Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/380/08

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.7832 – Gunvor Group/Kuwait Petroleum Europoort) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ C 380, 14.11.2015, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 380/9


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.7832 – Gunvor Group/Kuwait Petroleum Europoort)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2015/C 380/08)

1.

La data de 6 noiembrie 2015, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse, prin care întreprinderea Sandscape B.V, controlată în ultimă instanță de Gunvor Group Ltd. („Gunvor”, Cipru), dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul unic asupra întregii întreprinderi Kuwait Petroleum Europoort B.V. („KPE”, Țările de Jos), prin achiziționare de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

Gunvor este principalul holding al Gunvor Group, care se ocupă cu aprovizionarea angro în amonte cu țiței și rafinarea țițeiului și cu vânzările franco rafinărie de produse petroliere rafinate;

KPE operează o rafinărie în portul Rotterdam, care rafinează țiței și vinde franco rafinărie produse petroliere rafinate.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisia Europeană în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei Europene, cu numărul de referință M.7832 – Gunvor Group/Kuwait Petroleum Europoort, prin fax (+32 22964301), prin e-mail, la adresa COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, sau prin poștă, la următoarea adresă:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.


Top