcarea procedurii privind demnitatea la locul de muncă, a articolului 6 din CEDO și a articolului 47 din CDF: principiul dreptului OZ la apărare și la un proces echitabil, în conformitate cu articolul 6 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și cu articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, a fost încălcat în cursul anchetei privind plângerea de hărțuire.

Al doilea motiv: încălcarea articolului 8 din CEDO și a articolului 7 din CDF: inserarea unor elemente și a unor comentarii irelevante în raport și în decizia președintelui BEI – încălcarea dreptului OZ la respectarea vieții private.

Al treilea motiv: încălcare pentru motivul denegării de dreptate întrucât Tribunalul nu s-a pronunțat în baza faptelor și a temeiurilor legale invocate.


Top