Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013XC1224(04)

Rezumatul Deciziei Comisiei din 25 iulie 2013 privind o procedură inițiată în temeiul articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 53 din Acordul privind SEE (Cazul COMP/39.847/E-BOOKS) [notificată cu numărul C(2013) 4750] Text cu relevanță pentru SEE

OJ C 378, 24.12.2013, p. 25–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 378/25


Rezumatul Deciziei Comisiei

din 25 iulie 2013

privind o procedură inițiată în temeiul articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 53 din Acordul privind SEE

(Cazul COMP/39.847/E-BOOKS)

[notificată cu numărul C(2013) 4750]

(Numai textul în limba engleză este autentic)

(Text cu relevanță pentru SEE)

2013/C 378/14

La 25 iulie 2013, Comisia a adoptat o decizie privind o procedură inițiată în temeiul articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 53 din Acordul privind SEE. În conformitate cu dispozițiile articolului 30 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului  (1), Comisia publică, prin prezenta, numele părților și conținutul principal al deciziei, inclusiv eventualele sancțiuni impuse, luând în considerare interesul legitim al întreprinderilor de a-și proteja secretele de afaceri.

1.   INTRODUCERE

(1)

Decizia se adresează întreprinderii Penguin Random House Limited (fosta întreprindere The Penguin Publishing Company Limited) și întreprinderii Penguin Group (SUA), LLC [fosta întreprindere Pengiun Group (SUA), Inc.] (denumite colectiv „Penguin”) (2). Decizia se referă la comportamentul întreprinderii Penguin în legătură cu participarea sa la o posibilă practică concertată cu privire la vânzarea de cărți electronice consumatorilor.

2.   PROCEDURA

(2)

La 1 decembrie 2011, Comisia a inițiat proceduri împotriva întreprinderilor Apple Inc. („Apple”), Hachette Livre SA („Hachette”), HarperCollins Publishers Limited și HarperCollins Publishers L.L.C. (denumite colectiv „Harper Collins”), Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG și Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH („Holtzbrinck/Macmillan”), Simon & Schuster, Inc., Simon & Schuster (UK) Ltd și Simon & Schuster Digital Sales Inc. (denumite colectiv „Simon & Schuster”), (denumite în continuare, în mod colectiv, „cele patru edituri”) și Penguin (denumite în mod colectiv „cele cinci edituri”), în urma preocupărilor preliminare în ceea ce privește o posibilă practică concertată între aceste întreprinderi cu scopul de a crește prețurile cu amănuntul în SEE. La 12 decembrie 2012, Comisia a adoptat o decizie în temeiul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 adresată celor patru edituri și întreprinderii Apple („Decizia din 12 decembrie 2012”). Aceasta a stabilit obligativitatea angajamentelor propuse de cele patru edituri și de întreprinderea Apple și a închis procedura în ceea ce le privește. Întreprinderea Penguin nu a fost destinatara deciziei în cauză, întrucât aceasta nu a oferit angajamente la momentul respectiv. Cu toate acestea, Penguin a decis să propună angajamente în mod oficial la începutul acestui an.

(3)

La 1 martie 2013, Comisia a adoptat o evaluare preliminară adresată întreprinderii Penguin.

(4)

La 16 aprilie 2013, întreprinderea Penguin a prezentat angajamente pentru a răspunde preocupărilor exprimate în evaluarea preliminară („angajamentele”).

(5)

La 19 aprilie 2013, o comunicare a fost publicată în Jurnalul Oficial în temeiul articolului 27 alineatul (4), prin care părțile terțe interesate erau invitate să își prezinte observațiile cu privire la angajamente în termen de o lună de la publicare („testul de piață”).

(6)

La 23 mai 2013, Comisia a informat întreprinderea Penguin cu privire la o observație primită în cursul testului de piață de la un terț interesat.

(7)

La 28 iunie 2013, Comitetul consultativ a aprobat proiectul de decizie adoptat în temeiul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003. La 28 iunie 2013, consilierul-auditor și-a prezentat raportul final.

3.   PREOCUPĂRILE EXPRIMATE ÎN EVALUAREA PRELIMINARĂ

Contracte de agenție semnate de fiecare dintre cele cinci edituri și Apple în SUA și SEE

(8)

În conformitate cu evaluarea preliminară adresată celor patru edituri, opinia preliminară a Comisiei în evaluarea preliminară adresată întreprinderii Penguin a fost că deja din 2008, cel puțin cele cinci edituri și-au împărtășit îngrijorarea în ceea ce privește faptul că Amazon, un important distribuitor online, stabilește prețurile cu amănuntul la cărțile electronice la nivelul prețurilor cu ridicata sau sub acestea. Opinia preliminară a Comisiei este că deja din decembrie 2009, fiecare dintre cele cinci edituri inițiase contacte directe și indirecte (prin Apple) care vizau fie creșterea prețurilor cu amănuntul la cărți electronice peste prețurile practicate de Amazon (cum a fost cazul în Regatul Unit), fie evitarea pur și simplu a fixării acestor prețuri în SEE (așa cum s-a întâmplat în Franța și Germania). În vederea atingerii acestui obiectiv, cele cinci edituri, împreună cu Apple, au plănuit să treacă simultan, în ceea ce privește vânzarea de cărți electronice, de la un model de distribuție cu ridicata (în care distribuitorul stabilește prețurile cu amănuntul) la un model de distribuție pe baza unui contract de agenție (în care editura determină prețurile cu amănuntul) la nivel mondial și pe baza acelorași condiții-cheie în materie de stabilire a prețurilor, mai întâi cu Apple și apoi cu Amazon și alți distribuitori.

(9)

În evaluarea preliminară, opinia preliminară a Comisiei a fost că, pentru a realiza o astfel de trecere simultană, fiecare dintre cele cinci edituri a comunicat informații celorlalte cinci edituri și/sau întreprinderii Apple și/sau a primit informații de la acestea, cu privire la viitoarele intenții ale celor cinci edituri cu privire la: (i) posibilitatea de a încheia un contract de agenție cu Apple în SUA; și (ii) condițiile-cheie în care fiecare dintre cele cinci edituri urma să încheie un astfel de contract de agenție cu Apple în SUA, care să cuprindă o clauză a națiunii celei mai favorizate în ceea ce privește prețul cu amănuntul, o grilă tarifară maximă pentru prețurile cu amănuntul și nivelul comisioanelor care trebuiau plătite întreprinderii Apple. Clauza națiunii celei mai favorizate în ceea ce privește prețul cu amănuntul prevedea că fiecare dintre edituri urma să se alinieze, în cadrul platformei iBookstore a întreprinderii Apple, la prețul cu amănuntul cel mai scăzut pentru aceeași carte electronică practicat de alți distribuitori online. Combinată cu celelalte condiții-cheie în materie de stabilire a prețurilor, clauza națiunii celei mai favorizate ar fi dus la scăderea veniturilor pentru edituri în cazul în care alți distribuitori ar fi continuat să ofere cărți electronice la prețurile care erau predominante pe piață la vremea respectivă. Opinia preliminară a Comisiei a fost aceea că, pentru edituri, implicațiile financiare ale clauzei națiunii celei mai favorizate în ceea ce privește prețul cu amănuntul au fost de așa natură încât clauza a acționat ca un „mecanism de angajament” comun. Fiecare dintre cele cinci edituri era în măsură să constrângă Amazon să accepte o trecere la modelul bazat pe contractul de agenție, întreprinderea confruntându-se în caz contrar cu riscul de i se refuza accesul la cărțile electronice ale fiecăreia dintre cele cinci edituri, în ipoteza că toate cele cinci edituri aveau aceleași motive în aceeași perioadă de timp și că Amazon nu ar fi putut ajunge în situația în care să i se refuze simultan accesul chiar și numai la o parte din catalogul cărților electronice al celor cinci edituri.

(10)

În evaluarea preliminară, Comisia și-a exprimat opinia preliminară potrivit căreia obiectivul urmărit de Apple era acela de a găsi o modalitate de a-și stabili prețurile cu amănuntul la același nivel ca și Amazon și de a obține în același timp și marja de profit dorită. Apple ar fi putut ști că acest obiectiv, împreună cu obiectivul fiecăreia dintre cele cinci edituri, și anume acela de a crește prețurile cu amănuntul peste nivelul stabilit de Amazon (sau de a evita introducerea de prețuri mai scăzute de către Amazon), ar fi putut fi atins, cu condiția ca Apple: (i) să fi urmat sugestia a cel puțin unora dintre cele cinci edituri de a intra pe piață pentru vânzarea de cărți electronice cu un model bazat pe un contract de agenție, mai degrabă decât cu un model cu ridicata; și (ii) să fi informat fiecare dintre cele cinci edituri cu privire la încheierea, de către cel puțin una dintre acestea, a unui contract de agenție cu Apple în SUA în aceleași condiții-cheie.

Articolul 101 alineatele (1) și (3) din TFUE, articolul 53 alineatele (1) și (3) din Acordul privind SEE

(11)

Conform opiniei preliminare a Comisiei, trecerea simultană, în ceea ce privește vânzarea de cărți electronice, de la un model de distribuție cu ridicata la un model de distribuție pe baza unui contract de agenție în aceleași condiții-cheie în ceea ce privește prețurile la nivel mondial este echivalentă cu o practică concertată al cărei obiect a fost fie creșterea prețurilor cu amănuntul la cărțile electronice în SEE, fie împiedicarea apariției unor prețuri mai mici la cărțile electronice în SEE.

(12)

Practica concertată între cele cinci edituri și între acestea și Apple este susceptibilă de a afecta în mod semnificativ comerțul dintre statele membre, în sensul articolului 101 alineatul (1) din TFUE și al articolului 53 alineatul (1) din Acordul privind SEE.

(13)

De asemenea, opinia preliminară a Comisiei a fost că articolul 101 alineatul (3) din TFUE și articolul 53 alineatul (3) din Acordul privind SEE nu se aplică în acest caz, deoarece condițiile cumulative stabilite de aceste dispoziții nu sunt îndeplinite.

(14)

Preocupările Comisiei, identificate în evaluarea preliminară, nu se referă la utilizarea legitimă a modelului bazat pe un contract de agenție pentru vânzarea de cărți electronice. Penguin își păstrează libertatea de a încheia contracte de agenție în conformitate cu angajamentele finale, în măsura în care aceste contracte și dispozițiile lor nu încalcă legislația Uniunii în materie de concurență.

(15)

De asemenea, evaluarea preliminară nu a adus atingere eventualelor legislații naționale care permit editurilor să stabilească prețuri cu amănuntul la cărți electronice după cum consideră de cuviință (legile privind impunerea prețurilor de revânzare).

4.   ANGAJAMENTELE ȘI TESTUL DE PIAȚĂ

(16)

Întreprinderea Penguin nu este de acord cu evaluarea preliminară a Comisiei din 1 martie 2013. Cu toate acestea, în scopul abordării preocupărilor Comisiei, astfel cum sunt prevăzute la evaluarea preliminară, întreprinderea Penguin a oferit, la 16 aprilie 2013, angajamente care sunt aproape identice cu cele prezentate anterior și care au devenit obligatorii prin Decizia Comisiei din 12 decembrie 2012 pentru cele patru edituri.

(17)

Principalele elemente ale angajamentelor propuse de Penguin sunt expuse mai jos:

(18)

În cazul în care Apple nu a reziliat deja, în conformitate cu angajamentele sale, contractele de agenție încheiate cu întreprinderea Penguin, aceasta va rezilia acordurile sale cu Apple la cel mult paisprezece zile de la data adoptării deciziei Comisiei care conferă angajamentelor caracter obligatoriu.

(19)

Pengiun va oferi fiecărui distribuitor, altul decât Apple, posibilitatea de a rezilia orice contract de agenție încheiat pentru vânzarea de cărți electronice care: (i) restricționează, limitează sau obstrucționează posibilitatea distribuitorului de a stabili, a modifica sau a reduce prețul cu amănuntul sau de a oferi orice altă formă de promoție; sau (ii) conține o clauză a națiunii celei mai favorizate privind prețul, astfel cum este definită în angajamentele întreprinderii Penguin. În cazul în care un comerciant cu amănuntul decide să nu recurgă la posibilitatea de a rezilia un astfel de contract, Penguin îl va rezilia în condițiile stabilite în contractul în cauză.

(20)

Pentru o perioadă de doi ani (așa-numita „perioadă de tranziție”), întreprinderea Pengiun se angajează să nu restricționeze, limiteze sau obstrucționeze posibilitatea distribuitorilor de cărți electronice de a stabili, a modifica sau a reduce prețul cu amănuntul la cărțile electronice și/sau să nu restricționeze, limiteze sau obstrucționeze posibilitatea distribuitorului de cărți electronice de a oferi reduceri de preț sau orice altă formă de promoție. În cazul în care, după rezilierea contractelor menționate mai sus, Penguin încheie un contract de agenție cu un distribuitor de cărți electronice, respectivul distribuitor va putea, pentru o perioadă de doi ani, să reducă prețurile cu amănuntul la cărțile electronice cu o sumă totală egală cu totalul comisioanelor pe care editura le plătește respectivului distribuitor de cărți electronice pe o perioadă de cel puțin un an pentru vânzarea de cărți electronice consumatorilor; acesta va putea, de asemenea, să utilizeze respectiva sumă pentru a oferi orice altă formă de promoție.

(21)

Pentru o perioadă de cinci ani, Penguin nu va încheia niciun acord privind vânzarea de cărți electronice în SEE care conține oricare dintre tipurile de clauze ale națiunii celei mai favorizate specificate în angajamentele întreprinderii Penguin (clauzele națiunii celei mai favorizate în ceea ce privește prețul cu amănuntul, prețul cu ridicata și cota comisioanelor/veniturilor).

(22)

În urma testului de piață, Comisia a primit o observație.

(23)

Observația făcea referire la considerentele care nu sunt legate de preocupările în materie de concurență exprimate în evaluarea preliminară, și anume utilizarea de diferite formate de fișiere și a gestiunii drepturilor digitale („DRM”) care ar putea face anumite fișiere de cărți electronice utilizabile numai pe anumite tipuri de cititoare de cărți electronice și la poziția puternică a întreprinderii Amazon pe piața SEE.

5.   EVALUAREA ȘI PROPORȚIONALITATEA ANGAJAMENTELOR

(24)

În evaluarea sa preliminară, Comisia și-a exprimat opinia preliminară potrivit căreia posibilele practici concertate între cele cinci edituri și între acestea și Apple au avut drept obiect împiedicarea, restricționarea sau denaturarea concurenței în SEE.

(25)

În decizia de la 12 decembrie 2012, Comisia a considerat că ar fi necesară restabilirea substanțială a condițiilor de concurență care existau în SEE înainte de posibilele practici concertate („reinstituirea concurenței”).

(26)

Fiecare dintre cele patru edituri și Apple au propus angajamente care ar putea restabili respectivele condiții de concurență, reziliind contractele de agenție relevante și convenind asupra unor restricții în momentul renegocierii acordurilor lor comerciale pentru cărți electronice. Acestea au inclus, în ceea ce privește cele patru edituri, atât o perioadă de tranziție, cât și interzicerea clauzelor națiunii celei mai favorizate privind prețurile și, în ceea ce privește întreprinderea Apple, interzicerea clauzelor națiunii celei mai favorizate privind prețul cu amănuntul.

(27)

Comisia a considerat că, luate împreună, angajamentele prezentate de fiecare dintre cele patru edituri și de Apple ar putea crea, pe o perioadă suficient de îndelungată, condițiile pentru reinstituirea concurenței în SEE. Angajamentele ar urma să ducă la un nivel suficient de incertitudine privind intențiile viitoare ale editurilor și distribuitorilor în ceea ce privește alegerea modelelor de afaceri (modelul de distribuție cu ridicata, modelul bazat pe un contract de agenție sau un nou model) și condițiile de stabilire a prețurilor utilizate în respectivele modele. De asemenea, acestea ar reduce motivația fiecăreia dintre cele patru edituri și a întreprinderii Apple de a renegocia acorduri pentru cărți electronice cu aceleași condiții-cheie.

(28)

Angajamentele întreprinderii Penguin vor contribui la reinstituirea concurenței generată prin Decizia din 12 decembrie 2012.

(29)

În primul rând, angajamentele întreprinderii Penguin vor duce la rezilierea contractelor de agenție relevante încheiate cu distribuitori (pe lângă contractele de agenție cu întreprinderea Apple, care trebuie reziliate în temeiul angajamentelor care au dobândit caracter obligatoriu pentru Apple prin Decizia din 12 decembrie 2012).

(30)

În al doilea rând, în conformitate cu angajamentele întreprinderii Penguin, perioada de tranziție de doi ani se va aplica acum tuturor titlurilor de cărți electronice ale întreprinderii Penguin oferite de Apple și de alți distribuitori.

(31)

În al treilea rând, în conformitate cu angajamentele întreprinderii Penguin, interzicerea clauzelor națiunii celei mai favorizate privind prețurile se va aplica în orice acord renegociat între Penguin și distribuitori (în plus față de aplicarea interzicerii clauzelor națiunii celei mai favorizate privind prețul cu amănuntul în orice acord renegociat între Penguin și Apple, astfel cum este prevăzut în angajamentele care au dobândit caracter obligatoriu pentru Apple prin decizia din 12 decembrie 2012).

(32)

Comisia consideră că, luate împreună, angajamentele prezentate de întreprinderea Penguin, având în vedere angajamentele dintre cele patru edituri și Apple care au dobândit caracter obligatoriu prin Decizia din 12 decembrie 2012, vor contribui și mai mult la crearea, pe o perioadă suficient de îndelungată, a condițiilor pentru reinstituirea concurenței.

(33)

În concluzie, Comisia consideră adecvate (atât ca amploare, cât și ca durată) angajamentele finale prezentate de Penguin pentru eliminarea preocupărilor Comisiei exprimate în evaluarea preliminară. În plus, întreprinderea Pengiun nu a oferit angajamentele mai puțin oneroase care să răspundă în mod adecvat acestor preocupări.

(34)

Comisia a luat în considerare interesele părților terțe, inclusiv ale celor care au răspuns la testul de piață.

6.   CONCLUZII

(35)

Decizia conferă angajamentelor caracter obligatoriu pentru întreprinderea Penguin pentru o perioadă totală de cinci ani care începe la data notificării deciziei, cu excepția perioadei de tranziție, care va fi obligatorie pentru o perioadă totală de doi ani de la data notificării deciziei.


(1)  JO L 1, 4.1.2003, p. 1.

(2)  La 1 iulie 2013, a fost finalizată tranzacția care a avut ca rezultat crearea unei întreprinderi comune denumite Penguin Random House. Ca urmare, întreprinderea Penguin Group (SUA), Inc. și-a schimbat denumirea în Penguin Group (SUA), LLC și întreprinderea Penguin Publishing Company Limited și-a schimbat denumirea în Penguin Random House Limited. Întreprinderea Penguin Group (o divizie a întreprinderii Pearson plc) a încetat să existe, în timp ce activele publice ale întreprinderii Dorling Kindersley Holdings Limited au fost transferate întreprinderii Penguin Random House Limited sau filialelor acesteia (asupra căreia întreprinderea Penguin Random House Limited exercită o influență decisivă).


Top