Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/013/04

Cerere de propuneri – GR/001/15 – Sprijin pentru activități de creștere a gradului de conștientizare cu privire la valoarea proprietății intelectuale și prejudiciile cauzate de contrafacere și piraterie

OJ C 13, 16.1.2015, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 13/3


Cerere de propuneri

GR/001/15

Sprijin pentru activități de creștere a gradului de conștientizare cu privire la valoarea proprietății intelectuale și prejudiciile cauzate de contrafacere și piraterie

(2015/C 13/04)

1.   Obiective și descriere

Obiectivul general ale cererii de propuneri este creșterea gradului de conștientizare cu privire la valoarea și beneficiile proprietății intelectuale (PI), precum și cu privire la prejudiciile cauzate de încălcări, prin implicarea părților interesate, a multiplicatorilor și a mass-mediei, precum și prin stimularea întâlnirilor față în față.

Obiectivele specifice ale prezentei cereri de propuneri sunt de a familiariza cetățenii UE cu proprietatea intelectuală și valoarea acesteia, de a-i informa cu privire la prejudiciile cauzate de contrafacere și piraterie, de a le arăta cetățenilor UE impactul pe care îl are proprietatea intelectuală asupra vieții lor de zi cu zi, de a dărâma mituri și de a schimba mentalitățile față de PI și, în special, față de contrafacere și piraterie.

Rezultatele preconizate sunt:

informarea cetățenilor UE, în special a grupurilor vizate cu prioritate, precum factorii de decizie politică și mass-media, IMM-urile și tinerii, cu privire la PI și aspectele legate de PI, în primul rând prin îmbunătățirea înțelegerii aspectelor legate de PI prin mijloace mai creative și mai pozitive de furnizare a informațiilor, prin aducerea proprietății intelectuale mai aproape de viețile de zi cu zi ale cetățenilor și prin informarea cu privire la beneficiile PI în termeni de inovare, creativitate, creștere și ocuparea forței de muncă;

responsabilizarea, prin sprijinirea dezvoltării unei relații emoționale cu proprietatea intelectuală, astfel încât beneficiile PI să fie percepute la nivel național, regional și local, prin conectarea evoluțiilor din domeniul PI la viețile consumatorilor;

schimbarea mentalităților și, în ultimă instanță, a comportamentului, prin contribuția la combaterea prejudecăților și prezentarea PI prin acțiuni de creștere a gradului de conștientizare prin intermediul unei perspective a interesului personal.

2.   Solicitanți eligibili

Solicitanții considerați eligibili pentru a răspunde prezentei cereri de propuneri trebuie:

să fie o entitate juridică, publică sau privată. O astfel de organizație poate fi:

o organizație sau asociație fără scop lucrativ, ONG-uri;

un organism public de la nivel local, regional sau național;

o universitate, fundație…

să fie înregistrată în unul dintre cele 28 de state membre și să prezinte dovezi emise în țara de înregistrare care să certifice că solicitantul este înființat și înregistrat în mod corect de mai mult de doi ani.

Entitățile publice care primesc fonduri sau sprijin din partea OAPI prin alte măsuri de finanțare, precum programele de cooperare care urmăresc atingerea acelorași obiective precum prezenta cerere de propuneri nu sunt eligibile (de exemplu, oficiile PI naționale și regionale, organizațiile internaționale).

În cazul colaborării cu parteneri asociați care participă în cadrul unei propuneri, indiferent de rolul acestora în cadrul proiectului, fiecare partener trebuie să satisfacă criteriile de eligibilitate aplicabile solicitantului și trebuie să semneze o scrisoare de intenție.

O cerere poate fi coordonată și depusă – în numele tuturor participanților – doar de un singur solicitant, reprezentantul legal al organizației solicitante.

Persoanele fizice nu pot depune o cerere de grant.

3.   Acțiuni eligibile

Durata maximă (perioada de eligibilitate) este de 12 luni de la data semnării acordului de grant. Se poate acorda o prelungire de încă maximum 6 luni.

Sectoarele sau temele specifice cu care trebuie să aibă legătură acțiunile sunt proprietatea intelectuală și aspectele legate de contrafacere și piratarea drepturilor PI.

Acțiunile trebuie să se desfășoare în una sau mai multe dintre următoarele țări: cele 28 de state membre ale UE.

Tipurile de acțiuni care pot primi finanțare în cadrul prezentei cereri de propuneri: activități de creștere a gradului de conștientizare care să poată fi măsurate și evaluate în raport cu indicatori-cheie de performanță predefiniți. Sunt încurajate activitățile cu dimensiune interactivă, inclusiv legăturile cu platformele de socializare/platformele online.

Următoarele tipuri de acțiuni nu sunt eligibile:

proiecte care vizează exclusiv sau în cea mai mare parte sponsorizări individuale pentru participarea sau susținerea de discursuri în cadrul atelierelor, seminarelor, conferințelor și congreselor sau în cadrul oricăror alte evenimente;

proiecte care vizează exclusiv sau în cea mai mare parte burse individuale pentru studii sau cursuri de formare.

Activitățile care vor fi finanțare în cadrul prezentei cereri de propuneri vizează, de exemplu (lista nu este exhaustivă):

activitățile legate de mass-media și platformele de socializare;

producția și distribuirea de materiale audiovizuale, publicații, comunicări electronice;

organizarea de evenimente, târguri, expoziții, activități de formare etc.;

informare și divertisment (infotainment) (dezbateri, programe pentru tineret, concursuri de cultură generală, programe muzicale …);

instrumente web, activități, soluții online etc.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați secțiunea 6 din Ghidul solicitantului.

4.   Criterii de excludere

Solicitanții nu trebuie să se afle într-o situație care ar determina excluderea acestora de la participare și/sau atribuire, astfel cum se definește în Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Uniunii și în normele de aplicare ale acestuia.

5.   Criterii de selecție

Solicitanții trebuie să depună o declarație pe proprie răspundere, completată și semnată, atestând statutul acestora ca persoană juridică și capacitatea lor financiară și operațională de a finaliza activitățile propuse.

6.   Criterii de atribuire

Criteriile de atribuire pentru evaluarea unei propuneri sunt alocate dintr-un total de 100, pe baza următoarei ponderări:

 

Prag minim

Scor maxim

1.

Relevanța și interesul general al proiectului

15

25

2.

Sfera de acoperire și impactul

15

25

3.

Durabilitatea proiectului și marja de aplicare ca model

12

20

4.

Metodologie

12

20

5.

Raport cost-eficacitate

6

10

Total

60

100

Pentru a fi luate în considerare pentru finanțare, propunerile trebuie să obțină:

cel puțin 60 de puncte în total;

și

cel puțin punctajul minim pentru fiecare subcriteriu.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați secțiunea 9 din Ghidul solicitantului.

7.   Buget

Bugetul total disponibil pentru cofinanțarea proiectelor în cadrul prezentei cereri este 500 000 EUR.

Contribuția financiară din partea OAPI nu poate depăși 80 % din costurile totale eligibile prezentate de solicitant și trebuie să se încadreze între 15 000 EUR și 50 000 EUR.

OAPI își rezervă dreptul de a nu aloca toate fondurile disponibile.

8.   Termenul de depunere a dosarelor

Pachetul pentru depunerea cererilor este disponibil pe internet la următoarea adresă: https://oami.europa.eu/ohimportal/en/grants

Cererile de grant trebuie întocmite în una dintre următoarele limbi: engleză, franceză, spaniolă, germană și italiană, utilizând pachetul oficial de cerere. Se încurajează depunerea cererilor în limba engleză.

Cererile trebuie depuse cel târziu la 31 martie 2015 conform ștampilei oficiului poștal sau depuse personal la OAPI, la următoarea adresă:

Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)

Avenida de Europa 4

03008 Alicante

ESPAÑA

Nu se acceptă nicio altă metodă de depunere a cererilor.

Cererile care nu includ toate anexele prevăzute și care nu sunt depuse înainte de termenul-limită nu vor fi luate în considerare.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați secțiunea 14 din Ghidul solicitantului.

9.   Detalii complete

Textul complet al Ghidului solicitantului este disponibil pe internet la următoarea adresă: https://oami.europa.eu/ohimportal/en/grants

Cererile trebuie să respecte toate clauzele ghidului și să fie depuse prin intermediul formularelor puse la dispoziție.

10.   Contact

În cazul în care vă confruntați cu probleme tehnice în legătură cu pachetul de cerere sau dacă aveți întrebări specifice privind procedura de depunere a cererilor, puteți trimite un e-mail la următoarea căsuță poștală: grants@oami.europa.eu


Top