Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CN0431

Cauza C-431/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spania) la 2 august 2016 – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) și Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)/José Blanco Marques

OJ C 402, 31.10.2016, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.10.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 402/17


Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spania) la 2 august 2016 – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) și Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)/José Blanco Marques

(Cauza C-431/16)

(2016/C 402/20)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Părțile din procedura principală

Apelante: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) și Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Intimat: José Blanco Marques

Întrebările preliminare

1)

Trebuie să se considere că o normă de drept național, precum cea conținută la articolul 6 alineatul 4 din Decretul regal nr. 1646/1972 din 23 iunie 1972, care prevede că suplimentul de 20 % din baza de calcul acordat pensionarilor cu incapacitate permanentă totală în ceea ce privește exercitarea profesiei lor obișnuite, în vârstă de peste 55 de ani, „se suspendă pentru perioada în care angajatul obține un loc de muncă”, constituie o normă pentru prevenirea cumulului în sensul articolelor 12, 46a, 46b și 46c din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 (1) și al articolelor 5, 53, 54 și 55 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 (2), având în vedere faptul că Tribunal Supremo [Curtea Supremă] din Spania a apreciat că incompatibilitatea prevăzută la această normă de drept național nu se aplică numai în ceea ce privește ocuparea unui loc de muncă, ci și referitor la primirea unei pensii pentru limită de vârstă?

2)

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea anterioară, articolul 46a alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 și articolul 53 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 trebuie interpretate în sensul că o normă pentru prevenirea cumulului între prestația în litigiu și o pensie dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau din Elveția poate fi aplicată numai în cazul în care există o normă de drept național cu putere de lege care prevede în mod expres incompatibilitatea dintre prestațiile de securitate socială de invaliditate, pentru limită de vârstă sau de urmaș, precum cea în litigiu, și prestațiile sau veniturile dobândite în străinătate de către beneficiar? Sau norma pentru prevenirea cumulului poate fi aplicată în ceea ce privește pensiile din alt stat membru al Uniunii Europene sau din Elveția, în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 și cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, în lipsa unei prevederi legale exprese, însă atunci când jurisprudența națională a adoptat o interpretare care presupune incompatibilitatea dintre prestația în litigiu și o pensie pentru limită de vârstă prevăzută de dreptul național spaniol?

3)

În cazul în care răspunsul la întrebarea anterioară este în favoarea aplicării normei spaniole pentru prevenirea cumulului (cu extinderea sa pe cale jurisprudențială) în cauza în litigiu, în pofida faptului că nu există o lege expresă care să prevadă prestațiile sau veniturile dobândite în străinătate, trebuie să se considere că suplimentul de 20 % pe care îl primesc în conformitate cu legislația spaniolă privind securitatea socială lucrătorii în privința cărora este recunoscută o incapacitate permanentă totală în ceea ce privește exercitarea profesiei lor obișnuite și care au vârsta de peste 55 de ani, astfel cum s a arătat, constituie o prestație de aceeași natură sau de natură diferită în raport cu o pensie pentru limită de vârstă din sistemul de securitate socială elvețian? Definiția diferitor domenii de securitate socială, prevăzută la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 și la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 este aplicabilă la nivel comunitar sau trebuie să se respecte definiția prevăzută de legislația națională pentru fiecare prestație concretă? În cazul în care definiția este aplicabilă la nivel comunitar, suplimentul de 20 % din baza de calcul a pensiei de incapacitate permanentă totală care face obiectul prezentei proceduri trebuie considerat ca fiind o prestație de invaliditate sau o prestație de șomaj, având în vedere că suplimentează pensia de incapacitate permanentă totală în ceea ce privește exercitarea profesiei obișnuite, ca urmare a dificultăților pe care le întâmpină persoanele în vârstă de peste 55 de ani în găsirea altui loc de muncă, astfel încât plata acestui supliment se suspendă dacă beneficiarul ocupă un loc de muncă?

4)

În cazul în care se consideră că cele două prestații sunt de aceeași natură și având în vedere că [nici] pentru determinarea cuantumului pensiei spaniole de invaliditate, nici a suplimentului la aceasta nu au fost luate în considerare perioadele de contribuție într-un alt stat, trebuie să se înțeleagă că suplimentul de 20 % din baza de calcul a pensiei spaniole pentru incapacitate permanentă totală constituie o prestație în privința căreia se aplică regulile pentru prevenirea cumulului, deoarece cuantumul său trebuie considerat independent de durata perioadelor de asigurare sau de rezidență, în sensul articolului 46b [alineatul (2) litera (a)] din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 și al articolului 54 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004? Se poate aplica norma pentru prevenirea cumulului cu toate că prestația respectivă nu este inclusă în partea D din anexa IV la Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 și nici în anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 883/2004?

5)

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea anterioară, este aplicabilă regula prevăzută la articolul 46a alineatul (3) litera (d) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 și la articolul 53 alineatul (3) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, conform căreia prestația de securitate socială spaniolă ar putea fi redusă numai „în limita cuantumului prestațiilor datorate în temeiul legislației” celuilalt stat, în acest caz Elveția?

6)

În cazul în care se consideră că cele două prestații sunt de natură diferită și având în vedere că nu există nicio dovadă că Elveția aplică vreo regulă pentru prevenirea cumulului, în conformitate cu articolul 46c din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 și cu articolul 55 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, reducerea poate fi aplicată în integralitate în ceea ce privește suplimentul de 20 % din pensia spaniolă pentru incapacitate permanentă totală sau trebuie să facă obiectul diviziunii sau al proratei? În oricare dintre cele două cazuri, trebuie să se aplice pragul care rezultă din cuprinsul articolului 46a alineatul (3) litera (d) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 și al articolului 53 alineatul (3) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, conform căruia prestația de securitate socială din Spania ar putea fi redusă numai „în limita cuantumului prestațiilor datorate în temeiul legislației” celuilalt stat, în acest caz Elveția?


(1)  Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii care desfășoară activități independente și cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunității (JO L 149, p. 2, Ediție specială, 05/vol. 01, p. 26).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (JO L 166, p. 1, Ediție specială, 05/vol. 07, p. 82).


Top