Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2016/278/07

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.8139 – Onex/Pain & Partners/WireCo) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ C 278, 30.7.2016, p. 51–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.7.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 278/51


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.8139 – Onex/Pain & Partners/WireCo)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2016/C 278/07)

1.

La 22 iulie 2016, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse prin care întreprinderea Onex Corporation („Onex”, Canada) și Pain & Partners LLC („Paine”, SUA) dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul integral asupra întreprinderii comune WireCo Worldgroup (Cayman) Inc., („WireCo”, SUA), prin achiziționare de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

—   în cazul întreprinderii Onex: investiții în societăți prin intermediul fondurilor de investiții în societăți necotate. Societățile controlate în prezent de fondurile de investiții în societăți necotate gestionate de filialele întreprinderii Onex sunt active într-o serie de sectoare industriale, printre care servicii de fabricare a produselor electronice, imagistică medicală, asistență medicală, automatizare aerospațială, utilaje și componente, închirierea și gestionarea de aeronave, servicii pentru întreprinderi/târguri de comerț, restaurante, servicii de gestionare a spitalelor și echipamente de supraviețuire. În plus, Onex deține investiții în bunuri imobiliare, strategii de creditare și fonduri de investiții în societăți necotate de pe segmentul mediu al pieței;

—   în cazul întreprinderii Paine: firmă de investiții în societăți necotate care se axează pe cumpărarea acțiunilor de către conducerea întreprinderilor și pe investițiile în capital de creștere. Paine gestionează investiții în numele unor instituții și investitori financiari de renume la nivel global, axate pe industriile alimentară și agroalimentară;

—   în cazul întreprinderii WireCo: producător mondial de cabluri, cabluri din oțel, funii sintetice (și feroneria aferentă produselor), cabluri electromecanice și structuri de cablu de înaltă tehnologie și pentru utilizări generale, având sediul în SUA.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisia Europeană în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei Europene, cu numărul de referință M.8139 – Onex/Pain & Partners/WireCo, prin fax (+32 22964301), prin e-mail, la adresa COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, sau prin poștă, la următoarea adresă:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.


Top