Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0501

Cauza T-501/15: Acțiune introdusă la 31 august 2015 – Țările de Jos/Comisia

OJ C 346, 19.10.2015, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/35


Acțiune introdusă la 31 august 2015 – Țările de Jos/Comisia

(Cauza T-501/15)

(2015/C 346/40)

Limba de procedură: neerlandeza

Părțile

Reclamant: Regatul Țărilor de Jos (reprezentanți: M. Bulterman, B. Koopman și H. Stergiou, agenți)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/1119 a Comisiei

în măsura în care are în vedere corecția financiară în cuantum de 336 064,53 euro (2009), de 403 863,66 euro (2010) și de 230 786,49 euro (2011), impusă de Comisia Europeană pentru motivul indulgenței sistemului de sancționare;

în măsura în care are în vedere corecția financiară impusă pentru controlul parțial pentru 3 SMR-uri în 2009 (1 597 182 de euro, 15,53 euro și 358,20 euro), pentru 4 SMR-uri în 2010 (1 630 540,68 euro și 6 520,50 euro) și pentru 4 SMR-uri în 2011 (1 631 326,51 euro), întrucât Comisia Europeană consideră în mod eronat că Țările de Jos ar fi încălcat SMR-ul 8 și

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reclamantul solicită anularea în parte a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/1119 a Comisiei din 22 iunie 2015 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) [notificată cu numărul C(2015) 4076] (JO L 182, p. 39).

În susținerea acțiunii, reclamantul invocă două motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 24 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 (1) și a articolului 71 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 (2), întrucât Comisia a concluzionat, cu încălcarea acestor dispoziții, în sensul indulgenței sistemului de sancționare olandez.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea articolelor 3, 4 și 5 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, întrucât Comisia a concluzionat, cu încălcarea acestor dispoziții și în contradicție cu principiul securității juridice, că Țările de Jos au efectuat un control parțial pentru cerința legală în materie de gestionare 8 („SMR”) prevăzută în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 73/2009. Reclamantul susține că Comisia consideră în mod eronat că sistemul de sancționare olandez nu respectă toate cerințele Regulamentului (CE) nr. 21/2004 (3) și ale articolelor 3, 4 și 5 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.


(1)  Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 (JO L 30, p. 16, rectificare în JO 2010, L 43, p. 7).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea, modularea și sistemul integrat de administrare și control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum și de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol (JO L 316, p. 65).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare și de înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și a Directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE (JO L 5, p. 8, Ediție specială, 03/vol. 52, p. 146).


Top