Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CN0663

Cauza C-663/13: Acțiune introdusă la 13 decembrie 2013 — Comisia Europeană/Republica Austria

OJ C 31, 1.2.2014, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/7


Acțiune introdusă la 13 decembrie 2013 — Comisia Europeană/Republica Austria

(Cauza C-663/13)

2014/C 31/11

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: P. Hetsch, K. Herrmann, T. Maxian Rusche, agenți)

Pârâtă: Republica Austria

Concluziile reclamantei

Reclamanta solicită Curții:

constatarea faptului că, prin neadoptarea actelor cu putere de lege și actelor administrative necesare pentru a se conforma articolului 2 literele (a), (b), (d), (f), (g), (h) și (n), articolului 3 alineatul (4) literele (a) și (b), articolului 5, articolului 13 alineatul (1) litera (e) și alineatul (6) al doilea și al treilea paragraf, articolului 14 alineatele (2), (3), (4) și (5), articolului 16 alineatul (1) a doua teză, alineatul (3) primul paragraf, alineatul (4) a doua teză, alineatele (6), (7) și (8), articolului 17 alineatul (1) litera (c), în ceea ce privește biocarburanții, alineatul (2), în ceea ce privește biolichidele, alineatul (3) litera (b) punctul (i), în ceea ce privește alte state membre și țări terțe, alineatul (3) litera (a), litera (b) punctul (ii), litera (c), alineatul (4) literele (a)-(c) și alineatul (8), articolului 18 alineatul (1), în ceea ce privește biolichidele, articolului 19 alineatele (1) și (3) în ceea ce privește biolichidele, anexei II, anexei III, anexei IV și anexei V din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE (1), pe tot teritoriul federal sau în anumite părți ale acestuia, sau prin necomunicarea acestor acte Comisiei, Republica Austria nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 27 alineatul (1) din această directivă;

obligarea Republicii Austria, în temeiul articolului 260 alineatul (3) TFUE, la plata unei penalități cu titlu cominatoriu pentru încălcarea obligației de a comunica măsurile de transpunere a directivei, egală cu 40 512 euro pe zi, plătibilă în contul de resurse proprii al Uniunii Europene, începând de la data pronunțării hotărârii Curții prin care a fost constatată o încălcare a obligațiilor;

obligarea Republicii Austria la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Termenul pentru transpunerea directivei a expirat la 5 decembrie 2010.


(1)  JO L 140, p. 16.


Top