Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2013/378/22

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.7112 – Sigma Alimentos/Campofrío) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate Text cu relevanță pentru SEE

OJ C 378, 24.12.2013, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 378/36


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.7112 – Sigma Alimentos/Campofrío)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

2013/C 378/22

1.

La data de 16 decembrie 2013, Comisia a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1) o notificare a unei concentrări propuse prin care întreprinderea Sigma Alimentos, SA de C.V. („Sigma”, Mexic), controlată în ultimă instanță de Alfa, S.A.B. de C.V. („Alfa”, Mexico), dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul exclusiv asupra întregii întreprinderi Campofrío Food Group, SA („Campofrío”, Spania) prin achiziționare de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii Alfa: filiala sa, Sigma, este activă în producerea, distribuirea și vânzarea de carne procesată, brânză, iaurt, feluri de mâncare preprocesate și băuturi. În plus, Alfa este activă și în industria gazelor naturale și a petrolului, în sectorul petrochimic, al componentelor și al serviciilor de telecomunicații;

în cazul întreprinderii Campofrío: producerea și vânzarea de preparate din carne.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de tratare a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) privind concentrările economice (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în Comunicare.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax (+32 22964301), prin e-mail la adresa COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.7112 – Sigma Alimentos/Campofrío, la următoarea adresă:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 [„Regulamentul (CE) privind concentrările economice”].

(2)  JO C 56, 5.3.2005, p. 32 („Comunicarea privind o procedură simplificată”).


Top