EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CN0599

Cauza C-599/12: Cerere de decizie preliminară introdusă de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgia) la 20 decembrie 2012 — JETAIR NV, BTW-eenheid BTWE Travel4you v FOD FINANCIËN

OJ C 86, 23.3.2013, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.3.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 86/9


Cerere de decizie preliminară introdusă de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgia) la 20 decembrie 2012 — JETAIR NV, BTW-eenheid BTWE Travel4you v FOD FINANCIËN

(Cauza C-599/12)

2013/C 86/13

Limba de procedură: olandeza

Instanța de trimitere

Rechtbank van eerste aanleg te Brugge

Părțile din cauza principală

Reclamante: JETAIR NV, BTW-eenheid BTWE Travel4you

Pârât: FOD FINANCIËN

Întrebările preliminare

1.

Este permis ca Belgia să modifice prevederile legislative astfel încât un serviciu scutit de TVA — în speță călătoriile în afara Uniunii Europene — să devină impozabil (la 1 decembrie 1977), cu puțin timp înainte de intrarea în vigoare a celei de A șasea directive (1) (la 1 ianuarie 1978), eludând astfel clauza de „standstill” prevăzută la articolul 28 alineatul (3) din această directivă (articolul 370 din Directiva 2006/112 (2)), care prevede că aceste călătorii pot fi în continuare impozitate numai în cazul în care au fost impozitate și înainte de intrarea în vigoare a celei de A șasea directive?

2.

Belgia trebuia ca, începând cu 13 iunie 1977 (data publicării directivei), să se abțină să impoziteze călătoriile în afara Uniunii Europene?

3.

Belgia încalcă articolul 309 din Directiva 2006/112 în cazul în care agențiile de turism nu sunt asimilate unor intermediari în ceea ce privește serviciile prestate de acestea în afara Uniunii și, în pofida acestui fapt, aceste servicii sunt în continuare impozitate?

4.

Articolele 309, 153, 370 și anexa X la Directiva 2006/112 încalcă principiile generale de drept al Uniunii, principiile egalității de tratament și proporționalității, precum și dispozițiile privind libera circulație a persoanelor, a mărfurilor și a serviciilor, printre altele, articolele 43 și 56 CE, prin faptul că oferă statelor membre un drept de opțiune în ceea ce privește impozitarea serviciilor legate de călătoriile în afara Uniunii?

5.

Faptul că prin Decretul regal din 28 noiembrie 1999 statul belgian a prevăzut, în ceea ce privește călătoriile în afara Uniunii Europene, obligația de plată a unui impozit numai pentru agențiile de turism, însă nu și pentru intermediari, reprezintă o încălcare a principiilor de drept al Uniunii, în special a principiilor egalității de tratament, proporționalității și neutralității TVA-ului?


(1)  Directiva 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri - sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare (JO L 145, p. 1).

(2)  Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7).


Top