Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0143

Cauza T-143/15: Acțiune introdusă la 30 martie 2015 – Spania/Comisia

OJ C 178, 1.6.2015, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.6.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 178/19


Acțiune introdusă la 30 martie 2015 – Spania/Comisia

(Cauza T-143/15)

(2015/C 178/19)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamant: Regatul Spaniei (reprezentanți: M. Sampol Pucurull și M. García-Valdecasas Dorrego, Abogados del Estado)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

Anularea în parte a Deciziei de punere în aplicare a Comisiei din 16 ianuarie 2015 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), în măsura în care sunt excluse:

1.

ajutoarele primite de Spania pentru Comunitatea Andaluzia, în cuantum total de 3 5 86  250,48 euro plus 1 8 66  977,31 euro (ajutoare directe decuplate), pentru exercițiile financiare 2009 și 2010;

2.

cheltuielile efectuate de Regatul Spaniei pentru Comunitatea Castilla y León, în cuantum de 2 1 23  619,66 euro (1  479,90 euro + 9 78  849,95 euro +  12  597,37 euro +  1  720,85 euro +  1 0 96  710,18 euro +  32  261,41 euro) care corespund noțiunii „handicapuri naturale” și „măsuri de agromediu”, pentru exercițiile financiare 2010 și 2011, și

obligarea instituției pârâte la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În opinia Regatului Spaniei, decizia atacată trebui anulată pentru următoarele motive:

1.

Corecția impusă în cuantum net de 5 4 53  227,79 euro (ajutoare directe decuplate) este contrară articolului 27 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei, articolului 31 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului și articolelor 3 și 52 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 pentru următoarele două motive:

Comisia a interpretat greșit articolul 27 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004, întrucât faptul că rezultatele eșantionului aleatoriu pentru anii 2008 și 2009 au fost mai proaste decât rezultatele eșantionului de risc nu implică o încălcare a acestui articol și, prin urmare, nu constituie o încălcare a dreptului Uniunii care să excludă o finanțare a cheltuielilor din agricultură conform articolului 31 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 și articolului 52 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013;

Comisia nu putea să concluzioneze în mod rezonabil că a fost încălcat articolul 27 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 deoarece probele prezentate de Regatul Spaniei în cursul procedurii de verificare au demonstrat că fusese efectuată o analiză corespunzătoare și că se adoptaseră măsuri adecvate pentru îmbunătățirea selecției bazate pe risc și, în consecință, nu a fost săvârșită o încălcare a dreptului Uniunii care să excludă o finanțare a cheltuielilor din agricultură conform articolului 31 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 și articolului 52 din (UE) nr. 1306/2013.

2.

Corecția impusă în cuantum total de 2 1 23  619,66 euro („handicapuri naturale” și „măsuri de agromediu”) trebuie anulată pentru următoarele motive:

încalcă articolul 10 alineatele (2) și (4) și articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1975/20065, întrucât Comisia a considerat că Regatul Spaniei nu și-a respectat obligațiile în materie de controale deoarece nu a procedat, în ceea ce privește măsurile referitoare la „handicapurile naturale” și „măsurile de agromediu”, la numărarea animalelor în cadrul controalelor efectuate la fața locului cu privire la ajutoarele menționate. Acest motiv se împarte în două aspecte, Regatul Spaniei considerând că:

a)

obligația de numărare a animalelor în cadrul controalelor la fața locului cu privire la ajutorul pentru Programul de dezvoltare rurală 2007-2013 al Comunității Castilla y León este contrară caracterului de continuitate al coeficientului de încărcare și principiului egalității de tratament și

b)

Comisia a interpretat greșit articolul 10 alineatele (2) și (4) coroborat cu articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1975/2006, apreciind că sistemul spaniol nu este adecvat pentru verificarea îndeplinirii criteriului de încărcare;

încalcă articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1082/2003 și articolul 26 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 796/2004, întrucât Regatul Spaniei dispune de baze de date fiabile privind șeptelul bovin, ovin și caprin, pe care, de altfel, le actualizează continuu și corespunzător cerințelor;

încalcă articolul 31 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 întrucât stabilirea unei corecții financiare de 5 % pentru măsurile afectate de anchetă este vădit disproporționată. Corecția financiară este disproporționată deoarece, chiar dacă încălcarea imputată autorităților spaniole ar fi stabilită, decizia adoptată depășește ceea ce este adecvat și necesar pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii.


Top