EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2013J0006

Hotărârea Curții din 27 noiembrie 2013 în cauza E-6/13 – Metacom AG/Rechtsanwälte Zipper & Collegen (Libertatea avocaților de a presta servicii transfrontaliere – Directiva 77/249/CEE – Autoreprezentare – Obligația de notificare prevăzută în dreptul național – Consecințele nerespectării obligației de notificare)

OJ C 88, 27.3.2014, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 88/13


HOTĂRÂREA CURȚII

din 27 noiembrie 2013

în cauza E-6/13

Metacom AG/Rechtsanwälte Zipper & Collegen

(Libertatea avocaților de a presta servicii transfrontaliere – Directiva 77/249/CEE – Autoreprezentare – Obligația de notificare prevăzută în dreptul național – Consecințele nerespectării obligației de notificare)

2014/C 88/10

În cauza E-6/13 Metacom AG/Rechtsanwälte Zipper & Collegen – CERERE întemeiată pe articolul 34 din Acordul încheiat între statele AELS privind instituirea unei Autorități de Supraveghere și a unei Curți de Justiție, adresată Curții de către Fürstliche Landgericht des Fürstentums Liechtenstein (Curtea de Justiție a Principatului Liechtenstein) cu privire la interpretarea Directivei 77/249/CEE a Consiliului din 22 martie 1977 de facilitare a exercitării efective a libertății de a presta servicii de către avocați, Curtea, alcătuită din Carl Baudenbacher – președinte, Per Christiansen – judecător-raportor și Páll Hreinsson, judecători, a pronunțat, la 27 noiembrie 2013, o hotărâre a cărei parte dispozitivă este următoarea:

1.

un avocat care înaintează o acțiune în nume propriu într-un stat membru al SEE, altul decât cel în care este stabilit, poate lua drept temei libertatea de a presta servicii, precum și Directiva 77/249/CEE, în cazul în care acționează în cadrul activității profesionale și dacă ordinea juridică națională a statului-gazdă prevede că un avocat poate acționa în nume propriu, în calitatea sa de avocat, în cursul procedurilor judiciare;

2.

o dispoziție juridică națională, așa cum este, de exemplu, articolul 59 din Legea privind avocații adoptată de Liechtenstein, conform căreia un avocat stabilit în alt stat SEE este obligat, în toate circumstanțele și din proprie inițiativă, nu numai să prezinte documente care să ateste calificările pe care le deține în profesia de avocat, ci și să notifice autoritățile competente din statul-gazdă înainte de a presta servicii în statul respectiv și să trimită anual această notificare, contravine articolului 7 alineatul (1) din Directiva 77/249/CEE, precum și articolului 36 din Acordul privind SEE;

3.

încălcarea unei dispoziții de drept intern, așa cum este articolul 59 din Legea privind avocații adoptată de Liechtenstein, nu poate fi un aspect relevant în ceea ce privește posibilitatea de a se solicita taxe juridice legate de prestarea de servicii transfrontaliere de către un avocat.


Top