Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0045

Cauza C-45/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franța) la 30 ianuarie 2017 – Frédéric Jahin/Ministre de l’économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé

OJ C 121, 18.4.2017, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.4.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 121/15


Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franța) la 30 ianuarie 2017 – Frédéric Jahin/Ministre de l’économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé

(Cauza C-45/17)

(2017/C 121/21)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Conseil d'État

Părțile din procedura principală

Reclamant: Frédéric Jahin

Pârâți: Ministre de l’économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé

Întrebările preliminare

Articolele 63, 64 și 65 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene trebuie interpretate în sensul că:

1)

împrejurarea că o persoană afiliată la un sistem de securitate socială al unui stat terț în raport cu Uniunea Europeană, altul decât statele membre ale Spațiului Economic European sau Elveția este supusă, precum persoanele afiliate la sistemul de securitate socială în Franța, contribuțiilor aferente veniturilor din capital prevăzute de legislația franceză care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului [(CE) nr. 883/2004] (1) din 29 aprilie 2004, în condițiile în care o persoană care intră sub incidența unui sistem de securitate socială al unui alt stat membru decât Franța nu poate, ținând seama de dispozițiile acestui regulament, să fie supusă la plata contribuțiilor în statul respectiv, constituie o restricție privind circulația capitalurilor provenind din țări terțe sau având ca destinație țări terțe interzisă în principiu de articolul 63 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

2)

în cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, o asemenea restricție privind circulația capitalurilor, care decurge din coroborarea unei legislații franceze, care supune la plata contribuțiilor în litigiu pe toți titularii anumitor venituri din capital, fără a efectua, în sine, vreo distincție în funcție de locul afilierii lor la un sistem de securitate socială, cu un act de drept derivat al Uniunii Europene poate fi considerată compatibilă cu prevederile articolului menționat din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special:

în raport cu alineatul (1) al articolului 64 din tratat, pentru circulația capitalurilor care intră în domeniul său de aplicare, pentru motivul că restricția ar decurge din aplicarea principiului unicității legislației prevăzut la articolul 11 din Regulamentul din 29 aprilie 2004, introdus în dreptul Uniunii prin articolul 13 din Regulamentul din 14 iunie 1971, respectiv la o dată anterioară datei de 31 decembrie 1993, chiar dacă contribuțiile aferente veniturilor din capital în discuție au fost instituite sau aplicate după 31 decembrie 1993;

în raport cu alineatul (1) al articolului 65 din tratat, pentru motivul că legislația fiscală franceză, aplicată în conformitate cu Regulamentul din 29 aprilie 2004, ar institui o distincție între contribuabilii care nu se află în aceeași situație în lumina criteriului întemeiat pe afilierea la un sistem de securitate socială;

în raport cu existența unor motive imperative de interes general susceptibile să justifice o restricție privind libera circulație a capitalurilor, întemeiate pe faptul că dispozițiile care ar fi considerate că ar constitui o restricție privind circulația capitalurilor provenind din țări terțe sau având ca destinație țări terțe răspund obiectivului urmărit de Regulamentul din 29 aprilie 2004, al liberei circulații a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene?


(1)  Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (JO L 166, p. 1, Ediție specială, 05/vol. 7, p. 82).


Top