Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CA0003

Cauza C-3/13: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 17 septembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Tartu Ringkonnakohus – Estonia) – AS Baltic Agro/Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus [Trimitere preliminară — Antidumping — Regulamentul (CE) nr. 661/2008 — Taxă antidumping definitivă la importurile de nitrat de amoniu originar din Rusia — Condiții de scutire — Articolul 3 alineatul (1) — Primul client independent din Uniune — Achiziția de îngrășăminte cu nitrat de amoniu printr-o societate intermediară — Acordarea liberului de vamă mărfurilor — Cerere de invalidare a declarațiilor vamale — Decizia 2008/577/CE — Codul vamal — Articolele 66 și 220 — Eroare — Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 — Articolul 251 — Control ulterior]

OJ C 421, 24.11.2014, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 421/6


Hotărârea Curții (Camera a treia) din 17 septembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Tartu Ringkonnakohus – Estonia) – AS Baltic Agro/Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

(Cauza C-3/13) (1)

([Trimitere preliminară - Antidumping - Regulamentul (CE) nr. 661/2008 - Taxă antidumping definitivă la importurile de nitrat de amoniu originar din Rusia - Condiții de scutire - Articolul 3 alineatul (1) - Primul client independent din Uniune - Achiziția de îngrășăminte cu nitrat de amoniu printr-o societate intermediară - Acordarea liberului de vamă mărfurilor - Cerere de invalidare a declarațiilor vamale - Decizia 2008/577/CE - Codul vamal - Articolele 66 și 220 - Eroare - Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 - Articolul 251 - Control ulterior])

2014/C 421/08

Limba de procedură: estona

Instanța de trimitere

Tartu Ringkonnakohus

Părțile din procedura principală

Reclamantă: AS Baltic Agro

Pârât: Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

Dispozitivul

1)

Articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 661/2008 al Consiliului din 8 iulie 2008 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de nitrat de amoniu originar din Rusia, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2), și a unei reexaminări parțiale intermediare, în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 384/96, trebuie interpretat în sensul că o societate stabilită într-un stat membru, care a cumpărat nitrat de amoniu de origine rusă prin intermediul unei alte societăți stabilite de asemenea într-un stat membru, în vederea importului în Uniunea Europeană, nu poate fi considerată primul client independent din Uniunea Europeană în sensul acestei dispoziții și, așadar, nu poate beneficia de scutirea de taxa antidumping definitivă instituită de Regulamentul nr. 661/2008 pentru acest nitrat de amoniu.

2)

Articolul 66 și articolul 220 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 al Consiliului din 20 noiembrie 2006, trebuie interpretate în sensul că nu se opun ca o autoritate vamală să opereze o înscriere ulterioară în evidența contabilă a unei taxe antidumping atunci când, ca în împrejurările din cauza principală, au fost introduse cereri de invalidare a declarațiilor vamale pentru motivul că indicarea destinatarului care era menționat în acestea era eronată și că autoritatea amintită a acceptat declarațiile respective sau a efectuat un control după primirea cererilor în cauză.

3)

Articolul 66 din Regulamentul nr. 2913/92, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 1791/2006, și articolul 251 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 312/2009 al Comisiei din 16 aprilie 2009, sunt conforme cu dreptul fundamental al egalității în fața legii consacrat la articolul 20 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în cazul în care, în cadrul Tarifului vamal comun la care fac trimitere articolele 28 TFUE și 31 TFUE, dispozițiile menționate din Regulamentul nr. 2913/92, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 1791/2006, și din Regulamentul nr. 2454/93, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 312/2009, nu permit să se invalideze la cerere o declarație vamală eronată și, în consecință, să se acorde beneficiul scutirii de taxa antidumping destinatarului care ar fi putut să o invoce dacă nu s-ar fi produs eroarea în cauză.


(1)  JO C 63, 2.3.2013.


Top